Головбух

Єдиний податок 2018

 • 1 лютого 2018
 • 46041

Вибір системи оподаткування – це важливе питання, так як коли вона правильно підібрана, то це дає можливість економити кошти й чималі. Сьогодні про спрощену систему оподаткування – єдиний податок та його нюанси станом на 2018 рік.

Умови перебування на єдиному податку

Спрощена система оподаткування для звичайних підприємств представлена 3 групами, характеристики яких подані нижче.

Єдиний податок 2018

Також існує 4 група єдиного податку (ЄП) – призначена для сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. Ставка податку по 4-й групі встановлюється у відсотках до нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Вона має деяку специфіку, зокрема іншу декларацію, тому в даній публікації не розглядаємо.

Чим не можна займатися на єдиному податку

Для платників податку всіх груп (1-3) існують заборонені види господарської діяльності, а саме (п. 291.5 ПКУ):

Єдиний податок 2018

Пеня за заниження або невчасну сплату податку: нарахування та сплата

Кожен платник податків знає про свій обов’язок самостійно сплачувати податки та збори у строки і в розмірах, встановлених Податковим кодексом України. Порушника законодавчих вимог карають накладенням фінансових санкцій — штрафу і пені. Пеню можуть нараховувати як податківці, так і самі платники податків. У чому різниця між пенею і штрафом? Як нараховує пеню ДФС? За що і як нарахувати пеню самостійно? Який порядок сплати пені? Як відобразити нараховану пеню в бухобліку? Яка відповідальність за несплату?

Також пам’ятаємо про інші обмеження щодо діяльності:

 • ФОП на 1-й групі не може займатися оптовим продажем або наданням непобутових послуг;
 • ФОП на 2-й групі не може надавати послуги неплатникам ЄП;
 • юрособа на 3-й групі не може мати у статутному капіталі сукупну частку, що належить юрособам, які не є платниками ЄП, 25 % чи більше;
 • на ЄП заборонено перебувати нерезидентам;
 • на 3 групі ЄП заборонено перебувати банкам,  кредитним спілкам, ломбардам, лізинговим компаніям, довірчим товариствам, страховим компаніям, інвестиційним фондам та деяким іншим фінансовим установам, а також реєстраторам цінних паперів.

Крім того, для всіх ФОП (у тому числі й на загальній системі) заборонені такі сфери, як фінансові послуги, організація телебачення і радіомовлення, операції з металобрухтом, загальна середньої та вища освіта, будівництво та експлуатація автодоріг.

ЄСВ у платників єдиного податку

Платники єдиного податку, що є фізособами сплачують ЄСВ як “за себе”, так і за найманих працівників.

Єдиний податок 2018

Підприємці подають “за себе” лише додаток 5 “Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (форма № Д5 (річна)).

Щодо юросіб, які є платниками ЄП 3 групи, та підприємців 2-3 груп, що мають найманих працівників, то вони подають  звітність на загальних підставах у вигляді додатку 4 звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) не пізніше ніж через 20 кал. днів, що настають за останнім кал. днем звітного місяця.

Переваги та недоліки єдиного податку

В цілому ЄП 1-3 груп більш вигідний, коли бізнес є високоприбутковим: тоді сплачується менше податку, ніж на загальній системі. Якщо ж прибутковість бізнесу низька або взагалі наявний збиток, то кращою стає загальна система (ПДФО для ФОП і податок на прибуто для юросіб).

Єдиний податок 2018

Ведення обліку у платників єдиного податку

Ведення обліку у платника ЄП відбувається в залежності від групи та їх статусу:

Єдиний податок 2018

Збільшити

Книга обліку доходів (КОД) відрізняється від Книги обліку доходів і витрат (КОДВ) відсутністю розділу для обліку витрат та графи щодо визнання доходів від списання кредиторської заборгованості. КОД та КОДВ, а також порядки їх ведення затверджені наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 579. Без реєстрації Книги є недійсними. Орган ДФС безплатно реєструє Книги. На КОД (КОДВ) мають бути проставлені підпис керівника або заступника контролюючого органу, скріплений печаткою.

Юрособи на 3 групі складають спрощену фінансову звітність за П(С)БО 25 (тільки баланс та звіт про фінансові результати).

Що не вважається доходом для платника єдиного податку

За п. 292.10 ПКУ не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми ЄСВ. До доходу платників ЄП не включаються отримані ними пасивні доходи:

 • проценти;
 • дивіденди;
 • роялті;
 • страхові виплати і відшкодування.

Не визнаються доходами ФОП, що є платником ЄП, суми, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізособі та використовується в її господарській діяльності.

Поповнення ФОП на ЄП власного рахунку в банку вважається доходом!

Також є ще один цікавий нюанс, що поповнення підприємницького рахунку самим же ФОП включається до його доходу. На цьому наполягає ДФС при перевірках.

Використання РРО у платників єдиного податку

Використання РРО регулюється ЗУ “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.1995 № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО). РРО необхідний, якщо ФОП:

 • займається діяльністю у сфері торгівлі;
 • надає послуги громадського харчування;
 • здійснює продаж технічно складних побутових пристроїв, що підлягають обов’язковому гарантійному ремонту.

По ФОП, що є платниками єдиного податку по застосуванню РРО є послаблення (юросіб це не стосується):

Єдиний податок 2018

Збільшити

У разі невикористання РРО ФОП зобов’язаний видати покупцеві товарів, послуг на його вимогу чек, накладну або інший письмовий документ, який свідчить про перехід права власності (п. 15 ст. 3 Закону про РРО).

Виходом з ситуації, щоб не застосовувати РРО для ФОП може бути приймання платежів по операціях, які вимагають його застосування (продаж технічно складних виробів) у безготівковій формі.

Підвищена ставка єдиного податку

 Платники єдиного податку (як ФОП, так і юрособи) сплачують ЄП за підвищеною ставкою 15% з доходу у разі:

 • ситуації перевищення граничної суми доходу по групі – до суми перевищення;
 • отримання доходу від провадження діяльності, яка не зазначена у реєстрі платника ЄП – до суми такого доходу;
 • застосування забороненого способу розрахунку (бартеру) – до такого доходу;
 • отримання доходу від здійснення видів діяльності, що не дають права перебувати на ЄП;
 • отримання доходу від надання послуг неплатнику ЄП.

У квартальній податковій декларації необхідно відобразити наростаючим підсумком такі  доходи.

Як перейти на єдиний податок з загальної системи

Для переходу необхідно подати не пізніше 15 кал. днів до початку наступного кварталу до ДФС:

 • заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, яка затверджена наказом Мінфіну від 20.12.2011 р. № 1675 (далі –  Постанова № 1675) (пп. 298.1.5 ПКУ);
 • розрахунок доходу за попередній календарний рік за формою з Постанови № 1675.

Перехід можна зробити не частіше одного разу в календарному році (пп. 298.1.4 ПКУ).

Як змінити групу єдиного податку

Перехід може бути добровільним або вимушеним.

Добровільно перейти з групи в групу можна лише з початку наступного кварталу. Наприклад, якщо рішення про перехід приймалося у жовтні, то перейти можна буде тільки з 1 січня. Добровільний перехід можу бути у будь-якому напрямі: як з вищої групи – до нижчої, так і навпаки. Для того, щоб змінити групу необхідно:

 • не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку наступного кварталу подати до ДФС заяву за формою з Постанови № 1675. У рядку 5.2 даної заяви вказується з якої групи в яку хоче перейти платник податку;
 • сплатити щомісячний авансовий внесок за новою ставкою не пізніше 20-го числа першого місяця роботи в новій групі – у випадку, якщо платник податку перейшов з 1 групи до 2 групи чи навпаки;
 • зареєструватися платником ПДВ (якщо перехід відбувається з 1 чи 2 групи в 3 групу зі ставкою 3%) або анулювати реєстрацію (якщо перехід відбувається навпаки);
 • подати податкову декларацію за період перебування у звітному році в старій групі у строки, встановлені для квартального звітного періоду (40 кал. днів після кінця року). Це стосується і тих, хто переходить до 1 чи 2 групи, хоча декларація по даним групам подається раз  на рік.

Наприклад, якщо рішення про перехід прийнято з 1 чи 2 групи в групу 3 у липні 2018 р., то податки декларацію треба за результатами І та ІІ кварталів до 9 серпня 2018 р. включно. Якщо рішення прийняте в грудні 2018 р., то декларація за результатами 2018 р. подається протягом 40 кал. днів після кінця року. Річну декларацію (та, яка подається протягом 60 кал. днів) уже подавати в такому разі не потрібно (пп. 296.5.1 ПКУ).

Вимушений перехід відбувається до вищої групи (або на загальну систему з 3 групи) з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому відбулося перевищення обсягу доходу над гранично можливим для даної групи. Це ж саме, якщо не виконуються інші умови перебування на даній групі ЄП. У такому разі необхідно:

 • не пізніше 20 числа місяця, що настає за кварталом, у якому сталося перевищення, подати до ДФС заяву;
 • застосувати до суми перевищення ставку 15%;
 • сплатити авансовий внесок не пізніше 20-го числа першого місяця роботи в групі, якщо перехід відбувається з 1 групи в групу 2;
 • зареєструватися платником ПДВ (якщо перехід відбувається з 1 чи 2 групи в 3 групу зі ставкою 3%) або анулювати реєстрацію (якщо перехід відбувається навпаки);
 • подати податкову декларацію у строки, встановлені для квартального звітного періоду.

Оподаткування у 2018 році

Мінімальна зарплата

З 01.01.2018

3 723,00

ФОП 1-ша група

ЄСВ «за себе» для пенсійного стажу

22 % від мін з/п

819,06

Єдиний податок

В межах 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Розрахунок ЄП

10 % від ПМПО (1762 грн)

176,2

Разом за ФОПа за місяць

ЄСВ + ЄП

995,26

ФОП 2-га група

Єдиний податок

20 % від мін з/п

744,60

ЄСВ «за себе» для пенсійного стажу

22 % від мін з/п

819,06

Разом за ФОПа

за місяць

1563,66

ФОП 3-тя група

Єдиний податок

5 % (3% + ПДВ) від доходу

Х

ЄСВ «за себе» для пенсійного стажу

22 % від мін з/п

819,06

Разом за ФОПа

за місяць

819,06 + ЄП

ФОП Загальна система

Військовий збір

1,5 % від Чистого прибутку (Доходи-Витрати)

ПДФО

18% від Чистого прибутку (Доходи-Витрати)

ЄСВ «за себе» для пенсійного стажу

22% від Чистого прибутку (Доходи-Витрати),  але не менше 22 % від мін з/п

819,06

Разом за ФОПа

за місяць

819,06

За найманих працівників

За 1-го працівника

оклад

3 723,00

Утримання з з/п працівника

Військовий збір

1,5 % від окладу

55,85

ПДФО

18% від окладу

670,14

разом податки з 1-го працівника

725,99

до видачі на руки

2 997,01

Нарахування на з/п працівника

ЄСВ

22% на оклад

819,06

Разом податки утримані з з/п і нараховані на з/п 1-го працівника

1545,05

Заповнення декларації 4 групи

Заповнення декларації 3 групи (юрособи)

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл