text
Головбух

Лікарняний у місяці, за який вже виплатили зарплату: як внести виправлення до Звіту з ЄСВ

 • 7 березня 2018
 • 2017

За листопад 2017 року повністю нарахували і виплатили заробітну плату. У грудні з’ясувалося, що працівник Дашко О. М. захворів. У січні 2018 року він надав до бухгалтерії лікарняний лист за період хвороби з 29.11.2017 по 05.01.2018 із позначкою про переведення зі стаціонару лікарні до поліклініки для продовження лікування. Як відобразити нарахування лікарняних і продовження хвороби у Звіті ЄСВ, читайте у публікації

За листопад 2017 року працівникові за весь місяць повністю нарахували заробітну плату і відобразили у Звіті з ЄСВ (Додаток 4). Як виправити помилку у Додатку 4 за листопад 2017 року? Як відобразити час хвороби у Додатку 4 за грудень 2017 року і як відобразити нарахування лікарняних і продовження хвороби за січень 2018 року?

Ситуація, описана в запитанні, на практиці трапляється доволі часто. Працівникові нараховують зарплату за повний місяць, а згодом він надає листок непрацездатності, який свідчить про його хворобу в цьому місяці.

Якщо за робочі дні, протягом яких працівник хворів згідно з листком непрацездатності, йому нарахували заробітну плату, її вважають надміру нарахованою. Тому в місяці, в якому працівник надав листок непрацездатності, необхідно провести перерахунок і вилучити суму надміру нарахованої заробітної плати з персоніфікованих даних за місяць, у якому її нарахували.

Згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок № 435), суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, показують в окремих рядках із кодами категорії застрахованої особи «29», «36», «37» і «39» у полі відповідного місяця лише в сумі, що припадає на такий місяць.

 Яку ставку ЄСВ застосовувати до лікарняних, якщо працівник приніс довідку МСЕК

Отже, лікарняні, нараховані за дні хвороби, що припадають на два суміжних місяці, необхідно розподілити за місяцями і показувати у звітності окремо за кожен місяць, а не всією сумою в одному місяці.

Відповідно до Порядку № 435 та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держстату від 13.01.2004 № 5, яка є єдиним нормативним документом, що розроблений згідно із Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та визначає складові фонду оплати праці, якщо заробітну плату нараховують за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, їх включають до заробітної плати того місяця, у якому їх нарахували.

Проте в цьому випадку йдеться не про помилку бухгалтера, а про обставини, що з’ясувалися і потребують внесення поправок до індивідуальних даних працівника.

► Розрахунок лікарняних у 2018 році

Порядок № 435 передбачає внесення від’ємних значень до Таблиці 6 Додатка 4.

Вносити від’ємні значення сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише для того, що показати:

 • суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
 • сторнованих сум відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах.

Отже, у звітному місяці — січень 2018-го — коригуємо суми заробітної плати за минулий період у Таблиці 6.

► Визначаємо розрахунковий період для виплати лікарняних

Перший рядок

 • Реквізит 9 — Код ЗО — зазначаємо 1;
 • Реквізит 10 — код типу нарахування — ставимо прочерк;
 • Реквізит 11 — місяць та рік, за який проведено нарахування — зазначаємо 11.2017;
 • Реквізити 13-16 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 17 — Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) — зазначаємо суму заробітної плати, яку нарахували в листопаді, зі знаком «мінус», яку потрібно сторнувати;
 • Реквізит 18 — Сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок — зазначаємо суму заробітної плати, яку нарахували у листопаді, зі знаком «мінус», яку потрібно сторнувати;
 • Реквізити 19 та 20 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 21 — Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошове забезпечення — зазначаємо суму єдиного внеску зі знаком «мінус».

► Як розрахувати лікарняний особі за ЦПД

Другий рядок

 • Реквізит 9 — Код ЗО — зазначаємо 29;
 • Реквізит 10 — код типу нарахування — ставимо прочерк;
 • Реквізит 11 — місяць та рік, за який проведено нарахування — зазначаємо 11.2017;
 • Реквізит 13 — Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності — зазначаємо кількість днів лікарняного які припадають на листопад;
 • Реквізити 14-16 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 17 — Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) — зазначаємо суму лікарняного;
 • Реквізит 18 — Сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок — зазначаємо суму лікарняного;
 • Реквізити 19 та 20 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 21 — Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошове забезпечення — зазначаємо суму єдиного внеску.

► Страховий стаж для оплати лікарняного

Третій рядок

 • Реквізит 9 — Код ЗО — зазначаємо 29;
 • Реквізит 10 — код типу нарахування — ставимо прочерк;
 • Реквізит 11 — місяць та рік, за який проведено нарахування — зазначаємо 12.2017;
 • Реквізит 13 — Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності — зазначаємо кількість днів лікарняного, які припадають на листопад;
 • Реквізити 14 — ставимо прочерк;
 • Реквізит 15 — Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця — зазначаємо календарних днів перебування у трудових відносинах, тобто 31;
 • Реквізит 16 — ставимо прочерк;
 • Реквізит 17 — Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) — зазначаємо суму лікарняного;
 • Реквізит 18 — Сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок — зазначаємо суму лікарняного;
 • Реквізити 19 та 20 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 21 — Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошове забезпечення — зазначаємо суму єдиного внеску.

► «Підприємницький» лікарняний: хто сплачує ПДФО та військовий збір

Четвертий рядок

 • Реквізит 9 — Код ЗО — зазначаємо 29;
 • Реквізит 10 — код типу нарахування — ставимо прочерк;
 • Реквізит 11 — місяць та рік, за який проведено нарахування — зазначаємо 01.2018;
 • Реквізит 13 — Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності — зазначаємо кількість днів лікарняного, які припадають на листопад;
 • Реквізити 14-16 — ставимо прочерк;
 • Реквізит 17 — Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) — зазначаємо суму лікарняного;
 • Реквізит 18 — Сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок — зазначаємо суму лікарняного;
 • Реквізити 19 та 20 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 21 — Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошове забезпечення — зазначаємо суму єдиного внеску.

► Лікарняні працівникові, що працює на умовах неповного робочого часу

П’ятий рядок

 • Реквізит 9 — Код ЗО — зазначаємо 1;
 • Реквізит 10 — код типу нарахування — ставимо прочерк;
 • Реквізит 11 — місяць та рік, за який проведено нарахування — зазначаємо 01.2018;
 • Реквізити 13, 14 та 16 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 15 — Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця — зазначаємо календарних днів перебування у трудових відносинах, тобто 31;
 • Реквізит 17 — Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення (усього з початку звітного місяця) — зазначаємо суму заробітної плати за січень;
 • Реквізит 18 — Сума нарахованої заробітної плати/доходу/грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок — зазначаємо суму заробітної плати за січень;
 • Реквізити 19 та 20 — ставимо прочерки;
 • Реквізит 21 — Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід/грошове забезпечення — зазначаємо суму єдиного внеску.
Дізнайтеся також про:

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах