Розрахунок ПДФО 2018

781
ОНИЩЕНКО Віктор
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Розрахунок ПДФО 2018 стосується всіх – працюючих, фізичних осіб-підприємців, кожного, хто отримує доходи у будь-якій формі. 2018 рік суттєво не змінив порядок його нарахування та сплати, але є й не залишив дані розрахунки без змін. Згадаємо також, як розраховується цей податок в різних ситуаціях.

Розрахунок ПДФО 2018 приклад: із заробітної плати

Розрахунок  ПДФО 2018 щодо зарплати змінився, що пов’язано зі зміною соціальних показників з 01 січня 2018 р. Прожитковий мінімум для працездатної особи на 01.01 (для 2018 р. – 1762 грн) впливає на:

Зазначимо, що розмір мінімальної зарплати (для 2018 р. – 3723 грн) не впливає на розрахунок ПДФО.

У загальному випадку ПДФО розраховується із заробітної плати та прирівняних до неї виплат (наприклад, лікарняних) за ставкою 18% (п. 167.1 ПКУ) за формулою:

ПДФО  = (ЗП – ПСП)×0,18

Працівник має право на ПСП тоді, коли зарплата за місяць не перевищує ГРД (пп. 169.4.1 ПКУ).

“Базова”

ПСП у 2018 р.

100%

Підвищені ПСП у 2018 р.

ГРД  у 2018 р.

150%

200%

881,00 грн

1321,50 грн

1762,00 грн

2470,00 грн

(=1762×1,4 = 2466,80 ≈ 2470)

пп. 169.1.3 ПКУ

пп. 169.1.4 ПКУ

Таким чином, у 2018 р. навіть якщо працівнику нарахована мінімальна зарплата, то він не має права на ПСП, так як 3723 > 2470. Виняток – це наявність 2-х чи більше дітей віком до 18 років (див. нижче). У такому випадку розмір ГРД та ПСП збільшується кратно кількості дітей. При отриманні ПСП на дітей працівник втрачає право на ПСП “за себе”, тобто при 2-х дітях ПСП буде тільки 1762 грн, а не 1762 + 881.

► Хто і за яких умов отримуватиме ПСП у 2018 році

Отримати ПСП “на дітей” мають право будь-хто з батьків, за умови написання відповідної заяви та подачі копій свідоцтв про народження дітей.

Кількість дітей

ГРД 

у 2018 р.

ПСП, яку отримує працівник

2

4940,00 грн

1762,00 грн

3

7410,00 грн

2643,00 грн

4

9880,00 грн

3524,00 грн

і так далі…

Якщо зарплата працівника перевищує ГРД, то формула розрахунку ПДФО спрощується:

ПДФО  = ЗП×0,18

Також при оподаткуванні зарплати не забуваємо про військовий збір (ВЗ), який, по-суті, є продовженням ПДФО, так як вони мають єдину звітність (форма № 1ДФ). ВЗ має ставку 1,5% і розраховується завжди з повної суми зарплати:

ВЗ = ЗП×0,015

На розрахунок ВЗ не впливають ПСП чи розрахована до цього сума ПДФО. Сплачується ВЗ, як і ПДФО, з зарплати та з усіх виплат, які прирівняні до неї, у т.ч. допомоги з тимчасової непрацездатності.

Розглянемо тепер типові приклади розрахунку ПДФО з заробітної плати.

 Помилки бухгалтера у розрахунку добових і ПДФО

Приклад 1. ЗП перевищує 2470 грн. Працівнику за березень 2018 р. нарахована зарплата у розмірі мінімальної 3723 грн. Очевидно, що ПСП не застосовується (3723 > 2470):

ПДФО = 3723×0,18 = 670,14 грн.

Приклад 2. ЗП менша 2470 грн. Працівник з мінімальною зарплатою 3723 грн у березні 2018 р. взяв відпустку за власний рахунок з 05.03 по 18.03 на 14 кал. днів та відпрацював  12 кал. днів з 21 робочого у березні. Таким чином, працівник відпрацював 10/21 = 0,4762 усього робочого часу.

Нарахована зарплата у розмірі: 3723×0,4762 = 1772,89 грн.

Тут уже треба ПСП застосувати: 1772,89 < 2470.

ПДФО = (1772,89 – 881)×0,18 = 160,54 грн.

Застосування ПСП при мінімальній зарплаті може виникнути також, якщо працівник працює в умовах неповного робочого часу, наприклад, на 0,5 ставки.

Приклад 3. Двоє дітей. Працівниці у березні 2018 р. нарахована зарплата 4930 грн. Працівниця подала заяву на отримання ПСП “на дітей” та копії свідоцтв про народження 2-х дітей віком до 18 років. Тут треба ПСП застосувати, так як 4930 < 4940.

ПДФО = (4930 – 1762)×0,18 = 570,24 грн.

Якщо згадана заява не подана, то ПДФО = 4930×0,18 = 887,40 грн. Економія працівниці на ПДФО складає: 887,40 – 570,24 = 317,16 грн.

 Чи утримувати ПДФО з учнів профтехучилищ, що проходять виробничу практику

Приклад 4. Зарплата за сумісництвом. За основним місцем роботи працівник отримав у березні 8000 грн. За сумісництвом – ще 2200 грн. У такому разі працівник має право подати заяву на отримання ПСП на роботі за сумісництвом, так як 2200 < 2470. Це збереже йому 158,58 грн доходу (ПДФО без ПСП по роботі за сумісництвом = 396 грн; ПДФО з ПСП = (2200 – 881)×0,18 = 237,42; 396 – 237,42 = 158,58 грн).

Приклад 5. Працівниця має 2-х дітей та є одинокою матір’ю. За березень одинока матір отримала 4500 грн.  ГРД для неї дорівнює 4940 грн. Однак, на дітей така працівниця має підвищені ПСП (150%) як одинока матір. В результаті маємо: ПДФО = (4500 – 1321,50×2)×0,18 = 334,26 грн

Розрахунок ПДФО приклад: при виплаті зарплати в натуральній формі

При виплаті зарплати в натуральній формі для розрахунку оподатковуваного доходу використовується так званий натуральний коефіцієнт згідно п. 164.5 ПКУ. Він розраховується наступним чином:

k = 1/(1 – n),

де n – це ставка податку.

Отже, k = 1/(1–0,18) = 1/0,82 = 1,21951.

Зауважимо, що при розрахунку ВЗ даний коефіцієнт не застосовується.

► ПДФО зі спадщини: хто, коли, скільки

Приклад 6. Виплата зарплати у натуральній формі. Розпорядженням директора працівнику видано в рахунок зарплати будівельні матеріали на суму 1800 грн з ПДВ. Також була нарахована заробітна плата у грошовій формі у розмірі 7000 грн.

У такій ситуації розрахувати ПДФО на 1800 грн не можна. Тут для розрахунку приймається збільшена за рахунок натурального коефіцієнту сума доходу працівника: 1800×1,21951 = 2195,12 грн.

Застосовувати ПСП тут не треба, так як загальна сума доходу працівника за місяць: 2195,12 + 7000 = 9195,12 > 2470 грн.

Тоді ПДФО = 2195,12×0,18 = 395,12 грн (перевіряємо розрахунки: 2195,12 – 395,12 = 1800) та 7000×0,18 = 1260,00 грн.

Щодо ВЗ натуральний коефіцієнт не застосовується, тому: ВЗ = (1800 + 7000)×0,015 = 132,00 грн.

Розрахунок ПДФО приклад: при виплаті авансу з заробітної плати

При виплаті заробітної плати за першу половину місяця (авансу) певних правил щодо розрахунку ПДФО та ВЗ немає. Єдине, що треба:

 • обов'язково сплатити ПДФО та ВЗ при виплаті авансу;
 • сума ПДФО та ВЗ за першу половину та решта ПДФО та ВЗ за другу половину місяця мають дорівнювати сумі нарахованого та утриманого ПДФО та ВЗ за весь місяць.

► Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

Розрахунок ПДФО приклад: при оплаті перехідних відпусток

Перехідні відпустки – це відпустки, які починаються в одному місяці, а закінчуються в іншому. ПДФО при виплаті таких відпускних треба розрахувати окремо по кожному періоду (абз. 3 пп. 169.4.1 ПКУ). ПСП також у такому разі треба застосовувати  окремо за кожний місяць, на який припадає відпустка, враховуючи зарплату за відповідний місяць. Здійснюють це таким чином:

 • відпускні треба розбити на частини – по місяцях відпустки;
 • ПСП щодо відпускних нарахованих за місяць виходу у відпустку застосовують одразу;
 • ПДФО нараховують на суму відпускних за майбутні місяці відпустки спочатку без застосування ПСП. Справа в тому, що невідомий загальний місячний оподатковуваний дохід за майбутні місяці (відпускні + зарплата + можливі інші виплати);
 • у місяці виходу працівника з відпустки роблять перерахунок з урахуванням ПСП;
 • ВЗ також, які і ПДФО,  розраховують одразу на всю суму відпускних та сплачують разом з ПДФО при виплаті відпускних перед виходом працівника у відпустку.

► Як перевірити ПДФО, утриманий із зарплати

Приклад 8. Перехідні відпускні. Працівниця іде у відпустку з 26.03.2018 р. по 15.04.2018 р. Зарплата за березень 2018 р. – 2700 грн. Має 2-х дітей та подвійну ПСП.

Загальна сума відпускних: 3796,00 грн, з них сума відпускних за березень 1328,60 грн та за квітень 2467,40 грн.

Загальна сума доходу працівниці за березень 4028,60 грн (=1328,60+2700) < 4940 грн.

Сума податків і зборів дорівнює, які треба сплатити у березні:

 • ПДФО = (4028,60 – 1762)×0,18+2467,40×0,18 = 407,99 + 444,13 = 852,12 грн
 • ВЗ = (4028,60+2467,40)×0,015 = 97,44 грн

У квітні після виходу працівниці з відпустки її місячна сума доходу буде перерахована. Якщо її зарплата за квітень становить 1600 грн, то загальний дохід за квітень становить 2000+ 2467,40 = 4467,40 < 4940. Отже, ПСП за квітень існує та сплаті підлягатиме:

ПДФО за квітень = (4467,40 – 1762) ×0,18 – 444,13 = 486,97 – 444,13 = 42,84 грн.

► Які ставки ПДФО під час оподаткування дивідендів

Отже, за квітень буде сплачено тільки 42,84 грн ПДФО. У разі залишку переплати, вона відноситься на наступні місяці.

Розрахунок ПДФО з дивідендів

Основними ставками по оподаткуванню дивідендів нарахованих фізособам у 2018 р. є:

 • 5% – для резидентів, що є платниками податку на прибуток підприємств;
 • 9% – для нерезидентів та суб’єктів господарювання, які не є платниками податку на прибуток (наприклад, платників єдиного податку).

 ПДФО з дивідендів у 2018 році

При цьому в усіх випадках нарахування дивідендів фізособам сплачується ВЗ за загальною ставкою 1,5% (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

ПСП щодо дивідендів не застосовується, так як це не є зарплатою чи прирівняною до неї виплатою.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS:ГОЛОВБУХ

Виплата дивідендів засновникам підприємства — фізособамПідписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією
Каса, касові документи, ліміт каси по-новому
Трансфертне ціноутворення: погляд під новим кутом
Блокування податкових накладних. Перезавантаження
Як бухгалтеру заповнити лікарняний листок
Податок на прибуток та ПДВ — 2018
Фінансова звітність — 2017
Реклама
Уведіть код доступу
Демодоступ
Демодоступ
Демодоступ© Головбух, 2018. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Встигайте слідкувати за змінами в бухгалтерському обліку

Зареєструйтеся та отримайте:


 • допомогу у розв'язанні складних робочих ситуацій
 • сповіщення про зміни в законодавстві та бухгалтерські новини
 • запрошення на освітні заходи

 • Щиро ваш, портал «Головбух»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль