Головбух

Додаток ЗП: зменшення податку на прибуток

 • 21 січня 2019
 • 1842
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Додаток ЗП до декларації з податку на прибуток 2018 призначений для відображення зменшення податку на прибуток на суму певних платежів, здійснених протягом поточного або минулих звітних періодів.

Призначення Додатка ЗП

Зменшення податку на прибуток – це дозволені декларацією способи зменшення податку на прибуток , який підлягає сплаті за результатами звітного періоду. До таких платежів належать:

 • авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів;
 • сплачений за кордоном податок на прибуток, який отриманий з іноземних джерел;
 • сума сплаченого акцизного податку на важкі дистиляти (газойль) у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 УКТ ЗЕД, якщо вони були використані у локомотивах, дизель-електричках, автомобілях-самоскидах з вантажопідйомністю більше 75 т (коди 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 УКТ ЗЕД) (підстава – п. 15 підрозд. 4  Перехідних положень ПКУ).

Останній платіж у зменшення податку на прибуток з’явився в оновленій формі Податкової декларації з податку на прибуток, яка подається платниками за базовим річним звітним періодом за 2018 рік (наказ Мінфіну від 19.10.2018 р. № 842, лист ДФСУ від 04.01.2019 р. № 357/7/99-99-15-02-01-17). Також по ній звітують і квартальники з І кварталу 2019 року.

Підсумкова сума по першому рядку Додатка ЗП (ряд. 16) переноситься до рядка 16 ЗП декларації з податку на прибуток та зменшує суму нарахованого податку (зменшена сума заноситься в ряд. 17 декларації).

 

Додаток ЗП: зміни 2019

В оновленій формі податкової декларації з податку на прибуток сталися незначні зміни:

 • по-перше, у Додатку ЗП з’явився ряд. 16.5 щодо уже згаданого вище акцизного податку по дистилятах (газойлях);
 • по-друге, суто редакційно уточнили зміст п. 16.3 Додатка ЗП. Якщо раніше було про те, що його сума береться з ряд. 16.4.2 Додатка ЗП “попереднього звітного (податкового) періоду”, то тепер однозначно сказано, що “попереднього звітного (податкового) року”. Насправді все так і було, тільки попередня фраза допускала різночитання для квартальних платників податку на прибуток, які взагалі-то подають декларацію накопичувально.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Додаток ЗП - порядок заповнення

Додатка ЗП до декларації на прибуток починаємо заповнювати з ряд. 16.1. І саме він є першим у послідовному зарахуванні платежів у рахунок зменшення податку на прибуток. Це означає, що спочатку сума податку на прибуток, яка розрахована в ряд. 06 (також в ряд. 08, 10 та 12 декларації, якщо є відповідні показники), зменшується на суму податку на прибуток, який було сплачено за кордоном і вже тільки після цього – на суму авансових внесків, які були сплачені при виплаті дивідендів.

У паперовій формі Додатка ЗП ставимо у порожніх клітинках прочерки, а в електронній – залишаємо їх порожніми.

Закордонний податок на прибуток в Додатку ЗП

По-перше, прибуток, який зароблено за кордоном оподатковується за ПКУ у повному розмірі. Але це загальне правило. По-друге, як виняток, можливий у певних ситуаціях взаємозалік, тобто зарахування сплаченого податку на прибуток за кордоном в рахунок “українського” податку на прибуток. Це відбувається за наступними правилами:

 • повинен існувати письмовий доказ сплати податку, що виданий контролюючим органом іноземної держави;
 • між Україною та цією державою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування та він є чинним;
 • сума сплаченого за кордоном податку визначається перерахунком іноземної валюти за офіційним курсом НБУ в гривню на дату сплати такого податку (лист ДФС від 21.01.2016 р. № 214/10/08-01-15-02-11);
 • зарахувати закордонний податок на прибуток можна лише однократно у сумі, яка не перевищує нараховану суму податку на прибуток в українській декларації. Це означає, що якщо ця сума перевищує “український” податок на прибуток, то на наступні звітні періоди залишок невикористаного закордонного податку на прибуток не переноситься. У цьому можна переконатися, вивчивши Додаток ЗП до декларації з податку на прибуток, який не передбачає для закордонного податку на прибуток рядка аналогічного ряд. 16.4.2, що стосується авансового внеску по дивідендах;
 • заборонено проводити взаємозалік по таким закордонним податкам: податки на реалізацію (продаж), поштові податки, податок на капітал (майно) і приріст капіталу, непрямі податки.

Якщо з певних причин платник податку не встигає отримати необхідні довідки про сплату податку за кордоном до подачі податкової декларації по цьому періоду в Україні, то можна подавати спочатку так як є, тобто без урахування іноземного податку на прибуток, а уже потім, після отримання довідки, подати уточнюючу декларацію. Наслідком такої ситуації буде переплата податку на прибуток по результатах періоду, яку можна буде використати в наступних періодах на зменшення податкового зобов’язання.

Приклад 1. За І квартал 2018 р. по ряд. 06 декларації з податку на прибуток підприємство має 45000 грн податку. Авансовий внесок по дивідендам не сплачувався. Закордонний податок становить:

1 варіант – 10000 грн;

2 варіант – 50000 грн.

Розв’язанням цієї ситуації буде наступним:

1 варіант – ряд. 16.1 Додатка ЗП матиме значення 10000 грн; ряд. 16 – також 10000 грн; решта рядків – прочерки; ряд. 16 ЗП декларації – 10000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 35000 грн. Ця сума й буде сплачена в бюджет.

2 варіант – ряд. 16.1 Додатка ЗП до декларації на прибуток матиме значення 45000 грн (більше ніж 45000 занести не можна, так як сума сплаченого за кордоном податку перевищує нарахований податок по українській декларації); ряд. 16 – також 45000 грн; решта рядків – прочерки; ряд. 16 ЗП декларації – 45000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 0 грн. Податок на прибуток взагалі не сплачується.

Зауважте! Щодо сплати авансового внеску з податку на прибуток у разі виплати дивідендів у законодавстві довгий час були суперечності, чи сплачують його єдиноподатники дивідендний авансовий внесок.

Авансові внески по дивідендах в Додатку ЗП

Нагадуємо, що авансові внески з податку на прибуток сплачуються при виплаті дивідендів, крім виплат фізичним особам, платникам єдиного податку та у деяких інших ситуаціях (п. 51.11 ПКУ). Розрахунок авансового внеску здійснюється в Додатку АВ декларації.

Нагадуємо! Коли виплачуєте дивіденди юридичній особі, перевірте, чи перевищує їх сума об’єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо так, негайно зробіть обов’язкові перерахунки та, за потреби, «дивідендний» дохід нерезидента оподаткуйте ще одним податком.

Зменшення податку на прибуток на авансові внески по дивідендах здійснюється тільки після зменшення на закордонний податок на прибуток (ряд. 16.1 Додатка ЗП), якщо він наявний.

Заповнення Додатка ЗП щодо авансових внесків відбувається наступним чином:

Рядок

Порядок заповнення

16

Сума: ряд. 16.1 Додатка ЗП + ряд. 16.4.1 Додатка ЗП + ряд. 16.5 Додатка ЗП.

16.1

Закордонний податок на прибуток (якщо наявний). Якщо сума перевищила прибуток за декларацією, то у наступні звітні періоди не переноситься.

16.2

Дані беремо з ряд. 6 Додатка АВ поточного звітного періоду. Це авансовий внесок з дивідендів звітного періоду.

16.3

Дані беремо з ряд. 16.4.2 Додатка ЗП минулого звітного року. Це авансові внески, які не були повністю використані на зменшення податку на прибуток у минулих звітних роках періодах.

16.4

Сума: ряд. 16.2 Додатка ЗП + ряд. 16.3 Додатка ЗП.

Якщо сума зменшення прибутку менша самого прибутку з декларації, тобто:

 ряд. 16.4 Додатка ЗП ≤ ((ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12 Декларації) – ряд. 16.1 Додатка ЗП):

16.4.1

Повторюємо дані ряд. 16.4 Додатка ЗП.

16.4.2

Ставимо прочерк “–” (в електронній формі залишаємо порожнім).

Така ситуація означає зменшення податку на прибуток звітного періоду та повне використання авансових внесків.

Якщо сума зменшення прибутку більша самого прибутку з декларації, тобто:

ряд. 16.4 Додатка ЗП > ((ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12 основної частини  Декларації) – ряд. 16.1 Додатка ЗП):

16.4.1

(ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12 основної частини  Декларації) – ряд. 16.1 Додатка ЗП

16.4.2

ряд. 16.4 Додатка ЗП – ((ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12 основної частини  Декларації) – ряд. 16.1 Додатка ЗП)

Така ситуація означає, що авансові внески з податку на прибуток зменшили податок поточного періоду до нуля, а невикористана сума авансових внесків переноситься у ряд. 16.4.2 Додатка ЗП наступного звітного періоду.

16.5

Сума сплаченого за поточний період акцизного податку щодо дистиляту (газойлю) по деяким технічним засобам визначених  до п. 15 підрозд. 4 Перехідних положень ПКУ. У “мінус” податок на прибуток внаслідок даного зменшення виходити не може, а тому якщо сума в ряд. 16.5 завелика, то тоді як і у випадку ряд. 16.1 на наступні звітні періоди залишок невикористаної суми сплаченого акцизу не переноситься.


Вся суть цих розрахунків у Додатку ЗП зводиться до наступного: сума авансових внесків з дивідендів зменшує суму нарахованого податку на прибуток, а якщо перевищує його,  то переноситься на зменшення податкових зобов’язань майбутніх звітних періодів до повного їх використання. У разі наявності збитку в певному такому майбутньому періоді сума такого перевищення переноситься на наступний незбитковий період.

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Додаток ЗП: зменшення податку на прибуток
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Приклад 2. За І квартал 2018 р. по ряд. 06 декларації з податку на прибуток підприємство має 45000 грн податку. Минулих невикористаних авансових внесків підприємство не має (ряд. 16.4.2 Додатка ЗП минулого періоду порожній).

1 варіант. Авансовий внесок по дивідендам становить 12000 грн (ряд. 6 Додатка АВ). Закордонний податок становить 10000 грн. Розв’язання ситуації буде наступним:

Рядок

Значення, грн

16

22000

16.1

10000

16.2

12000

16.3

16.4

12000

16.4.1

12000

16.4.2

16.5

У декларації: ряд. 16 ЗП – 22000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 23000 грн (=45000–22000).

2 варіант. Якщо закордонний податок становить 50000 грн, то ситуація матиме наступний розв’язок:

Рядок

Значення, грн

16

45000

16.1

45000

16.2

12000

16.3

16.4

12000

16.4.1

16.4.2

12000

16.5

У декларації: ряд. 16 ЗП – 45000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 0 грн (=45000–45000).

3 варіант. Якщо авансовий внесок з дивідендів складатиме 40000, а закордонний прибуток залишається 10000 грн, то ситуація матиме такий розв’язок:

Рядок

Значення, грн

16

45000

16.1

10000

16.2

40000

16.3

16.4

40000

16.4.1

35000

16.4.2

5000

16.5

У декларації: ряд. 16 ЗП – 45000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 0 грн (= 45000–45000). Сума 5000 грн (=40000–35000) переноситься на наступний період.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Додаток ЗП: зменшення податку на прибуток
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини