Головбух

Додаток ПН до декларації 2018: податок на доходи нерезидентів

 • 3 квітня 2018
 • 1552
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Виплата доходів нерезидентам супроводжується утриманням з них податку, що відображається в декларації з податку на прибуток підприємства. Цей податок називають ще податком на репатріацію (або податком на доходи нерезидента). Сьогодні про нього в консультації.

Призначення Додатка ЗП

Додаток ПН до декларації з податку на прибуток 2018 подається постійними представництвами нерезидентів, а також резидентами, якщо вони виплачували в поточному звітному періоді нерезидентам-юрособам доходи з джерелом походження в Україні. Виплати нерезидентам, що є фізособами, у Додатку ПН не відображаються (такі виплати не обкладаються податком на репатріацію, а підпадають під обкладання ПДФО).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Утримувати та сплачувати податок на репатріацію повинні:

 • неприбуткові організації (роз’яснення ДФС у 102.04 ЗІР);
 • юрособи, що є платниками єдиного податку (п. 297.5 ПКУ, а також роз’яснення ДФС у 108.05 ЗІР). Це якраз той випадок, коли платнику єдиного податку доводиться подавати декларацію з податку на прибуток, від якої він в інших випадках звільнений;
 • фізособи-резиденти (роз’яснення ДФС у 102.18 ЗІР). Це стосується як звичайних фізосіб, так і ФОП – усі вони зобов’язані подавати декларацію з податку на прибуток та Додаток ПН до неї (лист ДФС від 24.02.2017 р. № 2707/Г/99-9915-02-02-14).

Увага! Перед тим як заповнювати декларацію, варто враховувати, що у 2018 році платники податку на прибуток отримали кілька нових різниць та вдосконалених старих. Зокрема, 30-відсоткову різницю поширили ще на одну категорію нерезидентів, а також встановли новий ліміт для застосування різниці до операцій з неприбутковими організаціями.

Розрахунок та сплата податку на доходи нерезидента

Розрахунок та сплата податку на репатріацію відбувається за наступними правилами:

 • оподатковуються доходи, перелік яких дано в пп. 141.4.2-141.4.11 ПКУ;
 • податок утримується з суми доходи, яка виплачується нерезиденту. Це значить, що нерезиденту його дохід перераховується за мінусом утриманого податку. При цьому резидентам заборонено сплачувати його за власний рахунок (пп. 141.4.9 ПКУ), крім виплат да договорами страхування (перестрахування) і рекламних послуг (пп. 141.4.5, пп. 141.4.6 ПКУ);
 • сума податку сплачується до бюджету в день виплати доходу нерезиденту (пп. 141.4.2 ПКУ). При цьому використовується курс НБУ, який діє на день виплати доходу (роз’яснення ДФС 102.18 ЗІР).

Також є виплати, які не оподатковується податком на доходи нерезидента. До них зокрема належать:

 • доходи нерезидентів-юросіб у вигляді виручки від реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг, що отримані від резидента, у т.ч. вартість послуг міжнародного зв’язку та міжнародного інформаційного забезпечення (пп. “й” пп. 141.4.1 ПКУ, лист ДФС від 31.03.2017 р. № 6610/6/99-99-15-02-02-15);
 • проценти або дохід (дисконт) на державні цінні папери або облігації місцевих позик чи боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечене державними або місцевими гарантіями (пп. 141.4.10 ПКУ);
 • проценти за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання і виконання яких забезпечується державними або місцевими гарантіями (пп. 141.4.10 ПКУ);
 • доходи, які сплачуються резидентами постійним представництвам нерезидентів на території України (пп. 141.4.2 ПКУ), так як вони є самостійними платниками податку на прибуток.

Ставки податку на доходи нерезидентів

Якщо виплачуєте проценти нерезидентам, утримайте з них податок на репатріацію. Для цього враховуйте, які ставки податку застосовують, на які міжнародні договори зважати, а також на те, що існує можливість звільнитися від оподаткування.

Для  розрахунку податку на репатріацію застосовуються наступні ставки:

Ставка податку

Коли застосовується

ПКУ, пп.

15%

основна ставка, яка застосовується до всіх доходів, крім нижченаведених

141.4.2

20%

реклама

141.4.6

18%

прибуток від безпроцентних (дисконтних) облігацій або казначейських облігацій

141.4.3

6%

фрахт

141.4.4

5%

проценти за позиками та фінансовими кредитами

141.4.6

0%, 4%, 12%

страхові платежі (внески, премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) в межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у т.ч. страхування життя на користь нерезидентів (залежно від виду страхування та рейтингу надійності страховиків)

141.4.5

в залежності від норм міжнародних договорів

вищезазначені ставки податку використовуються тоді, коли немає інших, передбачених міжнародними договорами (конвенціями) про уникнення подвійного оподаткування. Однак, ставки оподаткування з міжнародних договорів використовуються тільки у разі виплат доходів бенефіціару, тобто фактичному отримувачу (власнику) доходу. Має бути надана відповідна довідка від міністерства фінансів або податкового органу країни, де розташований нерезидент. Довідка має бути легалізована та перекладена українською мовою. У разі відсутності довідки оподаткування здійснюється за основною ставкою.

103.1

Заповнення Додатка ПН

Додаток ПН до декларації з податку на прибуток 2018 заповнюється окремо на кожного нерезидента. Платники податку, які подають декларацію щоквартально заповнюють Додаток ПН до декларації 2018 наростаючим підсумком.

Особливості заповнення заголовної частини:

 • якщо код реєстрації нерезидента в своїй країні невідомий, то ставиться прочерк;
 • назва і код країни зазначається відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої Держстатом від 30.12.2013 р. № 426;
 • якщо країна, де розташований нерезидент, має офшорний статус, то здійснюється відповідна позначка. Офшорний статус можна перевірити за розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. № 143-р “Про перелік офшорних зон”.

У разі якщо застосовується ставка податку згідно міжнародного договору, то назву договору та його норму треба зазначити в кінці Додатка ПН після Таблиці 2 у спеціальному полі, яке міститься в примітках.

Загальна сума податку розраховується в графі 6 ряд. 28 Таблиці 1 Додатка ПН. Після цього вона переноситься до ряд. 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток. Якщо нерезидентів декілька та відповідно заповнено декілька Додатків ПН, то рахується тоді загальна сума по ряд. 28 і вона уже переноситься до ряд. 23 ПН декларації.

Таблиця 1 Додатка ПН містить 27 позицій видів доходу, які підлягають оподаткуванню при виплаті нерезиденту. Розглянемо основні з них.

Код рядка

Вид доходу та нюанси заповнення

1

Процентні доходи – доходи,  що отримані за використання коштів або майна (пп. 14.1.206 ПКУ). Однак, у цьому рядку не відображаються:

 • процентні доходи, що мають особливий порядок оподаткування згідно пп. 141.4.10, 141.4.11, п. 46-47 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ;
 • дисконтні доходи від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями або казначейськими зобов’язаннями (пп. 141.4.3 ПКУ).

2

Дивіденди – частина розподіленого прибутку, яка виплачена нерезиденту.

3

Роялті – доходи як винагорода за використання або надання права на використання об’єкта інтелектуальної власності. Якщо визначення роялті за міжнародними договором не співпадає з визначенням за пп. 14.1.225 ПКУ, то використовується визначення за міжнародним договором.

4

Фрахт – дохід у вигляді винагороди за договорами найму, перевезення, піднайму судна або транспортного засобу чи його частини для перевезення вантажів і пасажирів морськими і повітряними суднами, а також перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом (пп. 14.1.260 ПКУ).

Податок нараховується на базову ставку фрахту, включаючи витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, складування (пп. 14.1.12 ПКУ). Податок сплачується незалежно від того територією якої країни здійснювалися перевезення (Україною чи за кордоном).

5

Доходи від інжинірингу – перелік наведено в пп. 14.1.85 ПКУ

6

Лізингова/орендна плата – визначення в пп. 14.1.97 ПКУ.

7

Дохід від продажу нерухомого майна – оподатковується тільки дохід від продажу майна, яке розташоване на території України. Якщо за кордоном – не оподатковується (пп. “д” пп. 141.4.1 ПКУ)

8

Прибуток від продажу цінних паперів, деривативів та інших корпоративних прав. Визначення цінних паперів – ст. 194 ЦКУ і ст. 163 ГКУ, деривативів – пп. 14.1.95 ПКУ, корпоративних прав – пп. 14.1.90 ПКУ.

9

Доходи, отримані від провадження спільної діяльності, здійснення довгострокових контрактів. Такі договори оподатковуються, якщо вони виконуються на території України.

10

Винагороди від провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної та розважальної діяльності. Правила здійснення такої діяльності та визначення термінів знаходяться у спеціалізованих нормативних документах, наприклад, Законах України “Про культуру” від 14.12.2010 р. № 2778 або “Про фізичну культуру та спорт” від 24.12.1993 р. № 3808.

11

Доходи від брокерської діяльності, комісійних та агентських послуг на території України – врегульовано пп. “з” пп. 141.4.1 ПКУ.

12

Внески та премії, що були сплачені, крім тих, які зазначені в пп. 141.4.5 ПКУ.

13

Див. пп. 14.1.46 ПКУ.

14

Суми благодійної допомоги, пожертвувань тощо, які виплачувалися нерезидентам.

15

В інших доходах зазначаються доходи від здійснення нерезидентом або його постійним представництвом госпдіяльності на території України, які прямо не були зазначені в рядках вище.

Таблиця 2 Додатка ПН є допоміжною для заповнення ряд. 16 основної Таблиці 1 (розрахунок суми прибутку нерезидента від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями і казначейськими зобов’язаннями.

Приклад. У І кварталі 2018 р. підприємство ТОВ “Весна” сплатило нерезиденту-юрособі з Польщі дивіденди у сумі 18000 злотих. Курс НБУ на дату виплати 6.8372 грн/злотий. Нерезидент є співзасновником підприємства в Україні та йому належить більше 25% капіталу підприємства. Відповідно до Конвенції  між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень такі доходи оподатковуються за ставкою 5% (ст. 10 Конвенції).

Розраховуємо суму доходу, що оподатковується: 18000×6,8372 = 123069,60 грн.

Розраховуємо суму утриманого податку на доходи нерезидента (гр. 6 Додатка ПН): 123069,60×0,05 = 6153,48 грн.

В Додатку ПН ця ситуація буде відображена наступним чином:

Види доходів

Код

рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з ПКУ

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором

Сума податку (гр. 3×гр. 4/100 або гр. 3×гр. 5/100)

1

2

3

4

5

6

Дивіденди

2

123070

15

5

6153

Усього

28

123070

×

×

6153

Утриману суму 6153 треба відобразити у ряд. 23 ПН декларації. Така ж сума зазначається в ряд. 25 Декларації (для річних платників). У квартальних платників податку відображається в ряд. 25  різниця між ряд. 23 та 24 (Додаток ПН до декларації 2018 складається накопичувано).

Якщо за міжнародним договором взагалі відсутнє оподаткування виплат нерезиденту, то все одно за роз’ясненням ДФС у листі від 17.06.2016 р. № 13557/6/99-99-19-03-02-15 Додаток ПН треба складати, але в графі 5 зазначати ставку 0%.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Додаток ПН до декларації 2018: податок на доходи нерезидентів
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл