Головбух

Статистична звітність підприємства у 2019 році

4 вересня 2019
25018
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Статистична звітність – це той засіб, за допомогою якого державна статистика проводить збирання інформації про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші явища. Вона обов’язкова для всіх суб’єктів господарювання і щороку її набір та форми можуть змінюватися. У цьому огляді статистична звітність 2019.

Статистична і фінансова звітність на 2019 рік

Відповідальність за статистичну звітність

Обов’язковість статистичної звітності випливає з норм Закону “Про державну статистику” від 17.09.1992 № 2614-XII (далі – Закон № 2614). Його норми обов’язкові не лише для органів Держстату, а й для респондентів.

Відповідальність за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень, подання недостовірних даних у статистичній звітності, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, або із запізненням визначається ст. 1863 КпАП.  До посадових осіб може бути застосований адміністративний штраф від 170 до 255 грн (ч. 1 ст. 1863 КпАП) або ж від 255 до 425 грн у разі повторного порушення протягом року (ч. 2 ст. 1863 КпАП).

Накладати штрафи може сам орган Держстату.

Респонденти

Статистична звітність подається респондентами. До них згідно з пунктом «б» ч. 1 ст. 4 Закону № 2614 відносять, зокрема:

 • юридичні особи;
 • відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України;
 • відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за кордоном;
 • фізичні особи.

Таким чином, ФОП також подають статистичну звітність.

Органи Держстату визначають якими респондентами має подаватись статистична звітність і яка. Основний обов’язок респондента згідно з ч. 2 ст. 18 Закону № 2614 — подавати органам Держстату достовірну інформацію, у т. ч. з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку:

 • безкоштовно;
 • в повному обсязі;
 • за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією;
 • у визначені строки.

Способи подання звітності

Статистична звітність, яку складають респонденти, може бути подана одним із таких способів:

 • на паперових носіях;
 • в електронному вигляді з використанням ЕЦП.

Слід зауважити, що подавати в електронному вигляді можна лише ті форми статистичної звітності, які визначено Держстатом на 2019 рік. 

Статистичну звітність можна подавати через програмне забезпечення M.E.Doc, ЗвітОператор, 1С-Звіт, Арт-Звіт Плюс, Соната, Приват24 для бізнесу, iFin або REPORT. Із наведеного усе програмне забезпечення дозволяє накладати електронні цифрові підписи АЦСК «ІДД ДФС». ЕЦП інших акредитаційних центрів сертифікації ключів дозволяють накладати лише окремі програмні продукти.  

Види статистичної звітності

Статистична звітність за періодами її подання поділяється на:

 • місячну;
 • квартальну;
 • річну.

Окрім цього, вирізняють її за галузями, сферами, економічними й соціальними процесами тощо. Розглянемо їх детальніше з наведенням форм звітності, періоду подання та респондентів, які її подають. 

Ринок праці

Статистична звітність для державного статистичного спостереження з ринку праці, зокрема оплати праці й соціально-трудових відносин складається з трьох форм:

 • 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;

 • 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»;

 • 1-РС “Звіт про витрати на утримання робочої сили”.

За цими формами статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами до:

 • 1-ПВ (місячна) не пізніше 7-го числа після кінця місяця;
 • 1-ПВ (квартальна) не пізніше 7-го числа після кінця кварталу;
 • 1-РС – не пізніше 07.04.2019 р.

Освіта

Для державного статистичного спостереження у сфері освіти статистична звітність передбачає 4 форми:

 • 2-3 нк (один раз на рік) «Звіт про діяльність закладу вищої освіти" подають виші усіх рівнів акредитації до 25.10.2019;

 • 85-к (річна) «Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти» — подають юридичні особи — ДНЗ до 28.02.2019;

 • 1-нк (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури» — подають виші, наукові установи, які мають аспірантуру чи докторантуру щороку до 20.01.

 • 1-держзамовлення (квартальна) «Звіт про виконання державного замовлення» — подають юридичні особи, визначені КМУ як державні замовники, до 7 числа кожного кварталу.

Охорона здоров’я

Статистична звітність у сфері охорони здоров’я передбачає звітування усіма юридичними особами за формою 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 2019 році» до 28.02.2019.

Населені пункти та житло

Для державного статистичного спостереження за житловим фондом респондентами виступають юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, що мають на балансі житловий фонд або його експлуатують. Статистична звітність передбачає форми:

 • 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд станом на 1 січня 2019 року», яку подають до 28.02.2019;

 • 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», яку подають не пізніше 15-го числа щомісяця.

Тенденції ділової активності

Динаміку змін ділової активності юридичних осіб — підприємств вивчає макроекономічна статистика. Для цього статистична звітність подається за формами:

 • 2К-П (квартальна) «Обстеження ділової активності промислового підприємства»;

 • 2К-С (квартальна) «Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства»;

 • 2К-Б (квартальна) «Обстеження ділової активності будівельного підприємства»;

 • 2К-Т (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів»;

 • 2К-СП (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг».

Ця квартальна статистична звітність підприємства подається щокварталу не пізніше 10-го числа. Окрім квартальної юридичні особи — підприємства у 2019 році мають звітувати до 10.04.2019 і 10.10.2019 за формою 2К-П інв (два рази на рік) «Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)».

Діяльність підприємств

Для державного статистичного спостереження діяльності підприємств необхідна статистична звітність за формами:

 • 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»;

 • 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства».

Ці форми подають юридичні особи — підприємства до 28.02.2019. Окрім цього вони звітують до 09.02.2019 та 30.06.2019 — за формою 1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»;

Статистична звітність для акціонерних товариств — емітентів цінних паперів передбачає звітування до 28.02.2019 за формою 2-Б (річна) «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів».

Послуги

Юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності, є джерелом інформації про статистику послуг. Статистична звітність для цих респондентів передбачає форму 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг». Цей звіт щокварталу подають до 25-го числа.

Внутрішня торгівля

Якщо основним видом економічної діяльності юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів є роздрібна торгівля, ними подається статистична звітність за формами:

 • 1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» — що місяця до 4-го числа;

 • 1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» — що місяця до 4-го числа;  

 • 3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі» — що місяця до 4-го числа; 

Якщо основним видом економічної діяльності юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів є оптова торгівля, ними подається статистична звітність за формами:

 • 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту» — щомісяця до 4-го числа;

 • 1-опт (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» — щокварталу до 25-го числа.

Капітальні інвестиції і основні засоби

Про капітальні інвестиції юридичними особами — підприємствами подається статистична звітність за формами:

 • 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції» — щокварталу до 25-го числа; 

 • 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» — щороку до 28.02; 

 • 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» — щороку до 28.02.

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистична звітність для юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, передбачає такі форми:

 • 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» — до 2-го числа місяця, наступного за звітним (у липні–листопаді);

 • 24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин» — щомісяця до 02 числа;  

 • 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» — щомісяця до 5-го числа; 

Крім місячної, для цих юридичних осіб передбачена річна статистична звітність:

 • 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» — на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але до 02.06.2019;

 • 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» — до 02.12.2019;

 • 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» — до 02.12.2019;

 • 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» — щороку до 20.01.

Річна статистична звітність для цих осіб складається з таких форм:

 • 24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами» — щороку до 20.01;

 • 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» — щороку до 28.02;

 •  2-ферм (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)» — щороку до 28.02.

Якщо юридичні особи перероблюють або зберігають зернові й олійні культури на власних чи орендованих потужностях, для них статистична звітність складається з форми 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання». Її подають щомісяця до 05-числа.

Надходження зерна на зберігання в обліку

У разі коли юридичні особи виробляють м’ясо на власних або орендованих потужностях для забою тварин сільськогосподарських живих, для них статистична звітність складається з форми 11-заг (квартальна) «Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства». Її подають щокварталу до 4-го числа. 

Юридичні особи, які переробляють на власних чи орендованих потужностях сире молоко, звітують в такий же період але за формою 13-заг (квартальна) «Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства» – щокварталу до 4-го числа.

У цей же період статистична звітність подається юридичними особами, які переробляють на власних чи орендованих потужностях виноград на виноматеріали. Звітують вони за формою 1-виноград (річна) «Звіт про перероблення винограду на виноматеріали» – до 04.12.2019.

Юридичні особи, які займаються рибогосподарською діяльністю, до 20.01.2019 мають подати звіт за формою 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів».

Для юридичних осіб, яким надано у користування або власність ліси, статистична звітність є іншою. Вони до 28.02.2019 мають відзвітувати за формою 3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність за 2019 рік».

А тим, що в користування надані мисливські угіддя, звітують в цей же строк за формою 2-тп (мисливство) (річна) «Ведення мисливського господарства за 2017 рік».

Енергетика

Для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, які використовують та/або мають у запасах паливо статистична звітність складається з таких форм:

 • 4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива» — подають щомісяця до 4-го числа;  

 • 4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» — подають щороку до 28.02; 

Ті, що відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію, щороку звітують до 28.02. за формою 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії».

Промисловість

Статистична звітність для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що займаються економічними видами діяльності промисловості, складається з форм:

 • 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткостротокової статистики промисловості» — подають щомісяця до 12- го числа;

 • 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» — щороку до 28.02.

Статистична звітність для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, що займаються промисловими видами діяльності, складається з форми 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами». Її подають щомісячно до  4-го числа. 

Для тих, що виробляють продукцію військового та спеціального призначення, статистична звітність складається з форми 1-ПО (міcячна) «Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення». Її подають щомісячно до 4-го числа.  

Будівництво

Юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, які займаються будівництвом, щомісячно до 7-го числа подають форму 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт».

Транспорт

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які експлуатують власний чи орендований автомобільний транспорт складається з форми 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту», яку подають щороку до 28.02.

Ті, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні та/або пасажирські автоперевезення, щомісячно звітують щомісяця до 5-го числа за формою 51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом».

Для тих, які перевозять пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою, статистична звітність складається з форми 2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту», яку подають щомісяця до 5-го числа.  

Якщо основний або одним з видів економічної діяльності є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення, ці юридичні особи до 25-го числа щокварталу звітують за формою 31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення».

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які перевозять водним транспортом вантажі й пасажирів складається з форм:

 • 51-вод (місячна) «Звіт про роботу підприємства водного транспорту» — щомісяця до 05 числа; 

 • 31-вод (квартальна) «Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом» — щокварталу до 25-го числа.

Статистична звітність для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) та/або виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден складається з форми 51-ЦА (місячна) «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства». За нею звітують щомісяця до 6-го числа. 

Іншою статистична звітність буде для юридичних осіб, діяльність яких зводиться до транспортування вантажів магістральними трубопроводами. Вони звітують щомісячно до 4-го числа за формою 12-труб (місячна) «Звіт про транспортування вантажів трубопроводами».

Туризм

У сфері туризму респондентами є:

 • дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
 • юридичні особи, які надають послуги з тимчасового розміщування;
 • суб’єкти туристичної діяльності.

Для перших статистична звітність складається з форми 1-от (один раз на рік) «Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 2019 року», яку подають після завершення роботи закладу — до 01.09.2019.

Другі й треті звітують до 28.02.2020 року відповідно за формами:

 • 1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 2019 рік»;

 • 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність за 2019 рік».

Державні фінанси, податки та публічний сектор

У цьому секторі статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами, що поставляють продукцію військового й спеціального призначення. Вони щомісячно до 10-го числа звітують за формою 1-ПО (поставки) (місячна) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення».

Зовнішня торгівля товарами

Статистична звітність у цій сфері складається з форм:

 • 5-ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» — до 10-го числа щомісяця;

 • 14-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу» до 15-го числа щокварталу;

 • 1-ЕІО (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання» до 5-го числа щомісяця.

Зовнішня торгівля послугами

Якщо експортно-імпортні операції проводились не з товарами, а послугами, юридичними особами подається статистична звітність із ЗЕД-послуг до 10-го числа щомісяця за формою 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг».

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, а також юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, звітують за формами:

 • 10-зез (бланк 2019) (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції» — щомісяця до 7-го числа; 

 • 11-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування» — щороку до 28.02. 

Статистична звітність для юридичних осіб (резидентів), які здійснили прямі інвестиції за кордон, складається з форм:

 • 13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон» — щокварталу до 07 числа;  

 • 12-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства — прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування» — до 28.02.

Ціни

Статистична звітність подається юридичними особами і їх відокремленими підрозділами за формами:

 • 1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» — щомісяця до 26-го числа; 

 • 1-ціни (житло) (квартальна) «Звіт про ціни на ринку житла» — щокварталу до 3-го числа; 

За формою 1-ціни (пром) звітують лише підприємства, які займаються економічними видами діяльності промисловості. Статистична звітність за формою 1-ціни (житло) подається також юридичними особами — агентствами нерухомості.

Наука

У сфері науки юридичні особи звітують за формами:

 • 5-НО (наука/оборона) (квартальна) «Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» — щокварталу до 5-го числа; 

 • 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок» — щороку до 28.02.   

Технології та інновації

Статистична звітність для юридичних осіб, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості також складається з форми 1-інновація (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за період 2016-2018 роки», яку подають до 28.02.2020 за 2019 рік.

Навколишнє середовище

За формою 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря» звітують до 20 січня щороку юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, що мають стаціонарні джерела викидів.

Статистична звітність за формою 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 2019 рік» подається до 28.02.2020 р. юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки.

Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування звітують до 28.02.2020 року за формою 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2019 рік».

Інформаційне суспільство

Для усіх юридичних осіб статистична звітність у цій сфері складається з форми 1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2019 році», яку подають до 28.02.2020.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини