Головбух

Переведення боргу з подальшим прощенням: облік у боржника

  • 26 лютого 2018
  • 952
керівник експертної групи «МЦФЕР: Головбух»

Підприємство А має кредиторську заборгованість за отриманими, але не оплаченими роботами, які виконало для нього підприємство В. Своєю чергою, підприємство В, маючи заборгованість перед підприємством С, переуступило йому заборгованість підприємства А. Підприємство С простило підприємству А всю суму заборгованості. Як такі операції вплинуть на облік та оподаткування боржника? Чи потрібно коригувати податковий кредит, сформований на підставі податкової накладної, зареєстрованої виконавцем робіт?

Проаналізуємо послідовність дій цих трьох підприємств і з’ясуємо, як зміни умов договору підряду вплинули на облік боржника на кожному етапі.

Спочатку за договором підряду підприємство В виконало певні роботи для підприємства А. Як випливає зі статті 837 Цивільного кодексу України (ЦК), за договором підряду замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану підрядником роботу. Та в цьому випадку договірні умови виконано лише наполовину. Підрядник (підприємство В) виконав роботу, а замовник (підприємство А) її не оплатив. У такому разі в обліку підприємства А на субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (685 «Розрахунки з іншими кредиторами») обліковується кредиторська заборгованість у сумі виконаних робіт (без урахування ПДВ) згідно з актом виконаних робіт, отриманим від підприємства В. Крім того, на підставі податкової накладної, яку підрядник зареєстрував у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), суму ПДВ підприємство А включило до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.

 Формуємо резерв сумнівних боргів

Далі розглянемо, як вплинула переуступка боргу на подальший облік підприємства А (боржника).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

 

Переуступка боргу

Переуступкою або переведенням боргу вважають заміну боржника у зобов’язанні. Відповідно до положень статей 512-524 ЦК переведення боргу можливе лише за згодою кредитора, без згоди боржника. Проте варто пам’ятати: якщо боржника не було письмово повідомлено про заміну кредитора, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов’язку первісному кредиторові вважатиметься належним виконанням. Тому правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняють у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання. Тобто на підставі відповідного договору.

► Коригування ПДВ при переведенні боргу

У Податковому кодексі України (ПК) таку операцію називають відступленням права вимоги. Це означає переуступку кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредиторові з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (пп. 14.1.255 ПК).

Переуступка права вимоги боргу новому кредиторові не зумовлює фінансових, отже, й податкових наслідків для боржника.

► Облік та оподаткування прощенної заборгованості в разі бартеру

Податок на прибуток

За загальним правилом об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, що його визначають шляхом коригування фінансового результату (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III ПК (пп. 134.1.1 ПК). При цьому норми ПК не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на суму операції з переведення боргу (грошового зобов’язання). У ньому також немає окремої статті, яка б регулювала облік зазначених операцій.

► Заборгованість минулих років: чи коригувати ПДВ

Тобто у бухобліку боржника на цьому етапі кредиторська заборгованість залишається непогашеною.

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Переведення боргу з подальшим прощенням: облік у боржника
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

ПДВ

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів та послуг. Оскільки у цьому випадку торгівля борговими зобов’язаннями відбувається за грошові кошти (тобто не передбачається постачання товарів чи послуг), то за такою операцією у платника податків податкових зобов’язань з ПДВ не виникає. Адже така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ з огляду на вимоги підпункту 196.1.5 ПК. Тож коригувати податковий кредит боржникові на етапі переведення боргу не потрібно. Такий висновок викладено у листі ДФС від 18.07.2016 № 15379/6/99-99-15-03-02-15.

Прощення боргу

Прощення боргу є одним із варіантів припинення зобов’язання. Він полягає у тому, що кредитор звільняє боржника від виконання його обов’язку за договором, за умови, що це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора (ст. 605 ЦК). Тобто зобов’язання боржника перед кредитором у разі прощення боргу припиняються без їх погашення, і такий договір вважатиметься виконаним.

► Оформлення виписки про заборгованість

Податок на прибуток

Зобов’язання визнають, якщо його оцінку можна достовірно визначити й існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, його суму включають до складу доходу звітного періоду. Таке правило встановлює пункт 5 П(С)БО 11 «Зобов’язання», і воно поширюється також на випадок прощення боргу кредитором.

У такому разі на дату списання боргу кредиторська заборгованість обнулиться, відповідно, на суму цієї заборгованості збільшиться дохід боржника. У результаті суму кредиторської заборгованості він включить до складу фінансового результату, що, своєю чергою, збільшить об’єкт оподаткування податком на прибуток.

 Списання безнадійної дебіторської заборгованості

В обліку боржника цю операцію буде відображено проведенням: дебет субрахунку 631 (685) — кредит субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

ПДВ

Із ПДВ у цьому випадку складніше, позаяк ПДВ-наслідки операції з прощення боргу на законодавчому рівні не врегульовані.

Зазвичай коригування ПДВ проводять на підставах, передбачених статтею 192 або пунктом 198.5 ПК.

 Обліково-податкові нюанси переуступки боргу

Стаття 192 ПК визначає порядок одночасного коригування податкових зобов’язань продавця та податкового кредиту покупця у разі зміни ціни, повернення товарів або попередньої оплати.

Пункт 198.5 ПК встановлює обов’язок донарахувати податкові зобов’язання за раніше сформованим податковим кредитом, якщо товари (послуги, роботи) використовують у неоподатковуваних операціях або у негосподарській діяльності платника ПДВ.

Та жодну із зазначених норм не можна застосувати у випадку прощення боргу. Зменшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування або донарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на підставі зведеної податкової накладної у цьому разі неможливо, оскільки ціна не змінилася, виконані роботи вже не можна повернути їх виконавцеві і ці роботи уже використано у господарській діяльності підприємства А.

► Коли грошей катма... або Як розстрочити і відстрочити сплату податків

Однак, знаючи фіскальну позицію податківців, залишати раніше віднесену до податкового кредиту суму ПДВ за отриманими роботами теж ризиковано.

Податківці вважають, що на дату списання боргу товари (у цьому випадку роботи) набувають статусу безоплатно наданих. Позаяк у підпункті «б» підпункту 14.1.13 ПК передбачено, зокрема, що безоплатно наданими є роботи, які виконуються без висування вимоги про компенсацію їх вартості.

При цьому податкові зобов’язання продавця не коригуються, оскільки операції з безоплатного постачання згідно з підпунктами 14.1.185 та 14.1.191 ПК належать до операцій з постачання товарів (послуг) і є об’єктом оподаткування ПДВ.

Разом із тим платник ПДВ — покупець має відкоригувати податковий кредит, оскільки поставлені товари (послуги) так і не були оплачені. Таке коригування проводять на дату списання боргу на підставі бухгалтерської довідки. Такі рекомендації дає ГУ ДФС у місті Києві у листі від 24.06.2016 № 14402/10/26-15-11-01-18.

 Податкова застава: коли податківці можуть забрати ваше майно

Обережному платникові радимо краще скористатися цими рекомендаціями і попрощатися із податковим кредитом. Коригування ПДВ в обліку проводять за дебетом субрахунку 641/пдв та кредитом субрахунку 631 (685) методом «сторно».

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Переведення боргу з подальшим прощенням: облік у боржника
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл