Головбух

Відшкодування ПДВ 2018

14 березня 2018
11750
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Повернення ПДВ у нашій державі завжди було об’єктом прискіпливої уваги ДФС та судових суперечок. З переходом на автоматичне відшкодування кількість нюансів, можливо, навіть збільшилася і вони прописані не тільки в ПКУ, але й листах держорганів. Розглянемо сьогодні дані нюанси.

Бюджетне відшкодування – це право, а не обов’язок

Заявити про бюджетне відшкодування ПДВ можна тільки в тому випадку, коли в декларації з ПДВ наявне від’ємне значення ПДВ до сплати в бюджет (рядок 20 Декларації), що значить податковий кредит перевищив податкове зобов’язання. Здебільшого таке можливо у експортерів товарів, робіт, послуг.

Відшкодування ПДВ є правом, а не обов’язком: від’ємну суму ПДВ можна перенести на наступний період (п. 200.7 ПКУ). Для цього:

 • сума заноситься до рядків 20.3 та 21 Декларації з ПДВ за поточний звітний період;
 • потім переноситься до рядка 16.1 декларації з ПДВ за наступний звітний період.

Навіть, якщо за даний період бюджетне відшкодування було не заявлене, а від’ємне значення ПДВ залишається в наступних періодах, то заяву на бюджетне відшкодування можна подати пізніше, але не більше 1095 календарних днів з дня виникнення права на відшкодування (п. 102.5 ПКУ).

Заявляти на відшкодування можна не тільки весь податковий кредит, але і його частину.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Умови отримання бюджетного відшкодування ПДВ 2018

Можна виділити такі необхідні умови отримання бюджетного відшкодування:

 • не повинно бути податкового боргу. Якщо він наявний, то бюджетне відшкодування можна отримати тільки після його повного погашення. У разі наявності податкового боргу “мінус” по рядку 19 Декларації з ПДВ у такому разі використовується для його погашення;
 • існує обмеження лімітом реєстрації, який обчислюється за п. 2001.3 ПКУ на момент подання декларації, тобто сума бюджетного відшкодування ПДВ має не перевищувати показник ∑Накл (реєстраційний ліміт) на дату подання декларації. Для того, щоб взнати про існуючий ліміт необхідно на момент подання декларації зробити запит в СЕА за формою J1301206. Показник ∑Накл буде показано в службовому полі рядка 19.1 Декларації з ПДВ;
 • сума ПДВ, яка подається на відшкодування, має бути сплаченою, тобто відшкодовується тільки ПДВ, який був сплачений грошовими коштами постачальникам товарів, робіт, послуг у попередніх і поточних звітних періодах.

При дотриманні усіх вищезазначених умов можна заявляти про відшкодування ПДВ. Насьогодні немає вимог щодо підприємств, яким заборонено подаватися на відшкодування ПДВ. Виняток – тимчасова заборона відшкодування ПДВ при експорті деяких сільськогосподарських культур. Так, заборона починає діяти при експорті:

 • соєвих бобів – з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року;
 • ріпаку –  з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року.
 • соняшнику – з 1 березня 2018 року.

Попередня оплата (аванс) та відшкодування ПДВ 2018

Згідно роз’яснення ДФС в ІПК від 01.06.2017 р. № 430/6/99-99-12-02-01-15/ІПК не підлягає відшкодування від’ємне значення ПДВ, яке утворилося внаслідок перерахування авансу за товари, роботи, послуги, які придбаваються. Також ДФС у листі від 05.01.2018 р. № 74/6/99-99-12-02-01-15/ІПК уточнює свою думку: придбання товарів має підтверджуватися фактом отримання таких товарів, а відсутність документального підтвердження такого факту позбавляє платника права на податковий кредит. Таким чином, ДФС вважає, що необхідно дочекатися завершення операції, тобто отримання товарів, робіт, послуг від постачальника.

Однак, зазначимо, що по даній ситуації існують судові рішення на користь платників податку, наприклад, рішення ВАСУ від 31.08.2016 р. у справі № 0670/3064/12.

Форми отримання бюджетного відшкодування

В цілому існують 3 варіанти отримання відшкодування ПДВ:

 • зарахувати його у рахунок погашення інших бюджетних платежів;
 • перерахування грошей з Казначейства на поточний рахунок платника податку;
 • змішаний варіант перших двох: грошима та зарахування зобов’язань.

Щодо першого варіанту, то існує одне обмеження, яке висловлюється в роз’ясненнях ДФС і Мінфіну (лист ДФС від 21.03.2017 р. № 882/4/99-99-12-03-02-13, лист Мінфіну від 21.04.2017 р. № 35130-12-10/11072). Згідно даних роз’яснень сума відшкодування може бути направлена тільки на ті податки і збори, які у повній сумі надходять до державного бюджету (наприклад, акцизний податок). Нагадуємо, що крім загальнодержавних податків і зборів є ще й місцеві податки і збори (зокрема транспортний податок, податок на землю), а також податки та збори, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами (зокрема податок на прибуток, ПДФО). Приналежність податків і зборів та їх розподіл можна знайти в Бюджетному кодексі України.

Як отримати бюджетне відшкодування

Для того, щоб отримати бюджетне відшкодування з ПДВ необхідно:

 • показати в рядку 19 Декларації з ПДВ від’ємне значення (п. 200.4 ПКУ);
 • заповнити у Декларації з ПДВ рядок 20.2;
 • визначити спосіб отримання відшкодування, зазначивши суму в рядку 20.2.1 “на рахунок платника податку” та/або рядку 20.2.2 “у рахунок сплати грошових зобов’язань…”;
 • подати разом з Декларацією з ПДВ Додаток Д3 “Розрахунок суми бюджетного відшкодування”, у якому необхідно розрахувати та розшифрувати суму відшкодування, її формування та сплачену частину;
 • подати разом з Декларацією Додаток Д4 “Заява на повернення суми бюджетного відшкодування…”;
 • після подачі вищеперерахованих декларації та додатків на основі Додатку 4 платник податку потрапляє до Реєстру заяв на повернення сум бюджетного відшкодування.

Складання розрахунку суми бюджетного відшкодування (Додаток Д3)

Складання Додатку Д3 роз’яснюється Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 28.01.2016 р.  № 21 (далі – Порядок № 21). Додаток Д3 складається після заповнення рідка 20.2 Декларації з ПДВ (пп. 4 п. 5 розділу V Порядку № 21).

Додаток 3 має дві таблиці. У таблиці 1 відображається розрахунок суми бюджетного відшкодування. У таблиці 2 здійснюється розшифровка суми ПДВ, фактично сплаченого в попередніх і поточному податкових періодах до бюджету.

У графі 2 таблиці 2 наводяться ІПН постачальника. Якщо від’ємне значення сформувалося за рахунок імпорту, то проставляється власний ІПН. Якщо послуги були отримані від нерезидента з місцем постачання в Україні, то ставиться умовний ІПН в податковій накладній 2018 “500000000000”. При цьому ІПН контрагентів наводяться за хронологією виникнення такої суми: в першу чергу відображається найближча до дати подання декларації сума від’ємного значення, а потім пізніша.

У графі 5 таблиці 2 наводиться сума від’ємного значення (має співпадати з рядком 2 таблиці 1). При її формуванні заповнення здійснюється в хронологічному порядку виникнення від’ємного значення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Складання заяви на повернення суми бюджетного відшкодування (Додаток Д4)

Зазначимо, що Додаток 4 використовується не тільки при отриманні відшкодування, але й при перерахунку надлишку коштів з рахунку в СЕА на поточний рахунок та при реорганізації платника податку при перенесенні реєстраційної суми на правонаступника. Отже, Додаток 4 при отриманні бюджетного відшкодування заповнюється не весь, а тільки верхня його частина, де вказуються:

 • якщо відшкодування отримується грошима, то вказуються реквізити банківського рахунка і сума податку, які заявляються до повернення (поле “а”);
 • якщо відшкодування використовується для погашення заборгованості по інших податках і зборах, то заповнюється таблиця 1 Додатку (поле “б”).

Заповнюємо РК, коли повертають товари або аванс

Відшкодування ПДВ 2018
Наталія Товченикексперт з бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Чергове удосконалення програмного забезпечення ДФС лише додало платникам проблем із реєстрацією РК в ЄРПН. З’ясуємо, чи правомірно відмовляти у реєстрації РК на зміну кількісно-вартісних показників, коли повертають товари чи попередню оплату. Як тепер платникам заповнювати такі РК і як усунути так звані неоднозначності, з огляду на рекомендації ДФС.

На що впливає отримання бюджетного відшкодування

Отримане бюджетне відшкодування враховується у формулі ліміту реєстрації: на його суму зменшується ліміт у формулі з п. 2001.3 ПКУ. Звертаємо увагу, що це здійснюється одразу після подання декларації, а не після отримання самого відшкодування. Це треба врахувати при майбутній реєстрації податкових накладних.

Реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування

Заяви платників податку (Додаток Д4) включаються до Реєстру автоматично протягом операційного дня в хронологічному порядку по мірі їх надходження. У такому ж  хронологічному порядку за порядком внесення до даного Реєстру заяв здійснюється повернення узгодженої суми бюджетного відшкодування. З цього випливає, що діє, по-суті, метод FIFO: хто першим зареєстрував заяву, той першим і отримає відшкодування. Отже, з заявами й подачею самої декларації, якщо планується відшкодування ПДВ, краще не зволікати.

Крім того, даний реєстр дозволяє платникам податку перевірити в онлайн-режимі, на якому етапі знаходиться його платіж.

Камеральна перевірка та узгодження бюджетного відшкодування з боку ДФС

Після внесення заяви в реєстр настає період очікування. ДФС має здійснити камеральну або документальну перевірку та узгодити суму відшкодування.

Камеральна перевірка проводиться у більшості випадків, крім визначених п. 200.11 ПКУ. На камеральну перевірку відводиться 30 календарних днів, наступних за граничним строком подання Декларації з ПДВ з Додатком 4 або за днем фактичного їх подання, якщо вони подані пізніше (п. 76.3 ПКУ). На день, що настає за даним строком бюджетне відшкодування вважається узгодженим (31-й календарний день). Відповідна інформація має з’явитися в Реєстрі.

Документальна перевірка може бути призначена тільки, якщо від’ємне значення сформувалося у періоди до 1 липня 2015 р. та не підтверджене документальними перевірками, або до 1 січня 2017 р. для платників податку, що використовували спецрежим оподаткування, який визначений відповідно до ст. 209 ПКУ.

Отримання бюджетного відшкодування

Бюджетне відшкодування після його узгодження за правилами має бути отриманим протягом 5 операційних днів з Казначейства на поточний рахунок або бути зарахованим в рахунок сплати інших податкових платежів і зборів. Однак, існує одне “але”: відшкодування здійснюється в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку (п. 55 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Відповідальність

За завищення бюджетного відшкодування передбачений штраф у розмір 25% від суми такого завищення (п. 123.1 ПКУ)

Нова податкова накладна

Відшкодування ПДВ 2018
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини