Головбух

Облік основних засобів 2019

2 серпня 2019
23523
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Основні засоби – це матеріальні активи зі строком використання більше 1 року. Найчастіше саме вони займають найбільшу питому вагу в балансі підприємства та мають найбільшу вартість. Їх облік має свою специфіку і сьогодні розглянемо його нюанси.

Облік основних засобів нормативні документи

Обшук у компанії: що робити бухгалтеру

Облік основних засобів та нематеріальних активів на підприємстві насьогодні регулюється такими нормативно-правовими документами:

Скорочена назва документа

Повна назва

Ким затверджено

П(С)БО 7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”

Наказ Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92

П(С)БО 14

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”

Наказ Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20

П(С)БО 27

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність”

Наказ Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617

П(С)БО 28

Зменшення корисності активів

Наказ Мінфіну від 24.12.2004 р. № 817

ПКУ

Податковий кодекс України

(пп. 14.1.138; пп. 138.3.2; пп. 138.3.3; п. 43 підрозділу 4 розділу ХХ)

ВР

 

Методрекомендації № 561

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

Наказ Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561

Порядок № 818

Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору*

наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818

Наказ № 352

Про затвердження типових форм первинного обліку

Наказ Мінстату

від 29.12.95 р. № 352

Для підприємств, що застосовують МСФЗ:

МСБО 16

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби”

IASB**

(Лондон)

 

МСБО 17

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 “Оренда”

IASB**

(Лондон)

МСФЗ 5

Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”

IASB**

(Лондон)

* придатний для інших суб’єктів господарювання, не тільки держсектору;

**офіційний переклад українською мовою на сайті ВРУ.

Зразок наказу про введення в експлуатацію МНМА

Окремо від основних засобів слід відрізняти інвестиційну нерухомість. Хоча вони за своєю формою схожі, але відрізняються за призначенням. Інвестиційна нерухомість – це земельні ділянки,  будівлі,  споруди,  які використовуються тільки для здавання в оренду. Її облік регулюється стандартами: П(С)БО 32 “Інвестиційне нерухомість” та МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”.

Бухгалтерська класифікація основних засобів та рахунки для їх обліку

Основні засоби організації обліковуются на наступних рахунках:

Основні засоби

(рахунок 10)

Інші необоротні матеріальні активи

(рахунок 11)

субрахунки для обліку основних засобів у бухгалтерському обліку:

101

Земельні ділянки

Бібліотечні фонди

111

102

Капітальні витрати та поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

112

103

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

Тимчасові (нетитульні) споруди

113

104

Машини та обладнання

Природні ресурси

114

105

Транспортні засоби

Інвентарна тара

115

106

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Предмети прокату

116

107

Тварини

Інші необоротні матеріальні активи

117

108

Багаторічні насадження

 

 

109

Інші основні засоби

 

 

З точки зору бухобліку активи, як на рахунку 11, так і на рахунку 10 є основними засобами. У цьому можна переконатися, зазирнувши в п. 5 П(С)БО 7.

Класифікація ОЗ за ПКУ

Податкова класифікація основних засобів має дещо інше визначення основних засобів, вводячи як додатковий вартісний критерій. Для цілей ПКУ тільки матеріальний актив вартістю більше 6000 грн може бути основним засобом (пп. 14.1.138 ПКУ). Таким чином, виникає деяка колізія, що малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) для цілей бухобліку є основними засобами (рахунок 112), а для цілей ПКУ не є такими.

У в пп. 138.3.3 ПКУ наведені існуючі групи основних засобів з мінімально допустимими строками корисного використання:

Група

Назва групи основних засобів за ПКУ

(для юридичних осіб)**

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1

Земельні ділянки

2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

3

Будівлі

20

Споруди

15

Передавальні пристрої

10

4

Машини та обладнання

5  (або 2*)

З них:

 

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 грн

2

5

Транспортні засоби

5

6

Інструменти, придали, інвентар, меблі

4

7

Тварини

6

8

Багаторічні насадження

10

9

Інші основні засоби

12

10

Бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

12

Тимчасові нетитульні споруди

5

13

Природні ресурси

14

Інвентарна тара

6

15

Предмети прокату

5

16

Довгострокові біологічні активи

7

*ОЗ, що не використовувалися в Україні та  введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 01.01.2017 р. до 31.12.2019 р. (пп. 43 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

** для ФОП на загальній системі застосовують іншу класифікацію ОЗ (пп. 177.4.9 ПКУ).

Документальне оформлення обліку основних засобів

Щодо документального оформлення руху основних засобів насьогодні можливі 2 варіанти:

 • використовувати нові фори Порядку № 818. При цьому незважаючи на назву він може використовуватися не тільки суб’єктами держсектору, але й звичайними комерційними підприємствами;
 • використовувати старі форми з Наказу № 352.

Краще все ж таки використовувати форми з Порядку № 818, так як вони більше відповідають існуючим зараз підходам до обліку вартості основних засобів, їх амортизації у порівнянні з Наказом № 352, який морально застарів.

Підприємство може самостійно модернізувати дані документи. Головне, щоб дотримувалися вимоги щодо обов’язкових реквізитів ч. 2 ст. 9 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996.

Порівняння відповідності деяких нових і старих первинних документів з обліку ОЗ, що є основними, наведено в таблиці нижче:

Наказ № 352*

Порядок № 818 (нові)

1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

(ф. № ОЗ-1)

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Акт приймання-передачі основних засобів

Акт внутрішнього переміщення основних засобів

2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

(ф. № ОЗ-2)

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів

3

Акт списання основних засобів 2019

(ф. ОЗ-3)

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)

Акт списання групи основних засобів

Акт списання автотранспортних засобів

(ф. ОЗ-4)

Акт списання транспортних засобів

Акт списання вилучених документі з бібліотечного фонду

4

Інвентарна картка обліку основних засобів

(ф. ОЗ-6)

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів

Інвентарна картка групового обліку основних засобів

Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень

5

Акт переоцінки основних засобів

Первісна вартість основних засобів

Оцінка основних засобів при надходженні відбувається за первісною вартістю. До неї входять:

 • суми, що сплачуються постачальникам основних засобів (без непрямих податків, тобто ПДВ);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству (наприклад, сума ПДВ, у разі якщо покупець – неплатник ПДВ);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати безпосередньо пов’язані з доведенням основного засобу до стану, в якому він придатний для використання з запланованою метою (п. 8 П(С)БО 7).

Імпортовані ОЗ. В залежності від ситуації з оплатою (передоплата/післяплата) та курсових різниць у зв’язку з цим можливі різні варіанти визначення компонентів первісної вартості:

 • за курсом НБУ на дату оприбуткування (п. 5 П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”);
 • за курсом НБУ на дату попередньої оплати (п. 5 П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”).

Облік компонентів первісної вартості перед введенням об’єкта ОЗ в експлуатацію зазвичай ведеться на рахунку 15 “Капітальні інвестиції”.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини