Головбух

Декларація для єдиноподатника 3 групи 2018 (юрособи)

3 квітня 2018
13098
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

3 група єдиного податку для юросіб – це сплата податку в розмірі 3% або 5% від отриманого доходу. Спрощеність бухобліку та зменшення податків не позбавляє від необхідності вчасно й правильно сформувати та подати декларацію. Сьогодні про це в консультації.

Декларація 3 група 2018: форма та термін подання

Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи 3 група затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578. Ця форма відрізняється від тої, яку подають фізособи 3 групи. Однак, загальні вимоги до них співпадають.

Декларація для єдиноподатника 3 групи подається щокварталу у 40-денний період (п. 296.3 та п. 49.18.2 ПКУ).Таким чином, кінцевою датою подачі декларації за півріччя 2018 р. є 09 серпня 2018 р. включно. Сума єдиного податку має бути сплачена не пізніше 17 серпня 2018 р.

Єдиний податок 3 група юридична особа 2019

Як подати декларацію

Декларація платника єдиного податку подається за місцезнаходженням (п. 45.1 ПКУ).Подати декларацію можна одним з 3-х варіантів:

 • у паперовому вигляді особисто;
 • електронному вигляді;
 • поштою (не пізніше, ніж за 5 кал. днів до закінчення граничного строку подачі декларації).

Якщо юридична особа — платник єдиного податку третьої групи у деклараціях за попередній звітний період занизила суму податкових зобов’язань, то важливо виправити такі помилки та самостійно розрахувати штраф і пеню.

Алгоритм заповнення декларації для 3 групи (юрособи)

Юрособа на єдиному податку 3 групи заповнює заголовну частину декларації, розділи ІІ та ІІІ. Розділ IV заповнюється у разі виправлення помилки.

Щодо заповнення рядків по яких дані відсутні, то необхідно керуватися наступним правилом:

 • у паперовій декларації робимо прочерк “–”;
 • в електронній декларації такий рядок залишаємо порожнім.

Заповнення декларації відбувається накопичувано, тобто за І квартал, за І + ІІ квартали, за І+ІІ+ІІІ квартали та за в цілому за рік.

Рядки

Як заповнювати

Розділ І. Заголовна частина

1

Обираємо тип декларації в залежності від ситуації та ставимо відповідну позначку (знак “˅”).Типи декларацій означають наступне:

 • “Звітна” – звичайна декларація, що не пов’язана з виправленням помилок;
 • “Звітна нова” – декларація подається для виправлення помилки до кінця періоду подачі;
 • “Уточнююча” – призначена для виправлення помилки уже після кінця періоду подачі;
 • “Довідково” – декларація подається добровільно з певних причин. Однак, юрособи таку декларацію не подають, так як мета її подачі для фізосіб – отримання довідки про доходи за інший період, який відрізняється від квартального. Юрособам така довідка не потрібна.

2

Ставимо відмітку “˅” напроти звітного періоду (квартал, півріччя, 3 квартали, рік) та вказуємо рік “2018 року”.

3

Не заповнюємо, якщо декларація не містить виправлення помилки за минулі звітні періоди. 

Якщо ж подається саме уточнююча декларація, то в ряд. 02 і ряд. 03 проставляється однаковий період, що відповідає тому періоду, за який виправляється помилка. Наприклад, якщо в 2018 році виправляється помилка у річній декларації 2017 року, то в ряд. 02 і 03 слід указати саме “рік”та “2017” (на основі роз’яснення 107.01 ЗІР).

Якщо ж обрано інший спосіб виправлення –у звітній декларації, то це можна зробити тільки для одного звітного періоду, який і зазначається в ряд. 03.

4

Проставляємо відповідні реквізити платника податку:

 • наводимо повне найменування платника податку, його код ЄДПОУ;
 • вказуємо код КВЕД, який відповідає основному виду діяльності платника податку (роз’яснення 108.01.05 ЗІР);
 • код організаційно-правової форми господарювання (для ТОВ – 240, ПП – 120);
 • податкова, електронна адреса, телефон та інші реквізити.

5

Вказуємо найменування контролюючого органу, до якого подається декларація. Якщо платник єдиного податку протягом звітного періоду змінював свою податкову адресу шляхом переходу в інший адміністративний район, то до кінця року декларація подається за старою адресою. Там же сплачується й податок.

Розділ ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню

1

В даному рядку та наступному свої показники суб’єкти господарювання наводять у таких колонках:

 • кол. 3 – ті, які сплачують податок за ставкою 3%;
 • кол. 4 – ті, які сплачують податок за ставкою 5%.

В ряд. 1 відображаємосуму доходу за податковий (звітний) період (у гривнях з копійками). Вказується та суму доходу (без ПДВ), яка не порушує вимог ПКУ щодо перебування на 3 групі єдиного податку, тобто ≤ 5 млн грн, дохід отриманий від дозволених видів діяльності, а також тільки в результаті грошових розрахунків з контрагентами. До доходу платника єдиного податку включаються:

 • дохід, який було отримано протягом звітного періоду в грошовій формі (готівковій/безготівковій), у т.ч. дохід представництв, філій та відділень такої юрособи (пп. 2 п. 292.1 ПКУ);
 • додатна курсова різниця, що виникає при перерахуванні залишків іноземної валюти на поточних рахунках за правилами бухобліку (роз’яснення 108.01.02 ЗІР, а також ІПК від ДФС від 22.12.2017 р. № 3111/ШПК/18-28-12-04-20);
 • дохід у вигляді попередньої оплати товарів (робіт, послуг), який було отримано в період знаходження на загальній системі оподаткування. Він визнається на дату відвантаження таких товарів (виконання робіт, надання послуг) уже на спрощеній системі (п. 292.3, 292.6 ПКУ);
 • вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ПКУ);
 • сума кредиторської заборгованості за строком позовної даності, який закінчився (п. 292.3 ПКУ). Визнається тільки платниками ПДВ у сумі без ПДВ;
 • різниця між сумою, що отримана від продажу основних засобів та їх залишковою вартістю на день продажу (п. 292.2 ПКУ). Така норма відсутня щодо нематеріальних активів, тому з обережності останні краще обкласти податком як звичайний продаж товарів;
 • дивіденди та інші види доходів, які визначені в пп. 292.11 ПКУ.

Дохід визнається на дату надходження коштів (п. 292.6 ПКУ), а не за принципом нарахування. Це значить, що відвантаження продукції не є доходом для єдиноподатника, а тільки факт її оплати. Звідси отриманий аванс за продукцію, товари, роботи, послуги  визнається як дохід того звітного періоду, в якому він був отриманий. Якщо протягом періоду відбулося повернення грошей покупцю, то платник єдиного податку має відкоригувати (зменшити) свій дохід у періоді такого повернення (ІПК ДФС від 06.06.2017 р. № 470/6/99-99-12-02-03-15/ІПК).

Якщо дохід платником єдиного податку отримано в іноземній валюті, то він перераховується в гривню за курсом НБУ на дату отримання (п. 292.5 ПКУ). Він складається з 2-х частин (ІПК ДФС від 22.12.2017 р. № 3111/ІПК/18-28-12-04-20):

 • суми іноземної валюти, що залишається після обов’язкового продажу, та перераховується в гривню за курсом НБУ на дату отримання. Датою отримання вважається дата зарахування валюти на поточний рахунок;
 • сума гривень, що отримані від обов’язкового продажу валюти та зараховані на поточний рахунок платника податку.

2

Вказується сума перевищення доходом єдиноподатника ліміту в 5 млн грн (за винятком доходу від заборонених видів діяльності та у негрошовій формі розрахунків).

3

Дохід, який був отриманий єдиноподатником у негрошовій формі. Нагадуємо, що платники єдиного податку не можуть користуватися бартером або векселями.

4

Дохід, що був отриманий від заборонених видів діяльності (пп. 291.5 ПКУ).

5

Вказується загальна сума доходу за період: ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5.

Розділ ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

6

Ряд. 1×0,03 (для платників ПДВ) та ряд. 1×0,05 (для неплатників ПДВ).

7

Розраховується податок з суми “неправильних” доходів платника єдиного податку. Нагадуємо, що при їх отриманні втрачається право перебування на спрощеній системі. Сума податку по таким доходам розраховується у подвійному розмірі від базових ставок:

 • (ряд. 2+ ряд. 3 + ряд. 4)×0,06 – для платника ПДВ;
 • (ряд. 2+ ряд. 3 + ряд. 4)×0,06 – для неплатника ПДВ.

8

Знаходиться загальна сума податку за податковий період: ряд. 6 + ряд. 7.

9

Вказується сума податку за минулий період. Для декларації за І квартал даний рядок не заповнюється.

10

Сума єдиного податку до сплати визначається як різниця: ряд. 8 – ряд. 9. Саме ця сума підлягає сплаті до завершення 10-денного терміну після граничного строку подачі декларації.

Розділ ІV. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

11

Вказується помилкова сума єдиного податку з декларації за певний минулий період. Нагадуємо, що загальний строк давності щодо виправлення помилок – 1095 днів.

12

Вказується правильна сума єдиного податку. Форма декларації не дозволяє вказати причину помилки. Пояснення треба додати як доповнення до декларації (складається у довільній формі).

13

Вказується сума недоплати (ряд. 12 –  ряд. 11), якщо ряд. 12 > ряд. 11.

14

Вказується сума переплати (ряд. 11 – ряд. 12), якщо ряд. 12 < ряд. 11. Наводиться без знака “мінус”.

15

Заповнюється у тому випадку, якщо помилка виправляється шляхом подачі уточнюючого розрахунку: ряд. 13×0,03.

16

Заповнюється у тому випадку, якщо помилка виправляється у поточній декларації: ряд. 13×0,05.

17

Сума пені. Розраховується ряд.13×ставка НБУ(%)×(кількість днів з 91-го дня по день погашення зобов’язання)/(100×365) (пп. 129.1.3 ПКУ).

Фінансова звітність та декларація

Фінзвітність до декларації платника єдиного податку подавати не потрібно. Це випливає з п. 46.2 ПКУ: її подають лише платники податку на прибуток.

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Декларація для єдиноподатника 3 групи 2018 (юрособи)
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Коли платник єдиного податку подає декларацію з податку на прибуток

Декларацію з податку на прибуток платник єдиного податку 3 групи подає у разі, якщо здійснив виплату нерезиденту та сплатив податок на доходи нерезидента.  У такому разі єдиноподатнику треба заповнити Додаток ПН, а також перенести інформацію з нього до рядків 23 і 25 декларації з податку на прибуток, заповнити її заголовні та прикінцеві частини. Інших показників в такому разі до декларації не вносять.

Якщо виплачуєте проценти нерезидентам, утримайте з них податок на репатріацію. Для цього враховуйте, які ставки податку застосовують, на які міжнародні договори зважати, а також на те, що існує можливість звільнитися від оподаткування.

Якщо протягом періоду не отримувалися доходи

Підприємство може не подавати “пусту” декларацію, якщо протягом звітного кварталу немає об’єкта оподаткування (не отримувало доходів). Про це прямо вказано в п. 49.2 ПКУ та роз’ясненні ДФС 108.01.05 ЗІР. Однак, рекомендуємо все ж таки подати декларацію, щоб не було зайвих питань від ДФС.

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Декларація для єдиноподатника 3 групи 2018 (юрособи)
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини