Головбух

Цінні папери

 • 9 січня 2018
 • 3427
 • Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Розвиток бізнесу без залучення фінансових ресурсів неможливий. Одним з способів їх залучити є цінні папери, які є свого роду аналогами грошей та можуть бути на них конвертовані. Сьогодні в консультації про їх види, вартість, основні облікові та податкові нюанси.

Що таке цінні папери та їх групи

Цінні папери, їх обіг в Україні,  регулює ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.1996 р. № 3480 (далі – Закон про ЦП). Згідно ч. 1 ст. 3 цього закону цінні папери - це документи установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право, визначають взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачають виконання зобов’язань за такими цінними паперами. Передбачається можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Всього існують 6 груп цінних паперів: похідні цінні папери, боргові цінні папери, пайові цінні папери, іпотечні папери, приватизаційні папери, товаророзпорядчі папери.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Форми існування та випуску цінних паперів

Існує 2 форми існування цінних паперів:

 • бездокументарні – існують як облікові записи на рахунку у системі депозитарного обліку цінних паперів. Приклади: акції, облігації;
 • документарні – паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити. Приклад: вексель, деривативи.

Також існує 3 форми випуску цінних паперів:

 • іменні – з фіксованим ім’ям держателя цінного паперу. Приклад: акції, можуть бути також облігації;
 • на пред’явника – ім’я держателя не фіксується. Приклад: облігації, казначейські зобов’язання, ощадні (депозитні) сертифікати;
 • ордерні – це цінні папери, власник яких є пред’явником цінного паперу або здійснюються передавальні записи (індосамент). Приклад: вексель, коносамент.

Основні види цінних паперів в практиці підприємств України

 Найчастіше з усього цього переліку на підприємствах зустрічаються акції (прості та привілейовані), векселі та облігації.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Цінні папери
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Бухгалтерський облік цінних паперів

Основними нормативними документами, які регулюють облік цінних паперів є:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Цінні папери та фінансові інструменти в бухобліку: спільне та відмінне

Слід зазначити, що у бухобліку є термін, який покриває переважну більшість існуючих цінних паперів – фінансові інструменти. За визначенням що дають облікові стандарти:

фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого (П(С)БО 13). За МСФЗ до фінансових інструментів ще й додаються похідні фінансові інструменти – ф’ючерсні і форвардні контракти, контракти на свопи та опціони.

Але цінні папери та фінансові інструменти – це не одне й те саме. До фінансових інструментів не належать товаророзпорядчі цінні папери, деякі з приватизаційних цінних паперів. В той же час фінансові інструменти включать ще й дебіторську та кредиторську заборгованість, зобов’язання з фінансової оренди, грошові кошти (див. нижче):

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Класифікація цінних паперів у бухгалтерському обліку

Ключовими у класифікації цінних паперів у бухобліку та їх відображенні на бухгалтерських рахунках є очікуваний строк використання чи строк погашення боргу, який він посвідчує (до 1 року чи більше), а також належність до активних операцій (придбання активів для отримання в майбутньому економічних вигод) чи пасивних операцій (залучення фінансових ресурсів).

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Рахунки бухобліку для цінних паперів

Облік на рахунках ведеться з огляду на наведену раніше класифікацію:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Оцінка цінних паперів

Оцінка цінних паперів в обліку відбувається за наступними видами вартостей:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Податковий облік цінних паперів

Податковий облік цінних паперів має свої особливості.

ПДВ. Відповідно до пп. 196.1.1 ПКУ під оподаткування ПДВ не потравляють операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, обміну їх на корпоративні права. Таким чином, емісія акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, їх придбання не оподатковується цим податком.

Операції з видачі векселів замість оплати товару також потрапляють під пп. 196.1.1 ПКУ– вони також не є об’єктом оподаткування ПДВ. Це значить, що векселні операції не вважаються засобом розрахунку та не впливає на податкове зобов’язання чи податковий кредит з ПДВ (пп. 189.8 ПКУ).

Податок на прибуток. Для підприємств, які мають обсяг доходу до 20 млн грн, все звичайно – податок на прибуток визначається за правилами бухобліку. Але з підприємствами, які визначають податкові різниці (обсяг доходів більше 20 млн грн), все інакше. Одразу звернемо увагу на такі нюанси:

 • доходи та витрати пов’язані з продажем/придбанням у податковому обліку визнаються, але дещо інакше через спеціальні коригування згідно пп. 141.2.1 та 141.2.2 ПКУ;
 • доходи та витрати від переоцінки цінних паперів внаслідок зміни їх справедливої вартості також визнаються, але також через спеціальні коригування згідно пп. 141.2.1 та 141.2.2 ПКУ;
 • доходи та витрати за методом участі в капіталі – ні, дані доходи/витрати у податковому обліку інвестора взагалі не визнаються та підлягають виключенню шляхом  коригування (див. також лист ДФС від 15.11.2016 № 24548/6/99-99-15-02-02-15):
 • фінрезультат збільшується на суму втрат, розрахованих за методом участі в капіталі (пп. 140.5.3 ПКУ);
 • фінрезультат зменшується  на суму нарахованих доходів від участі в капіталі (пп. 140.4.1 ПКУ);
 • доходи/витрати внаслідок амортизації премії/дисконту по облігаціям – визнаються та не підлягають спеціальним коригуванням, що передбачені для цінних паперів.

Тепер розглянемо більш детально нюанси визнання доходів/витрат від продажу та переоцінки цінних паперів при оподаткуванні податком на прибуток.

Коригування фінрезультату при обліку цінних паперів

При здійсненні коригувань заповнюється додаток ЦП до декларації з податку на прибуток. Підсумкові показники переносяться в додаток РІ. У додатку ЦП коригуються операції з продажу та переоцінки цінних паперів. Одразу зазначимо, що для цілей ПКУ з розумінням поняття “продаж цінних паперів” є свої особливості:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Механізм коригування фінрезультату по операціях з цінними паперами можна представити у вигляді таких послідовних кроків:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Ось через таким складним шляхом відбувається коригування податкових різниць при складанні декларації з податку на прибуток.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини