text
Головбух

​Адміністрування податку на прибуток

 • 11 квітня 2018
 • 386
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Адміністрування податку на прибуток включає в себе комплекс дій з боку держави щодо управління надходженнями податку, який включає в себе організацію, контроль та забезпечення декларування та сплати податку, організацію його перевірки та нарахування штрафних санкцій.

Податок на прибуток та його місце в податкових надходженнях

Податок на прибуток – це податок, який сплачується підприємствами з їхнього фінансового результату (доходи за мінусом витрат). За Бюджетним кодексом України надходження з податку на прибуток підприємств розподіляються наступним чином:

Розподіл податку:

Загальнодержавний бюджет

Місцеві бюджети

90% податку на прибуток підприємств

10% податку на прибуток підприємств

+ податок на прибуток підприємств державної форми власності

+ податок на прибуток підприємств комунальної форми власності

Надходження у 2017 р.:

66912 млн грн

(10,67% усіх податкових надходжень)

6485 млн грн

(3,2%  усіх податкових надходжень)

Зведений бюджет (загальнодержавний + місцеві):

73397 млн грн (8,9% усіх податкових надходжень)

В цілому податок на прибуток посідає 3-тє місце за надходженнями, пропускаючи в уперед податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок. Так, в нашій державі саме фізичні особи є основним наповнювачем держави, а не корпоративний сектор.

Податок на прибуток підприємств також називають загальною системою оподаткування. Противага їй – спрощена система (єдиний податок).

Базова ставка податку на прибуток 18% від прибутку.

В окремих випадках є необхідним розстрочення (відстрочення) сплати податків, проте зловживати такою можливістю не варто. Дізнайтеся, чим така лазівка для і без того фінансово вразливого платника є не лише складною, але й дорогою.

Декларування податку на прибуток та форми звітності

Податкова декларація з податку на прибуток подається:

 • щокварталу – протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Декларація подається наростаючим підсумком (І квартал; І+ІІ квартали; І+ІІ+ІІІ квартали; І+ІІ+ІІІ+ІV квартали). Остання декларація за 4 квартали подається протягом 60 календарних днів, що настають після кінця року;
 • щороку – протягом 60 календарних днів, що настають за кінцем року, якщо платник податку має річний звітний період.

Для платників податку на прибуток існує квартальний або річний звітний періоди:

податкові періоди з податку на прибуток:

квартальний

річний

 • є основним та застосовується “за замовчанням” (п. 137.4 ПКУ);
 • тільки квартальний період передбачений для суб’єктів господарювання, які здійснюють випуск і проведення лотерей (п. 137.8 ПКУ)

Квартальний податковий період можна застосувати тільки з початку року.

 • діє для новостворених підприємств, зареєстрованих у звітному році;
 • підприємства, у яких дохід від усіх видів діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений у фінансовій звітності за минулий рік ≤ 20 млн грн. При цьому до суми  такого доходу включаються усі доходи, в т.ч. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи;
 • виробники сільськогосподарської продукції. Такі підприємства можуть вибрати або звичайний (календарний) річний період (з 1 січня по 31 грудня) або спеціальний (з 1 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року) (п. 137.4.1 ПКУ);
 • підприємства, що перейшли у звітному році зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Такі підприємства прирівнюються  до новостворених платників податку (лист ДФС від 28.10.2016 р. № 23354/6/99-99-15-02-02-15).

Неповний звітний період застосовується для підприємств, що стають або перестають бути платником податку на прибуток у середині звітного податкового періоду. Перший податковий (звітний) період починається з дати взяття на облік і закінчується останнім календарним днем року. У разі ліквідації – останнім днем стає дата ліквідації (пп. 137.4.3 ПКУ).

Інші декларації, які подають платники податку на прибуток

Крім податкової декларації існують ще інші звіти, які прирівняні до декларацій та пов’язані зі сплатою податку на прибуток.

Звіт про суми податкових пільг. Цей звіт подається платниками податку на прибуток, які користувалися пільгами щодо нього (зокрема нульова ставка тощо). Також подається у ситуації, коли підприємство зменшило свій податок звітного періоду на суму податкових збитків минулих періодів. Звіт не спричиняє податкового зобов’язання.

Звіт про суму податкових пільг подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 календарних днів після закінчення податкового періоду.

Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.Даний звіт подається неприбутковими організаціями (НПО). Звіт не спричиняє податкового зобов’язання. НПО відображають в ньому свій дохід, з якого не сплачувався податок на прибуток. Якщо НПО порушує умови свого неприбуткового статусу, то вона стає платником податку на прибуток та подає загальну декларацію.

Звіт подається раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарних днем податкового (звітного) року (пп. 133.4.7 ПКУ).

Звіт про контрольовані операції. Даний звіт подається платниками податку на прибуток, якщо вони у звітному періоді здійснювали операції, які підпадають під критерії контрольованих. Звіт подається до 01 жовтня року, що настає за звітним. Звіт містить інформацію про загальні суми контрольованих операцій, умови їх проведення, пов’язаних осіб.

Строки сплати податку на прибуток

Податок на прибуток сплачується протягом 10 кал. днів після останнього дня строку подачі декларації передбаченого ПКУ. Зараз такими датами є:

 • 9 березня 2018 р. (11 березня є 10-м днем, але це неділя, тому переноситься на найближчий робочий день) – за 2017 рік (як для річних, так і квартальних платників податку);
 • 18 травня 2018 р. включно (п’ятниця) – за I квартал 2018 року;
 • 17 серпня 2018 р. включно (п’ятниця) – за IIквартал 2018 року;
 • 19 листопада 2018 р. включно (понеділок) – за III квартал 2018 року;
 • 11 березня 2019 р.включно(понеділок) – за 2018 рік.

Авансові платежі з податку на прибуток насьогодні відмінено (крім при виплаті дивідендів), хоча така практика раніше існувала (до 2016 р.).

Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів

При нарахуванні дивідендів юрособам обов’язковим є сплата авансового внеску з податку на прибуток, якщо дивіденди нараховуються з прибутку по якому ще не сплачувався податок на прибуток (пп. 57.11.2 ПКУ). Такий внесок зараховується у майбутню сплату податку на прибуток та не зменшує суму дивідендів. Авансовий внесок сплачується до виплати або одночасно з виплатою дивідендів (пп. 51.11.2 ПКУ). Звільняються від авансового внеску виплати дивідендів фізособам та ще за низки обставин (пп. 57.11.3 ПКУ).

Авансовий внесок сплачується у розмірі 18% дивідендів.

Податок на доходи нерезидентів (податок на репатріацію)

Податок на репатріацію – це податок, що сплачується на доходи, які виплачуються нерезиденту-юрособі. Підприємство має обов’язок утримати його з доходів нерезидента та перерахувати останньому дохід за мінусом даного податку. Податок на доходи нерезидентів розглядається як частина податку на прибуток та декларується в одній декларації.

Даний податок сплачують та декларують навіть неплатники податку на прибуток – спрощенці та фізособи.

Базова ставка податку на репатріацію – 18%.

Якщо виплачуєте проценти нерезидентам, утримайте з них податок на репатріацію. НЕ забувайте, що існує можливість звільнитися від оподаткування.

Відповідальність з податку на прибуток

Неподача або невчасна подача декларації з податку на прибуток. Така ситуація тягне за собою штраф:

 • 170 грн – за кожне неподання (несвоєчасне подання) декларації (розрахунку);
 • 1020 грн – при повторному порушенні протягом року.

Виправлення помилок, які виявлені самостійно. Якщо платник податку самостійно знаходить помилку протягом 1095 днів з кінця граничної дати подачі декларації, по якій виявилась помилка, то він сплачує штраф:

 • 5% від суми такої недоплати та розраховує пеню, якщо помилка виправляється в поточній декларації у спеціальному додатку;
 • 3% від суми такої недоплати та розраховує пеню, якщо помилка виправляється шляхом подачі уточнюючої декларації.

Пеня починає нараховуватися через 90 календарних днів після закінчення строку, який встановлений для подачі декларації, в якій була помилка (пп. 129.1.3 ПКУ). Пеня нараховується за кожний день прострочення платежу, включаючи день погашення зобов’язання, у розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожний такий день (п. 129.4 ПКУ).

Штраф і пеня сплачується у строк, який встановлений для сплати зобов’язання за звітною декларацією. Якщо ж помилка виправляється шляхом подачі уточнюючої декларації, то штраф і пеня сплачуються до її подачі.

Порушення строків сплати податку на прибуток. Штраф передбачено у розмірі:

 • якщо затримка до 30 календарних днів включно – 10% погашеної суми податкового  боргу;
 • якщо затримка більше 30 календарних днів – 20% погашеної суми податкового боргу.

Виявлення помилки внаслідок податкової перевірки. Якщо в ході податкової перевірки ДФС виявляє заниження податкового зобов’язання, то нараховується штраф:

 • 25% від суми заниження податкового зобов’язання;
 • 50% – у разі повторного донарахування податкового зобов’язання по цьому податку протягом 1095 днів.

Податкові перевірки з податку на прибуток

Насьогодні основними типами податкових перевірок з податку на прибуток та інших податків і зборів є:

 • камеральна перевірка – кабінетна перевірка, що включає перевірку своєчасності подачі декларацій та сплати податків, правильності заповнення та розрахунків у деклараціях;
 • документальна планова перевірка – перевірка платника податків, включаючи його первинні документи, план-графік таких перевірок викладається на сайті органу ДФС до 25 грудня поточного року;
 • документальна позапланова перевірка – перевірка, яка не входить в оприлюднений план-графік ДФС. Підстави таких перевірок описані в ст. 78 ПКУ.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

➤ Операції з ФОПами: чим ризикуєте

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах