text
Головбух

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

 • 1 лютого 2018
 • 25175

Малоцінні, але необхідні, особливо в офісі. Хто відмовиться в спеку від кондиціонера чи в холод від обігрівача? Принтери, сканери, ксерокси, меблі – більшість офісного обладнання належить до малоцінних необоротних матеріальних активів. Сьогодні про основні нюанси їх обліку станом на 2018 рік.

Чим МНМА відрізняються від решти активів?

Малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА) – це частина основних засобів, які за вартісною ознакою віднесені до складу інших необоротних матеріальних активів. Найчастіше у бухобліку за вартісну ознаку обирають критерій з п. 14.1.138 Податкового кодексу України. Для розуміння спільного та відмінного між МНМА та рештою основних засобів розглянемо таблицю нижче:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

 Iнвентаризація основних засобів та МНМА

Як бачимо, основні відмінності полягають в амортизації. Для цілей бухгалтерського обліку МНМА є специфічною частиною основних засобів, на відміну від податкового обліку, про що нижче.

МНМА в податковому обліку

МНМА в податковому обліку не вважаються частиною основних засобів. ПКУ взагалі не містить визначення МНМА. Для цілей ПКУ матеріальні активи строком експлуатації більше 1 року та вартістю більше 6000 грн – це основні засоби (пп. 14.1.138 ПКУ). Все що менше даної суми – це не основні засоби без уточнення обліку таких об’єктів. Щоправда, в пп. 138.3.3 ПКУ є група 11 “МНМА”, а декларація має рядок А11 в додатку АМ.

Для платників податку на прибуток з доходом менше 20 млн грн така ситуація з МНМА в ПКУ не грає ніякої ролі: вони коригування фінрезультату на податкові різниці  взагалі не здійснюють і обчислюють податок виключно на основі фінрезультату до оподаткування за даними бухобліку. Такі підприємства взагалі можуть обрати собі іншу межу для МНМА – не 6000 грн, а будь-яку, наприклад, 10000 грн. Але рекомендуємо, все ж таки, межу 6000 грн з ПКУ.

Форма декларації з податку на прибуток

Для платників податку з доходом більше 20 млн грн, які здійснюють коригування фінрезультату на податкові різниці, теж з приводу МНМА можна заспокоїтися. Їх облік не спричиняє податкових різниць. Ціла низка листів ДФС роз’яснюють дане питання: лист від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15, лист від 02.03.2017 р. № 4349/6/99-99-15-02-02-15, ІПК ДФС від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Суть цих роз’яснень зводиться до наступного: так як МНМА не є основними засобами у розумінні ПКУ (пп. 14.1.138 ПКУ), то виходить, що:

 • їх балансова вартість не потрапляє до додатка АМ Податкової декларації з податку на прибуток (рядок А11 додатку АМ не заповнюється);
 • у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації МНМА.

► Перевірте, чи правильно обліковуєте спецодяг

Все це означає, що коригування на податкові різниці у зв’язку з амортизацією МНМА відповідно до ст. 138 ПКУ не здійснюються.

Щодо платників єдиного податку, то для них також облік МНМА ні на що не впливає.

Облік придбання МНМА

В цілому облік придбання МНМА схожий на облік придбання основних засобів.  Першим кроком є визначення первісної вартості придбаного об’єкта, за якою МНМА зараховуються на баланс. Згідно п. 8 П(С)БО 7 первісна вартість включає:

 • вартість, яка сплачена постачальнику (без ПДВ та інших непрямих податків);
 • суми ввізного мита, державні збори та інші аналогічні платежі;
 • суми ПДВ та інших непрямих податків у зв’язку з придбанням, якщо вони не відшкодовуються підприємству (наприклад, купівля об’єкта МНМА неплатником ПДВ);
 • витрати зі страхування ризиків доставки;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням такого об’єкту до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою.

► Класифікація МШП та МНМА

З цього переліку складових первісної вартості необхідно зробити важливий висновок, що вартісна ознака МНМА 6000 грн застосовується до вартості МНМА без ПДВ, але з урахуванням витрат на доставку та інших витрат з п. 8 П(С)БО 7. Таким чином, навіть об’єкт куплений за 7200 грн з ПДВ, якщо його придбання не мало супутніх витрат, може бути класифікований як МНМА, так як його вартість без ПДВ не перевищує 6000 грн (=7200×5/6=6000). Якщо ж було хоч б 40 грн витрат на доставку, то уже такий об’єкт стає основним засобом, так як його первісна вартість 6040 грн.

6000 грн – це вартісна ознака МНМА, яка не включає ПДВ, але включає супутні витрати згідно п. 8 П(С)БО 7!

Спеціальних затверджених форм первинних документів для обліку МНМА не існує, тому використовуються ті ж самі, що й для основних засобів. Зазвичай використовують документи, затверджені наказом Мінстату від 29.12.1995 р. № 352. Для оформлення введення в експлуатацію зазвичай використовують Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1). Інвентарну картку рекомендуємо також складати навіть якщо інвентарний номер не присвоюється (тоді вказуємо номенклатурний номер). Також можна використати Акт введення в експлуатацію основних засобів з первинних документів з наказу Мінфіну від 13.09.2016 № 818 (там же є й інвентарна картка, яка більше відповідає сучасним реаліям обліку).

► Працівникам догодити й податки сплатити, або Придбання невиробничого холодильника

Приклад 1. Підприємство придбало у січні 2018 р. монітор 23.8" LG 24MP58VQ-P вартістю 4999,00 грн (у т.ч. ПДВ). Витрати на доставку склали 96,00 грн (у т.ч. ПДВ). У січні даний об’єкт введений в експлуатацію.

Бухгалтерські проведення представлені в таблиці (для різних умов придбання).

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

 Амортизація та списання МНМА з балансу

Всім платникам податку на прибуток треба звертати увагу на виробниче чи невиробниче призначення придбаних активів. При цьому податковий кредит у підприємства виникає незалежно від їх призначення за умови зареєстрованої належним чином податкової накладної. Але у разі придбання такого активу не для виробничого використання, то згідно п. 198.5 ПКУ необхідно скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за такими товарами/послугами чи необоротними активами, яка призводить до виникнення компенсуючого податкового зобов’язання з ПДВ.

Придбання МНМА невиробничого призначення дає право на податковий кредит, але вимагає нарахування компенсуючого зобов’язання з ПДВ!

Заради уникнення такої ситуації підприємству може знадобитися обґрунтування використання об’єкта в господарській діяльності. При введенні МНМА в експлуатацію рекомендуємо видавати додатковий наказ (або розпорядження) керівника підприємства про призначення придбаних об’єктів, який би чітко визначав мету придбання та обґрунтовував взаємозв’язок з госпдіяльністю. Особливо це стосується певної офісної техніки щодо якої можуть бути проблеми (кавоварки, чайники, мікрохвильові печі, холодильники тощо). Наприклад, таким обґрунтуванням може бути створення належних умов праці для працівників підприємства тощо.

► Даруємо тепло працівникам, або Облік обігрівача на підприємстві

Приклад 2. До кабінету директора придбаний міні-холодильник HANSA FM 050.4 вартістю 2999 грн. Холодильник планується використовувати для зберігання алкогольних напоїв. Зв’язок з господарською діяльністю вирішено не обґрунтовувати.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

► Як правильно відобразити в обліку придбання малоцінних необоротних матеріальних активів

Амортизація МНМА

Після введення об’єкта МНМА в експлуатацію необхідно нарахувати амортизацію. Найчастіше підприємства використовують:

 • “50/50” – 50% вартості амортизується у першому місяці використання МНМА, а решту 50% – у місяці вилучення об’єкта з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
 • “100%” – 100% вартості МНМА амортизують у першому місяці його використання.

Амортизація МНМА за методами “50/50” та “100%” нараховується у місяці введення його в експлуатацію, а не наступному!

Також П(С)БО 7 дозволяють прямолінійний та виробничий метод. Однак, найдоцільнішим щодо використання можна вважати метод “100%”, так як вартість активу одразу списується на витрати й про подальшу амортизацію можна забути. Це вигідно із точки зору зменшення податку на прибуток. Також, на момент списання МНМА з балансу (ліквідації) залишкова вартість у такому випадку дорівнює нулю, що зменшує кількість нюансів.

► Дооцінка повністю замортизованого основного засобу

Метод амортизації МНМА має бути зазначений в наказі (розпорядженні) про облікову політику.

Приклад 3. Розглянемо нарахування амортизації МНМА на умовах прикладу 1 за двома методами (“50/50” та “100%”). Нагадаємо, що місяць введення в експлуатацію – січень.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Продаж та передача МНМА

Продаж МНМА в цілому подібний до продажу основних засобів, а тому діють норми П(С)БО 27, за яким, якщо необоротний актив очікується продати, то він має бути переведений до групи вибуття (субрахунок 286).

Продаж МНМА потребує уточнення бази оподаткування ПДВ з урахуванням ч. 2 ст. 188.1 ПКУ: база оподаткування не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного періоду).

► Амортизація МНА та податкові різниці

Приклад 4. Використовуючи дані попередніх прикладів 1 та 3, розглянемо реалізацію монітора за 3000 грн через півроку експлуатації.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Безкоштовна передача МНМА має наслідком визнання податкового зобов’язання з ПДВ за пп. 14.1.191 ПКУ. У такому разі облік групи вибуття не використовуються і МНМА списуються по рахунку 977 “Інші витрати діяльності” з нарахуванням ПДВ по цьому ж рахунку (п. 1.3 Інструкції з обліку ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.1997 р. № 141). Така передача кваліфікується як безповоротна фінансова допомога з відповідними наслідками для платників податку, які визначають податкові різниці (див. зокрема пп. 140.5.9-140.5.10 ПКУ, нюанси є з неприбутковими організаціями, неплатниками податку на прибуток (крім фізосіб)).

► Податкова амортизація та переоцінка основних засобів

Приклад 5. Монітор був безкоштовно переданий платнику податку на прибуток (у такому разі коригувань пов’язаних з безповоротною фінансовою допомогою не виникає). Складений Акт приймання-передачі основних засобів.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Списання МНМА внаслідок ліквідації

У місяці списання МНМА необхідно донарахувати знос, якщо застосовується метод амортизації “50/50”. Якщо внаслідок ліквідації від МНМА отримуються певні запаси, то їх оприбутковують за рахунками 207 “Запасні частини” та кредитом рахунку 746 “Інші доходи”.

► Облік офісної малоцінки

Приклад 6. Монітор вийшов з ладу та  був ліквідований через несправність (ремонту не підлягав – обґрунтування вимушеності ліквідації важливе, щоб не виникало питань з приводу компенсуючого зобов’язання з ПДВ через негосподарське використання активу). Складений акт на списання основних засобів (ОЗ-3).

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2018

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах