Головбух

Цінні папери

 • 9 січня 2018
 • 1762
бухгалтер, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Розвиток бізнесу без залучення фінансових ресурсів неможливий. Одним з способів їх залучити є цінні папери, які є свого роду аналогами грошей та можуть бути на них конвертовані. Сьогодні в консультації про їх види, вартість, основні облікові та податкові нюанси.

Що таке цінні папери та їх групи

Цінні папери, їх обіг в Україні,  регулює ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.1996 р. № 3480 (далі – Закон про ЦП). Згідно ч. 1 ст. 3 цього закону цінні папери - це документи установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право, визначають взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачають виконання зобов’язань за такими цінними паперами. Передбачається можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Всього існують 6 груп цінних паперів: похідні цінні папери, боргові цінні папери, пайові цінні папери, іпотечні папери, приватизаційні папери, товаророзпорядчі папери.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Форми існування та випуску цінних паперів

Існує 2 форми існування цінних паперів:

 • бездокументарні – існують як облікові записи на рахунку у системі депозитарного обліку цінних паперів. Приклади: акції, облігації;
 • документарні – паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити. Приклад: вексель, деривативи.

 Інвентаризуємо цінні папери та фінансові інвестиції

Також існує 3 форми випуску цінних паперів:

 • іменні – з фіксованим ім’ям держателя цінного паперу. Приклад: акції, можуть бути також облігації;
 • на пред’явника – ім’я держателя не фіксується. Приклад: облігації, казначейські зобов’язання, ощадні (депозитні) сертифікати;
 • ордерні – це цінні папери, власник яких є пред’явником цінного паперу або здійснюються передавальні записи (індосамент). Приклад: вексель, коносамент.

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Цінні папери
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Основні види цінних паперів в практиці підприємств України

 Найчастіше з усього цього переліку на підприємствах зустрічаються акції (прості та привілейовані), векселі та облігації.

► Відображення в обліку результатів інвентаризації цінних паперів

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Новий закон про валюту: до чого готуватися бухгалтеру

Цінні папери
ГАВРИЛОВА Олена адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Едвайзер», Київ
Покроково і з прикладами про те: • Закон України «Про валюту і валютні операції»: головні положення (що залишилось, що скасовано, а що нового); • коли зміни починають діяти; • нормативно-правові акти, які втрачають силу; • валютні операції: інвестування без обмежень, кредити без реєстрації — заміна слів чи процедури; • ЗЕД: чи стане простіше працювати; • розрахунки в інвалюті в Україні та переказ коштів за кордон, купівля/продаж валюти: чи спростять відносини між українськими та іноземними підприємствами; • валютний контроль: які операції звільнені від контролю, а які підпадають під нього; • який порядок, хто і як здійснюватиме контроль; • відповідальність і санкції: які штрафи скасують, посилять чи доповнять

Бухгалтерський облік цінних паперів

► Якими документами підтверджується придбання цінних паперів

Основними нормативними документами, які регулюють облік цінних паперів є:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Цінні папери та фінансові інструменти в бухобліку: спільне та відмінне

Слід зазначити, що у бухобліку є термін, який покриває переважну більшість існуючих цінних паперів – фінансові інструменти. За визначенням що дають облікові стандарти:

фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого (П(С)БО 13). За МСФЗ до фінансових інструментів ще й додаються похідні фінансові інструменти – ф’ючерсні і форвардні контракти, контракти на свопи та опціони.

► Операції з цінними паперами та податок на прибуток: до і після

Але цінні папери та фінансові інструменти – це не одне й те саме. До фінансових інструментів не належать товаророзпорядчі цінні папери, деякі з приватизаційних цінних паперів. В той же час фінансові інструменти включать ще й дебіторську та кредиторську заборгованість, зобов’язання з фінансової оренди, грошові кошти (див. нижче):

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Класифікація цінних паперів у бухгалтерському обліку

Ключовими у класифікації цінних паперів у бухобліку та їх відображенні на бухгалтерських рахунках є очікуваний строк використання чи строк погашення боргу, який він посвідчує (до 1 року чи більше), а також належність до активних операцій (придбання активів для отримання в майбутньому економічних вигод) чи пасивних операцій (залучення фінансових ресурсів).

► Юридична особа та продаж цінних паперів: нюанси

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

Рахунки бухобліку для цінних паперів

► Різниці за операціями з цінними паперами

Облік на рахунках ведеться з огляду на наведену раніше класифікацію:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

► Бухгалтерська переоцінка акцій: вплив на податок на прибуток

Оцінка цінних паперів

Оцінка цінних паперів в обліку відбувається за наступними видами вартостей:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

► Вексель як форма відстрочення платежу за товар

Податковий облік цінних паперів

Податковий облік цінних паперів має свої особливості.

ПДВ. Відповідно до пп. 196.1.1 ПКУ під оподаткування ПДВ не потравляють операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, обміну їх на корпоративні права. Таким чином, емісія акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, їх придбання не оподатковується цим податком.

► Товариство викуповує акції власної емісії: як і куди обліковувати

Операції з видачі векселів замість оплати товару також потрапляють під пп. 196.1.1 ПКУ– вони також не є об’єктом оподаткування ПДВ. Це значить, що видача векселя не вважається засобом розрахунку та не впливає на податкове зобов’язання чи податковий кредит з ПДВ (пп. 189.8 ПКУ).

Податок на прибуток. Для підприємств, які мають обсяг доходу до 20 млн грн, все звичайно – податок на прибуток визначається за правилами бухобліку. Але з підприємствами, які визначають податкові різниці (обсяг доходів більше 20 млн грн), все інакше. Одразу звернемо увагу на такі нюанси:

 • доходи та витрати пов’язані з продажем/придбанням у податковому обліку визнаються, але дещо інакше через спеціальні коригування згідно пп. 141.2.1 та 141.2.2 ПКУ;
 • доходи та витрати від переоцінки цінних паперів внаслідок зміни їх справедливої вартості також визнаються, але також через спеціальні коригування згідно пп. 141.2.1 та 141.2.2 ПКУ;
 • доходи та витрати за методом участі в капіталі – ні, дані доходи/витрати у податковому обліку інвестора взагалі не визнаються та підлягають виключенню шляхом  коригування (див. також лист ДФС від 15.11.2016 № 24548/6/99-99-15-02-02-15):
 • фінрезультат збільшується на суму втрат, розрахованих за методом участі в капіталі (пп. 140.5.3 ПКУ);
 • фінрезультат зменшується  на суму нарахованих доходів від участі в капіталі (пп. 140.4.1 ПКУ);
 • доходи/витрати внаслідок амортизації премії/дисконту по облігаціям – визнаються та не підлягають спеціальним коригуванням, що передбачені для цінних паперів.

► Переоцінка акцій у додатках до декларації

Тепер розглянемо більш детально нюанси визнання доходів/витрат від продажу та переоцінки цінних паперів при оподаткуванні податком на прибуток.

Коригування фінрезультату при обліку цінних паперів

При здійсненні коригувань заповнюється додаток ЦП до декларації з податку на прибуток. Підсумкові показники переносяться в додаток РІ. У додатку ЦП коригуються операції з продажу та переоцінки цінних паперів. Одразу зазначимо, що для цілей ПКУ з розумінням поняття “продаж цінних паперів” є свої особливості:

► Збиток від продажу цінних паперів: облік та оподаткування

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

► Розрахунки за допомогою векселів

Механізм коригування фінрезультату по операціях з цінними паперами можна представити у вигляді таких послідовних кроків:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

Цінні папери

► Податок на прибуток у 2018-му: без революції, але важливо

Ось через таким складним шляхом відбувається коригування податкових різниць при складанні декларації з податку на прибуток.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл