Головбух

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 • 12 лютого 2018
 • 3756
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Для чого потрібна фінансова звітність? Подати, щоб відчепилися держоргани. Звичайно, це жарт. Звітність є основою для оцінки фінансового стану підприємства, яка може проводитися, наприклад, потенційним інвестором. Яку ж інформацію можна почерпнути зі Звіту про фінансові результати? Сьогодні в консультації про особливості аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Джерело аналізу

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – це повна назва звіту за НПСБО 1 “Загальні вимоги до складання фінансової звітності”, який є інформаційним джерелом для проведення аналізу. Фінансовий результат – це різниця між доходами та витратами, тобто прибуток або збиток підприємства. Якщо говорити про МСФЗ-формат, то даний звіт подається або як один Звіт про сукупний дохід, або як 2 окремих звіти:

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?
 • Звіт про прибутки та збитки (1);
 • Звіт про сукупний дохід (2).

Податок на прибуток 2018

Для того, щоб провести якісний аналіз на основі Звіту про фінансові результати треба розуміти його побудову та порядок формування показників.

Побудова звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (далі – Звіт) має наступні нюанси побудови:

 • розбивка інформації на 4 розділи;
 • виокремлення в 1 розділі операційної діяльності та її результату;
 • наявність інформації за 2 звітних періоди.

Три методи виправити помилки з податку на прибуток

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Є три методи виправити помилки з податку на прибуток. Найпростіший — скласти нову звітну декларацію за податковий період, у якому припустилися помилки.Цим методом можна скористатися, якщо помилку виявили до спливу граничного строку подання декларації. Якщо пізніше — доведеться обрати один із двох таких методів: подати уточнюючий розрахунок; заповнити коригувальний додаток до поточної декларації (п. 50.1 Податкового кодексу України; ПК). Принципова відмінність уточнюючого розрахунку — його можна подати у будь-який момент. Натомість додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 , подають лише у складі поточної декларації.

Характеристика розділів Звіту та їх цінність для проведення аналізу наведена нижче:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Єдиний податок 2018

В цілому визнання доходів і витрат у Звіті будується на вимогах П(С)БО 15 “Дохід” та П(С)БО 16 “Витрати”. В останньому можна побачити склад кожної складової витрат: адміністративних, витрат на збут та інших, але заглянути до приміток чи рахунків бухобліку є незайвим.

Український варіант звіту про фінансові результати в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам МСФЗ, тому підходи до аналізу їх однакові.

Формування основних показників

До основних показників Звіту можна віднести наступні:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

► Примітки до фінансової звітності: від А до Я

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Тепер коли зрозуміло зі змістом розділів і показників Звіту перейдемо до того, як же це все проаналізувати.

Аналіз динаміки фінансових результатів у цілому

Загальний аналіз динаміки та структури фінансових результатів за декілька років дає можливість зрозуміти:

 • тенденції розвитку підприємства (зростання, спад);
 • загальну наявність прибутку (збитку) та внаслідок якої діяльності це сталося (операційної чи іншої).

► Вплив дооцінки ОЗ на фінансовий результат до оподаткування

Внизу представлений приклад такого аналізу.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Як бачимо, дане підприємство у 2015 р. мало загальний збиток, але він є наслідком не операційної діяльності, а іншої. Далі більш детальний аналіз складу доходів і витрат по неопераційній діяльності та приміток до фінансової звітності дає змогу встановити, що це наслідок втрат від участі в капіталі (підприємство має інвестицію в асоційоване підприємство).

Фінансова звітність 2017

У 2016 р. збитковою уже є й операційна діяльність, що уже говорить про розвиток проблем підприємства. Причини такого стану знову ж можна знайти при аналізі структури витрат операційної діяльності та приміток: у 2016 р. підприємство мало збільшення витрат від курсових різниць, які “ховаються” в інших операційних витратах, які зросли на 550,93%, тобто більше ніж у 5 разів:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Уже такий аналіз дозволяє встановити проблемні місця діяльності підприємства та чи вони пов’язані з основним видом діяльності, що є досить суттєвим для інвестора та керівництва (власників). Продемонструвати динаміку більш наочно дають можливість діаграми, які можна побудувати в тому ж Excel.

► Річна інвентаризація — основа фінзвітності

Як бачимо, однієї лише інформації про прибутки (збитки) підприємства недостатньо, а тому для встановлення повної картини використовуються:

 • аналіз доходів і витрат окремо від операційної діяльності та неопераційної діяльності;
 • знання про структуру конкретної групи доходів чи витрат, які можна почерпнути зокрема з приміток до фінансової звітності. Якщо примітки відсутні – то тільки з даних по рахунках бухобліку.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі


Розрахунок та аналіз показників рентабельності

Аналіз динаміки та структури фінансових результатів не дає можливості наочно побачити ефективність діяльності підприємства. Ефективність – це відношення отриманого результату (прибутку) до понесених витрат або загального обсягу діяльності. У фінансово-економічному аналізі існує для цього загальновживаний термін – рентабельність. На основі Звіту можна порахувати декілька показників рентабельності:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 Фінансова звітність неприбуткової організації

Якщо підприємство має збиток, то говорять не про рентабельність, а про збитковість. Приклад такого аналізу наведений нижче.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

За результатами розрахунку показників рентабельності бачимо, що збитковість даного підприємства не пов’язана з виробництвом продукції, так як рентабельність продукції достатня для покриття собівартості, адміністративних та збутових витрат та за останній рік збільшилася на 3,65% пункти. Уже знаємо, що проблеми знаходяться в іншій операційній діяльності. В цілому ефективність діяльності за 3 роки знизалася.

► Неприбуткові організації: від бухобліку до звітності

Отже, в цілому аналіз фінансових результатів підприємства повинен включати всі складові: аналіз динаміки, структури та рентабельності по різним видам діяльності. Більш глибоко зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки між показниками допомагають примітки до фінзвітності або аналітика по рахункам бухобліку.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл