Головбух

Бухоблік з ПДВ

  • 1 березня 2018
  • 2369

У бухобліку за вхідним ПДВ суму дебетують, а зобов’язання — кредитують. Зведений дебет-кредит ПДВ показує, скільки ми винні бюджету або яку суму нам відшкодують.

Наразі порядок ведення бухгалтерського обліку ПДВ визначає Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.1997 № 141 (далі — Інструкція № 141).

Час від часу до Інструкції № 141 вносили зміни, але майже всі вони стосувалися докодексного періоду. Із набранням чинності Податковим кодексом України (ПК) Інструкцію № 141 оновлювали наприкінці 2011 року, у 2015 році та згідно з наказом Мінфіну від 17.02.2017 № 241 (далі — Наказ № 241). Стільки всього змінилося, що мінфінівцям довелося буквально ревізувати весь нормативний документ, щоб привести його у відповідність до сьогодення. Але головною передумовою внесення змін стало запровадження системи електронного адміністрування ПДВ та відкриття електронних ПДВ-рахунків в органах Казначейства, на які платники із власного поточного банківського рахунку перераховують кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних, і для проведення розрахунків із бюджетом. Отож з’явилась необхідність відображення найпоширеніших бухгалтерських операцій, пов’язаних із нарахуванням податкових зобов’язань та формуванням податкового кредиту в умовах електронного адміністрування ПДВ та руху коштів у системі електронного адміністрування ПДВ.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Рахунки для обліку ПДВ

Для ведення обліку ПДВ Інструкція № 141 та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291 (далі — Інструкція № 291), передбачають такі субрахунки:

  • 641 «Розрахунки з податків»;
  • 643 «Податкові зобов’язання»;
  • 644 «Податковий кредит»;
  • 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті».

Поява нового субрахунку 315 зумовлена запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ.

Сюрприз від Мінфіну: нова податкова накладна

Бухоблік з ПДВ
Наталія Товченикексперт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Спокій бухгалтерам лише сниться. А тим, хто має справу з ПДВ, — й поготів. Ось і жовтень «потішив» подаруночком: оновленими формами податкової накладної та розрахунку коригування. Тож чим вони відрізняються від попередніх і з якої дати їх застосовувати?

► «Суто податкові» накладні, або Податкові накладні, яких не видають покупцеві

Нагадаємо, що субрахунком 315 Інструкцію № 291 було доповнено згідно з наказом Мінфіну від 18.06.2015 № 573.

Субрахунок 315 призначений для обліку коштів на електронному ПДВ-рахунку, відкритому платникові ПДВ у Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства згідно із законодавством.

Варто звернути увагу, що цей субрахунок запроваджено лише для обліку коштів, а не контролю реєстраційної суми ПДВ. Відображення в бухгалтерському обліку типових операцій на електронному ПДВ-рахунку наведено в Прикладі.

Приклад: Рух коштів у системі електронного адміністрування ПДВ

Нарахування «умовних» податкових зобов’язань

Починаючи з 01.07.2015 під час придбання або виготовлення товарів, послуг, необоротних активів усю суму ПДВ одразу включають до складу податкового кредиту незалежно від того, чи будуть їх використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ або в операціях, що не є об’єктом оподаткування чи звільнені від оподаткування ПДВ (п. 198.3 ПК).

 Податкові зобов’язання з ПДВ після інвентаризації

Однак, якщо таке придбання не пов’язане з господарською діяльністю платника або придбані з ПДВ товари, послуги, необоротні активи використовують не у господарській діяльності чи в операціях, що не оподатковуються ПДВ, платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у порядку, встановленому пунктом 198.5 ПК. У такому разі платник не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду має скласти зведену податкову накладну і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Зазначені вимоги стосуються і товарів, послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015, — якщо під час такого придбання або виготовлення суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

У такому разі податкові зобов’язання визначають за товарами, послугами, необоротними активами, придбаними для використання:

  • в неоподатковуваних операціях — на дату їх придбання;
  • в оподатковуваних операціях, але які починають використовувати в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену у первинних документах.

Порядок відображення в обліку негосподарських операцій розглянемо на Прикладі.

Приклад: Облік ПДВ у разі використання товарів у негосподарській діяльності

Пропорційний розподіл ПДВ

Змінилися також правила пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту в разі здійснення платником ПДВ одночасно оподатковуваних та не оподатковуваних ПДВ операцій згідно зі статтею 199 ПК.

Нагадаємо, що до 01.07.2015 платник ПДВ (покупець) мав право віднести до податкового кредиту ту частку ПДВ, сплаченого (нарахованого) під час придбання або виготовлення товарів, послуг, необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в оподатковуваних операціях.

► Податкові накладні за щоденними підсумками операцій

З огляду на те, що з 01.07.2015 весь «вхідний» ПДВ належить до податкового кредиту, в разі якщо такі товари, послуги, необоротні активи надалі частково використають в оподатковуваних операціях, а частково — у неоподатковуваних, платник має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. При цьому розмір частки має відповідати частці використання таких товарів, послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

Для прикладу, якщо частка використання товарів в оподатковуваних операціях, розрахована за підсумками 2014 року, становить 60%, відповідно, частка використання товарів у неоподатковуваних операціях — 40% (100% – 60%). Тобто в разі придбання товарів, що їх використовуватимуть одночасно в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, на суму 12 000 грн., у т. ч. ПДВ — 2000 грн., до податкового кредиту підприємство відносить усю суму ПДВ 2000 грн., а до податкових зобов’язань — 800 грн. (2000 грн. × 0,4).

Розподіл ПДВ за новими правилами відображають в обліку подібно до обліку негосподарських операцій (див. Приклад).

► Як захистити податковий кредит від несумлінного постачальника

За підсумками року платник ПДВ проводить перерахунок ПДВ, за результатами якого донараховує (зменшує) податкові зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.

Суму донарахованого податкового зобов’язання з ПДВ на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 ПК, платник ПДВ відображає проведенням: Д-т 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню») — К-т 641/пдв.

Одночасно на цю суму ПДВ збільшуються витрати платника ПДВ з відображенням: Д-т 949 — К-т 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню»).

У разі надмірно нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ проводять коригування, яке відображають в обліку проведенням: Д-т 641/пдв — К-т 643 (аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню»).

► Бухгалтерський облік та фінансова звітність в неприбуткових організаціях

Одночасно на цю суму ПДВ збільшуються доходи платника ПДВ з відображенням: Д-т 643 аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню» — К-т 719.

Податкові накладні на суму перевищення

Підпункт 1.3 Інструкції № 141 передбачає необхідність відображення податкових зобов’язань з ПДВ у сумі перевищення фактичної собівартості проданих товарів, робіт, послуг над фактичною ціною їх продажу. Але не визначено, на якому саме рахунку обліку витрат діяльності потрібно відображати цю суму.

► Виправляємо помилки у податковій накладній та заповнюємо розрахунок коригування

З огляду на рекомендації Мінфіну із цього питання, викладені у листі від 07.05.2013 № 31-08410-07/23-1524/2/1696, нараховане на суму перевищення податкове зобов’язання слід включати до складу інших витрат поточного періоду. Цю операцію відображають проведенням: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» — К-т 643.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Бухоблік з ПДВ
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Податкові накладні, отримані із запізненням

У пункті 8 Інструкції № 141 роз’яснено, як відображати в обліку покупця податкові накладні, не отримані від продавця, але своєчасно зареєстровані в ЄРПН. У такому разі суму ПДВ відображають за дебетом субрахунку 644 (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений») у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов’язань.

 Причини виникнення показника ∑Перевищ

Якщо податкову накладну отримано з порушенням терміну реєстрації, зазначену в ній суму податкового кредиту відображають за дебетом субрахунку 641/пдв у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 «Податковий кредит» (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений»).

Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН суму ПДВ, що міститься у такій податковій накладній, відображають за дебетом субрахунку 949 у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 (аналітичний рахунок «Податковий кредит непідтверджений»).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл