Головбух

Коригування відпускних

 • 18 жовтня 2018
 • 53398
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Підвищення окладів – ця приємна подія для працівників супроводжується деяким клопотом у бухгалтерів підприємства. Крім збільшення сум заробітної плати по місяцях підвищення впливає на відпускні, що треба пам’ятати при їх розрахунку. Сьогодні в консультації про коригування відпускних.

Коли треба здійснити коригування?

Основним нормативним документом, який визначає порядок проведення коригування відпускних є Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений Постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100). Відповідно до п. 10 цього Порядку коригування проводиться у разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів:

 • у розрахунковому періоді (попередні 12 місяців роботи або фактично відпрацьований період з першого до першого числа);
 • у періоді протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (наприклад, період перебування у відпустці, проходження військової служби, відрядження).

При цьому щодо підвищення окладів є такі нюанси:

 • воно повинно відбутися згідно актів чинного законодавства (наприклад, для працівників бюджетної сфери у зв’язку зі зростанням першого тарифного розряду) або на підставі рішень передбачених у колективному договорі;
 • підвищення має бути для всіх працівників підприємства, а не вибірково.

Це значить, що якщо посадовий оклад був підвищений тільки директору або головному інженеру, то це не є підставою для проведення коригування відпускних для них.

Що таке коригування відпускних

Коригування відпускних – це коригування суми тих виплат, які попадають в розрахунковий період до підвищення, на коефіцієнт такого підвищення. Це впливає на суму середньоденної зарплати, яка враховуються при визначенні відпускних.

Чи обов’язково проводити коригування відпускних

Коригування відпускних
Відповідає Тарас Шарий керівник експертної групи МСFR Головбух
Госпрозрахункові підприємства та організації коригують заробітну плату з урахуванням своїх фінансових можливостей. Інакше кажучи, коефіцієнт можна зменшити наказом по підприємству (із належним обґрунтуванням). Але взагалі не коригувати відпускні не можна! Тобто розрахований коефіцієнт має бути > 1. Який саме — визначає керівник. Таке рішення він погоджує із профспілкою чи іншим органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу.

Це коригування застосовується не тільки до нарахування відпускних, але й у інших випадках збереження заробітної плати, коли нарахування відбувається на основі середньої: вихідної допомоги при звільненні, компенсації за невикористану відпустку, заробітної плати мобілізованим працівникам. Але коригування не застосовують при нарахуванні лікарняних та декретних.

Як проводиться коригування?

 Алгоритм проведення коригування виглядає наступним чином.

1. Спочатку розраховується коефіцієнт коригування окремо щодо кожного працівника в кожному випадку підвищення посадового окладу (тарифної ставки):

Коефіцієнт підвищення

=

Посадовий оклад після підвищення

Посадовий оклад до підвищення

2. Коефіцієнт підвищення множать на суми виплат за період, який передує підвищенню:

                                                                                 

Середня зарплата

за 1 кал. день

=

Виплати за розрахунковий період

×

Коефіцієнт підвищення

Кількість кал. днів у розрахунковому періоді

При цьому зарплату в місяці розрахункового періоду, в якому відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок), не коригують.

3. Виходячи з відкоригованої зарплати визначають середній заробіток для розрахунку відпускних та розраховують самі відпускні.

Відпускні

=

Середня зарплата за 1 кал. день

×

кількість кал. днів відпустки

Які виплати враховуються при коригуванні?

Перелік виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати і підлягають коригуванню наведено в п. 3 Порядку № 100. Дані виплати є таким ж, які і при нарахуванні звичайних відпускних:

 • основна заробітна плата;
 • сума індексації заробітної плати;
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-погодинниками, високі досягнення в праці, умови праці, інтенсивність праці, вислуга років, керівництво бригадою та інші;
 • виробничі премії (премії, які не мають разового характеру, тобто виплачуються щомісячно, щоквартально, раз у півріччя) та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
 • винагорода за підсумками річної роботи та за вислугу років;
 • виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки (Розрахунок відпускних 2018), службового відрядження тощо), та допомога з зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (Розрахунок лікарняних 2018);
 • інші доплати.

Доплата до мінімальної зарплати також входить у виплати розрахункового періоду та підлягає коригуванню, так як її можна віднести до категорії “інші доплати”.

Усі виплати беруться у сумі їх нарахування (віднімати податки не потрібно). Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Коли коригування не здійснюється?

Випадки, у яких коригування не здійснюють:

 • змінено посадовий оклад (тарифну ставку) працівникові у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду або переведенням на іншу високооплачувану роботу (посаду);
 • підвищено посадові оклади (тарифні ставки) тільки одному працівникові чи окремим категоріям працівників;
 • збільшено заробітну плату не за рахунок підвищення тарифних ставок (посадових окладів), а за рахунок зростання розмірів інших видів виплат (премій, надбавок, доплат). Наприклад, ситуація, коли оклади не підвищуються, а здійснюється доплата до мінімальної заробітної плати;
 • знижено розмір посадових окладів (тарифних ставок).

Не вскочте в грошову халепу, рахуючи зарплату!

Коригування відпускних
Ірина Чигирголовний редактор комерційних видань MCFR: Головбух
Не помиляється той, хто нічого не робить. Позаяк бухгалтери не належать до когорти лінивців, то й помилки для них — не рідкість. Як бути, якщо працівнику помилково виплатили зайву суму відпускних —


Приклад коригування відпускних

Приклад 1. Працівникові надано щорічну відпустку з 02.07.2018 р. на 14 кал. днів. Посадовий оклад з 01.01.2018 р. становить 10000 грн (до підвищення – 8000 грн). Підвищення окладів відбувалося всім працівникам підприємства. Розрахунковий період до розрахунку відпускних: липень 2017 р.– червень 2018 р. Дані про зарплату за цей період наведено у таблиці нижче:

Коригування відпускних

Збільшити зображення

Коефіцієнт підвищення становить: 10000/8000=1,25.

На розрахунковий період припадає 11 святкових і неробочих днів.

Тривалість розрахункового періоду: 365 – 11 = 354 дні.

Середньоденна зарплата дорівнює: 204187,50/354 = 576,80 грн.

Розраховуємо відпускні: 576,80×14= 8075,20 грн.

Коефіцієнт коригування відпускних 2018 ТАБЛИЦЯ

Якщо ви прийняли рішення визначати посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою можете скористатися таблицею коефіцієнтів коригування відпускних.

Таблиця коефіцієнтів коригування відпускних 2018

Коригування відпускних

СКАЧАТИ ТАБЛИЦЮ

Приклад проведення коригування, якщо посадовий оклад підвищували двічі

Приклад 2. У такому разі слід розрахувати два коефіцієнти. Нехай за умовами попереднього прикладу працівникові надано щорічну відпустку з 02.07.2018 р. на 14 календарних днів. Посадовий оклад на 01.07.2017 р. становить 7000 грн. Посадовий оклад з 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р. – 8000 грн. Розрахунковий період до розрахунку відпускних: липень 2017 р. – червень 2018 р. Дані про заробітну плату за цей період наведено у таблиці нижче.

Коригування відпускних

Збільшити зображення

Перший коефіцієнт коригування відпускних 2018 розраховуємо шляхом ділення посадового окладу, підвищеного з 01.10.2017 р. на посадовий оклад, що діяв у липні 2017 р.

Перший коефіцієнт підвищення = 8000/7000=1,1429.

Другий коефіцієнт розраховуємо шляхом ділення посадового окладу, підвищеного з 01.01.2018 р., на посадовий оклад, що діяв з 01.10.2017 р.

Другий коефіцієнт підвищення = 10000/8000=1,25.

Підвищення окладів відбулося в розрахунковому періоді, тому заробітну плату коригуємо на коефіцієнт підвищення лише за проміжок часу до моменту останнього підвищення. Заробітну плату за місяць розрахункового періоду, в якому було останнє підвищення, не коригуємо (січень).

Середньоденна заробітна плата дорівнює: 200974,50 /354 =567,72 грн.

Розраховуємо відпускні: 567,72×14=7948,08 грн.

Коригування, якщо підвищення сталося у період відпустки

Якщо підвищення окладів відбулося у періоді, коли за працівником зберігався середній заробіток, то на коефіцієнт треба коригувати виплати за весь розрахунковий період. Якщо при цьому відпустка почалася у місяці, що передує місяцю підвищення окладу, то коригувати треба тільки ту частину відпустки, яка припадає на місяць підвищення.

Приклад 3. Працівник пішов у відпустку з 25.12.2017 р. по 14.01.2018 р. Посадовий оклад з 01.01.2018 р. становить 10000 грн (до підвищення – 8000 грн). Підвищення окладів відбувалося всім працівникам підприємства. Розрахунковий період до розрахунку відпускних: грудень 2016 р.– листопад 2017 р. Дані про зарплату за цей період наведено у таблиці нижче:

Коригування відпускних

Збільшити зображення

Кількість святкових і неробочих днів у періоді – 11 (нагадуємо, що у 2017 р. ще святкували 2 травня).

Розраховуємо середньоденний заробіток станом на вихід у відпустку (грудень 2017 р.).

Середньоденна заробітна плата дорівнює: 118750,00/354 =335,45 грн;         

Коефіцієнт підвищення = 10000/8000=1,25.

Середньоденна заробітна плата відкоригована: 148437,50/354 = 419,31 грн.

Розраховуємо відпускні за грудень: 335,45×6= 2012,70 грн (25 грудня – святковий день, тому не враховується).

Розраховуємо відпускні за січень: 419,31×12=5031,72 грн (01 січня та 07 січня – святкові дні, тому не враховуємо).

Загальна сума відпускних: 2012,70+5031,72 = 7044,42 грн.

Доплата до мінімальної зарплати та індексація при коригуванні відпускних

Як уже зазначалось, індексація та доплата до мінімальної зарплати враховуються при коригуванні.

Приклад 4. Працівникові надано щорічну відпустку з 19.02.2018 р. на 7 кал. днів. Посадовий оклад з 01.01.2018 р. становить 4000 грн (до підвищення – 3000 грн). Розрахунковий період до розрахунку відпускних: лютий 2017 р.– січень 2018 р. Працівник працює на “голому” окладі. Дані про зарплату за цей період наведено у таблиці нижче:

Коригування відпускних

Збільшити зображення

Коефіцієнт підвищення становить: 4000/3000=1,33.

Коригуємо виплати за лютий 2017 р. – грудень 2017 р., включаючи суму індексації та доплату до мінімальної зарплати: 39600×1,33 = 52668 грн. Зарплату за січень не коригуємо, так як це місяць підвищення окладу. Отже, сумарний відкоригований дохід за розрахунковий період: 52668 + 4000 = 56668 грн.

На розрахунковий період припадає 12 святкових і неробочих днів (у 2017 р. святкувалося 2 травня та 25 грудня одночасно).

Тривалість розрахункового періоду: 365 – 12 = 353 дні.

Середньоденна зарплата дорівнює: 56668/353 = 160,53 грн.

Розраховуємо відпускні: 160,53×7= 1123,71 грн.

Готові відповіді працівникам: усе про виплати

Коригування відпускних
Підготували експертижурналу "Головбух"
Скачайте пам’ятку і розішліть у підрозділи. Вас менше смикатимуть постійними запитаннями.

Чи можна не коригувати відпускні?

Взагалі не провести коригування не можна. Послаблення можливе тільки на госпрозрахункових підприємствах та організаціях, де дозволено заробітну плату та інші виплати коригувати з урахуванням їх фінансових можливостей (п. 10 Порядку № 100; лист Мінпраці від 15.10.2007 р. № 250/06/186-077). Однак, це не значить, що його взагалі можна не проводити. Можна тільки зменшити коефіцієнт коригування. Для цього треба видати відповідний наказ (розпорядження). У наказі треба обґрунтувати зниження коефіцієнта, проаналізувавши фінансові можливості підприємства. Також необхідно обов’язково погодити цей крок з профспілковим комітетом підприємства або іншим органом, уповноваженим на представництво трудового колективу (див. лист Мінпраці від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08).

Відповідальність за нездійснення коригування відпускних

Непроведення коригування є порушенням законодавства про працю. Відповідальність передбачена ст. 265 КЗпП, а саме штраф у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виявлення порушення, тобто 3723 грн у 2018 р.. Сплата штрафу не звільняє від усунення даного порушення. Крім цього може бути накладений адміністративний штраф на посадових осіб відповідно до п. 41-1 КЗпАП в розмірі від 510 до 1700 грн.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл