Головбух

Звіт про пільги 2019

 • 10 квітня 2019
 • 27064
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Пільговий звіт є особливим серед усіх численних звітів, які подає підприємство. За результатами його подачі ніякого податку не сплачують. Він не показує податкового зобов’язання, а тільки вказує на недоплачені чи несплачені до бюджету податки через користування пільгами. Сьогодні про нюанси заповнення цього звіту.

Хто подає пільговий звіт

Звіт про суми податкових пільг подається усіма суб’єктами господарювання, які не сплачували певні податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням таких пільг (п. 30.6 ПКУ). Форма звіту міститься в додатку до Порядку обліку сум податків та зборів, несплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок №1233).

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Звіт про пільги за півріччя 2018 року подається зокрема:

 • платниками податку на прибуток, які зменшують об’єкт оподаткування звітного року на суму податкових збитків минулих років;
 • платниками ПДВ, які мали протягом звітного періоду ставки 0%, 7% або звільнені від ПДВ операції.
Навчимось подавати та заповнювати в системі "EXPERTUS: Головбух"
Звіт про пільги 2019

Що таке податкова пільга

Податкова пільгою є (п. 30.9 ПКУ):

 • зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;
 • податкове вирахування (знижка), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору.

Податкові пільги можуть надаватися як за ПКУ, так і за міжнародними договорами України, ратифікованими ВРУ.

Звіт стосується всіх податків, однак, звернемо зараз вашу увагу більше на ПДВ і податок на прибуток, а саме на ті ситуації, по яким, на перший погляд, здається, що це не є пільгою, але податківці думають інакше.

ПДВ. Як податкова пільга розглядається:

Дані ставки розглядаються як сплата податку у меншому розмірі у порівнянні з базовою ставкою 20% (п. 8 Порядку № 1233).

Не розглядаються як податкові пільги здійснення господарських операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ (п. 8 Порядку № 1233).

ПДВ 0% і 7% вважається пільгою!

Також не відображаються у пільговому звіті пільги за митними платежами (мито, імпортний акциз та імпортний ПДВ) (роз’яснення ДФС категорії 210.08 ЗІР). Наприклад, несплата ПДВ і акцизного податку при імпорті автомобілів у пільговому звіті не відображається.

Податок на прибуток. Під подання даного звіту зокрема потрапляє ситуація зарахування податкових збитків минулих періодів у рахунок зменшення фінансового результату звітного періоду на підставі пп. 140.4.2 ПКУ.

Пільговий звіт стосується всіх податків і зборів

Де побачити перелік податкових пільг

Перелік усіх податкових пільг знаходиться в спеціальних довідниках, які оприлюднює ДФС. Використовувати для цього треба останні. Для звітування за 1 квартал 2019 використовуються довідники станом на 03.04.2019 р.:

 • Довідник № 92/1податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 92/2 інших податкових пільг.

У даних довідниках наводяться пільги не тільки щодо податку на прибуток та ПДВ, але й з інших податків і зборів. Також є посилання на відповідні нормативні документи.

Строки подачі пільгового звіту

Звіт про суми податкових пільг подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 кал. днів після закінчення податкового періоду. Таким чином, кінцевою датою подачі звіту за І квартал 2019 р. є 10 травня 2019 р. включно (п’ятниця).

Порядок подання звіту не залежить від порядку подання спеціалізованих декларацій з відповідних податків.

Якщо підприємство мало пільгу, але нею не користувалося, то звіт про суми податкових пільг за півріччя  2018 року подавати не треба (п.3 Порядку № 1233). Однак, якщо хоча б в одному кварталі звітного року підприємство все ж таки нею скористалося, то звіт доведеться подавати усі наступні квартали звітного року, так як звіт містить накопичувальну інформацію.

Пільговий звіт є накопичувальним (квартал, сума за півріччя, сума за 3 квартали, весь рік)

Алгоритм заповнення пільгового звіту

Заголовна частина звіту містить стандартні реквізити щодо звітного податкового періоду, найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження, а тому не викликає питань у заповненні. Розглянемо детальніше, як заповнити основну частину.

Графа звіту

Як заповнювати

Код податку, збору

Вноситься код податку чи збору відповідно до бюджетної класифікації, (є в наказі Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11 “Про бюджету класифікацію”). Наприклад, ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) має код 14010100,  податок на прибуток приватних підприємств має код 11021000.

Найменування податку, збору

Вноситься відповідна назва податку чи збору з уже згаданої вище бюджетної класифікації, яка відповідає коду.

Код пільги згідно з довідником пільг

Вказується код пільги з уже згаданих довідників пільг з сайту ДФС. Використовуються останні. Для 1 кварталу 2019 р. це Довідник № 92/1 та Довідник № 92/2. Наприклад:

 • для операцій з постачання на митній території України медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, що оподатковуються за ставкою 7% – код пільги 14060509;
 • для експорту за нульовою ставкою ПДВ – код пільги 14060394;

для зарахування значення збитку минулих звітних періодів у зменшення фінансового результату при розрахунку податку на прибуток – 11020301.

Найменування податкової пільги

Найменування беремо з тих же довідників пільг (№ 92/1 та № 92/2).

Сума податкових пільг, колонка “усього”

Наводиться розрахована сума пільг за платежами, що здійснюються до зведеного бюджету (державний бюджет + місцевий бюджет), тобто загальна сума недоплаченого в бюджет податку. Заповнювати треба наростаючим підсумком з початку року.

Сума податкових пільг, колонка  “у тому числі з державного бюджету”

Виділяється тільки ту сума пільг з наведених зліва у колонці “усього”, яка стосується державного бюджету (тобто без місцевих бюджетів). Для того, щоб зрозуміти до якого саме бюджету належить цей податок необхідно заглянути до Бюджетного кодексу України (далі – БКУ). (роз’яснення ДФС 102.22 ЗІР). БКУ у п. 29 містить перелік податків та зборів, що формують державний бюджет, а пп. 66-69, 691 БКУ містять перелік податків і зборів, що входять до місцевих бюджетів.

Для того, щоб поділити суму недоплаченого податку між держбюджетом і місцевим бюджетом треба зазирнути до Бюджетного кодексу України (БКУ). Наприклад:

 • з податку на прибуток пропорція Держбюджет – 90% і місцевий бюджет 10%;
 • з податку на прибуток держпідприємств і податку за п. 18 ч. 1 ст. 64, п. 12 ч. 1 ст. 66 і п. 2 ч. 1 ст. 69 БКУ – 100% до Держбюджету;
 • з податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної форми власності – 100% до місцевого бюджету;
 • ПДВ – 100%  Держбюджету.

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді, колонки “дата початку” та “дата закінчення”

Заповнюємо у форматі “число, місяць, рік”. Якщо дата початку та дата кінця користування пільгою виходять за межі звітного періоду, то проставляється дата початку та кінця звітного періоду. Для 1 кварталу – 01.01.2019 та 31.03. 2019.

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, колонки “усього” і “в тому числі з державного бюджету”

Заповнювати треба тільки тим суб’єктам господарювання, для яких законодавством встановлено цільове використання пільг. У довідниках в кол. 8 вказана ознака цільового призначення пільги:

 • 0 – цільове призначення відсутнє;
 • 1 – цільове призначення наявне.

Скачати Звіт про податкові пільги

Розрахунок сум податкових пільг

Порядок №1233 не містить ніяких вказівок щодо розрахунку суми податкових пільг (СПП) по однойменній графі звіту. Так як органи ДФС мають на основі даного звіту порахувати суму податків та зборів недоотриманих до бюджету у зв’язку з отриманням пільги, то загальна формула розрахунку, коли питання не врегульоване, має бути:

СПП = Сума податку по пільговим операціям без використання пільги – Сума податку по пільговим операціям з використанням пільги

Звіт має містити суму недоплаченого до держави податку, тобто відповідь на питання: що було б, якби пільги не було?

Розрахунок суми пільг з податку на прибуток

До податкових пільг з податку на прибуток зокрема належать:

 • податкові збитки минулих років (пп. 140.4.2 ПКУ). Дане коригування використовується всіма платниками податку, в т.ч. тими, хто має  дохід менше 20 млн грн та не користується всіма податковими різницями;
 • збитки від продажу (іншого відчуження), а також переоцінки цінних паперів (пп. 141.4.2 ПКУ). Дана пільга відображається тільки у платників податку, що коригують свій фінрезультат (дохід більше 20 млн грн);
 • безплатні передачі коштів, товарів, робіт і послуг на потреби АТО (п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Дана пільга відображається тільки у платників податку, що коригують свій фінрезультат (дохід більше 20 млн грн).

Розрахунок СПП відбувається наступним чином:

 • СПП =  Сума прибутку, що звільняється від оподаткування × 0,18;
 • СПП = Сума виплаченого доходу (коштів), товарів (робіт, послуг) × 0,18.

У ситуації, якщо об’єкт оподаткування прибутком без урахування збитків минулих періодів має від’ємне значення або дорівнює нулю, то витрати бюджету не виникають, так як пільга зі зменшення прибутку не застосовується, а тому й сума пільг не визначається (роз’яснення ДФС 102.11 ЗІР).

Наприклад:

 • накопичений збиток минулих періодів 100 тис. грн.  Збиток за І квартал 2019 року – 25 тис. грн. Пільга не відображається, так як збитки накопичуються;
 • накопичений збиток минулих періодів 100 тис. грн. Прибуток за І квартал 2019 року – 25 тис. грн. На покриття прибутку використано 25 тис. грн з накопиченого збитку минулих періодів. Фінрезультат до оподаткування – 0 грн. Сума пільги, яку треба відобразити у звіті,  – 4500 грн (=0,18×25000), з них – 4050 грн до Держбюджету та 450 грн – до місцевого бюджету.

При використанні минулих збитків сума пільги розраховується лише з використаної суми минулих збитків

Додамо, що у Звіт складається накопичувано, тому загальна сума податкової пільги може у ІІ кварталі як збільшитися, так і зменшитися і це цілком нормально. Наприклад, підприємство в останньому прикладі отримало 70000 грн збитку по результатом ІІ кварталу і тоді сума податкової пільги з 4500 грн перетворюються на 0 грн.

Розрахунок сум пільг з ПДВ

Податкові пільги з ПДВ виникають операціям звільненим від ПДВ та тим, які обкладаються  ставками 0% та 7%.

В роз’ясненнях ДФС щодо розрахунку СПП для ПДВ існує згадка про наказ ДПАУ від 29.03.2011 № 167, який стосується ПДВ (далі – Порядок № 167). Незважаючи на певну застарілість (тоді не було ставки 7%), загальну логіку розрахунку з них можна використати та для ставки 7% додумати самостійно. Формули наведено нижче в таблиці:

Формула

Значення показників

ПДВ 0%

СПП = (V пост., 0%  – V придб.) × 20%,

V пост., 0%   – обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за ставкою 0%, – беремо з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ; 

V придб.– обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за ставкою 0%.

Без ПДВ (звільнено від ПДВ)

СПП = (V пост. зв. – (V придб. з податком + V придб. без податку)) × 20%,

V пост. зв.  – обсяги операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, – з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ;

V придб. з податком, V придб. без податку – обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ.

ПДВ 7%

СПП = (V пост., 7%  – V придб.) × (20% – 7%),

V пост., 7%  – обсяги постачань лікарських засобів і медичних виробів на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7%, – з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ; 

V придб.– обсяги операцій з придбання товарів (послуг), у тому числі супутніх, які використані в операціях з постачання лікарських засобів і медичних виробів (у тому числі для її виготовлення), що оподатковуються за ставкою 7%.

Звертаємо увагу, що у формулах як V придб. використовується обсяг придбання експортованих товарів взагалі, а не тільки за І квартал 2019 року. Саме тих товарів, які були експортовані, навіть якщо вони були придбані 3 роки назад. У розрахунок при цьому беруться суми “без ПДВ”.

Складні випадки розрахунку пільги з ПДВ:

 • експорт власне виробленої продукції – береться фактична собівартість вироблених товарів, однак, лише у частині матеріальної складової, тобто без зарплати, ЄСВ і тому подібного. Тут доведеться порахувати, так як матеріальну складову доведеться виділяти також і з загальновиробничих витрат (див. Порядок № 167);
 • експорт товарів нижче вартості їх придбання –  тут рахувати треба не по вартості придбання, а по збільшеній вартості. Справа в тому, що хоча ставка ПДВ й 0% і від цього нічого не зміниться, але ПКУ вимагає у таких випадках застосовувати правило мінімальної бази при складання податкових накладних – за товарами не менше ціни придбання, а для власне виготовленої продукції – не нижче звичайної ціни (п. 188.1 ПКУ).

Відповідальність

Звіт має статус податкової декларації з відповідними наслідками за невчасну подачу. За неподачу або невчасну подачу звіту розмір штрафу становить:

 • 170 гривень, за кожне неподання (несвоєчасне подання) декларації (розрахунку);
 • 1020 гривень при повторному порушенні у період до одного року.

Інших штрафів або пені не виникає, так як пільговий звіт не спричиняє податкового зобов’язання з жодного податку чи збору. Однак, за неподачу також можуть бути накладені штрафи на посадових осіб платника податку (підприємцям це не загрожує, так як на них адмінштрафи накладеними бути тут не можуть).

Помилки у Звіті

Механізму виправлення помилок шляхом подачі уточнюючого Звіту немає, тому єдиний вихід – виправити помилку у наступних кварталах шляхом вписування правильних цифр. Однак, це й на користь платнику податку – щоб ви там не подали у Звіті, максимальний можливий штраф – 170 грн (1020 грн) за неподачу, тому головне здати Звіт, навіть якщо десь у чомусь і не впевнені у розрахунках.

Звіт про пільги 2020

На останок гарна новина – з 1 січня 2020 року пільгового звіту не буде й ДФС буде рахувати все сама. Так би й раніше.

Звітуємо про податкові пільги

Звіт про пільги 2019
Олена СЕРДЮК, експерт МСFR Головбух
Якщо користуєтеся пільгами зі сплати податків, подайте Звіт про суми податкових пільг. Хто має подавати цей звіт, у які строки та як обчислити суму пільги — читайте у статті. Наприкінці — зручна пам’ятка

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини