Головбух

Екологічний податок 2018

 • 2 листопада 2018
 • 20386

Збереження екологічності оточуючого середовища теперішнім та майбутнім поколінням – без сумніву, є тим, про що має дбати сучасне розвинене суспільство. Екологічний податок є проявом такого відношення і має сприяти зменшенню шкідливих викидів підприємств та збільшенню фінансування витрат на покращення екологічного стану. Сьогодні про нюанси його нарахування та сплати у 2018 році.

Хто має сплачувати екологічний податок

Екологічний податок – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі. Його платниками є особи, які здійснюють (п. 240.1 ПКУ):

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
 • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Під розміщення відходів розуміється постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозволи уповноважених органів (пп. 14.1.223 ПКУ). Дозволи в залежності від видів відходів видають зокрема місцеві представництва Державного управління охорони навколишнього природного середовища.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Платниками податку можуть бути всі: починаючи з підприємств, ФОП, представництв нерезидентів і закінчуючи бюджетними установами.

Хто не сплачує екологічний податок

Звільнення від сплати екологічного податку мають:

 • суб’єкти господарювання, які розміщують відходи на власних територіях як вторинну сировину (п. 240.5 ПКУ). Вторинна сировина – це та сировина, яка може вживатися для виробництва повторно;
 • суб’єкти ядерної енергетики, які уклали договори про повернення за межі України іонізуючих джерел опромінення, поводяться з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок аварії на ЧАЕС, деякі спеціалізовані підприємства (пп. 240.4 ПКУ).

Особливі види побутових відходів (лампи, шини тощо)

Треба бути обережним тим платникам податків, які:

 • тимчасово розміщують на своїй території екологонебезпечні відходи до їх вивезення (шини,  люмінесцентні лампи, акумулятори тощо);
 • на підставі договору на вивезення побутового сміття здають спеціалізованому підприємству відпрацьовані лампи денного світла та енергоощадні лампи.

І в першому, і в другому випадках підприємство повинно укласти договір із спеціалізованою організацією, що має ліцензію на вивезення та переробку небезпечних відходів. Не кожна організація, що займається вивезенням будівельного або побутового сміття, має таку ліцензію, тому не з кожною можна укласти такий договір. При цьому дані відходи мають бути вивезені протягом року, інакше – підприємству треба отримувати ліцензію на їх зберігання (ст. 34 Закону України “Про відходи” від 05.03.98 р. № 187).

ПКУ не містить у прямому порядку вимог щодо необхідності укладання згаданого договору на вивезення або утилізацію відходів. Однак, ДФС у своїх консультаціях вважає інакше: підприємства, які тимчасово розміщують відходи на своїй території, є платниками екологічного податку у разі, якщо у них відсутні договори на видалення та утилізацію відходів з передбаченими строками передачі таких відходів (консультація 120.01 ЗІР; лист ДПС від 27.12.12 р. № 12699/0/71-12/15-2117).

З вищенаведеного приводу є ухвала ВАСУ від 23.01.14 р. № К/9991/32831/12 про незаконність такої позиції податкової, але краще бути обережним. Навіть якщо екологічний податок не сплачується, підприємство у такому разі підпадає на штраф за порушення правил контролю і строків видалення та утилізації відходів. Представники органів охорони довкілля можуть накласти адмінштраф згідно ст. 821 КУпАП. За передачу відходів підприємствам, що не мають дозволу на переробку та утилізацію відходів, посадовим особам підприємства загрожує штраф у розмірі від 34 до 85 грн. (ст. 825 КУпАП).

Розміри екологічного податку

Ставки податку визначені ст. 243-248 ПКУ та залежать від фактичного обсягу скидів чи зберігання небезпечних речовин. У 2018 р. їх розміри збільшені на 11,2% (лист ДФС від /05.01.2018 р. № 466/7/99-99-12-03-04-17). Дані ставки застосовуються з 01.01.2018р.

              

Терміни звітування з екологічного податку та його сплати

Звітним періодом є календарний квартал, тому декларація подається протягом 40 кал. днів по закінченню кварталу, а податок сплачується протягом 10 кал. днів післяграничного терміну подання декларації. У 2018 р. граничні строки подачі (сплати) екологічного податку наступні:

 • IV квартал 2017 р. – 09.02.2018 (19.02.2018);
 • І квартал 2018 р.  – 10.05.2018 (18.05.2018);
 • ІІ квартал 2018 р. – 09.08.2018 (17.08.2018);
 • ІІІ квартал 2018 р. – 09.11.2018 (19.11.2018);
 • IV квартал 2018 р. – 11.02.2019 (19.02.2019).

Якщо платник екологічного податку знає, що у поточному році не планує здійснювати викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, то він повинен повідомити про це орган ДФС за місцем розташування джерел забруднення шляхом заяви довільної форми. Дана заява вказує на відсутність об’єкта оподаткування екологічним податком у звітному році. Це звільняє його від необхідності подання декларації з екологічного податку. Якщо платник податку цього не зробив, то він зобов’язаний подавати декларацію.

Місце подання декларації з екологічного податку

Декларацію треба подавати за місцем розташування об’єктів, де було здійснено викид, скид або розміщення забруднюючих речовин. Якщо місце подачі декларації не збігається з місцем реєстрації, то за місцем реєстрації також треба подавати копії декларацій (п. 250.8 ПКУ).

При утворенні радіоактивних відходів та тимчасове зберігання таких відходів декларація подається за місцем обліку платника податку в органах ДФС.

Якщо платник податку має кілька стаціонарних місць забруднення, що розташовані на різних територіях (різні коди КОАТУУ в декларації), то декларація щодо кожного джерела подається окремо по різним територіям. Об’єднати можна лише, коли все розташовано за одним кодом КОАТУУ (пп. 250.10.1-250.10.2 ПКУ).

Складання податкової декларації екологічного податку

Форма Податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 715 (у редакції наказу Мінфіну від № 495 від 13.05.2017 р.) (далі – Наказ № 715). Також подаються обов’язкові додатки, які заповнюються в залежності від скидів, викидів чи відходів та є невід’ємною частиною декларації:

 • Додаток 1 “Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення”;
 • Додаток 2 “Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти”;
 • Додаток 3 “Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах”;
 • Додаток 4 “Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)”;
 • Додаток 5 “Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання”;
 • Додаток 6 “Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк ”.

Податкова декларація екологічного податку містить:

 • загальну частину (звітний період, тип декларації, загальна сума екологічного податку (на основі додатків), типи поданих додатків та ін.). Реквізити частково дублюються в заголовних частинах додатків 1-6 ;
 • додатки (розрахунки) – заповнюються залежно від виду екологічного податку та за допомогою їх отримуються цифри загальної частини. Ті додатки, які подаються, відмічаємо не знаком “+”, а цифрою, що означає кількість поданих додатків, так як для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий додаток (розрахунок);
 • розділ, який заповнюється посадовими особами ДФС після подання декларації.

Щодо порожніх комірок, то використовується загальне правило: якщо декларація подається в паперовій формі, то їх прокреслюємо, якщо в електронній – залишаємо порожніми.

Також разом з декларацією платники податку, які мають радіоактивні відходи, подають відповідну звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період (п. 250.7 ПКУ).

Усі вартісні показники у додатках (розрахунках) проставляються у гривнях з копійками.

Складання розрахунків до податкової декларації екологічного податку

Коротка інструкція по заповненню розрахунків міститься в кінці кожного з них. Однак, територіальний орган ДФС у Чернігівській області розмістив на своєму веб-сайті орієнтовні алгоритми складання трьох додатків до податкової декларації:

 • алгоритм складання Розрахунку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (Додаток 1 до декларації);
 • алгоритм складання Розрахунку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (Додаток  2 до декларації);
 • алгоритм складання Розрахунку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (Додаток 3 до декларації).

Для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок (додаток).

Серед типових помилок заповнення декларації ДФС вказує на такі:

 • неправильне вказання ставок оподаткування;
 • у кол. 3 “Об’єкт оподаткування” додатків 1-3 фактичний обсяг викидів або об’єкт оподаткування платниками зазначається у кілограмах, а потрібно в тоннах;
 • у випадках коли коефіцієнт дорівнює “1” платники податку часто зазначають “0”;
 • у додатках 1-3 зазначається не безпосередній код забруднюючої речовини (відходів), а загальний – код групи забруднюючої речовини (відходів) або код зовсім не зазначається (кодифікатори забруднюючих речовин і відходів  містяться в додатках 7-9 до наказу № 715);
 • у додатках 1-3  зазначається код однієї забруднюючої речовини (відходів), а ставка іншої.

Відповідальність за неподачу декларації

Відповідальність така ж, як і за деклараціями з інших податків і зборів. Неподання  або несвоєчасне подання податкової декларації екологічного податку тягне за собою штраф згідно п. 120.1 ПКУ: 170 грн – якщо перший раз;  1020 грн – за кожне повторне неподання чи несвоєчасне подання протягом року.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Статті за темою в журналі «Головбух»
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини