Головбух

Відрядна оплата праці: як розрахувати розцінки та індексувати зарплату

 • 22 лютого 2018
 • 1755
керівник експертної групи МСFR Головбух

Оплату праці проводять за погодинною, відрядною або іншими системами. У разі відрядної форми зарплату працівника (бригади) обчислюють за кількість виробленої продукції (робіт, послуг) у визначений час. Тобто, пропорційно до обсягу виконаної роботи.

Конкретні розміри відрядних розцінок для працівників роботодавець встановлює у колдоговорі. За його відсутності розцінки погоджують із профспілкою. Якщо такої немає — з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом (ч. 2 і 3 ст. 97 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Тож застосовувати відрядну плату праці можна там, де є прив’язка до кількості виробленої продукції (наприклад у штуках). Зростання виробітку не має погіршувати її якість.

 Мінімальну зарплату підвищено: як бути з індексацією

Перш ніж перейти до відрядної системи оплати праці, необхідно:

 • провести тарифікацію робіт. Для розрахунку відрядної розцінки застосовують тарифну ставку розряду роботи, а не розряду робітника;
 • забезпечити кількісний та якісний облік виробленої продукції;
 • організувати умови праці й забезпечити нормативну завантаженість працівника (своєчасну видачу завдань, нарядів, матеріалів, інструментів тощо).

Розрахунок відрядних розцінок

У разі відрядної оплати праці розцінки визначайте на підставі встановлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу).

Розрахунок відрядних розцінок

Норма виробітку — це кількість продукції (робіт, послуг), яку працівник мусить виконати за одиницю робочого часу. Їх визначає роботодавець.

 Як індексувати зарплату працівників-відрядників

Відрядна розцінка залежить від встановленої годинної (денної) тарифної ставки для певного виду роботи і норми виробітку. Звідси, якщо підвищується тарифна ставка за відповідним тарифним розрядом,збільшується і відрядна розцінка (якщо не змінюється норма виробітку).

Види відрядної форми оплати праці

Відрядну оплату праці поділяють на індивідуальну пряму та колективну (бригадну).

У разі індивідуальної прямої відрядної системи оплати праці заробіток кожного робітника визначають за результатами його особистої праці. Тобто оплата праці залежить від кількості продукції, що він виробив, і відрядної розцінки. Якщо робітник виконує різні види робіт, кожен їх вид оплачують за встановленими для нього розцінками.

► Від грудня до грудня: рік індексації за новими правилами

У разі колективної (бригадної) відрядної системи оплати праці визначають загальну зарплату всієї бригади (дільниці, цеху) за кінцевий результат роботи. Для розрахунку беруть колективні відрядні розцінки. Надалі розподіляють зарплату між членами бригади за правилами, що визначає роботодавець (їх закріплюють у колективному договорі або положенні про оплату праці).

Виділяють й інші різновиди відрядної оплати праці. Зокрема, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивку, акордну.

Пам’ятайте:

 • якщо доручаєте відрядникам виконання робіт, тарифікованих нижче за присвоєні їм розряди, виплачуйте міжрозрядну різницю. Умови її виплати визначте у колдоговорі (ч. 2 ст. 104 КЗпП);
 • за роботу в надурочний час (за всі відпрацьовані години) виплачуйте доплату у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплату праці якого проводять за погодинною системою (ст. 106 КЗпП);
 • якщо працівник залишає відрядний наряд не закінченим із незалежних від нього причин, оплатіть виконану частину роботи. Оцінку визначте за погодженням сторін згідно з нормами і розцінками, що існують (ст. 109 КЗпП).

Індексаційні поради Мінсоцполітики

Серед об’єктів індексації — оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому виразі, в т. ч. розрахованому за відрядними розцінками (п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078далі — Порядок № 1078). У загальному випадку базовим є місяць підвищення тарифної ставки (посадового окладів). Базовий місяць не змінюється від збільшення зарплати за рахунок її постійних складових без підвищення окладу (тарифної ставки). Як бути з відрядними розцінками, у Порядку № 1078 не уточнили. На допомогу прийшло Мінсоцполітики (лист від 26.07.2016 № 337/10/136-16): базовим вважають місяць підвищення відрядних розцінок. Якщо цього не було, базовий місяць не змінюється.

► Доплата до рівня мінзарплати за відрядної форми оплати праці

В іншому роз’ясненні Мінсоцполітики радило визначати суму підвищення на основі умов місяця, у якому сталося підвищення (лист від 20.11.2015 № 308/10/136-15). Вважаємо, що відрядників це не стосується. Для відрядників необхідно порівняти зарплату до і після підвищення за однакової кількості планових показників із виготовлення продукції.

У пошуках істини

Застосовувати рекомендації Мінсоцполітики вдається не завжди. Причина — багатогранність відрядної оплати праці. Розуміють це й у профільному відомстві. Проте воно лише радить визначати порядок проведення індексації у колдоговорі на власний розсуд. Але скористатися цією порадою можуть лише «обрані» — госпрозрахункові підприємства.

Існують і альтернативні підходи. Розглянемо кожен окремо.

► Утримання із заробітної плати (приклади)

Варіант 1. Власний порядок проведення індексації.

Таке право закріплено у пункті 5 Порядку № 1078. Свій порядок пропишіть у колдоговорі (лист Мінсоцполітики від 29.04.2016 № 234/10/136-16).

Переваги — заповнення індексаційних прогалин у відрядників.

Мінуси — потрібно:

 • виконати функції нормотворця з напрацювання правил індексації;
 • знайти фінансові можливості, адже виплачувати індексацію потрібно в сумі, не меншій, ніж це передбачено Порядком № 1078. Для цього визначають хоч невеличкий індексаційний гандикап — своєрідну страховку дотримання законодавчих гарантій працівника;
 • час від часу перевіряти, чи не погіршуєте умови індексації порівняно з тими, що визначає Порядок № 1078.

► Які є види відрядної форми оплати праці

Варіант 2. «Обхідний» варіант уникнення індексації. Маємо на увазі щомісячне мінімальне підвищення тарифних ставок.

Переваги — індексувати зарплату не потрібно.

Мінуси:

 • доводиться щомісяця розраховувати тарифні ставки і відрядні розцінки;
 • зростає фонд оплати праці.

Отже, такий «технічний» підхід, щоб уникнути проведення індексації, — не найкращий варіант для відрядників. До того ж, його не полюбляє Держпраці, адже він не грунтується на нормах Порядку № 1078.

Можливий і «трансформований» підхід — підвищувати тарифні ставки що 3-4 місяці, коли виникає право на індексацію. При цьому сума зростання має перекривати суму можливої індексації. Головний мінус — бухгалтер відчує на собі всі принади недосконалого механізму індексації зарплати відрядників.

► Норми тривалості робочого часу на 2018 рік

Варіант 3. Випереджальна індексація.

Таке право роботодавців закріплене в пункті 5 Порядку № 1078, а приклад обчислення — у додатку 5 до цього документа. Головний меседж — підприємство визначає для робітників сталу «доплату», яку інколи називають твердою сумою індексації (скажімо, 500 грн). Зазвичай це роблять із початку року. Щомісяця працівникам виплачують таку доплату, а індексацію — ні. Паралельно бухгалтер відстежує, коли сума індексації дожене визначену доплату. Тоді виплачувати підвищення припиняють і починають нараховувати працівникові індексацію або встановлюють нове випереджальне підвищення.

Переваги — формально можна не проводити індексацію.

Мінуси:

 • потрібно щомісяця порівнювати суму визначеної доплати із сумою можливої індексації;
 • зростає фонд оплати праці. Адже сталу доплату визначають у більшій сумі, ніж прогнозована індексація.

Практика розрахунку

Розглянемо декілька Прикладів, які допоможуть з’ясувати механізм індексації зарплати відрядників.

 Оплата нічних годин роботи за відрядної системи

Приклад 1. Підвищення зарплати на більшу суму, ніж поточна індексація (виробництво одного виду продукції)

На підприємстві працюють робітники-відрядники. Базовий місяць — липень 2017 року. Із 01.01.2018 зросли тарифні ставки і відрядні розцінки (із 18,50 грн до 21,00 грн). Робітник з індивідуальною прямою відрядною оплатою працею займається виробництвом одного виду деталей (один вид роботи). Норма виробітку — 400 деталей, фактично — 389. Робітник відпрацював місячну норму робочого часу.

Сума можливої індексації у січні 2018 року — 54,62 грн (1762 грн × 3,1%); базовий місяць — липень 2017-го.

Для порівняння визначаємо зарплату за січень 2018 року:

 • за відрядними розцінками до підвищення (за визначеної норми виробництва): 18,50 грн × 400 = 7400,00 грн;
 • за відрядними розцінками після підвищення (за визначеної норми виробництва): 21,00 грн × 400 = 8400,00 грн.

Отже, за планової норми виробництва сума підвищення дорівнює 1000 грн (8400 грн – 7400 грн).

Далі порівнюємо суму підвищення і суму можливої індексації: 1000,00 грн > 54,62 грн. Отже, позаяк сума підвищення зарплати (1000,00 грн) більша за суму можливої індексації у січні 2018 року, зарплату працівника в цей місяць не індексують. Січень 2018 року — базовий місяць. Зарплата за цей місяць дорівнює 8169,00 грн (21 × 389 грн).

► Підвищено прожитковий мінімум — перерахуйте виплати

Приклад 2. Підвищення зарплати на більшу суму, ніж поточна і фіксована індексація (виробництво одного виду продукції)

Скористаємося умовами з Прикладу 1. Припустімо, що працівникові ще виплачують фіксовану суму індексації (270,00 грн). Тобто у січні 2018 року сума можливої індексації дорівнює 324,62 грн (поточна + фіксована). Сума підвищення (1000 грн) більша за суму можливої індексації (324,62 грн). Сума зарплати буде такою самою, як у Прикладі 1, тобто 8169,00 грн.
 

Приклад 3. Підвищення зарплати на меншу суму, ніж поточна і фіксована індексація (виробництво одного виду продукції)

Приклад 3

Приклад 4. Підвищення зарплати на більшу суму, ніж поточна індексація в разі виробництва декількох видів продукції

Приклад 4
 

Резюме

Зарплату відрядників індексувати потрібно. Механізм індексації. Переконані, що підприємство має визначити власний порядок індексування, що дасть змогу розрубати гордіїв вузол індексаційних відрядних прогалин.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл