Головбух

Чи може голова неприбуткової організації працювати без зарплати

  • 28 лютого 2018
  • 3143
консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ

Таке запитання виникає у багатьох неприбуткових організаціях, зокрема громадських. Одразу розставимо крапки над «і» — працювати без заробітної плати не можна. Її розмір за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за мінімальний (у 2018 році — 3723,00 грн на місяць, або 22,41 грн за годину). Якщо заробітна плата менша за мінімальну (за повністю відпрацьований час) — доплачуйте.

Роботу на умовах неповного робочого часу оплачують пропорційно до відпрацьованого часу. При цьому мінімальний розмір ЄСВ — 819,06 грн на місяць (за основним місцем роботи). Нехтувати цими нормами не радимо з огляду на трудові штрафні санкції (ст. 265 Кодексу законів про працю України). Тому розглянемо інший варіант — виконання функцій голови неприбуткової організації на громадських засадах, тобто на безоплатній основі.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Види громадських об’єднань

Неприбуткові організації за своєю суттю є суб’єктами некомерційного господарювання (без мети одержання прибутку). На відміну від комерційних підприємств, у неприбуткових організаціях керівника (голову) не призначають, а обирають на загальних зборах.

Створення і діяльність громадських об’єднань регулює Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI (далі — Закон № 4572). Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюють як громадську організацію або спілку. Вона може мати статус юридичної особи чи не мати його.

► Як набути і втримати статус неприбуткової організації

Нагадаємо, що:

  • громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками і членами (учасниками) якого є фізичні особи;
  • громадська спілка — це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права і фізичні особи.

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством без мети одержання прибутку.

Як спростити зустрічну звірку

Чи може голова неприбуткової організації працювати без зарплати
Наталія Васильченкоголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

Функції керівника громадського об’єднання 

Громадське об’єднання утворюють на установчих зборах його засновників та оформлюють протоколом (ст. 9 Закону № 4572). До протоколу записують також рішення про обрання керівника (голови).

Законодавство не містить прямої заборони виконувати функції керівника (голови) на громадських засадах

А вже у статуті громадського об’єднання визначають повноваження керівника і керівних органів (вищого органу управління, інших органів управління), порядок їх формування та зміни складу, строк повноважень, встановлюють уповноважену особу та правила її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи) (ст. 11 Закону № 4572). У статутi також можуть передбачати додатковi положення щодо утворення, діяльності й саморозпуску чи реорганiзацiї громадського об’єднання, що не суперечать Закону № 4572. Отже, прямої заборони виконувати функції керівника (голови) на громадських засадах законодавство не містить. Громадське об’єднання має право на власний розсуд визначити форму, в якій керівник виконуватиме свої функції: на умовах трудового договору чи безоплатно на громадських засадах (без укладання трудового договору).

► Звітність неприбуткових організацій

Вчинення цивільно-правових дій від імені громадського об’єднання не пов’язане безпосередньо з трудовими відносинами. Ці повноваження надають загальні збори. Головною умовою виконання функцій керівника (голови) на громадських засадах є положення статуту. У ньому потрібно обумовити не лише виконання цих функцій на громадських засадах, без укладання трудового договору, а й чітко визначити повноваження, права та обов’язки керівника (голови).

Таку інформацію заносять до реєстраційних відомостей під час державної реєстрації громадського об’єднання чи державної реєстрації змін до статуту громадського об’єднання. Особу, що виконує функції керівника (голови) громадського об’єднання на громадських засадах, вважають підписантом.

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Чи може голова неприбуткової організації працювати без зарплати
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Позиція держорганів

Фахівці Мінпраці підтверджують, що коли органiзацiя не має можливостi оплачувати працю керiвника громадської, благодiйної або iншої неприбуткової органiзацiї, він може на безоплатній основi (на громадських засадах) виконувати свої обов’язки. Звісно, якщо таке рiшення прийняв засновник або ухвалили загальні збори засновникiв (і це записано у протоколі загальних зборiв). А в листі від 02.03.2015 № 228/13/84-15 зауважують: голова та члени правління, а також інші члени організації можуть виконувати свої обов’язки на громадських засадах (на безоплатній основі).

 Умови подання фінзвітності неприбутковою організацією

Податківці також не заперечують цього, але висувають додаткову умову — на період припинення діяльності підприємства. У цей час функцію керівника може виконувати його заступник (якшо це передбаченого установчими документами) без отримання винагороди (ЗІР, підкатегорія 301.04.01).

У листі від 01.06.2017 № 435/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС підтвердила цю позицію. Отже, податківці акцентують на відсутності господарської діяльності.

Стаття 3 Господарського кодексу України господарську діяльність поділяє на комерційну (з метою отримання прибутку) та некомерційну (без мети отримання прибутку). Очевидно, що поняття неприбуткова організація і комерційне підприємство не є тотожними. Але, приймаючи рішення про виконання функцій керівника (голови) на громадських засадах, все ж таки варто зважати на ризик того, що під час перевірки або доперевірочних заходів роботу на громадських засадах визнають прихованими трудовими відносинами. Для цього оцініть регулярність та обсяги виконуваних функцій.

 Бухгалтерський облік неприбуткових організацій

Основні ознаки роботи на громадських засадах — відсутність трудових відносин, безоплатна основа і виконання функцій у вільний від основної роботи час (якщо підписант має основне місце роботи). Застосовувати таку форму доцільно, якщо:

  • керівник (голова) виконуватиме функції управління час від часу, тобто не на систематичній основі;
  • громадське об’єднання має невеликий обсяг робіт, що потребує постійної присутності керівника.

У статуті визначте повноваження підписанта: складати, підписувати і подавати податкові декларації, звіти ЄСВ, бухгалтерські, фінансові звіти (якщо немає штатних працівників). Підписант — не посадова особа, тому може виконувати не всі керівні функції (наприклад, видавати розпорядчі документи, приймати і звільняти з роботи працівників тощо). Проблема виникає з укладанням господарських договорів, підписанням актів виконаних робіт, наданих послуг, хоча цю функцію він може виконувати на підставі доручення, наданого у статуті. Але тут знову маємо брати до уваги систематичність господарської діяльності громадського об’єднання та ризики прихованих трудових відносин*.

* Порядки здійснення державного контролю і державного нагляду за додержанням законодавства про працю затверджені постановою КМУ від 26.04.2017 № 295 (далі — Постанова № 295).

Читайте також: Працевлаштування керівника громадського об’єднання

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Чи може голова неприбуткової організації працювати без зарплати
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл