Головбух

Звітність неприбуткових організацій

 • 30 січня 2018
 • 9385
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Неприбуткові організації мають свою специфіку, так як не є платниками податку на прибуток. Облік по ним має певну свою специфіку, зокрема й у звітності. Який же комплект звітів вони подають та у яких випадках сьогодні в даній консультації.

Що таке неприбуткова організація та які їх види існують

Неприбуткова організація – це юрособа, у якої немає мети одержання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками (далі – НПО). Єдиного нормативного документу, який регулює діяльність таких організацій насьогодні не існує, а тому всі вони регулюються окремими нормативними актами. В таблиці нижче наведений їх перелік.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Звітність неприбуткових організацій

 Про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій пенсійних фондів

Вимоги ПКУ до неприбуткових організацій

За Податковим кодексом України до НПО належать усі неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств та до яких дотримуються вимоги п. 133.4 ПКУ:

 • організація має бути утворена в порядку, визначеному спеціальним законом, що регулює діяльність таких організацій;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • в установчих документах є заборона щодо розподілу прибутку між засновниками та учасниками організації, крім оплати праці та нарахування ЄСВ;
 • після припинення НПО активи передаються аналогічним неприбутковим організаціям або зараховуються до доходів державного бюджету (крім ОСББ).

Обов’язковою умовою для НПО є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

► Правила заповнення звіту неприбуткової організації

Якщо НПО порушує вищенаведені вимоги, то вона сплачує самостійно визначену суму податку на прибуток, виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Потім НПО виключається з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.3 ПКУ).

Таким чином, неприбуткова організація – це не певний окремий вид підприємств чи організацій, а податковий статус, який дає можливість не сплачувати податок на прибуток. До НПО можуть бути віднесені усі юрособи, якщо їх умови діяльності відповідають п. 133.4 ПКУ.

Три методи виправити помилки з податку на прибуток

Звітність неприбуткових організацій
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Є три методи виправити помилки з податку на прибуток. Найпростіший — скласти нову звітну декларацію за податковий період, у якому припустилися помилки.Цим методом можна скористатися, якщо помилку виявили до спливу граничного строку подання декларації. Якщо пізніше — доведеться обрати один із двох таких методів: подати уточнюючий розрахунок; заповнити коригувальний додаток до поточної декларації (п. 50.1 Податкового кодексу України; ПК). Принципова відмінність уточнюючого розрахунку — його можна подати у будь-який момент. Натомість додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 , подають лише у складі поточної декларації.

Види доходів неприбуткових організацій

Для забезпечення своєї діяльності НПО можуть отримувати наступні доходи.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Звітність неприбуткових організацій

► Реєстр неприбуткових організацій: як потрапити і не «вилетіти»

Облік вищеназваних доходів НПО ведеться відповідно до П(С)БО 15 “Дохід”, зокрема з виконанням його положень щодо обліку коштів цільового фінансування: отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п.17 П(С)БО 15).

При порушенні цільового використання вищезазначених доходів з них сплачується податок у розмірі 18% (не з фінансового результату, а саме з суми нецільового використання).

Податкова звітність неприбуткових організацій

Особливості полягають в  складі податковій звітності, решта ж (фінансова, статистична) складається та подається за тими ж правилами, що й для інших підприємств, організацій.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Звітність неприбуткових організацій

Отже, основним звітом НПО є Звіт про використання доходів (прибутків), який призначений для контролю дотримання умов статусу НПО. Даний звіт можна не подавати у разі відсутності у звітному періоді об’єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню (роз’яснення ДФС у листі від 16.03.2017 р. № 5264/6/99-99-15-02-02-15).

Також ДФС зробила виняток з загального правила для профспілок: профспілки та їх об’єднання, організації профспілок подають звіт тільки у разі порушення вимог п. 133.4 ПКУ, тобто у разі нецільового використання доходів (п. 46.2 ПКУ та лист ДФС України від 08.02.2017 № 2991/7/99-99-15-02-01-17).

► Чи потрібно неприбутковій організації подавати звіт про суми податкових пільг щодо звільнення від сплати податку на прибуток

Податкова декларація з податку на прибуток неприбутковими організаціями не подається, крім випадків, коли сталося порушення умов неприбуткового статусу (п. 133.4 ПКУ) та вони втратили статус неприбуткових.

З наступного року за тим, у якому сталося порушення неприбуткового статусу, НПО  подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, що встановлений для звичайних платників податку на прибуток, тобто:

 • обирається річний податковий період, якщо дохід менше 20 млн грн;
 • обирається квартальний податковий період, якщо дохід більше 20 млн грн;
 • оподатковується уже фінрезультат від діяльності, а не нецільове використання коштів;
 • Звіт про використання доходів НПО подавати не потрібно, так як підприємство уже відсутнє в реєстрі НПО.

Також за роз’ясненням ДФС для НПО не треба подавати Звіт про суми пільг з податку на прибуток, так як статус НПО не вважається пільгою та НПО не входять до Довідника податкових пільг, який публікує ДФС на своєму офіційному веб-сайті.

ДФС запитує, чому немає прибутку: як відповісти, щоб відчепилися

Звітність неприбуткових організацій
Олег Січ керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух, ACCA DipIFR (rus)
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що у країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь

Фінансова звітність неприбуткових організацій

Фінансова звітність подається у такому ж порядку, як і для інших підприємств та організацій. Держстат зокрема зазначає, що  всі юридичні особи, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, зобов’язані подавати фінансову звітність користувачам, у тому числі й органам державної статистики (лист Держстату від 20.05.2016 р. №15.2-20/788Пі). Крім Держстату за нормами Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 (далі – Закон про бухоблік) фінансова звітність має надаватися трудовому колективу, власникам (засновникам), організаціям вищого рівня, яким підпорядковуються НПО, якщо такі є.

► Про особливості подання податкової звітності з податку на прибуток неприбутковими організаціями

Також необхідно подавати фінансову звітність до ДФС разом зі Звітом про використання доходів НПО, що прямо вимагає п. 46.2 ПКУ. Фінзвітність має статус додатка та є невід’ємною частиною звіту.

Також фінансова звітність подається до ДФС, якщо сталося порушення умов неприбуткового статусу. У такому випадку НПО подають фінансову звітність разом з декларацією з податку на прибуток у квартальний звітний період. Фінансова звітність має статус додатка до неї.

Статистична звітність неприбуткових організацій

Статистична звітність є обов’язковою до подання в Держстат. Якихось окремих статзвітів для НПО не передбачено – усе залежить від сфери їх діяльності. Є окремі звіти, що пов’язані з підприємництвом, є звіти пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю, з оплатою праці. Також є звіти, які подають ОСББ та громадські організації. Серед основних можна назвати:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі >

Звітність неприбуткових організацій

 Фінансова звітність неприбуткової організації

Існують також й інші звіти, що пов’язані, наприклад, з торгівлею, імпортом послуг, виробництвом промислової продукції. Якщо в НПО є така діяльність, то потрібно подавати й дані звіти. З повним переліком форм статзвітності на 2018 р. можна ознайомитися в Загальному табелі (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік, який затверджений наказом Держстату від 20.12.2017 р. № 330.

Відповідальність неприбуткових організацій за неподачу звітів та декларацій

Неподання податкової звітності.  Звіт про використання доходів, який подають НПО, хоча й не називається декларацією, але прирівняний до неї, а отже штрафи застосовуються такі ж, як і для інших декларацій (п. 46.1 ПКУ). Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником Звіту про використання доходів для НПО тоді визначена  п. 120.1 ПКУ:

 • штраф за перше неподання – 170 грн;
 • штраф за повторне неподання протягом року – 1020 грн.

Такі ж самі штрафи передбачені й за неподання декларації з податку на прибуток, яку НПО зобов’язаний подати при порушенні умов неприбутковості (тут можливий і штраф та пеня за несплату податку).

► Неприбуткова організація звітує до ДФС: тут без привілеїв

Неподання фінансової звітності в ДФС. Відповідальність для НПО є аналогічною до неподання декларації (звіту), а саме (роз’яснення ДФС 102.25 ЗІР):

 • штраф за перше неподання – 170 грн;
 • штраф за повторне неподання протягом року – 1020 грн.

Неподання фінансової звітності в Держстат. Відповідальність визначена ст. 164-2 КпАП.  До посадових осіб може бути застосований адмінштраф (ст. 164-2 КпАП):

 • перше неподання –  від 136 до 255 грн;
 • повторне неподання протягом року – від 255 до 340 грн.

 Перелік витрат, які дозволено включати до податкової знижки

Неподання статистичної звітності. Відповідальність визначена ст. 186-3 КпАП.  До посадових осіб може бути застосований адмінштраф (ст. 186-3 КпАП):

 • перше неподання –  від 170 до 255 грн;
 • повторне неподання протягом року – від 255 до 425 грн.

Вказані штрафи мають право накладати уповноважені особи органу Держстату. 

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Звітність неприбуткових організацій
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл