Головбух

Розрахунок ліміту каси 2018

  • 24 жовтня 2018
  • 25761
експерт MCFR Головбух

У 2018 році Нацбанк оновив Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Позитивною зміною стала лібералізація розрахунку ліміту каси

Лімітом залишку готівки у касі (далі — ліміт каси) називають граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі у позаробочий час і забезпечує роботу підприємства на початку наступного робочого дня (пп. 16 п. 3 розд. І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148далі — Положення № 148).

Підприємства мають право у позаробочий час тримати у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, які не перевищують ліміту каси, що вони встановили на свій розсуд. Готівкову виручку (готівку) понад встановлений ними ліміт каси здають до банків, щоб її зарахували на їхні банківські рахунки (п. 15 розд. ІІ Положення № 148).

  

Хто встановлює ліміт каси

Ліміт каси і строки здавання готівки до банку встановлюють підприємства, що проводять операції з готівкою. Починаючи від 05.01.2018 ці вимоги поширюються і на небанківські фінансові установи.

Наразі ліміту каси і строків здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюють лише банки та фізособи-підприємці (п. 14 розд. ІІ Положення № 148).

Розрахунок ліміту каси 2018 БЛАНК

Форму розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі наразі не встановлено. Але розрахувати ліміт каси можна за раніше чинною формою (була затверджена Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Національного банку України від 15.12.2004 № 637), позаяк алгоритм не змінився. При цьому необхідно враховувати норми чинного положення НБУ № 148.

Умовно процедуру визначення ліміту каси поділимо на два етапи.

Етап 1. Визначте порядок розрахунку ліміту каси

Підприємство мусить розробити і затвердити внутрішній документ (наказ) про порядок розрахунку ліміту каси підприємства і своїх відокремлених підрозділів. При цьому зважайте на норми Положення № 148.

Отже, ліміт каси 2018 встановлюйте на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси (п. 50 Положення № 148). Рішення про показник (середньоденне надходження готівки або її видача), на підставі якого розраховуватимете ліміт каси, прийме керівник підприємства.

Положення № 148 не містить жодних застережень щодо сум надходжень/видачі готівки, які беруть участь у розрахунку ліміту каси. Тому можете взяти для розрахунку ліміту каси всі суми надходжень/видачі готівки, у т. ч. ті, яких до 05.01.2018 не враховували за нормами Положення № 637 (До 05.01.2018 чинним було Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637).

Інструкція для касира, або Квест «Продай товар через РРО»

Розрахунок ліміту каси 2018
Тетяна Нижникексперт MCFR Головбух
Касиру не буває сумно: пробивай товар, контролюй стрічку в РРО, роздруковуй чеки, підклеюй звіти... Голова йде обертом. А раптом вимкнули світло чи зламався касовий апарат — куди бігти? Спокійно! Усе під контролем. «Головбух» розробив для вас пам’ятку

Період для визначення середньоденного надходження готівки до каси (її середньоденної видачі з каси) визначте на свій розсуд, позаяк Положення № 148 не містить вказівок про це.

Розраховуйте ліміт каси з огляду на строк, у який здаєте готівкову виручку (готівку) для її зарахування на рахунки в банках. Такий строк визначають у відповідному договорі банківського рахунку (п. 50 розд. V Положення № 148). Як саме строк здавання готівки до банку впливає на ліміт каси, норми Положення № 148 не пояснюють. Сподіваємося, що НБУ найближчим часом пояснить, як застосовувати цю норму. А поки таких пояснень немає, безпечніше визначати ліміт каси у межах показника середньоденного надходження/видачі готівки.

Порядок розрахунку ліміту каси затвердьте наказом

Ми визначили ключові моменти, що потрібно прописати у внутрішньому документі (наказі) про порядок розрахунку ліміту каси підприємства:

  • на підставі якого показника розраховуватимете ліміт каси (середньоденного надходження готівки чи її видачі);
  • які суми надходжень/видачі готівки беруть участь у розрахунку ліміту каси;
  • період, на підставі показників якого визначатимете ліміт каси.

Отже, внутрішнім документом (наказом) затвердили порядок і підстави розрахунку ліміту каси підприємства. Тепер безпосередньо визначте ліміт каси.

  

Етап 2. Встановіть ліміт каси

Затвердьте ліміт каси наказом (розпорядженням)

Відповідно до затвердженого порядку і підстав розрахунку визначте ліміт каси. А саме, середньоденний показник обчисліть так: поділіть суму надходження/видачі за розрахунковий період на кількість робочих днів протягом такого періоду. Визначений ліміт каси затвердьте внутрішнім документом (наказом, розпорядженням). Розрахунок ліміту каси зробіть додатком до цього документа. Для відокремлених підрозділів підприємства встановіть окремі ліміти каси й доведіть їх до відома підрозділів відповідним внутрішнім документом.

Положення № 148 не передбачає ліміту каси у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг) — 170 грн для підприємств, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або є меншим за 10 нмдг.

Наказ про ліміт каси

Зразок наказу про порядок розрахунку та встановлення ліміту каси:

Розрахунок ліміту каси

СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Розрахунок ліміту каси 2018
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Який ліміт каси для новоутвореного підприємства

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, та підприємства, діяльність яких була пов’язана винятково із безготівковими розрахунками і які розпочинають діяльність, що передбачає готівкові розрахунки, на перші три місяці роботи встановлюють ліміт каси за прогнозними розрахунками. Такий ліміт каси застосовують із дня першого готівкового розрахунку. Ліміт каси, встановлений на підставі прогнозних розрахунків, переглядають упродовж двох тижнів після спливу перших трьох місяців їх роботи за фактичними показниками діяльності (п. 50 розд. V Положення № 148).

Якщо не встановили ліміту каси

Якщо підприємство не встановило ліміту каси (незалежно від причин), його вважають нульовим. Тоді вся готівку, що перебуває в касі на кінець робочого дня і яку підприємство не здало до банку, є понадлімітною (п. 53 розд. V Положення № 148).

Коли кошти не вважають понадлімітними

За певних обставин підприємства можна зберігати у своїх касах готівку понад встановлений ліміт. Зокрема, це стосується готівки, одержаної в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу). Таку готівку можна зберігати понад встановлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку.

Підприємство також має право зберігати у касі готівку з виручки для виплат, що належать до фонду оплати праці. У такому разі кошти понад встановлений ліміт каси зберігають протягом трьох робочих днів із дня настання строків цих виплат у сумі, яку зазначено у переданих до каси відомостях на виплату грошей (п. 18 Положення № 148).

Окрім того, готівку не вважають понадлімітною в день її надходження, якщо її в сумі понад встановлений ліміт каси здали до обслуговуючих банків не пізніше ніж наступного робочого дня банку або видали наступного дня для використання на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства. При цьому здавати її спочатку до банку й одночасно отримувати назад із каси банку не потрібно.

Готівку не вважають понадлімітною в день її надходження, якщо вона надійшла до кас підприємств у вихідні й святкові дні і її в сумі понад встановлений ліміт каси здали до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку і підприємства або видали наступного робочого дня для використання на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства. При цьому також не потрібно здавати її спочатку до банку й потім отримувати назад із каси банку.

Тобто касир має чітко дотримувати строків здавання готівки до банку, аби не мати клопоту.

Радимо вам послухати вебінар на тему:
"Каса та РРО: нові правила у роботі бухгалтера"

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл