Головбух

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 • 6 листопада 2018
 • 59280

Малоцінні, але необхідні, особливо в офісі. Хто відмовиться в спеку від кондиціонера чи в холод від обігрівача? Принтери, сканери, ксерокси, меблі – більшість офісного обладнання належить до малоцінних необоротних матеріальних активів. Сьогодні про основні нюанси їх обліку станом на 2018 рік.

Чим МНМА відрізняються від решти активів?

Малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА) – це частина основних засобів, які за вартісною ознакою віднесені до складу інших необоротних матеріальних активів. Найчастіше у бухобліку за вартісну ознаку обирають критерій з п. 14.1.138 Податкового кодексу України. Для розуміння спільного та відмінного між МНМА та рештою основних засобів розглянемо таблицю нижче:

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Збільшити

Як бачимо, основні відмінності полягають в амортизації. Для цілей бухгалтерського обліку МНМА є специфічною частиною основних засобів, на відміну від податкового обліку, про що нижче.

МНМА в податковому обліку

Необоротні активи в податковому обліку не вважаються частиною основних засобів. ПКУ взагалі не містить визначення МНМА. Для цілей ПКУ матеріальні активи строком експлуатації більше 1 року та вартістю більше 6000 грн – це основні засоби (пп. 14.1.138 ПКУ). Все що менше даної суми – це не основні засоби без уточнення обліку таких об’єктів. Щоправда, в пп. 138.3.3 ПКУ є група 11 “МНМА”, а декларація має рядок А11 в додатку АМ.

Для платників податку на прибуток з доходом менше 20 млн грн така ситуація з МНМА в ПКУ не грає ніякої ролі: вони коригування фінрезультату на податкові різниці  взагалі не здійснюють і обчислюють податок виключно на основі фінрезультату до оподаткування за даними бухобліку. Такі підприємства взагалі можуть обрати собі іншу межу для МНМА – не 6000 грн, а будь-яку, наприклад, 10000 грн. Але рекомендуємо, все ж таки, межу 6000 грн з ПКУ.

Для платників податку з доходом більше 20 млн грн, які здійснюють коригування фінрезультату на податкові різниці, теж з приводу МНМА можна заспокоїтися. Їх облік не спричиняє податкових різниць. Ціла низка листів ДФС роз’яснюють дане питання: лист від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15, лист від 02.03.2017 р. № 4349/6/99-99-15-02-02-15, ІПК ДФС від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Суть цих роз’яснень зводиться до наступного: так як МНМА не є основними засобами у розумінні ПКУ (пп. 14.1.138 ПКУ), то виходить, що:

 • їх балансова вартість не потрапляє до додатка АМ Податкової декларації з податку на прибуток (рядок А11 додатку АМ не заповнюється);
 • у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації МНМА.

Все це означає, що коригування на податкові різниці у зв’язку з амортизацією МНМА відповідно до ст. 138 ПКУ не здійснюються.

Щодо платників єдиного податку, то для них також облік МНМА ні на що не впливає.

Облік придбання МНМА

В цілому облік придбання МНМА схожий на облік придбання основних засобів.  Першим кроком є визначення первісної вартості придбаного об’єкта, за якою МНМА зараховуються на баланс. Згідно п. 8 П(С)БО 7 первісна вартість включає:

 • вартість, яка сплачена постачальнику (без ПДВ та інших непрямих податків);
 • суми ввізного мита, державні збори та інші аналогічні платежі;
 • суми ПДВ та інших непрямих податків у зв’язку з придбанням, якщо вони не відшкодовуються підприємству (наприклад, купівля об’єкта МНМА неплатником ПДВ);
 • витрати зі страхування ризиків доставки;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням такого об’єкту до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою.

Основні засоби 2019 вартісна межа

З цього переліку складових первісної вартості необхідно зробити важливий висновок, що вартісна ознака МНМА 6000 грн застосовується до вартості МНМА без ПДВ, але з урахуванням витрат на доставку та інших витрат з п. 8 П(С)БО 7. Таким чином, навіть об’єкт куплений за 7200 грн з ПДВ, якщо його придбання не мало супутніх витрат, може бути класифікований як МНМА, так як його вартість без ПДВ не перевищує 6000 грн (=7200×5/6=6000). Якщо ж було хоч б 40 грн витрат на доставку, то уже такий об’єкт стає основним засобом, так як його первісна вартість 6040 грн.

6000 грн – це вартісна ознака МНМА, яка не включає ПДВ, але включає супутні витрати згідно п. 8 П(С)БО 7!

Спеціальних затверджених форм первинних документів для обліку МНМА не існує, тому використовуються ті ж самі, що й для основних засобів. Зазвичай використовують документи, затверджені наказом Мінстату від 29.12.1995 р. № 352. Оформіть наказ про введення в експлуатацію основних засобів 2018, але зазвичай використовують Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1). Інвентарну картку рекомендуємо також складати навіть якщо інвентарний номер не присвоюється (тоді вказуємо номенклатурний номер). Також можна використати Акт введення в експлуатацію основних засобів з первинних документів з наказу Мінфіну від 13.09.2016 № 818 (там же є й інвентарна картка, яка більше відповідає сучасним реаліям обліку).

Приклад 1. Підприємство придбало у січні 2018 р. монітор 23.8" LG 24MP58VQ-P вартістю 4999,00 грн (у т.ч. ПДВ). Витрати на доставку склали 96,00 грн (у т.ч. ПДВ). У січні даний об’єкт введений в експлуатацію.

Бухгалтерські проведення представлені в таблиці (для різних умов придбання).

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Збільшити

Всім платникам податку на прибуток треба звертати увагу на виробниче чи невиробниче призначення придбаних активів. При цьому податковий кредит у підприємства виникає незалежно від їх призначення за умови зареєстрованої належним чином податкової накладної. Але у разі придбання такого активу не для виробничого використання, то згідно п. 198.5 ПКУ необхідно скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за такими товарами/послугами чи необоротними активами, яка призводить до виникнення компенсуючого податкового зобов’язання з ПДВ.

Придбання МНМА невиробничого призначення дає право на податковий кредит, але вимагає нарахування компенсуючого зобов’язання з ПДВ!

Заради уникнення такої ситуації підприємству може знадобитися обґрунтування використання об’єкта в господарській діяльності. При введенні МНМА в експлуатацію рекомендуємо видавати додатковий наказ (або розпорядження) керівника підприємства про призначення придбаних об’єктів, який би чітко визначав мету придбання та обґрунтовував взаємозв’язок з госпдіяльністю. Особливо це стосується певної офісної техніки щодо якої можуть бути проблеми (кавоварки, чайники, мікрохвильові печі, холодильники тощо). Наприклад, таким обґрунтуванням може бути створення належних умов праці для працівників підприємства тощо.

Приклад 2. До кабінету директора придбаний міні-холодильник HANSA FM 050.4 вартістю 2999 грн. Холодильник планується використовувати для зберігання алкогольних напоїв. Зв’язок з господарською діяльністю вирішено не обґрунтовувати. Які засоби належать до основних? ⇒⇒

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Збільшити

Амортизація МНМА

Після введення об’єкта МНМА в експлуатацію необхідно нарахувати амортизацію. Найчастіше підприємства використовують:

 • “50/50” – 50% вартості амортизується у першому місяці використання МНМА, а решту 50% – у місяці вилучення об’єкта з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
 • “100%” – 100% вартості МНМА амортизують у першому місяці його використання.

Амортизація МНМА за методами “50/50” та “100%” нараховується у місяці введення його в експлуатацію, а не наступному!

Також П(С)БО 7 дозволяють прямолінійний та виробничий метод. Однак, найдоцільнішим щодо використання можна вважати метод “100%”, так як вартість активу одразу списується на витрати й про подальшу амортизацію можна забути. Це вигідно із точки зору зменшення податку на прибуток. Також, на момент списання МНМА з балансу (ліквідації) залишкова вартість у такому випадку дорівнює нулю, що зменшує кількість нюансів.

Метод амортизації МНМА має бути зазначений в наказі (розпорядженні) про облікову політику.

Більш детально читайте у статті:

Приклад 3. Розглянемо нарахування амортизації МНМА на умовах прикладу 1 за двома методами (“50/50” та “100%”). Нагадаємо, що місяць введення в експлуатацію – січень.

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Збільшити

Продаж та передача МНМА

Продаж МНМА в цілому подібний до продажу основних засобів, а тому діють норми П(С)БО 27, за яким, якщо необоротний актив очікується продати, то він має бути переведений до групи вибуття (субрахунок 286).

Продаж МНМА потребує уточнення бази оподаткування ПДВ з урахуванням ч. 2 ст. 188.1 ПКУ: база оподаткування не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного періоду).

Приклад 4. Використовуючи дані попередніх прикладів 1 та 3, розглянемо реалізацію монітора за 3000 грн через півроку експлуатації.

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Збільшити

Безкоштовна передача МНМА має наслідком визнання податкового зобов’язання з ПДВ за пп. 14.1.191 ПКУ. У такому разі облік групи вибуття не використовуються і МНМА списуються по рахунку 977 “Інші витрати діяльності” з нарахуванням ПДВ по цьому ж рахунку (п. 1.3 Інструкції з обліку ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.1997 р. № 141). Така передача кваліфікується як безповоротна фінансова допомога з відповідними наслідками для платників податку, які визначають податкові різниці (див. зокрема пп. 140.5.9-140.5.10 ПКУ, нюанси є з неприбутковими організаціями, неплатниками податку на прибуток (крім фізосіб)).

Приклад 5. Монітор був безкоштовно переданий платнику податку на прибуток (у такому разі коригувань пов’язаних з безповоротною фінансовою допомогою не виникає). Складений Акт приймання-передачі основних засобів.

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Збільшити

Ліквідація необоротних активів

У місяці списання МНМА необхідно донарахувати знос, якщо застосовується метод амортизації “50/50”. Якщо внаслідок ліквідації від МНМА отримуються певні запаси, то їх оприбутковують за рахунками 207 “Запасні частини” та кредитом рахунку 746 “Інші доходи”.

Приклад 6. Монітор вийшов з ладу та  був ліквідований через несправність (ремонту не підлягав – обґрунтування вимушеності ліквідації важливе, щоб не виникало питань з приводу компенсуючого зобов’язання з ПДВ через негосподарське використання активу). Складений акт на списання основних засобів (ОЗ-3).

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Збільшити

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: проблемні питання та їх розв’язок

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018
МОРОЗОВСЬКА Галина експерт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • до якої групи основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку віднести холодильник, мікрохвильову піч, пилосос; • чи включають витрати на страхування об’єкта до його первісної вартості; • витрати на ремонт придбаного основного засобу до введення його в експлуатацію збільшують первісну вартість; • чи виникають у податковому обліку різниці за амортизацією МНМА; • як встановити вартість оприбуткування; • чи можна їх амортизувати; • ліквідаційна вартість: чи обов’язково її встановлювати; • чи призупиняють амортизацію на період ремонту; • чи обов’язково дооцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість — 0 грн; • чи списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини