Головбух

Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році

 • 26 січня 2018
 • 11199
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Займаючись підприємництвом, треба самотужки вирішувати безліч питань. Важливим є й питання вибору системи оподаткування та ведення обліку. Сьогодні про переваги загальної системи оподаткування для підприємців та її нюанси.

Кому варто переходити на загальну систему оподаткування?

Загальна система оподаткування має переваги перед спрощеною у разі малої прибутковості бізнесу фізособи-підприємця. Вона дає можливість сплачувати податки з різниці між доходами та витратами. Дана різниця в Податковому кодексі України носить назву чистий оподатковуваний дохід, хоча простіше було б її назвати прибуток підприємця. Це може бути вигіднішим, ніж сплачувати 3% чи 5% з доходу, як це відбувається на єдиному податку (3 група). Наприклад, у разі збитку – на загальній системі податку взагалі платити не доведеться (крім мінімального ЄСВ). На спрощеній же системі – треба, якщо були будь-які грошові надходження. Опис основних характеристик загальної системи оподаткування наведено нижче:

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році

ФОП на загальній системі оподаткування

ФОП на загальній системі оподаткування у 2018 році

Підприємець на загальній системі не має низки обмежень, які існують у платників єдиного податку, наприклад, по формах розрахунку, обсягах (3 група – 5 млн грн). Отже, загальна система оподаткування є єдино можливою у випадках, коли ФОП здійснює заборонені для спрощеної системи види діяльності або господарські операції (наприклад, бартерні форми розрахунку, діяльність у сфері аудиту, технічних досліджень, організації та проведення гастрольних заходів, брокерська діяльність).

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування

Загальний оподатковуваний дохід ФОП – виручка, яка отримана ним у грошовій та/або натуральній формі від здійснення господарської діяльності.

Датою формування доходу згідно ст. 177 ПКУ є дата фактичного надходження компенсації за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги). Це значить, що на дату підписання накладних або актів приймання-передачі виконаних робіт доходу у ФОП немає. Наприклад, уся сума попередньої оплати (авансів), що отримав ФОП у січня 2018 р. за послуги, які будуть надаватися у лютому 2018 р., підлягає включенню до доходу січня 2018 р. При цьому компенсація може бути як грошовою, так і не грошовою (натуральна оплата, бартер).

► Податок на прибуток у 2018-му: без революції, але важливо

Зазначимо, що на відміну від єдиного податку поповнення ФОП власного рахунку своїми коштами для ФОП на загальній системі не є доходом. Нюанси визнання інших доходів нижче:

Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році

ФОП на загальній системі оподаткування

Доходи, які підприємець отримав не від підприємницької діяльності, оподатковуються ПДФО за загальними правилами, які встановлені для фізосіб (п. 177.6 ПКУ), тобто існує розділення діяльності ФОП на його господарську та негосподарську (приватну). Наприклад, продаж власного легкового автомобіля або квартири, одержання спадщини – це будуть доходи від непідприємницької діяльності.

Витрати ФОП на загальній системі оподаткування

Для визнання витрат необхідне одночасне дотримання таких умов:

 • вони документально підтверджені;
 • витрати оплачені, тобто фактично понесені;
 • витрати безпосередньо пов’язані з отриманим доходом;
 • пов’язані з господарською діяльністю;
 • витрати входять до переліку, який визначений у п. 177.4 ПКУ.

Тільки при дотриманні усіх цих вимог витрати можна визнати (!).

► Оподатковуємо дохід приватних підприємців

Нюанси визнання складу витрат для ФОП наведено в таблиці нижче:

Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році

ФОП на загальній системі оподаткування

Як бачимо з таблиці, існують платежі, які мають зв’язок з госпдіяльністю, але все одно не визнаються витратами для ФОП (військовий збір, вартість послуг з охорони приміщень, витрати на страхування). Органи ДФС у своїх роз’ясненнях обґрунтовують це тим, що вони не входять до переліку витрат у п. 177.4 ПКУ (консультації 104.05 ЗІР).                 

ПДФО та ВЗ, які ФОП сплачує за себе не включаються до складу витрат. Сума ЄСВ “за себе” та працівників – включається до витрат!

Витрати на амортизацію у ФОП на загальній системі

Амортизація – це поступове списання вартості основних засобів і нематеріальних активів на витрати. З 2017 р. підприємцям на загальній системі дозволено нараховувати амортизацію з дотриманням таких правил:

 • строки корисного використання ФОП визначаються відповідно до пп. 177.4.9 ПКУ;
 • метод амортизації можна лише прямолінійний;
 • нарахування амортизації здійснюється щомісяця (лист ДФС від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15);
 • амортизація починає нараховуватися з місяця наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію (той же лист ДФС);
 • поняття ліквідаційної вартості відсутнє (отже, нульова);
 • не підлягають амортизації у ФОП основні засоби подвійного призначення: земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі;
 • вартісна межа для основних засобів – більше 6000 грн.

У  пп. 177.4.9 ПКУ визначені номер груп та строки використання, а саме:

Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році

ФОП на загальній системі оподаткування

Облік доходів і витрат ФОП

Облік доходів та витрат ФОП ведеться у Книзі обліку доходів і витрат (КОДВ). На підставі неї складається річна податкова декларація про майновий стан та доходи. Порядок її ведення для підприємців на загальній системі встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481 (далі – Порядок № 481).

Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому вигляді.

► ФОП змінив систему оподаткування протягом року: як подати звітність і сплатити зобов’язання

Без реєстрації КОДВ є недійсною. Для того, щоб зареєструвати її необхідно виконати наступні кроки:

 • прошнурувати та пронумерувати Книгу;
 • заповнити титульний аркуш Книги. Треба зазначити: ПІБ, ідентифікаційний номер, податкова адреса (місце проживання);
 • заповнити відповідну заяву (у довільній формі) на ім’я начальника ДФС, де підприємець перебуває на обліку, та подати книгу до контролюючого органу за основним місцем обліку;
 • орган ДФС безплатно реєструє Книгу. На ній мають бути проставлені підпис керівника або заступника контролюючого органу, скріплений печаткою.

Аркуші Книги рано чи пізно закінчуються і нова Книга знову підлягає реєстрації.

 Перехід на загальну систему оподаткування ПДВ

Заповнюється Книга у гривнях з копійками. Після закінчення кожного місяця, кварталу, року необхідно підбивати підсумки.

Нормами ПКУ та Порядку № 481 не передбачено дозволу щодо ведення КОДВ найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із ФОП.  Отже, краще щоб  КОДВ підприємець вів самостійно.

Ситуації з обліку доходів і витрат ФОП

Ситуація 1 (витрати повинні бути безпосередньо пов’язані з доходом, для якого вони були здійснені)

ФОП сплатив придбані товари 22.01.2018 р. Товари були реалізовані 02.02.2018 р. з отриманням в цей же день оплати за них на банківський рахунок.

У даній ситуації доходи мають бути занесені до КОДВ 02.02, так як це дата фактичного надходження грошових коштів.

► Коли реєструвати Книгу обліку доходів і витрат платникам податків на загальній системі

Витрати повинні бути відображені у КОДВ також 02.02, так як для їх визнання мають бути дотримані дві умови: витрати мають бути оплачені (1) та бути пов’язаними з доходом, що отримується (2). На 22.01 умова (1) виконується, але не виконується умова (2), так як у цей день ФОП не отримував дохід у зв’язку з понесеними витратами. Це станеться тільки 02.02.

Якщо ФОП є платником ПДВ, то всі доходи та витрати визнаємо без ПДВ. Якщо ж не є платником ПДВ, то вхідний ПДВ при придбанні включаємо до складу витрат ФОП.

Аналогічно й у ситуації, якщо б придбання даних товарів взагалі було у грудні 2017 р. ДФС роз’яснюють, що якщо витрати фактично понесені в поточному році, а дохід отримано в наступному, їх можна записати в графу 6 КОДВ наступного року (див. консультацію ДФС в 104.05 ЗІР).

Ситуація 2 (отримання доходу частинами)

Нехай у ситуації 1 ФОП 02.02.2018 р. отримав лише 50% вартості товарів. Решту було оплачено 09.02.2018 р.

► Коли підприємець на загальній системі оподаткування повинен відображати в книзі обліку доходів і витрат отриману суму доходу

У даній ситуації витрати теж треба визнавати частинами: 50% вартості придбання товарів визнаємо 02.02 та решту 50% – 09.02.

Ситуація 3 (витрати прямо не пов’язані з отриманим доходом)

Підприємець протягом дня не отримував  дохід, але здійснив комунальні платежі 19.01.2018 р.

У даному випадку витрати на оплату комунальних послуг є іншими витратами (графа 8 КОДВ). Так як дані витрати не можна прямо пов’язати з отриманням доходу від реалізації товару, але вони опосередковано з ним пов’язані та оплачені, належать до господарської діяльності та вони входять до п. 177.4 ПКУ (оплата послуг), то можна їх визнати 19.01.2018 р.

► Про надання роз’яснення щодо доходу фізособи-підприємця

Крім комунальних послуг, ситуація таким же чином вирішується для:

 • послуг зв’язку;
 • оплати оренди;
 • виплати зарплати;
 • ЄСВ “за себе” та найнятих працівників.

Усі ці витрати відносяться до витрат ФОП на дату їх сплати (роз’яснення 104.08 ЗІР).

Ситуація 4 (отримання попередньої оплати та її повернення)

01.02.2018 р. підприємець отримує попередню оплату за товар. Однак, товар не був відвантажений, так як відсутній на складі. 03.02.2018 р. сума попередньої оплати повернута покупцю.

У даній ситуації 01.02 необхідно показати дохід, а 03.02 провести коригування доходів шляхом їх запису зі знаком “–”.

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл