text
Головбух

Додаток ЗП: зменшення податку на прибуток

  • 30 березня 2018
  • 394
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Додаток ЗП до декларації з податку на прибуток 2018 призначений для відображення зменшення податку на прибуток на суму певних платежів, здійснених протягом поточного або минулих звітних періодів.

Призначення Додатка ЗП

Зменшення податку на прибуток – це дозволені декларацією способи зменшення податку на прибуток , який підлягає сплаті за результатами звітного періоду. До таких платежів належать:

  • авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів;
  • сплачений за кордоном податок на прибуток, який отриманий з іноземних джерел.

Підсумкова сума по першому рядку Додатка ЗП (ряд. 16) переноситься до рядка 16 ЗП декларації з податку на прибуток та зменшує суму нарахованого податку (зменшена сума заноситься в ряд. 17 декларації).

Додаток ЗП - порядок заповнення

Додатка ЗП до декларації на прибуток починаємо заповнювати з ряд. 16.1. І саме він є першим у послідовному зарахуванні платежів у рахунок зменшення податку на прибуток. Це означає, що спочатку сума податку на прибуток, яка розрахована в ряд. 06 (також в ряд. 08, 10 та 12 декларації, якщо є відповідні показники), зменшується на суму податку на прибуток, який було сплачено за кордоном і вже тільки після цього – на суму авансових внесків, які були сплачені при виплаті дивідендів.

Закордонний податок на прибуток в Додатку ЗП

По-перше, прибуток, який зароблено за кордоном оподатковується за ПКУ у повному розмірі. Але це загальне правило. По-друге, як виняток, можливий у певних ситуаціях взаємозалік, тобто зарахування сплаченого податку на прибуток за кордоном в рахунок “українського” податку на прибуток. Це відбувається за наступними правилами:

  • повинен існувати письмовий доказ сплати податку, що виданий контролюючим органом іноземної держави;
  • між Україною та цією державою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування та він є чинним;
  • сума сплаченого за кордоном податку визначається перерахунком іноземної валюти за офіційним курсом НБУ в гривню на дату сплати такого податку (лист ДФС від 21.01.2016 р. № 214/10/08-01-15-02-11);
  • зарахувати закордонний податок на прибуток можна лише однократно у сумі, яка не перевищує нараховану суму податку на прибуток в українській декларації. Це означає, що якщо ця сума перевищує “український” податок на прибуток, то на наступні звітні періоди залишок невикористаного закордонного податку на прибуток не переноситься. У цьому можна переконатися, вивчивши Додаток ЗП до декларації з податку на прибуток, який не передбачає для закордонного податку на прибуток рядка аналогічного ряд. 16.4.2, що стосується авансового внеску по дивідендах;
  • заборонено проводити взаємозалік по таким закордонним податкам: податки на реалізацію (продаж), поштові податки, податок на капітал (майно) і приріст капіталу, непрямі податки.

Якщо з певних причин платник податку не встигає отримати необхідні довідки про сплату податку за кордоном до подачі податкової декларації по цьому періоду в Україні, то можна подавати спочатку так як є, тобто без урахування іноземного податку на прибуток, а уже потім, після отримання довідки, подати уточнюючу декларацію. Наслідком такої ситуації буде переплата податку на прибуток по результатах періоду, яку можна буде використати в наступних періодах на зменшення податкового зобов’язання.

Приклад 1. За І квартал 2018 р. по ряд. 06 декларації з податку на прибуток підприємство має 45000 грн податку. Авансовий внесок по дивідендам не сплачувався. Закордонний податок становить:

1 варіант – 10000 грн;

2 варіант – 50000 грн.

Розв’язанням цієї ситуації буде наступним:

1 варіант – ряд. 16.1 Додатка ЗП матиме значення 10000 грн; ряд. 16 – також 10000 грн; решта рядків – прочерки; ряд. 16 ЗП декларації – 10000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 35000 грн. Ця сума й буде сплачена в бюджет.

2 варіант – ряд. 16.1 Додатка ЗП до декларації на прибуток матиме значення 45000 грн (більше ніж 45000 занести не можна, так як сума сплаченого за кордоном податку перевищує нарахований податок по українській декларації); ряд. 16 – також 45000 грн; решта рядків – прочерки; ряд. 16 ЗП декларації – 45000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 0 грн. Податок на прибуток взагалі не сплачується.

Зауважте! Щодо сплати авансового внеску з податку на прибуток у разі виплати дивідендів у законодавстві довгий час були суперечності, чи сплачують його єдиноподатники дивідендний авансовий внесок.

Авансові внески по дивідендах в Додатку ЗП

Нагадуємо, що авансові внески з податку на прибуток сплачуються при виплаті дивідендів, крім виплат фізичним особам, платникам єдиного податку та у деяких інших ситуаціях (п. 51.11 ПКУ). Розрахунок авансового внеску здійснюється в Додатку АВ декларації.

Нагадуємо! Коли виплачуєте дивіденди юридичній особі, перевірте, чи перевищує їх сума об’єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо так, негайно зробіть обов’язкові перерахунки та, за потреби, «дивідендний» дохід нерезидента оподаткуйте ще одним податком.

Зменшення податку на прибуток на авансові внески по дивідендах здійснюється тільки після зменшення на закордонний податок на прибуток (ряд. 16.1 Додатка ЗП), якщо він наявний.

Заповнення Додатка ЗП щодо авансових внесків відбувається наступним чином:

Рядок

Порядок заповнення

16

Сума: ряд. 16.1 Додатка ЗП + ряд. 16.4.1 Додатка ЗП.

16.1

Закордонний податок на прибуток (якщо наявний).

16.2

Дані беремо з ряд. 6 Додатка АВ поточного звітного періоду. Це авансовий внесок з дивідендів звітного періоду.

16.3

Дані беремо з ряд. 16.4.2 Додатка ЗП минулого звітного періоду. Це авансові внески, які не були повністю використані на зменшення податку на прибуток у минулих звітних періодах.

16.4

Сума: ряд. 16.2 Додатка ЗП + ряд. 16.3 Додатка ЗП.

Якщо ряд. 16.4 ≤ ((ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12) – ряд. 16.1 Додатка ЗП):

16.4.1

Повторюємо дані ряд. 16.4 Додатка ЗП.

16.4.2

Ставимо прочерк “–”.

Така ситуація означає зменшення податку на прибуток звітного періоду та повне використання авансових внесків.

Якщо ряд. 16.4 > ((ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12) – ряд. 16.1 Додатка ЗП):

16.4.1

(ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12) – ряд. 16.1 Додатка ЗП

16.4.2

ряд. 16.4 – ((ряд. 06 + ряд.08 + ряд. 10 + ряд. 12) – ряд. 16.1 Додатка ЗП)

Така ситуація означає, що авансові внески з податку на прибуток зменшили податок поточного періоду до нуля, а невикористана сума авансових внесків переноситься у ряд. 16.4.2 Додатка ЗП наступного звітного періоду.

Вся суть цих розрахунків у Додатку ЗП зводиться до наступного: сума авансових внесків з дивідендів зменшує суму нарахованого податку на прибуток, а якщо перевищує його,  то переноситься на зменшення податкових зобов’язань майбутніх звітних періодів до повного їх використання. У разі наявності збитку в певному такому майбутньому періоді сума такого перевищення переноситься на наступний незбитковий період.

Приклад 2. За І квартал 2018 р. по ряд. 06 декларації з податку на прибуток підприємство має 45000 грн податку. Минулих невикористаних авансових внесків підприємство не має (ряд. 16.4.2 Додатка ЗП минулого періоду порожній).

1 варіант. Авансовий внесок по дивідендам становить 12000 грн (ряд. 6 Додатка АВ). Закордонний податок становить 10000 грн. Розв’язання ситуації буде наступним:

Рядок

Значення, грн

16

22000

16.1

10000

16.2

12000

16.3

16.4

12000

16.4.1

12000

16.4.2

У декларації: ряд. 16 ЗП – 22000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 23000 грн (=45000–22000).

2 варіант. Якщо закордонний податок становить 50000 грн, то ситуація матиме наступний розв’язок:

Рядок

Значення, грн

16

45000

16.1

45000

16.2

12000

16.3

16.4

12000

16.4.1

16.4.2

12000

У декларації: ряд. 16 ЗП – 45000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 0 грн (=45000–45000).

3 варіант. Якщо авансовий внесок з дивідендів складатиме 40000, а закордонний прибуток залишається 10000 грн, то ситуація матиме такий розв’язок:

Рядок

Значення, грн

16

45000

16.1

10000

16.2

40000

16.3

16.4

40000

16.4.1

35000

16.4.2

5000

У декларації: ряд. 16 ЗП – 45000 грн; ряд. 17 та ряд. 19 – 0 грн (= 45000–45000). Сума 5000 грн (=40000–35000) переноситься на наступний період.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах