Головбух

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових установ та організацій

10 січня 2019
38931
Середній бал: 0 із 5

Неприбутковий статус організації дозволяє їй не сплачувати податок на прибуток, однак, це не позбавляє необхідності вести облік та подавати звітність до ДФС. Сьогодні про нюанси заповнення та подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій.

Хто повинен складати Звіт про використання доходів (прибутків)?

Звіт про використання доходів (прибутків) складають та подають усі установи, організації, які відповідно до Податкового кодексу України мають статус неприбуткових. До них належать такі неприбуткові організації (далі – НПО):

 • творчі спілки;
 • релігійні організації;
 • професійні союзи та їх об’єднання;
 • організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), асоціації власників жилих будівель;
 • організації роботодавців;
 • пенсійні фонди;
 • садові, дачні, гаражні кооперативи, житлово-будівельні кооперативи;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
 • громадські об’єднання, політичні партії;
 • благодійні організації.

Також до НПО за п. 133.4.6 ПКУ потравляють бюджетні установи, які також подають цей Звіт. Особливості бухобліку для бюджетних установ визначаються НПСБОДС та іншими нормативними документами та тут не розглядаються.

Будьте в темі! ТОП-Зміни законодавства у зручній таблиці

Як заповнювати та виправляти помилки у Звіті НО:

Не подавати Звіт можуть:

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових установ та організацій
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Умови неприбутковості

Умови визнання організації неприбутковою виписані в п. 133.4 ПКУ. Необхідне одночасне виконання таки вимог:

 • організація має бути утворена в порядку, визначеному спеціальним законом, що регулює діяльність таких організацій;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • в установчих документах має бути заборона щодо розподілу прибутку між засновниками та учасниками організації, крім оплати праці та нарахування ЄСВ;
 • після припинення НПО активи передаються аналогічним неприбутковим організаціям або зараховуються до доходів державного бюджету (крім ОСББ).

Обов’язковою умовою для НПО є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Якщо НПО порушує вищенаведені вимоги, то вона виключається з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.3 ПКУ).

Форма Звіту про використання доходів (прибутків) та терміни його подання

Сучасна форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 469).

Звіт прирівняний до декларації, хоча й не визначає податкового зобов’язання. Згідно п. 46.1 ПКУ декларацією вважається також звіт, який відображає обсяги операцій, доходів (прибутків), щодо яких передбачено звільнення від обов’язку нараховувати та сплачувати податок. Якраз таким документом і є Звіт НПО.

Звіт подається раз на рік протягом 60 кал. днів, що настають за останнім кал. днем податкового (звітного) року (пп. 133.4.7 ПКУ). Отже, за 2018 р. Звіт треба подати до 01 березня 2019 р. включно.

Терміни подавання Звіту, якщо порушено умови неприбутковості

Якщо відбулося порушення умов неприбутковості (п. 133.4 ПКУ), то тоді необхідно:

 • подати Звіт протягом 20 кал. днів за місяцем порушення (за період з початку року до кінця місяця порушення). Він буде останнім;
 • сплатити податок на прибуток з суми нецільового використання доходів (прибутків) за ставкою 18%.

Після порушення за період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року НПО подає щокварталу уже декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком) протягом 40 кал. днів після закінчення кварталу. Також сплачується податок на прибуток. Звіт НПО уже не подається.

Загальні правила заповнення Звіту про використання доходів (прибутків)

Затвердженої інструкції чи порядку складання Звіту не видано. Єдине, що є – це сама форма Звіту та листи та роз’яснення ДФС, зокрема лист ДФС від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17 та роз’яснення в категорії 102.04 ЗІР. Розглянемо основні нюанси.

Звіт заповнюється у гривнях без копійок та українською мовою.

Щодо порожніх комірок, то можна керуватися тим же правилом, що й для інших декларацій:

 • ставимо прочерк у паперовій формі;
 • залишаємо клітинку порожньою в електронній формі.

Заповнення заголовної частини Звіту

У заголовній частині звіту в полі 1 проставляємо позначку, яка стосується типу звіту:

Тип звіту

Призначення

Звітний

Звичайний звіт за період.

Звітний новий

Подається при виявленні помилки до закінчення строку подачі звіту за поточний період, тобто його можна подати протягом 60 кал. днів після закінчення року.

Уточнюючий

Подається при виявленні помилки після закінчення строку подачі звіту за поточний період.

У полі 2 проставляємо позначку щодо звітного періоду “рік” та зазначаємо звітний (податковий) рік. Місяць ставити не потрібно, якщо не було порушення умов неприбутковості. Якщо таке сталося, то зазначається місяць порушення.

Поле 3 заповнюється, якщо була виявлена помилка. Вказуємо рік який уточнюється. Якщо подається уточнюючий звіт, то поля 2 та 3 співпадають.

У полях 4, 5, 6 зазначаємо загальну інформацію про НПО: найменування, код ЄДРПОУ, адресу, контактні дані.

У полі 7 зазначаємо дату та номер рішення про включення НПО до Реєстру, що веде ДФС.

У полі 8 зазначаємо ознаку неприбутковості. Їх можна знайти в п. 4 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, затвердженому наказом ДФС від 13.07.2016 р. № 440. Наприклад, громадські об’єднання мають код “0032”. Його зазначаємо в полі без будь-яких крапок, ком та інших розділових знаків.

У полі 9 зазначаємо орган ДФС, куди подається Звіт, зазначений в ЄДР.

Заповнення частини І Звіту: доходи НПО

Нагадуємо, що облік НПО ведеться відповідно до П(С)БО 15 “Дохід”, зокрема з виконанням його положень щодо обліку коштів цільового фінансування:

 • отримане цільове фінансування (рахунок 48) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15);
 • цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів  (п. 18 П(С)БО 15).

Заповнення рядків частини І щодо доходів у Звіті наведено нижче:

Звіт про використання доходів НО

Збільшити зображення

Як не втратити статус неприбуткової організації?

Заповнення частини ІІ Звіту: видатки (витрати) НПО

Витрати також відображаємо за правилами бухобліку з використанням П(С)БО 16 “Витрати” та загальних принципів Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік), зокрема принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.

Для підтвердження цільового витрачання доходів (прибутків) НПО необхідно мати затверджений кошторис. Кошторис – це документ, який призначений для контролю доходів і витрат, джерел їх надходження, напрямків використання та зв’язку зі статутною діяльністю. Зазвичай кошторис є переліком сум очікуваних доходів і запланованих витрат.

Звіт про використання доходів НО

Збільшити зображення

Заповнення частини ІІІ Звіту: нецільове використання доходів НПО

Даний розділ заповнюється, якщо відбулося нецільове використання доходів НПО. У загальному випадку він має бути порожнім. Його заповнення означає, що це останній Звіт та НПО втрачає свій неприбутковий статус. Також за результатами його заповнення з’являється податкове зобов’язання з податку на прибуток, яке треба сплатити протягом 30 кал. днів після закінчення місяця, в якому сталося порушення.

Заповнення додатків до звіту неприбуткових організацій

Додатки, які подаються, позначаються знаком “+” у кінці Звіту. Обов’язково має бути відмічений додаток “Фінансова звітність”.

Додаток ВП. Складається тільки тоді, коли відбувається виправлення помилок при подачі уточнюючого звіту. Якщо подається Звіт з типом “Звітний новий”, то даний додаток не заповнюється.

Додаток ГД “Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою” містить зокрема інформацію про залишки гуманітарної допомоги на початок та кінець звітного періоду.

Фінансова звітність. Необхідно подавати фінансову звітність до ДФС разом зі Звітом про використання доходів НПО, що прямо вимагає п. 46.2 ПКУ та сама форма Звіту. Фінзвітність має статус додатка та є невід’ємною частиною Звіту.

Відповідальність за неподачу звіту та додатків до нього

Звіт про використання доходів (прибутків), який подають НПО, прирівняний до декларації, тому штрафи застосовуються такі ж, як і для інших декларацій (п. 46.1 ПКУ). Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником Звіту про використання доходів тоді визначена п. 120.1 ПКУ:

 • штраф за перше неподання – 170 грн;
 • штраф за повторне неподання протягом року – 1020 грн.

Такий же штраф передбачений і за неподання фінансової звітності до ДФС, яка є частиною Звіту.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових установ та організацій
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини