Головбух

Розрахунки в іноземній валюті

13 лютого 2018
5946
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Операції з іноземної валютою є неодмінним супутником зовнішньоекономічної діяльності та об’єктом прискіпливої уваги НБУ та ДФС. В бухгалтерському обліку дана ділянка складна та викликає багато питань, в першу чергу, через завжди існуючі курсові різниці. Отже, сьогоднішня консультація висвітлює основні питання, які пов’язані з розрахунками в іноземній валюті.

Строки розрахунків за експортно-імпортними операціями

Граничні терміни здійснення розрахунків та контролю за ними визначаються у таких нормативних документах:

 Зміни в УКТ ЗЕД з 2018 року: що готує нам новий законопроект

Контроль даних строків (див. нижче) покладено на уповноважені банки, через які здійснюються ці розрахунки. НБУ тимчасово (на 6 місяців) може впроваджувати інші строки розрахунків, як це уже було в кінці 2016 р. – початку 2017 р., тому за даною інформацією треба слідкувати.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Розрахунки в іноземній валюті

 Валютні розрахунки та відшкодування витрат у закордонних відрядженнях

Якщо поставка продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, здійснення платежу відбувається у кілька етапів, то контроль за строками розрахунків відбувається:

 • за експортними операціями  – за кожним фактом поставки;
 • за імпортними операціями – за кожним окремим фактом платежу.

Якщо здійснюється зарахування взаємних вимог в іноземній валюті 1 групи класифікатора (це зокрема долар, євро, британські фунти), російських рублях, то операція з валютного контролю не знімається. Це ж саме стосується інших валют, якщо в межах одного договору перевищується еквівалент 500 тис. дол. США (п. 4 Постанови НБУ від 13.12.2016 № 410).

Наслідки порушення строків розрахунку

Порушення строків проведення розрахунків карається стягненням пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, що перераховується у гривню за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості (ч. 1 ст. 4 Закону № 185). Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

► Зовнішньоекономічна діяльність

Дана штрафна санкція накладається органами ДФС (пп. 54.3.3 ПКУ) на основі подачі банком інформації про виявлені порушення протягом звітного періоду (п. 5.1 та п. 5.9 Інструкції № 136). Орган ДФС надсилає податкове повідомлення-рішення з вимогою сплатити пеню протягом 10 кал. днів.

Якщо порушення строків відбувається через неналежне виконання нерезидентом своїх грошових зобов’язань за зовнішньоекономічним договором, то необхідно звернутися до суду, Міжнародного комерційного арбітражного суду чи  Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій  палаті  України з позовною заявою (ч. 3 ст. 4 Закону № 185). Тоді строки призупиняються та пеня за період такого призупинення не стягується.

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Розрахунки в іноземній валюті
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Придбання іноземної валюти

Процедура купівлі-продажу іноземної валюти регулюється такими документами:

Для придбання валюти необхідний уповноважений банк, який має відповідну ліцензію НБУ. Банк купує валюту на МВРУ за довіреністю та за рахунок клієнта (п. 1 ст. 6 Декрету № 15-93). Клієнт повинен скласти та подати до банку заяву. Форма може бути довільною з дотриманням обов’язкових реквізитів п. 3 глави 1 розділу IV Положення № 281. Також можна скористатися готовою формою додатка 1 до Положення № 281. До заяви необхідно подати копії документів, що підтверджують мету для якої придбавається іноземна валюта та завірені підприємством. Так, необхідні:

 • договір з нерезидентом;
 • акт виконаних робіт (наданих послуг), підписаний нерезидентом, якщо оплата здійснюється по факту виконання робіт або надання послуг;
 • акредитив, інкасо (для документарної форми розрахунків), вексель, яким була оформлена заборгованість перед нерезидентом за договором.

Якщо відбувається купівля іноземної валюти для оплати уже поставленого товару, який відповідно до законодавства підлягає митному оформленню, то необхідна наявність в електронних реєстрах митної декларації (п. 1 глави 1 розділу ІІ Положення № 241).

► Повернення іноземної валюти від нерезидента на рахунок підприємства

Для купівлі валюти гривня перераховується банку на спецрахунок, який починається з цифр 2900. Купівля валюти може відбутися тільки з наступного дня після дня зарахування коштів на цей рахунок. Так як курс валют на день купівлі може уже відрізнятися, то банк може запропонувати клієнту або перерахувати додаткову суму в цей же день, або купити меншу кількість валюти. Решта грошових коштів, які залишилися після придбання валюти, зараховується на поточний рахунок клієнта.

Продаж іноземної валюти

У 2018 р. в процедурі продажу іноземної валюти сталися суттєві зміни спрямовані на її лібералізацію:

 • тепер клієнт має право подавати заяву про продаж іноземної валюти до будь-якого уповноваженого банку за власним вибором незалежно від того, чи відкрито в ньому поточний рахунок рахунку в іноземній валюті (п. 1 Глави 2 Порядку № 281);
 • 5-денний строк відводиться на продаж іноземної валюти з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку з іншого уповноваженого банку (для банку, в якому відкрито поточний рахунок, також залишається 5-денний термін).

► Розрахунки гривнею та інвалютною готівкою: вивчаємо правила

Крім того, постановою Правління НБУ від 13.12.2017 р. № 129 продовжено існуючу вимогу щодо обов’язкового продажу іноземної валюти експортерами з 14 грудня 2017 року до 13 червня 2018 року включно. Насьогодні виручка в іноземній валюті 1 групи класифікатора та російських рублях, яка  надходить на рахунки експортерів зараховується в наступному порядку:

 • 50% – на поточний валютний рахунок та залишається в розпорядженні експортера;
 • 50% – обов’язковий продаж на МВРУ наступного робочого дня після її надходження на розподільчий рахунок. Сума отриманої гривні зараховується на поточний рахунок.

Дане правило стосується всіх надходжень, а не тільки виручки, крім винятків описаних у п. 2 згаданої постанови.

Бухгалтерський облік купівлі-продажу іноземної валюти

У бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою різниці між курсами спричиняють доходи та витрати. Тут розрізняють:

 • курсові різниці – це різниця між двома курсами НБУ. Виникають при переоцінці монетарних статей балансу (П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”);
 • сумові різниці – це різниця між курсом НБУ та комерційним курсом МВРУ. Виникають тільки при купівлі-продажу іноземної валюти.

Монетарна стаття – це стаття балансу, сума якої виражена в іноземній валюті або її погашення має відбутися іноземною валютою. Всі інші статті є немонетарними. Прикладами монетарних статтей зокрема є:

 • грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті;
 • дебіторська заборгованість, яка виникає при експорті продукції, товарів, робіт, послуг;
 • кредиторська заборгованість, яка виникає при імпорті продукції, товарів, робіт, послуг.

 Купуємо інвалюту для розрахунків з нерезидентом: облік та оподаткування

Немонетарними статтями, наприклад, є:

 • аванси видані постачальникам в іноземній валюті;
 • аванси отримані від покупців в іноземній валюті.

Монетарні статті мають переоцінюватися на кожну дату складання балансу, а також при кожному повному чи частковому погашенні заборгованості (в межах операції або за всією статтею залежно від облікової політики підприємства).

► НБУ знову пом’якшив валютний контроль

Приклад 1. Купівля іноземної валюти. Підприємство 07 лютого 2018 р. звернулося до банку із заявою на купівлю 1000 дол. США для оплати за договором. Для купівлі валюти банку було перераховано 30000 грн. Валюта була придбана і зарахована на поточний валютний рахунок підприємства 09 лютого 2018 р. Комісія банку 81,37 грн.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Розрахунки в іноземній валюті

► Договір в інвалюті, розрахунок у гривні

Приклад 2. Продаж іноземної валюти. Підприємство 05 лютого 2018 року звернулося до банку із заявками на продаж 1000 євро. Наступного дня валюта була продана банком і на поточний рахунок підприємства була зарахована сума гривень від її продажу. Сума комісійної винагороди – 300 грн.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Розрахунки в іноземній валюті

 Iнвалютна позика або фіндопомога з-за кордону: отримуємо за оновленими правилами

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Розрахунки в іноземній валюті
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини