Головбух

Утримання із заробітної плати (приклади)

  • 14 лютого 2018
  • 25809

Зарплата — це, мабуть, найприємніше для будь-якого працівника. Це те, що обговорюється в момент працевлаштування. Основні нюанси нарахування зарплати корисно знати не тільки бухгалтерам, а й кожному працюючому. Зарплата “брудними”, зарплата “чистими”. Що, як і до чого у 2018 році — у публікації.

Які види утримань є із заробітної плати

Утримання із заробітної плати — це ті суми, на які зменшується сума заробітної плати при її виплаті. До них належать:

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Розрахунок лікарняних у 2018 році

Допомога з тимчасової непрацездатності, хоча й не є частиною заробітної плати, але для цілей оподаткування прирівняна до зарплати, а тому має такі ж утримання (ПДФО, ВЗ за тими ж ставками).

Мінімальні гарантії, які впливають на утримання із заробітної плати

Мінімальна зарплата — це гарантований державою рівень оплати за просту некваліфіковану працю. Також в розрахунках нижче використовується показник прожиткового мінімуму, який у нашій державі, можна сказати, є умовною величиною без справжнього економічного наповнення. Усі дані показники наведено в  таблиці:

Прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня 2018 

Мінімальна зарплата

 на 1 січня 2018

1762,00 грн

3723,00 грн

 Граничний розмір утримання із зарплати працівника

Нарахування зарплати у розмірі мінімальної зовсім не означає, що з зарплати не утримуються податки та інші обов’язкові платежі.

Тепер про кожний з видів утримань окремо.

Про утримання податків у 2019 році читайте:

Податок на доходи фізичних осіб

ПДФО утримується із заробітної плати та прирівняних до неї виплат (наприклад, лікарняних) за ставкою 18% (п. 167.1 ПКУ). У загальному вигляді утримання ПДФО відбувається за формулою:

ПДФО  = ЗП×18%

Однак, якщо працівник має право на податкову соціальну пільгу (ПСП), то формула дещо змінюється, що спричиняє зменшення ПДФО:

ПДФО  = (ЗП – ПСП)×18%

Як бачимо, ПСП — це та сума, яка зменшує базу оподаткування ПДФО при нарахуванні заробітної плати. ПСП встановлюється у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ). Отже, ПСП для 2018 р. — 881 грн (=1762×0,5). Збільшення прожиткового мінімуму протягом року не впливає на ПСП. Таку ПСП називають базовою або основною, так як є ще й підвищені розміри для певних категорій працівників (150% та 200% від основної).

 Шість кроків — і ПДФО перераховано

Працівник має право на ПСП тоді, коли зарплата працівнику за місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). У 2018 р. такий граничний рівень доходу (ГРД) становить 2470 грн (= 1762×1,4 = 2466,8 грн ≈ 2470 грн).

“Базова” ПСП у 2018 

100%

Підвищені ПСП у 2018

ГРД  у 2018 

150%

200%

881,00 грн

1321,50 грн

1762,00 грн

2470,00 грн

пп. 169.1.3 ПКУ

пп. 169.1.4 ПКУ

Приклад 1. ЗП перевищує 2470 грн. Працівнику за лютий 2018 р. нарахована зарплата у розмірі мінімальної 3723 грн. Очевидно, що ПСП не застосовується (3723 > 2470):

ПДФО = 3723×18% = 670,14 грн.

Приклад 2. ЗП не перевищує 2470 грн. Працівник з мінімальною зарплатою 3723 грн у лютому 2018 р. взяв відпустку за власний рахунок з 05.02 по 18.02 на 14 кал. днів та відпрацював  10 кал. днів з 20 робочих у лютому. Таким чином, працівником відпрацьовано 10/20 = 0,5 усього робочого часу.

Нарахована зарплата у розмірі: 3723×0,5 = 1861,50 грн.

Тут уже треба ПСП застосувати: 1861,50 < 2470.

ПДФО = (1861,50 – 881)×18% = 176,49 грн.

Такий же самий результат отримали б, якби працівник працював в умовах неповного робочого часу на 0,5 ставки.

Утримання ПДФО у працівників, які мають дітей

Якщо працівник має дітей віком до 18 років, то ГРД та базова ПСП множаться на кількість таких дітей (абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ):

Кількість дітей

ПСП “на дітей”

ГРД  у 2018 р.

1

881,00 грн

2470,00 грн

2

1762,00 грн

4940,00 грн

3

2643,00 грн

7410,00 грн

Звертаємо увагу, що використовувати право на ПСП “на дітей” може як мати, так і батько, тобто можна порахувати та вибрати, кому з членів подружжя це вигідніше. Батько чи мати повинні подати у бухгалтерію заяву та відповідні документи про дітей.

Приклад 3. Двоє дітей. Працівниці у лютому 2018 р. нарахована зарплата 4900 грн. Працівниця подала заяву на отримання ПСП “на дітей” та копії свідоцтв про народження 2-х дітей віком до 18 років. Тут треба ПСП застосувати, так як 4900 < 4940.

ПДФО = (4900 – 1762)×18% = 564,84 грн.

Якщо згадана заява не подана, то ПДФО = 4900×18% = 882 грн. Економія працівниці на ПДФО складає: 882 – 564,84 = 317,16 грн.

Військовий збір

ВЗ має ставку 1,5% та розраховується з повної суми зарплати:

ВЗ = ЗП×1,5%

Таким чином, віднімати ПДФО чи ПСП при розрахунку ВЗ не потрібно. Його ставка стабільна та не залежить ні від кількості дітей, ні від якихось пільг. Сплачується як з зарплати, так і допомоги з тимчасової непрацездатності.

Приклад 4. Утримання ВЗ. Для працівниці з прикладу 3 розрахунок ПДФО матиме вигляд:

ВЗ = 4900 ×1,5% = 73,50 грн

Отже, “на руки” працівниця отримає: 4900 – 564,84 – 73,50 =  4261,66 грн. Це і є зарплата “чистими”.

Отже, якщо працівник не має ПСП, то всього з його зарплати утримується 19,5% обов’язкових утримань у вигляді податків та зборів (=18+1,5). Якщо хочем у такому випадку дізнатися свою зарплату “чистими”, то множимо зарплату на 0,805. Наприклад, зарплата “брудними” 7500 грн. Зарплата “чистими” = 7500×0,805 = 6037,50 грн.

Єдиний соціальний внесок — це не утримання, а нарахування

Крім ПДФО та ВЗ підприємства та ФОП щодо своїх працівників сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22% (однакова щодо зарплати та прирівняних до неї виплат). Слід розуміти, що він не утримується із зарплати, а нараховується на її суму. Тобто, він не зменшує суму до видачі працівнику. Наприклад, по працівниці з прикладів 3 та 4 ЄСВ складе: 4900×0,22 = 1078 грн. При цьому сума зарплати до видачі працівниці не змінюється: 4261,66 грн. Однак, працедавцю ця працівниця фактично обійшлася в 4900+1078 = 5978 грн.

 Виплата зарплати третій особі: податкові наслідки

Сплата ПДФО та ВЗ до бюджету

ПДФО та ВЗ сплачуються при виплаті зарплати (як за першу, так і за другу половину місяця). Це ж саме стосується ЄСВ.

 Тринадцята зарплата: оформлення, нарахування, виплата, облік та оподаткування

Використання натурального коефіцієнта при розрахунку утримань

Натуральний коефіцієнт використовується в ситуаціях виплат в натуральній формі, наприклад, продукцією підприємства. Він розраховується на основі п. 164.5 ПКУ та становить: 1/(1 – n), де n — це ставка податку. Для ставки ПДФО 18% він складає: 1/(1–0,18) = 1/0,82 = 1,21951.

Щодо ВЗ, то відповідно за роз’ясненнями ДФС натуральний коефіцієнт для визначення бази оподаткування по ньому не застосовується (лист ДФС від 27.11.2015 р. № 25405/6/99-99-17-02-01-15). Це ж саме стосується й бази визначення ЄСВ.

 Як перевірити ПДФО, утриманий із зарплати

Приклад 5. Виплата у натуральній формі. Розпорядженням директора працівнику видано в рахунок зарплати будівельні матеріали на суму 1200 грн з ПДВ. У такій ситуації нараховувати ПДФО з 1200 грн не можна. Тому сума нарахованого доходу працівнику буде: 1200/0,82 = 1463,42 грн.

Тоді ПДФО = 1463,42×0,18 = 263,42 грн (перевіряємо розрахунки: 1463,42 – 263,42 = 1200);

ВЗ  = 1200×0,015 = 18,00 грн.

Так само, як ВЗ, нараховується й ЄСВ: 1200×0,22 = 264,00 грн

ПСП застосовується на загальних підставах по результатах  загального доходу за місяць.

Однак, існують ситуації, коли треба виконати зворотну процедуру щодо розрахунків у грошовій формі: відома сума до виплати, а треба визначити суму зарплати, яку необхідно нарахувати працівнику, а потім усі утримання. Наприклад, необхідно виплатити зарплату за першу половину місяця (розрахунок ПДФО та ВЗ до сплати в бюджет); ситуація, коли працівнику необхідно виплатити певну задану суму матеріальної допомоги тощо. У такому разі для розрахунків також доцільно застосувати той же прийом, що й з натуральним коефіцієнтом, але для його визначення використовувати суму ставок ПДФО та ВЗ. У такому разі коефіцієнт дорівнює: 1/(1 – 0,195) = 1/0,805 = 1,24224.

 Підсумований облік робочого часу: як розрахувати зарплату

Приклад 6. Працівнику треба виплатити 5000 грн зарплатами “чистими”. Яку ж суму йому треба нарахувати “брудними”?

Розраховуємо суму до нарахування: 5000/0,805 = 6211,18 грн.

Тоді ПДФО = 6211,18×0,18 = 1118,01 грн.

ВЗ = 6211,18×0,015 = 93,17 грн.

У правильності розрахунків переконуємось так: 6211,18 – 1118,01 – 93,17 = 5000,00 грн. Це й треба було отримати.

Бухгалтерські проведення з обліку зарплати та  утримань

Бухгалтерські проведення розглянемо на наступному прикладі.

► Зручна пам’ятка з розрахунку зарплати за неповні місяці

Приклад 7.  Менеджер зі збуту має оклад 6026 грн та премію 60% окладу. Всього нараховано у лютому: 6026×1,6 = 9641,60 грн. ПСП відсутня (ЗП > 2240, діти відсутні). Аванс за першу половину місяця складає 0,5 окладу. Бухгалтерські проведення пов’язані з заплатою працівника матимуть вигляд:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Утримання із заробітної плати

 Зарплата чи відпускні не за графіком: чим ризикує бухгалтер

Утримання аліментів

Аліменти — це теж утримання із зарплати, які нараховуватися на підставі заяви, договору про стягнення аліментів або виконавчого документа про стягнення аліментів.

Базою нарахування аліментів є сума зарплати за мінусом податків і зборів.

► Утримання аліментів із заробітної плати

Приклад 8. Розрахунок аліментів. Менеджер зі збуту з прикладу 7 є платником аліментів 30% від зарплати.

Розрахунок аліментів: (9641,60 – 1735,38 –144,62)×0,3 = 7761,60×0,3 = 2328,48 грн.

Також можливе утримання поштового збору за переказ коштів (1% умовно): 2328,48×0,01 = 23,28 грн.

В результаті за 2-гу половину місяця менеджер отримає: 4748,60 – 2328,48 – 23,28 = 2396,84 грн. На суми податків і зборів аліменти не впливають.

Утримання аліментів та поштового збору відбувається бухгалтерським проведенням: Дт 661 Кт 685. Виплата: Дт 685 Кт 311.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини