Головбух

Звіт про пільги 2019

 • 10 квітня 2019
 • 39335
 • Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Пільговий звіт є особливим серед усіх численних звітів, які подає підприємство. За результатами його подачі ніякого податку не сплачують. Він не показує податкового зобов’язання, а тільки вказує на недоплачені чи несплачені до бюджету податки через користування пільгами. Сьогодні про нюанси заповнення цього звіту.

Хто подає пільговий звіт

Звіт про пільги подається усіма суб’єктами господарювання, які не сплачували певні податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням таких пільг (п. 30.6 ПКУ). Його форма міститься в додатку до Порядку обліку сум податків та зборів, несплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок №1233).

За півріччя 2018 року звіт подається зокрема:

 • платниками податку на прибуток, які зменшують об’єкт оподаткування звітного року на суму податкових збитків минулих років;
 • платниками ПДВ, які мали протягом звітного періоду ставки 0%, 7% або звільнені від ПДВ операції.

Що таке податкова пільга

Податкова пільгою є (п. 30.9 ПКУ):

 • зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;
 • податкове вирахування (знижка), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору.

Пільги можуть надаватися як за ПКУ, так і за міжнародними договорами України, ратифікованими ВРУ.

Звіт стосується всіх податків, однак, звернемо зараз вашу увагу більше на ПДВ і податок на прибуток, а саме на ті ситуації, по яким, на перший погляд, здається, що це не є пільгою, але податківці думають інакше.

ПДВ. Як податкова пільга розглядається:

Дані ставки розглядаються як сплата податку у меншому розмірі у порівнянні з базовою ставкою 20% (п. 8 Порядку № 1233).

Не розглядаються як податкові пільги здійснення господарських операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ (п. 8 Порядку № 1233).

ПДВ 0% і 7% вважається пільгою!

Також не відображаються у пільговому звіті пільги за митними платежами (мито, імпортний акциз та імпортний ПДВ) (роз’яснення ДФС категорії 210.08 ЗІР). Наприклад, несплата ПДВ і акцизного податку при імпорті автомобілів також не відображається.

Податок на прибуток. Під подання даного звіту зокрема потрапляє ситуація зарахування податкових збитків минулих періодів у рахунок зменшення фінансового результату звітного періоду на підставі пп. 140.4.2 ПКУ.

Пільговий звіт стосується всіх податків і зборів

Де побачити перелік податкових пільг

Перелік знаходиться в спеціальних довідниках, які оприлюднює ДФС. Використовувати для цього треба останні. Для звітування за 1 квартал 2019 використовуються довідники станом на 03.04.2019 р.:

 • Довідник № 92/1, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 92/2 інших.

У даних довідниках наводяться пільги не тільки щодо податку на прибуток та ПДВ, але й з інших податків і зборів. Також є посилання на відповідні нормативні документи.

Строки подачі пільгового звіту

Подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 кал. днів після закінчення податкового періоду. Таким чином, крайній термін подачі звіту за І квартал 2019 р. є 10 травня 2019 р. включно (п’ятниця).

Термін та порядок подання не залежить від порядку подання спеціалізованих декларацій з відповідних податків.

Якщо підприємство мало пільгу, але нею не користувалося, то звіт про суми податкових пільг за півріччя  2018 року подавати не треба (п.3 Порядку № 1233). Однак, якщо хоча б в одному кварталі звітного року підприємство все ж таки нею скористалося, то доведеться подавати усі наступні квартали звітного року, так як звіт містить накопичувальну інформацію.

Пільговий звіт є накопичувальним (квартал, сума за півріччя, сума за 3 квартали, весь рік)

Алгоритм заповнення пільгового звіту

Заголовна частина містить стандартні реквізити щодо звітного податкового періоду, найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження, а тому не викликає питань у заповненні. Розглянемо детальніше, як заповнити основну частину.

Алгоритм заповнення пільгового звіту

Розрахунок сум податкових пільг

Порядок №1233 не містить ніяких вказівок щодо розрахунку суми податкових пільг (СПП) по однойменній графі звіту. Так як органи ДФС мають на основі даного звіту порахувати суму податків та зборів недоотриманих до бюджету у зв’язку з отриманням пільги, то загальна формула розрахунку, коли питання не врегульоване, має бути:

СПП = Сума податку по пільговим операціям без використання пільги – Сума податку по пільговим операціям з використанням пільги

Звіт має містити суму недоплаченого до держави податку, тобто відповідь на питання: що було б, якби пільги не було?

Розрахунок суми пільг з податку на прибуток

До податкових пільг з податку на прибуток зокрема належать:

 • податкові збитки минулих років (пп. 140.4.2 ПКУ). Дане коригування використовується всіма платниками податку, в т.ч. тими, хто має  дохід менше 20 млн грн та не користується всіма податковими різницями;
 • збитки від продажу (іншого відчуження), а також переоцінки цінних паперів (пп. 141.4.2 ПКУ). Дана пільга відображається тільки у платників податку, що коригують свій фінрезультат (дохід більше 20 млн грн);
 • безплатні передачі коштів, товарів, робіт і послуг на потреби АТО (п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Дана пільга відображається тільки у платників податку, що коригують свій фінрезультат (дохід більше 20 млн грн).

Розрахунок СПП відбувається наступним чином:

 • СПП =  Сума прибутку, що звільняється від оподаткування × 0,18;
 • СПП = Сума виплаченого доходу (коштів), товарів (робіт, послуг) × 0,18.

У ситуації, якщо об’єкт оподаткування прибутком без урахування збитків минулих періодів має від’ємне значення або дорівнює нулю, то витрати бюджету не виникають, так як пільга зі зменшення прибутку не застосовується, а тому й сума пільг не визначається (роз’яснення ДФС 102.11 ЗІР).

Наприклад:

 • накопичений збиток минулих періодів 100 тис. грн.  Збиток за І квартал 2019 року – 25 тис. грн. Пільга не відображається, так як збитки накопичуються;
 • накопичений збиток минулих періодів 100 тис. грн. Прибуток за І квартал 2019 року – 25 тис. грн. На покриття прибутку використано 25 тис. грн з накопиченого збитку минулих періодів. Фінрезультат до оподаткування – 0 грн. Сума пільги, яку треба відобразити у звіті,  – 4500 грн (=0,18×25000), з них – 4050 грн до Держбюджету та 450 грн – до місцевого бюджету.

При використанні минулих збитків сума пільги розраховується лише з використаної суми минулих збитків

Додамо, що пільговий звіт складається накопичувано, тому загальна сума податкової пільги може у ІІ кварталі як збільшитися, так і зменшитися і це цілком нормально. Наприклад, підприємство в останньому прикладі отримало 70000 грн збитку по результатом ІІ кварталу і тоді сума податкової пільги з 4500 грн перетворюються на 0 грн.

Розрахунок сум пільг з ПДВ

Податкові пільги з ПДВ виникають операціям звільненим від ПДВ та тим, які обкладаються  ставками 0% та 7%.

В роз’ясненнях ДФС щодо розрахунку СПП для ПДВ існує згадка про наказ ДПАУ від 29.03.2011 № 167, який стосується ПДВ (далі – Порядок № 167). Незважаючи на певну застарілість (тоді не було ставки 7%), загальну логіку розрахунку з них можна використати та для ставки 7% додумати самостійно. Формули наведено нижче в таблиці:

Розрахунок сум пільг з ПДВ

СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Звертаємо увагу, що у формулах як V придб. використовується обсяг придбання експортованих товарів взагалі, а не тільки за І квартал 2019 року. Саме тих товарів, які були експортовані, навіть якщо вони були придбані 3 роки назад. У розрахунок при цьому беруться суми “без ПДВ”.

Складні випадки розрахунку пільги з ПДВ:

 • експорт власне виробленої продукції – береться фактична собівартість вироблених товарів, однак, лише у частині матеріальної складової, тобто без зарплати, ЄСВ і тому подібного. Тут доведеться порахувати, так як матеріальну складову доведеться виділяти також і з загальновиробничих витрат (див. Порядок № 167);
 • експорт товарів нижче вартості їх придбання –  тут рахувати треба не по вартості придбання, а по збільшеній вартості. Справа в тому, що хоча ставка ПДВ й 0% і від цього нічого не зміниться, але ПКУ вимагає у таких випадках застосовувати правило мінімальної бази при складання податкових накладних – за товарами не менше ціни придбання, а для власне виготовленої продукції – не нижче звичайної ціни (п. 188.1 ПКУ).

Відповідальність

Звіт про пільги має статус податкової декларації з відповідними наслідками за невчасну подачу. За неподачу/невчасну подачу розмір штрафу становить:

 • 170 гривень, за кожне неподання (несвоєчасне подання) декларації (розрахунку);
 • 1020 гривень при повторному порушенні у період до одного року.

Інших штрафів або пені не виникає, так як звіт не спричиняє податкового зобов’язання з жодного податку чи збору. Однак, за неподачу також можуть бути накладені штрафи на посадових осіб платника податку (підприємцям це не загрожує, так як на них адмінштрафи накладеними бути тут не можуть).

Помилки у Звіті

Механізму виправлення помилок шляхом подачі уточнюючого Звіту немає, тому єдиний вихід – виправити помилку у наступних кварталах шляхом вписування правильних цифр. Однак, це й на користь платнику податку – щоб ви там не подали, максимальний можливий штраф – 170 грн (1020 грн) за неподачу, тому головне здати, навіть якщо десь у чомусь і не впевнені у розрахунках.

Звіт про пільги 2020

На останок гарна новина – з 1 січня 2020 року пільгового звіту не буде й ДФС буде рахувати все сама. Так би й раніше.

Бухоблік ПДВ

Звіт про пільги 2019
Олег СічКерівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух, сертифікований фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR(rus))
Бухоблік за розрахунками з ПДВ залежить від того, як їх оподатковують відповідно до ПК . На основі цього Мінфін затвердив Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Для бухобліку ПДВ — це ключовий документ… На яких субрахунках відображати ПДВ-операції

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини