Головбух

Квартальна декларація з податку на прибуток 2018: заповнення основної частини

5 листопада 2018
18010
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства — черговий документ у бухгалтерському марафоні з підготовки різних звітів. У цій консультації про основні нюанси подання та заповнення основної частини квартальної декларації.

Форма декларації, яку слід заповнити

Насьогодні форма квартальної та річної податкової декларації з податку на прибуток єдина та затверджена Наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467). Ця універсальна форма використовується всіма суб’єктами господарювання, які сплачують податок на прибуток, у тому числі страховиками, постійними представництвами нерезидентів.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Хто подає квартальну декларацію?

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства по результатах ІІІ кварталу 2018 р. повинна подаватися:

 • платниками податку на прибуток, які у 2017 р. отримали дохід від усіх видів діяльності більший, ніж 20 000 000 грн (без ПДВ та інших непрямих податків). Показник доходу береться зі Звіту про фінансові результати за 2017 р.;
 • платниками податку, які з 1 жовтня 2018 р переходять з загальної системи оподаткування на єдиний податок;
 • неприбутковими організаціями, які в ІІІ кварталі 2018 р. порушили вимоги ПКУ щодо своєї неприбутковості (п. 137.8 ПКУ);
 • платниками єдиного податку 3 групи та неприбутковими організаціями, які в ІІІ кварталі 2018 р. виплатили дохід нерезиденту-юрособі та повинні сплатити податок (так званий податок “на репатріацію”) (заповнюють рядки 23-25 додатку ПН);
 • суб’єктами господарювання, які здійснюють випуск і проведення лотерей (п. 137.8 ПКУ).

Увага! Перед тим як заповнювати декларацію, варто враховувати, що у 2018 році платники податку на прибуток отримали кілька нових різниць та вдосконалених старих. Зокрема, 30-відсоткову різницю поширили ще на одну категорію нерезидентів, а також встановли новий ліміт для застосування різниці до операцій з неприбутковими організаціями.

Декларація з податку на прибуток 2018 - строки подання

Декларація за І квартал 2018 р. має бути подана протягом 40 кал. днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, тобто не пізніше 09 листопада 2018 р. (п’ятниця).  

Сплатити податок на прибуток потрібно протягом 10 кал. днів після останнього дня строку подачі декларації. Для сплати податку за ІІІ квартал 2018 р. останнім днем буде 09 листопада (п’ятниця) 

Способи подачі квартальної декларації

Способи подачі квартальної декларації такі ж самі, як і для річної. Великі та середні  платники податку зобов’язані подавати декларацію тільки в електронній формі (п. 49.4 ПКУ). Для інших платників крім електронного способу можливі також варіанти:

 • подати особисто або через уповноважену особу;
 • направлення поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (зробити це треба не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання) (п. 49.5 ПКУ).

З 01 січня 2018 р. діють оновлені критерії приналежності платників податку до великих та середніх підприємств (ч. 2 ст. 2  Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996). За вимогами повинно дотримуватися хоча б 2 з 3-х критеріїв:

 • середня чисельність працівників за звітний період більше 50 осіб;
 • балансова вартість активів – понад 4 млн євро;
 • чистий дохід (виручка) від реалізації перевищує 8 млн євро в еквіваленті за середньорічним курсом НБУ.

Декларація з податку на прибуток 2018 - заповнення основної частини

У заголовній частині декларації в полі 1 проставляємо позначку, яка стосується типу декларації:

Вид декларації

Призначення такого типу декларації

Звітна

Подається у звичайні ситуації, не пов’язаній з виправленням помилок.

Звітна нова

Така декларація подається при виявленні помилки до закінчення строку подачі декларації за І квартал, тобто до 10.05.2018 р.

Уточнююча

Така декларація подається при виявленні помилки після закінчення строку подачі звітної декларації за І квартал (після 10.05.2018 р.) та має статус уточнюючого розрахунку. Також може подаватися для уточнення іншого звітного періоду (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ).

У полі 2 проставляємо відповідні позначки: І квартал та “Базовий звітний період квартал”.

Поле 3 заповнюється, якщо була виявлена помилка. Вказується який період уточнюється, якщо декларацією виправляються помилки. У разі подачі уточнюючої декларації поля 2 та 3 співпадають.

Поля 4-6 та 8 заповнюються шляхом внесення стандартних реквізитів підприємства.

Поле 7 заповнюється, якщо податкова декларація з податку на прибуток підприємства подається представництвом нерезидента.

У полі 9 робляться відмітки по особливих деклараціях, наприклад, виробника сільськогосподарської продукції чи представника нерезидента.

Далі заповнюється основна частина декларації. Її заповнюємо у гривнях без копійок.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства приклад заповнення окремих рядків

Код

рядка

Заповнення

01

Цей показник беремо зі Звіту про фінансові результати (форма № 2 або форми № 2-м, № 2-мс для суб’єктів малого підприємництва). Необхідно додати усі доходи, які підприємство одержало за звітний період:

 • чистий дохід (виручка) від реалізації (ряд. 2000 форми № 2);
 • інші операційні доходи (ряд. 2120 форми № 2);
 • дохід від участі в капіталі (ряд. 2120 форми № 2);
 • фінансові доходи (ряд. 2220 форми № 2);
 • інші доходи (ряд. 2240 форми № 2).

При використанні звітності для малих та мікропідприємств береться ряд. 2280 форм № 2-м та 2-мс.

Звертаємо увагу також на округлення, так як податкова декларація з податку на прибуток, форми № 2, № 2-м, № 2-мс використовують різні округлення (гривні без копійок, тис. грн, тис. грн з одним десятковим знаком) і напряму з них цифри брати не можна. Всі значення з цих форм треба брати до округлень (!).

02

Дані слід брати з рядків (до округлень у відповідних звітах):

 • фінансовий результат до оподаткування (ряд. 2290 форми № 2, якщо прибуток, та ряд. 2295, якщо збиток).
 • для малих підприємств – ряд. 2290 форм № 2-м, 2-мс.

Якщо підприємство має прибуток, то значення записується із додатним значенням, якщо ж збиток, – то зі знаком “–”.

03 РІ

Заповнюється підприємствами, які коригують фінрезультат на податкові різниці. Ті підприємства, які не коригують, ставлять прочерк, якщо не заповнювали додаток РІ (у них також можуть бути також певні коригування передбачені перехідними положеннями ПКУ тощо).

Сума береться з останнього рядка додатка РІ.

04

Знаходимо об’єкт оподаткування: ряд. 02 +  ряд. 03.

05 ПЗ

Цей рядок стосується лише підприємств, прибуток яких повністю або частково звільнений від оподаткування (п. 142.1, п. 142.2, п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ, п. 142.3 ПКУ).

06

Розраховується податок на прибуток. У загальному випадку це: (ряд 04 – ряд. 05)×0,18

07.1

Заповнюють страховики. Інші підприємства ставлять прочерк.

07.2

08

09

Заповнюють платники податків, які займаються діяльністю з випуску та проведення лотерей. Інші підприємства ставлять прочерк.

09.1

09.1.1

09.1.2

09.2

10

11

Заповнюють платники податків, які займаються азартними іграми. Інші підприємства ставлять прочерк.

12

13

Заповнюють платники податків, які займаються букмекерською діяльністю. Інші підприємства ставлять прочерк.

14

15

Заповнюється платниками податків, які займаються азартними іграми або букмекерською діяльністю. Інші підприємства ставлять прочерк.

16 ЗП

Заповнюється зменшення нарахованої суми податку. Це можливо, якщо є суми податку, які сплачені закордоном, та/або є авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

17

Заповнюється шляхом розрахунку. Для звичайних підприємств, що не є страховиками, банками, букмекерами чи тими, які проводять азартні ігри, у ряд. 17 буде внесена сума: ряд. 06 – ряд. 16.

18

Значення по цьому рядку може містити тільки податкова декларація з податку на прибуток ІІ кварталу поточного року.

19

Заповнюється розрахунково: ряд. 17 – ряд. 18.

20 АВ

Вноситься розрахована сума авансового внеску з додатку АВ. У разі відсутності – прочерк.

21

Заноситься сплачена у минулому звітному періоді сума авансового внеску по дивідендам (ряд. 20 декларації за минулий звітний період).

22

Знаходимо різницю: ряд. 20 –  ряд. 21.

23 ПН

Заповнюють ті платники податку, у яких у звітному періоді була виплата доходу нерезидентам.

24

Вказується значення по ряд. 23 з декларації за минулий звітний період.

25

Визначається розрахунково: ряд. 23 + ряд. 24 .

26

Виправлення помилок з визначення податку на прибуток та нарахування штрафу.

27

28

29

30

31

Виправлення помилок з визначення податку на доходи нерезидентів та нарахування штрафу.

32

33

34

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Квартальна декларація з податку на прибуток 2018: заповнення основної частини
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Квартальна декларація з податку на прибуток підприємства 2018 у прикінцевій частині заповнюється так:

 • проставляється знак “+” навпроти поданих додатків, крім додатку ПН, де ставиться цифрою кількість поданих додатків ПН. Не забуваємо тут поставити знак “+” в полі ФЗ, так як подача фінзвітності як додатку до декларації є обов’язковою;
 • у відповідних клітинках ставимо знак “+” по тих формах фінзвітності, які подані. Квартальна фінзвітність є додатком до декларації та її невід’ємною частиною. При цьому при подачі декларації в електронному вигляді спочатку подаються форми фінзвітності через “єдине вікно” (перед подачею декларації не пізніше 25 квітня до органів статистики). Після подачі фінзвітності через “єдине вікно” необхідно отримати квитанції щодо її прийняття. При подачі декларації у паперовій формі фінзвітність подається двічі: органам статистики та ДФС як доповнення до декларації.

Додатки, що подаються разом з квартальною декларацією

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств має такі нюанси по додатках:

 • додаток ТЦ до квартальної декларації не подається. Він складається за результатами звітного року у разі наявності контрольованих операцій;
 • у додатку АМ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів на початок звітного кварталу (графа 3) має збігатися з аналогічними даними на кінець звітного періоду додатка АМ у декларації за 2017 рік (графа 4);
 • у додатку ЦП відображаються від’ємні показники додатка ЦП до декларації за 2017 р.;
 • додаток ФЗ має бути обов’язково для всіх платників податку, навіть для тих підприємств, які належать до класу мікропідприємств та подають фінзвітність до органів статистики лише раз на рік згідно П(С)БО 25. Мікропідприємства все одно складають квартальну фінзвітність для ДФС (лист ДФС від 22.02.2017 р. № 314/2/99-99-15-02-01-10).

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Квартальна декларація з податку на прибуток 2018: заповнення основної частини
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини