Головбух

Порядок заповнення Звіту про фінансові результати 2018

  • 5 квітня 2018
  • 8381
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Другим з фінансових звітів, але зовсім не за значимістю, є Звіт про фінансові результати. Особливо уважним треба бути з ним платникам податку на прибуток, так як саме він є базою для заповнення декларації. Сьогодні про нюанси його складання.

Форма Звіту про фінансові результати

Строки подачі Звіту про фінансові результати за І квартал цього року до органів Держстату – до 25 квітня 2018 року. Підприємства, які є платниками податку на прибуток обов’язково повинні подати даний звіт як додаток до декларації з податок на прибуток. При цьому це стосується всіх підприємств, у тому числі й мікропідприємств, якщо вони не перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують податок на прибуток.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Назва форми

Нормативний документ

Тип підприємства

Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2)

НП(С)БО 1

(додаток 1)

Середні та великі підприємства

Звіт про фінансові результати (форма № 2-м)

П(С)БО 25

(додаток 1)

Малі підприємства

Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс)

П(С)БО 25

(додаток 2)

Мікропідприємства та юрособи, що ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Порядок заповнення Звіту про фінансові результати 2018
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і ми пояснимо, що буде.

Порядок заповнення форми 2 - звіт про фінансові результати

Порядок заповнення  Звіту про фінансові результати за формою 2 (з НП(С)БО 1) є наступні:

  • звіт складається  в тисячах гривень без десяткового знаку. Це значить, що якщо у вас 18557,89 грн складають витрати на збут, то у звіті буде цифра по ним “19”(тис. грн);
  • не можна рахувати розрахункові показники звіту (валовий прибуток, чистий прибуток та інші) як суми по округлених числах, так як буде похибка через округлення. Суми рахуються по неокруглених даних, а вже потім округлюються (при заповненні декларації з податку на прибуток це теж треба враховувати);
  • складається звіт про фінансові результати уже після складання балансу на основі попередньо підготовленого оборотно-сальдового балансу підприємства (для цього звіту достатньо й просто оборотної відомості), але з основною увагою на обороти по рахунках 7 і 9 класу (також 8 класу при заповненні розділу ІІІ, якщо даний клас ведеться підприємством);
  • показники про витрати й збитки, вирахування з доходу у розділах звіту слід наводити в дужках. Запис у дужках означає знак “–”.

Законодавством передбачено штраф за неподання фінансової звітності або подання недостовірних чи подання не у повному обсязі, не за формою чи із запізненням даних до органу Держстату.

Алгоритм заповнення Звіту про фінансові результати з НП(С)БО 1

Розділ І Звіту про фінансові результати заповнюється на основі оборотів за 7 і 9 класами рахунків.

Розділ ІІ заповнюється на основі даних 4 класу рахунків.

Щодо заповнення розділу ІІІ Звіту зауважимо, що сума по даному розділу не повинна з чимось співпадати по розділу І. Наприклад, списання сировини у виробництво є матеріальними затратами у розділі ІІ, однак, ніяк не відображається у розділі І, так як не є витратами з точки зору П(С)БО 16.

Крім того, інші операційні витрати з розділу І та інші операційні витрати з розділу ІІ – це різні за своєю суттю показники. До інших операційних витрат розділу ІІ, наприклад, включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, які входять до складу не тільки інших операційних витрат розділу І, але й адміністративних витрат, витрат на збут, собівартості.

Розділ IVзаповнюють тільки акціонерні товариства.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Порядок заповнення Звіту про фінансові результати 2018
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

Нижче наведено порядок заповнення кожного з рядків Звіту.

Стаття звіту

Код

рядка

Джерела інформації

Розділ І. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Розраховується як виручка без ПДВ, акцизного збору, наданих знижок, повернутих товарів та доходів, що належать комітентам.

До складу чистого доходу включаються доходи від здавання в оренду інвестиційної нерухомості. У разі здавання основних засобів, які не класифікувалися як інвестиційна нерухомість, такі доходи входять до складу інших операційних доходів.

Обороти за Дт субрахунків 701, 702, 703 в Кт 791 за мінусом оборотів за Дт субрахунку 704.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт 901, 902, 903.

Валовий:

прибуток:

2090

Розраховується:

Чистий дохід – Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг.

Якщо позитивне значення: ряд. 2000 + ряд. 2010 – ряд. 2050 – ряд. 2070.

збиток

2095

Якщо від’ємне значення (див. ряд. 2090).

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рахунка 71 із Кт 791.

Сюди потрапляють зокрема доходи від реалізації основних засобів, виробничих запасів, доходи від здавання основних засобів в операційну оренду, доходи від курсових різниць.

Також до даної статті включаються доходи від купівлі-продажу іноземної валюти (лист Мінфіну від 01.03.12 р. № 31-08410-07-27/5199).

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рахунка 92 із Дт 791.

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рахунка 93 із Дт 791.

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рахунка 94 з Дт 791.

Сюди потрапляє зокрема залишкова вартість реалізованих основних засобів, виробничих запасів, витрати від операційних курсових різниць, сплачені штрафи.

Фінрезультати від операційної діяльності:

– прибуток

2190

Позитивне значення: ряд. 2090 (ряд. 2095) + (–) 2105 +/– 2110 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180.

– збиток

2195

Від’ємне значення (див. ряд. 2190).

Інші фінансові доходи

2220

Зокрема включаються до даного рядка отримані дивіденди від підприємств, проценти за облігаціями та іншими цінними паперами, відсотки по депозитним рахункам.

Обороти за Дт рахунка 73 із Кт субрахунку 792.

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рахунка 74 Кт субрахунку 793.

Фінансові витрати

2250

Обороти за Дт субрахунку 792 з Кт рахунка 95.

Інші витрати

2270

Обороти за Дт субрахунку 793 з Кт рахунка 97.

Фінрезультати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

2290

Позитивне значення: ряд. 2190 (ряд. 2195) + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 +/– ряд. 2275.

– збиток

2295

Від’ємне значення (див. ряд. 2290).

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти Дт 791 із Кт 98 (витрати) / Дт 98 із Кт 791 (доходи).

Витрати з податку на прибуток вказуються з урахуванням відстрочених податкових активів і зобов’язань згідно з П(С)БО 17.

Чистий фінрезультат:

– прибуток

2350

Це арифметична різниця між усіма доходами та витратами підприємства по всім видам діяльності.

Позитивне значення: ряд. 2290 (ряд. 2295) +/– ряд. 2300 + /– ряд. 2305.

– збиток

2355

Від’ємне значення (див. ряд. 2350).

Розділ ІІ. Сукупний дохід

Розділ містить інформацію про “Інший сукупний дохід” (ряд. 2400–2460) – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства, тобто це зміни в капіталі, крім операцій з власниками).

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Оборот Кт 411, 412, 414 мінус обороти Дт 411, 412, 414.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2410

Оборот за Кт 413 або оборот за Дт 413.

Накопичені курсові різниці

2410

Маються на увазі курсові різниці по інструментах власного капіталу.

Обороти за Кт 423 мінус оборот за Дт 423

Частка іншого сукупного доходу асоційований та спільних підприємств

2415

Обороти за Кт 42 мінус обороти за Дт 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств).

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт 424, 425 мінус оборот за Дт 424, 425

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445.

Податок на прибуток пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображається сума податку на прибуток, яка пов’язана з іншим сукупним доходом, яку слід визначити розрахунковим шляхом.

Інший сукупний дохід

2460

Ряд. 2450 +/– ряд. 2455.

Сукупний дохід

2465

Сукупний дохід = Чистий прибуток + Інший сукупний дохід

ряд 2350 (ряд. 2355) + ряд. 2460.

Розділ ІІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Відображаються усі затрати матеріалів, сировини, палива, інших виробничих запасів на виробництво, загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші потреби підприємства (крім витрат на виробництво продукції власного виробництва і вартості поворотних відходів власного виробництва).

Дт 23, 91-94 Кт 20 (крім 205), Кт 20,21, 22, 27.

Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

Витрати на оплату праці

2505

Нарахована зарплата по всім працівникам за період, а також нарахування забезпечення (резерву) оплати відпусток. Також – лікарняні.

Дт 23, 91-94 Кт 661, 663, 471.

Відрахування на соціальні заходи

2510

Відображаються суми нарахованого ЄСВ за період, у т.ч. створення забезпечення (резерву) відпусток у частині покриття ЄСВ. Також – ЄСВ по  лікарняним.

Обороти Дт 23, 91-94 Кт 651, 471.

Амортизація

2515

Відображаються суми нарахованої амортизації (зносу за період) по всім основним засобам, малоцінним необоротним матеріальним активам, нематеріальним активам.

Дт 23, 91-94 Кт 13.

Інші операційні витрати

2520

Сума інших витрат, зокрема послуги сторонніх організацій.

Дт 23, 91-94 Кт 30, 31, 33-39, 47, 63, 68.

Разом

2550

Сума рядків 2500­-2520.

Розділ IV. Розрахунки показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Здійснюється згідно з п. 5 П(С)БО 24 “Прибуток на акцію” (приклад є в додатку 1 до П(С)БО 24):

 (Кількість акцій в обігу × Кількість днів, протягом яких акція знаходилася в обігу) / Кількість днів у звітному періоді

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Середньорічна кількість простих акцій (ряд. 2600) + Середньорічна кількість акцій, які  надійдуть в обігу у разі конвертації розбавляючих простих акцій.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(Сума чистого прибутку (збитку) (ряд. 2350 або 2355) – Сума дивідендів на привілейовані акції)) /Середньорічна кількість простих акцій в обігу.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) / Відкоригована середньорічна кількість простих акцій в обігу (ряд. 2605)

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) знаходиться:

Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати процентів і податків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій +/–Інші доходи (витрати), що виникають у разі конвертації простих акцій

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Сума оголошених дивідендів / Кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл