Головбух

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2019

25 липня 2019
78857
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Малоцінні, але необхідні, особливо в офісі. Хто відмовиться в спеку від кондиціонера чи в холод від обігрівача? Принтери, сканери, ксерокси, меблі – більшість офісного обладнання належить до малоцінних необоротних матеріальних активів. Сьогодні про основні нюанси їх обліку станом на 2019 рік.

Чим МНМА відрізняються від решти активів

Малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА) – це частина основних засобів, які за вартісною ознакою віднесені до складу інших необоротних матеріальних активів. Найчастіше у бухобліку за вартісну ознаку обирають критерій з п. 14.1.138 ПКУ, тобто 6000 грн. Для розуміння спільного та відмінного між МНМА та рештою основних засобів розглянемо таблицю нижче:

Критерій порівняння

МНМА

Основні засоби

Рахунок обліку

112

10

Очікуваний строк служби

> 1 року

Вартісна межа

≤ 6000 грн

> 6000 грн

6000 грн – дана цифра:

 • без ПДВ;
 • враховує усі супутні витрати на придбання ОЗ і МНМА, тобто це первісна вартість, що включає доставку тощо.

Фізична форма та функціональне призначення

В ході експлуатації не змінюються. Все це речі, які не руйнуються швидко, а служать тривалий час і мають матеріальну форму.

Амортизація

Нараховується

(методи “50/50” або “100%” – у більшості підприємств; однак, П(С)БО 7 також дозволяє прямолінійний або виробничий)

Нараховується

(прямолінійний метод – більшість підприємств застосовують саме його; але за П(С)БО 7 можливі ще 4 методи амортизації, наприклад, кумулятивний)

Визнання витратами

По мірі амортизації

Рядок у звіті про фінансовий стан (балансі)

Основні засоби

Первинні документи, що застосовуються для обліку

Звична первинка для обліку ОЗ з наказу Мінстату від 29.12.1995 р. № 352 або нові форми з наказу Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818*

Подальший облік після придбання та початку використання

Пооб’єктний облік за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом строку фактичного використання

Присвоєння інвентарного номера

Можна, але можна використовувати і номенклатурний номер** замість інвентарного.

Так, обов’язково інвентарний номер.

Визначення строку корисного використання

Ні, не потрібно

Так, обов’язково. Для уникнення податкових різниць зазвичай використовують мінімальні з ПКУ.

Визначення ліквідаційної вартості

Ні, не потрібно

Так

Переоцінка

Ні, якщо амортизація нараховувалася методами “50/50” або “100%”

Так, можлива

Визнання амортизації у податковому обліку

Ні

(у високодоходників, на малоходників і єдиноподатників це не впливає)

Так

Ведення інвентарної картки

Так

Пооб’єктний облік

Так

* за бажанням його можуть використовувати всі суб’єкти господарювання, а не тільки держсектор;

**різниця між номенклатурним і інвентарним номером полягає у тому, що інвентарний унікальний. Кожний ОЗ має свій номер який не має повторюватися навіть якщо ці ОЗ практично однакові. Номенклатурний номер може бути один на цілу групу подібних активів, однакових за матеріалом, якістю, ціною. По підприємствам дане питання не регулюється, але в обліку бюджетних установ, наприклад, такі вимоги містяться в Методрекомендаціях з обліку ОЗ суб’єктів державного сектору (наказ Мінфіну від 23.01.15 р. № 11).

Як бачимо, основні відмінності полягають в амортизації. Для цілей бухгалтерського обліку МНМА є специфічною частиною основних засобів, на відміну від податкового обліку, про що нижче. Додамо також, що такі активи, як тимчасові нетитульні споруди, інвентарна тара, бібліотечні фонди не будуть розглядатися як МНМА незалежно від вартісної межі. Всі вони обліковуються на відповідних субрахунках рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.

Також МНМА не плутаємо з МШП. Ключова різниця – очікуваний строк експлуатації, який в останніх менше року. Наприклад, дрібний інструмент, спецодяг буде обліковуватися на рахунку 22 “МШП”. МШП на відміну від МНМА не мають взагалі вартісної межі, незважаючи на присутність слова “малоцінні” у назві.

МНМА в податковому обліку

Необоротні активи в податковому обліку не вважаються частиною основних засобів. ПКУ взагалі не містить визначення МНМА. Для цілей ПКУ матеріальні активи строком експлуатації більше 1 року та вартістю більше 6000 грн – це основні засоби (пп. 14.1.138 ПКУ). Все що менше даної суми – це не основні засоби без уточнення обліку таких об’єктів. Щоправда, в пп. 138.3.3 ПКУ є група 11 “МНМА”, а декларація має рядок А11 в додатку АМ.

Наказ про введення в експлуатацію МНМА

Малоходники. Для платників податку на прибуток з доходом менше 20 млн грн така ситуація з МНМА в ПКУ не грає ніякої ролі: вони коригування фінрезультату на податкові різниці  взагалі не здійснюють і обчислюють податок виключно на основі фінрезультату до оподаткування за даними бухобліку. Такі підприємства взагалі можуть обрати собі іншу межу для МНМА – не 6000 грн, а будь-яку, наприклад, 10000 грн. Але рекомендуємо, все ж таки, межу 6000 грн з ПКУ.

Високодоходники. Для платників податку з доходом більше 20 млн грн, які здійснюють коригування фінрезультату на податкові різниці, теж з приводу МНМА можна заспокоїтися. Їх облік, якщо не змінювати вартісну межу 6000 грн, не спричиняє податкових різниць.

Ціла низка листів ДФС роз’яснюють дане питання:

 • лист від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15;
 • лист від 02.03.2017 р. № 4349/6/99-99-15-02-02-15;
 • лист від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК;
 • лист від 11.02.2019 р. № 485/6/99-99-15-02-02-15/ІПК;
 • лист від 07.03.2019 р. № 938/ІПК/16-31-12-04-23.

Суть цих роз’яснень зводиться до наступного: так як МНМА не є основними засобами у розумінні ПКУ (пп. 14.1.138 ПКУ), то виходить, що:

 • їх балансова вартість не потрапляє до додатка АМ Податкової декларації з податку на прибуток (рядок А11 додатку АМ не заповнюється);
 • у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації МНМА.

Все це означає, що коригування на податкові різниці у зв’язку з амортизацією МНМА відповідно до ст. 138 ПКУ не здійснюються.

Єдиноподатники. Облік МНМА на них ніяк не впливає, так як податок сплачується з доходу.

Облік придбання МНМА

В цілому облік придбання МНМА схожий на облік придбання основних засобів.  Першим кроком є визначення первісної вартості придбаного об’єкта, за якою МНМА зараховуються на баланс. Згідно п. 8 П(С)БО 7 первісна вартість включає:

 • вартість, яка сплачена постачальнику (без ПДВ та інших непрямих податків);
 • суми ввізного мита, державні збори та інші аналогічні платежі;
 • суми ПДВ та інших непрямих податків у зв’язку з придбанням, якщо вони не відшкодовуються підприємству (наприклад, купівля об’єкта МНМА неплатником ПДВ);
 • витрати зі страхування ризиків доставки;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням такого об’єкту до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою.

З цього переліку складових первісної вартості необхідно зробити важливий висновок, що вартісна ознака МНМА 6000 грн застосовується до вартості МНМА без ПДВ, але з урахуванням витрат на доставку та інших витрат з п. 8 П(С)БО 7. Таким чином, навіть об’єкт куплений за 7200 грн з ПДВ, якщо його придбання не мало супутніх витрат, може бути класифікований як МНМА, так як його вартість без ПДВ не перевищує 6000 грн (=7200×5/6=6000). Якщо ж було хоч б 40 грн витрат на доставку, то уже такий об’єкт стає основним засобом, так як його первісна вартість 6040 грн.

Увага: 6000 грн – це вартісна ознака МНМА, яка не включає ПДВ, але включає супутні витрати згідно п. 8 П(С)БО 7!

Облік МШП та МНМА

Приклад 1. Підприємство придбало у липні 2019 р. монітор 23.8" LG 24MP58VQ-P вартістю 4999,00 грн (у т.ч. ПДВ). Витрати на доставку склали 96,00 грн (у т.ч. ПДВ). У липні даний об’єкт введений в експлуатацію.

Бухгалтерські проведення представлені в таблиці (для різних умов придбання).

Приклад 1Скачати

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Придбання на умовах післяплати платником ПДВ

Оприбуткований монітор (= 4999×5/6)

153

631

4165,83

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ (=4999/6)

641

631

833,17

Відображена сума витрат на доставку щодо монітора (=96×5/6)

153

631

80,00

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ по доставці (=96/6)

641

631

16,00

Сплачена вартість монітора постачальнику

631

311

4999,00

Сплачена вартість доставки постачальнику послуги

631

311

96,00

Введено в експлуатацію принтер за первісною вартістю (=4165,83+80,00=4245,83)

112

153

4245,83

Придбання на умовах попередньої оплати платником ПДВ

Здійснена попередня оплата вартості монітора

371

311

4999,00

Відображений податковий кредит з ПДВ (=4999/6)

641

644

833,17

Оприбуткований монітор (= 4999×5/6)

153

631

4165,83

Відображені розрахунки з ПДВ (=4999/6)

644

631

833,17

Відображена сума витрат на доставку щодо монітора (=96×5/6)

153

631

80,00

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ по доставці (=96/6)

641

631

16,00

Сплачена вартість доставки постачальнику послуги

631

311

96,00

Введено в експлуатацію принтер за первісною вартістю (=4165,83+80,00=4245,83)

112

153

4245,83

Здійснений взаємозалік заборгованостей

631

371

4999,00

Всім платникам податку на прибуток треба звертати увагу на виробниче чи невиробниче призначення придбаних активів. При цьому податковий кредит у підприємства виникає незалежно від їх призначення за умови зареєстрованої належним чином податкової накладної. Але у разі придбання такого активу не для виробничого використання, то згідно п. 198.5 ПКУ необхідно скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за такими товарами/послугами чи необоротними активами, яка призводить до виникнення компенсуючого податкового зобов’язання з ПДВ.

Увага: придбання МНМА невиробничого призначення дає право на податковий кредит, але вимагає нарахування компенсуючого зобов’язання з ПДВ!

Заради уникнення такої ситуації підприємству може знадобитися обґрунтування використання об’єкта в господарській діяльності. При введенні МНМА в експлуатацію рекомендуємо видавати додатковий наказ (або розпорядження) керівника підприємства про призначення придбаних об’єктів, який би чітко визначав мету придбання та обґрунтовував взаємозв’язок з госпдіяльністю. Особливо це стосується певної офісної техніки щодо якої можуть бути проблеми ( кавоварки, чайники, мікрохвильові печі, холодильники, телевізори, тенісні столи, аерохокей тощо). Наприклад, таким обґрунтуванням може бути створення належних умов праці для працівників підприємства тощо.

Приклад 2. До кабінету директора придбаний міні-холодильник HANSA FM 050.4 вартістю 2999 грн. Холодильник планується використовувати для зберігання алкогольних напоїв. Зв’язок з господарською діяльністю вирішено не обґрунтовувати. Які засоби належать до основних?

Приклад 2Скачати

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Оприбуткований міні-холодильник (=2999×5/6)

153

631

2499,17

Відображений податковий кредит з ПДВ (=2999×1/6)

641

631

499,83

Відображено нарахування компенсуючого зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ та п. 11 Інструкції з ПДВ.

643

641

499,83

Сума нарахованого ПДВ включена до первісної вартості холодильника (відповідно до п. 11 Інструкції з обліку ПДВ).

153

643

499,83

Холодильник введений в експлуатацію

112

153

2999,00

Нарахована амортизація холодильника за методом “100%”

92

132

2999,99

Амортизація МНМА

Після введення об’єкта МНМА в експлуатацію необхідно нарахувати амортизацію. Найчастіше підприємства використовують:

 • “50/50” – 50% вартості амортизується у першому місяці використання МНМА, а решту 50% – у місяці вилучення об’єкта з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;
 • “100%” – 100% вартості МНМА амортизують у першому місяці його використання.

Увага: амортизація МНМА за методами “50/50” та “100%” нараховується у місяці введення його в експлуатацію, а не наступному!

Найдоцільнішим можна вважати метод “100%”, так як вартість активу одразу списується на витрати й про подальшу амортизацію можна забути. Це вигідно із точки зору зменшення податку на прибуток. Крім того, на момент списання МНМА з балансу (ліквідації) залишкова вартість у такому випадку дорівнює нулю, що зменшує кількість нюансів з ПДВ.

Обранений метод амортизації МНМА має бути зазначений в наказі (розпорядженні) про облікову політику та має використовуватися щодо всіх МНМА, а не вибірково.

Приклад 3. Розглянемо нарахування амортизації МНМА на умовах прикладу 1 за двома методами (“50/50” та “100%”). Нагадаємо, що місяць введення в експлуатацію – липень.

Приклад 3Скачати

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Метод “50/50”

Нарахована амортизація монітора у липні (=0,5×4245,83)                        

92

132

2122,92

Метод “100%”

Нарахована амортизація  монітора у липні у розмірі 100% первісної вартості

92

132

4245,83

Продаж та передача МНМА

Продаж МНМА в цілому подібний до продажу основних засобів, а тому діють норми П(С)БО 27, за яким, якщо необоротний актив очікується продати, то він має бути переведений до групи вибуття (субрахунок 286).

Продаж МНМА потребує уточнення бази оподаткування ПДВ з урахуванням ч. 2 ст. 188.1 ПКУ: база оподаткування не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного періоду).

Приклад 4. Використовуючи дані попередніх прикладів 1 та 3, розглянемо реалізацію монітора за 3000 грн через півроку експлуатації.

Приклад 4Скачати

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Якщо амортизація нараховувалася методом  “50/50”

Переведення монітора у групу вибуття за залишковою вартістю (=4245,83–2122,92)

286

112

2122,91

Списаний нарахований знос монітора

132

112

2122,92

Відображена виручка від реалізації монітора з ПДВ

361

712

3000,00

Податкове зобов’язання з ПДВ (=3000/6)

712

641

500,00

Списана залишкова вартість монітора

943

286

2122,91

Якщо амортизація нараховувалася методом  “100%”

Списаний нарахований знос монітора при вибутті (залишкова вартість дорівнює нулю)

132

112

4245,83

Відображена виручка від реалізації з ПДВ

361

712

3000,00

Податкове зобов’язання з ПДВ (=3000/6)

712

641

500,00

Безкоштовна передача МНМА має наслідком визнання податкового зобов’язання з ПДВ за пп. 14.1.191 ПКУ. У такому разі рахунок групи вибуття не використовують і МНМА списуються по рахунку 977 “Інші витрати діяльності” з нарахуванням ПДВ по цьому ж рахунку (п. 1.3 Інструкції з обліку ПДВ, затвердженої наказом Мінфіну від 01.07.1997 р. № 141). Така передача кваліфікується як безповоротна фінансова допомога з відповідними наслідками для платників податку, які визначають податкові різниці (див. зокрема пп. 140.5.9-140.5.10 ПКУ, нюанси є з неприбутковими організаціями, неплатниками податку на прибуток (крім фізосіб)).

Приклад 5. Монітор був безкоштовно переданий платнику податку на прибуток (у такому разі коригувань пов’язаних з безповоротною фінансовою допомогою не виникає). Складений Акт приймання-передачі основних засобів.

Приклад 5Скачати

Безкоштовна передача МНМА платнику податку на прибуток (метод “50/50”)

Списаний монітор на витрати за залишковою вартістю при безкоштовній передачі.

977

112

2122,91

Списаний  монітор у сумі нарахованого зносу при безкоштовній передачі

132

112

2122,92

Нарахований ПДВ відповідно до ч. 2 п. 188.1 ПКУ (= 2122,91×0,2)

977

641

424,58

Безкоштовна передача МНМА платнику податку на прибуток (метод “100%”)

Списаний  монітор у сумі нарахованого зносу при безкоштовній передачі (відповідно до ч. 2 п. 188.1 ПКУ база оподаткування ПДВ нуль, так як залишкова вартість нульова і ПДВ не нараховується).

132

112

4245,83

Ліквідація необоротних активів

У місяці списання МНМА необхідно донарахувати знос, якщо застосовується метод амортизації “50/50”. Якщо внаслідок ліквідації від МНМА отримуються певні запаси, то оприбуткування основних засобів здійснюють за рахунками 207 “Запасні частини” та кредитом рахунку 746 “Інші доходи”.

Приклад 6. Монітор вийшов з ладу та  був ліквідований через несправність (ремонту не підлягав –  документальне обґрунтування вимушеності ліквідації важливе, щоб не виникало питань з приводу компенсуючого зобов’язання з ПДВ через негосподарське використання активу). Складений акт на списання основних засобів (ОЗ-3).

Приклад 6Скачати

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Ліквідація МНМА за самостійним рішенням  (метод “50/50”)

Донарахована амортизація у місяці вибуття за методом 50/50

92

132

2122,91

Списана залишкова вартість монітора за рахунок накопиченого зносу

132

112

4245,83

Ліквідація МНМА за самостійним рішенням  (метод “100%”)

Списаний монітор у сумі накопиченого зносу при ліквідації

132

112

4245,83

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини