Головбух

Декларація єдиноподатника 3 групи (фізособа) 2019

7 серпня 2019
8398
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Облік для спрощенців досить простий, але декларацію треба правильно заповнити та вчасно подати. Сьогодні про те, як це зробити для ФОП на 3 групі єдиного податку.

Коли та по якій формі подати декларацію

Фізособа-підприємець 3 групи складає та подає таку ж саму декларацію, як і 1 та 2 групи єдиноподатників – за формою з наказу Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578. Для них там призначений свій розділ – четвертий.

3 група подає декларацію щокварталу у 40-денний календарний (п. 296.3 та п. 49.18.2 ПКУ). Кінцевою датою подачі декларації за І півріччя 2019 р. є 9 серпня 2019 р. включно (п’ятниця).

В наступних періодах декларація подається наростаючим підсумком і наступним дедлайном буде 11 листопада 2019 р. включно (понеділок) – вона буде включати дані за I, ІІ та ІII квартали 2019 р. 

Обшук у компанії: що робити бухгалтеру

Як подати декларацію

Декларація платника єдиного податку подається за місцепроживанням (п. 45.1 КУ). При цьому це можна зробити одним з 3-х варіантів:

 • у паперовому вигляді особисто;
 • електронному вигляді (для цього потрібно мати ключі електронного цифрового підпису;
 • поштою (не пізніше, ніж за 5 кал. днів до закінчення граничного строку подачі декларації). 

Коли та скільки сплатити податку

Податок сплачується протягом 10 кал. днів після граничного строку подачі декларації, тому для сплати за І півріччя 2019 р. такою датою буде 19 серпня 2019 р. включно (понеділок). 

Якщо підприємець не отримував протягом кварталу дохід, то сплачувати податок не потрібно. Існує норма, що якщо ФОП не отримував протягом звітного періоду доходів та не має об’єкта оподаткування, то він може декларацію не подавати (п. 49.2 ПКУ). Але краще все-таки подати порожню, щоб запобігти непорозумінь з ДФС. 

Алгоритм заповнення декларації для 3 групи (фізособи)

Третя група єдиного податку заповнює заголовну частину декларації, розділи І, ІV та V. Розділ VI заповнюється у разі подачі уточнюючої декларації при виявленні помилки.

Щодо заповнення рядків по яких дані відсутні необхідно керуватися наступним правилом:

 • якщо декларація подається в паперовому вигляді, то робимо прочерк “–”;
 • якщо декларація подається в електронній формі, то такий рядок залишаємо порожнім. 

Рядки

Як заповнювати

Заголовна частина

01

Обираємо тип декларації в залежності від ситуації та ставимо відповідну позначку (знак “˅”). Типи декларацій означають наступне:

“Звітна” – звичайна декларація, що не пов’язана з виправленням помилок;

“Звітна нова” – декларація подається для виправлення помилки до кінця періоду подачі;

“Уточнююча” – призначена для виправлення помилки уже після кінця періоду подачі;

“Довідково” – декларація подається добровільно з певних причин, наприклад,  для отримання довідки про доходи. Така декларація може подаватися будь-коли (роз’яснення 107.08 ЗІР).

02

Ставимо відмітку “˅”  напроти звітного періоду (квартал, півріччя, 3 квартали, рік) та вказуємо рік “2019 року”. При подачі декларації “Довідково” вказується порядковий номер місяця, за який вона подається.

03

Не заповнюємо, якщо декларація не містить виправлення помилки за минулі звітні періоди. 

Якщо ж подається саме уточнююча декларація, то в ряд. 02 і 03 проставляється однаковий період, що відповідає тому, за який виправляється помилка. Наприклад, якщо в 2019 році виправляється помилка за річну декларацію 2018 року, то в ряд. 02 і 03 слід указати саме “рік” та “2018” (роз’яснення 107.01 ЗІР).

04-07

Проставляються відповідні реквізити органу ДФС та підприємця:

 • 04 – наводимо найменування органу ДФС, до якого подається декларація. Якщо протягом року відбувся перехід до іншого адміністративного району, то до кінця року такий платник податку подає декларацію і сплачує податок за старою адресою;
 • 05 – прізвище, ім’я, по-батькові фізособи відповідно до реєстраційних документів;
 • 06 – податкова адреса (місцепроживання) ФОП;
 • 07 – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта (тільки для осіб, які мають релігійні переконання та отримали відповідну відмітку в паспорті).

Розділ І “Загальні показники підприємницької діяльності”

08

Ставимо кількість працюючих. Платники єдиного податку 3 групи, можуть мати будь-яку кількість працюючих. Чисельність працівників  слід указувати за той місяць звітного періоду, у якому вона була максимальною (категорія 107.08 ЗІР).

В даному показнику не враховуються працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та пологам, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (або 6-річного). Також не враховуються мобілізовані працівники.

09

Вказуємо види діяльності з кодами КВЕД-2010, по яким платник податку фактично отримував дохід у звітному періоді (категорія 107.08 ЗІР). Нагадуємо, що платник єдиного податку 3 групи може здійснювати усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.5 ПКУ.

Якщо було отримано дохід за забороненим для 3 групи КВЕД, то вказуємо й його.

Також вказані тут коди мають відповідати кодам, які були зазначені при реєстрації підприємця, інакше – це також порушення умов перебування на єдиному податку (їх треба попередньо реєструвати).

Розділ ІV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

05-06

Зазначаємо накопичений обсяг доходу за відповідний звітний період від здійснення господарської діяльності, який обкладається єдиним податком за ставками:

 • 3% – для платників ПДВ, дохід вказується без урахування ПДВ (джерело – графа 7 Книги обліку доходів і витрат (заносимо до ряд. 05 декларації);
 • 5%  – для неплатників ПДВ (джерело – графа 6 Книги обліку доходів) (заносимо до ряд. 06 декларації).

Не забуваємо також про межу 5 млн грн для 3 групи та те, о дохід визнається за касовим принципом: надходження грошей на підприємницький рахунок – уже дохід.

Небезпечним нюансом може бути повернення підприємцем раніше отриманих передоплат за товари (послуги). У даній ситуації необхідно діяти наступним чином (ІПК ДФС від 06.06.2017 р. № 470/6/99-99-12-02-03-15/ІПК та категорія 107.08 ЗІР):

 • якщо повернення раніше отриманого авансу відбувається у тому ж самому звітному періоді, у якому він був отриманий, то його сума не включається до доходу підприємця;
 • якщо повернення раніше отриманого авансу відбувається в іншому звітному періоді, то підприємець має включити отриманий аванс до доходу у періоді, коли він був отриманий. У періоді, коли відбувається повернення такого авансу необхідно зробити перерахунок доходу (зменшити дохід на повернуту суму).

В останньому випадку дохід може отримати від’ємне значення.

07

Відображаємо доходи, що обкладаються єдиним податком за ставкою 15 % (п. 293.4 ПКУ), якщо вони наявні (у такому разі для підприємця це буде остання декларація як платника єдиного податку):

 • доходи по недозволеним для платника 3 групи видам діяльності (перелік у п. 291.5 ПКУ);
 • доходи по видам діяльності, що не зазначені у реєстрі платника податку (якщо планується отримувати дохід по незареєстрованому КВЕД, то треба його спершу зареєструвати та подати відповідну інформацію до ДФС);
 • доходи отримані шляхом використання заборонених форм розрахунку (негрошові розрахунки, бартер, векселі тощо);
 • доходи, що перевищують гранично дозволений для 3 групи рівень (>5 млн грн).

Розділ V.  Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку

08

Повторюємо значення ряд. 05 (для 3%) або 06 (для 5%) з розділу ІV, якщо ФОП не має доходів, які оподатковуються за ставкою 15% та не перебував на інших групах.

Якщо ж такі доходи були, то наводиться їх загальна сума (ряд. 05 + ряд. 06 + ряд. 07 та + суми з розділів II та ІІІ).

09

Заповнюємо тільки у разі наявності даних по ряд. 07 розділу ІV: сума доходу по графі 07 × 15%.

10

Розраховуємо суму податку за ставкою 3% (= ряд. 05×3%).

11

Розраховуємо суму податку за ставкою 5% (= ряд. 06×5%).

12

Знаходимо суму ряд. 09-11.

13

Зазначаємо загальну суму податкових зобов’язань з декларації за минулий звітний період (ряд. 12 попередньої декларації). Для декларації за І квартал даний рядок буде порожнім.  Наприклад, якщо заповнюється декларація за ІІ квартал 2019 р., то тут наводиться сума по ряд. 12 декларації за І квартал 2019 р. У такому випадку порожнім рядок залишати не можна, так як це призведе до завищення податкового зобов’язання та появи недоплати.

14

Визначаємо суму податку, який треба сплатити за даний звітний період: рядок 12 –  рядок 13. Це й є узгоджене податкове зобов’язання з єдиного податку, тобто податок який треба сплатити.

Розділ VI. Визначення податкових зобов'язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

(даний розділ заповнюється для декларації “Уточнююча” або при виправленні помилки  шляхом використання поточної декларації)

15

Вказуємо суму єдиного податку з ряд. 14 декларації за період, який уточнюємо, тобто зазначаємо цифру, яка є помилковою. Нагадуємо, що виправляти помилки можна протягом 1095 днів (ст. 102 ПКУ). Не забуваємо вказати період, який виправляється в поді 03 декларації.

16

Вказуємо суму податкового зобов’язання за уточнюваний період, яка є правильною.

17-18

Знаходимо різницю: ряд. 16 – ряд. 15. Але тут є один нюанс: якщо суму податкового зобов’язання є такою, що треба зменшити (ряд. 16 < ряд. 15), то в ряд. 18 вона наводиться з додатним значенням, тобто без знаку “–”.

19

Нараховуємо розмір штрафу, якщо маємо недоплату податкового зобов’язання:

 • якщо помилка виправляється в поточній декларації – ряд. 17 × 0,05;
 • якщо помилка виправляється в уточнюючій декларації – ряд. 17 × 0,03.

20

Нараховуємо суму пені. Цей рядок також заповнюємо у разі недоплати податку за уточнюваний період. Розрахунок (пп. 129.1.2 ПКУ): ряд. 17×ставка НБУ(%)×(кількість днів з 1-го дня після граничного строку сплати по день погашення зобов’язання)/(100×365).

Заповнення декларації, якщо був перехід з іншої групи

У такому випадку в усіх деклараціях, що подаються протягом такого року, зазначаються дані про доходи, які були отримані раніше у колишній групі. 

СКАЧАТИ ЗРАЗОК заповнення декларації

Декларація єдиноподатника 3 групи (фізособа) 2019

Відповідальність

Неподання чи несвоєчасне подання декларації платника єдиного податку передбачає такі штрафи (п. 120.1 ПКУ):

 • 170 грн за кожне неподання (несвоєчасне подання);
 • 1020 грн при повторному порушенні протягом року.

 

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини