Головбух

Договір про спільну діяльність

 • 19 листопада 2018
 • 14190

Об’єднавши зусилля можна досягти більшого. У бізнесі зробити це можна різними шляхами, наприклад, створивши підприємство. Проте є ще один ефективний шлях – ведення спільної діяльності без створення юрособи. Це часом швидше, ніж створювати та адмініструвати нове спільне підприємство. Крім того, спільну діяльність можна провадити з державними підприємствами, які мають унікальні ліцензії, наприклад, на розробку надр та видобуток корисних копалин. Також можна залучити іноземного партнера. Цікаво? Отже, розглянемо, як це здійснити в цій консультації.

Договір про спільну діяльність

Правова основа. Правові основи для провадження спільної діяльності закладені ст. 134 Господарського кодексу (ГКУ) та п. 1 ст. 359 Цивільного кодексу (ЦКУ). Дані норми дають можливості:

 • суб’єкту господарювання вести господарську діяльність одноосібно або спільно з іншими суб’єктами (ч. 1 ст. 134 ГКУ);
 • розпоряджатися своїм майном, передаючи його під різними правовими режимами іншим суб’єктам (ч. 1 ст. 134 ГКУ);
 • існування спільної власності на майно, що використовується у господарській діяльності, декількох учасників (ч. 2 ст. 134 ГКУ);
 • поширення спільної часткової власності на плоди, продукцію та доходи від використання майна (ст. 359 ЦКУ);
 • здійснення розподілу відповідно до часток учасників спільних плодів, продукції  та доходів у праві спільної часткової власності (п. 1 ст. 359 ЦКУ).

Таким чином, можливо здійснювати господарську діяльність не тільки одноосібно, але й спільно з іншими суб’єктами господарювання, коли вироблений продукт набуває статусу спільної часткової власності усіх учасників договору про спільну діяльність, враховуючи умови такого договору.

Спеціальні норми, що регулюють спільну діяльність містить глава 77 ЦКУ “Спільна діяльність”. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові (ч. 1 ст. 1130 ЦКУ).

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Види договорів про спільну діяльність

В цілому виділяють 2 види договорів про спільну діяльність:

 • з об’єднанням вкладів (договір простого товариства) (ч. 2 ст. 1130 ЦКУ). Такий договір передбачає наявність вкладів учасників, що об’єднуються, заради одержання прибутку або досягнення іншої мети (ч. 1 ст. 1132 ЦКУ). Об’єднані вклади стають спільною частковою власністю (ч. 1 ст. 1134 ЦКУ). Це ж саме стосується і виробленої у результаті спільної діяльності продукції та одержаних від такої діяльності плодів і доходів – це теж спільна часткова власність (ч. 1 ст. 1134 ЦКУ);
 • без об’єднання вкладів (ч. 2 ст. 1130 ЦКУ). Наприклад, таке можливе у таких сферах, як освіта, консалтинг, маркетингові дослідження тощо, коли майнові або грошові вклади для учасників є необов’язковими.

Зверніть увагу!

Спільна діяльність без створення юридичної особи за договором простого товариства має свої нюанси на етапах об’єднання вкладів та їх повернення, але вона насьогодні найбільш юридично врегульована, найчастіше зустрічається та реєструється в органах ДФС!

Усі ці договори означають проведення спільної господарської діяльності без створення юридичної особи. Різновидами таких договорів можна назвати договори про спільне виробництво, виробничу кооперацію та інші. Однак, для цілей ЦКУ та оподаткування важлива відповідь на питання: чи передбачено договором об’єднання вкладів? Якщо відповідь “так”, то це по факту стає спільна діяльність без створення юридичної особи за договором простого товариства, незалежно від назви договору. Ці договори мають більше податкових та облікових нюансів, пов’язаних з етапом створення (об’єднання вкладів) та їх припиненням. Саме ці договори можуть бути зареєстровані в ДФС.

Угоди про розподіл продукції. Специфічним видом спільної діяльності, що має додаткове регулювання є інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних, визначених угодами про розподіл продукції. Регулюється ЗУ “Про угоди про розподіл продукції” від 14.09.1999 р. № 1039.

Хто може бути учасником спільної діяльності? Договір простого товариства, як і всі договори про спільну діяльність, може бути двостороннім або багатостороннім. Якщо метою договору є отримання прибутку, то учасниками можуть бути тільки юрособи та ФОП, які є суб’єктами підприємницької діяльності.

Звичайні фізичні особи не можуть бути учасниками таких договорів, так як мета договору – отримання прибутку – а у таких осіб немає реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Платники єдиного податку, як ФОП, так і юрособи, також можуть бути учасниками спільної  діяльності, так як заборони щодо цього немає (див. також роз’яснення ДФС у категорії 107.12 ЗІР). Однак, треба враховувати, щоб їх види діяльності в реєстрі платників єдиного податку відповідали тим видам діяльності, по яких планується провадити спільну діяльність. Звичайно, що в такому разі спільна діяльність  не повинна входити до заборонених видів для платників єдиного податку.

ФОП без участі юрособи  теоретично можуть створити спільну діяльність, але для цілей оподаткування вона не буде вважатися такою і, як наслідок, виникає подвійне оподаткування доходів (в момент отримання доходу одним з учасників та виплати потім частки доходу іншому учаснику).

Нерезиденти. Так, нерезиденти можуть бути учасниками спільної діяльності без створення юридичної особи та часто ними і є. Договори спільної діяльності використовуються для залучення іноземних інвестицій. Слід пам’ятати, що участь нерезидента спричиняє деякі нюанси, наприклад, можливість визнання операцій з такою спільною діяльністю контрольованими у разі, якщо даний нерезидент зареєстрований у державі, у якій ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні (пп. 39.2.1.2 ПКУ).

Зверніть увагу!

Учасниками спільної діяльності за договором простого товариства можуть бути тільки юрособи та ФОП. При чому, без участі хоча б одної юрособи спільна діяльність практично неможлива через податкові нюанси!

Вклади учасників спільної діяльності

Вкладом учасника може бути все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі (ч. 1 ст. 1133 ЦКУ):

 • грошові кошти;
 • інше майно (наприклад, основні засоби, виробничі запаси, нематеріальні активи тощо);
 • професійні та інші знання, навички та вміння (наприклад, може бути вклад трудовою участю, що часто зустрічається в договорах спільної діяльності), ділова репутація та ділові зв’язки (однак, такий вклад має бути ідентифікований як нематеріальний актив у відповідності з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, його вартість для цього має бути достовірно визначеною).

Для уникнення спорів щодо вартості вкладу, а в результаті й частки учасника у спільній власності та розподілі результатів спільної діяльності, рекомендуємо залучати професійних оцінювачів. Якщо не вказати оцінку вкладів, то вони вважаються рівними за вартістю (ч. 2 ст. 1133 ЦКУ). Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками, тобто має бути вказана у договорі про спільну діяльність.

Зверніть увагу!

Оператор спільної діяльності – учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік (п. 3 П(С)БО 12)!

Оператор спільної діяльності. Учасники можуть доручити ведення спільних справ одному з учасників, який отримує право діяти від імені всіх учасників (ч. 1 ст. 1135 ЦКУ). На практиці вони просто повинні це зробити через податкові обставини, комусь же треба реєструвати податкові накладні та подавати декларацію з ПДВ). Такі повноваження мають бути підтверджені довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого товариства (ч. 2 ст. 1135 ЦКУ). Також оператору (управляючому учаснику) доручається ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників (див. ч. 2 ст. 1134 ЦКУ, п. 3 П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”).

  

Податковий облік

Спільна діяльність без створення юридичної особи має цілу низку своїх податкових особливостей:

 • передача вкладів у спільну діяльність має податкові наслідки. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів (пп. 14.1.139 ПКУ). Як наслідок, передача майна від одного учасника в спільну діяльність або іншому спричиняє податкові наслідки схожі на купівлю-продаж передачі внесків на баланс спільної діяльності;
 • окрема особа. Спільна діяльність підпадає під визначення особи згідно пп. 14.1.139 ПКУ. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності (абз. “ґ” пп. 14.1.139 ПКУ). Внаслідок цього спільна діяльність без створення юридичної особи стає окремою стороною при укладанні угод, виписці накладних та поданні податкової декларації з ПДВ. Аналогія зі звичайним підприємство, окремою юридичною особою;
 • окремий облік. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Це є наслідком статусу окремої особи для цілей оподаткування.

Розглянемо тепер наслідки цих положень.

Податок на прибуток. Насьогодні спільна діяльність не є окремим платником податку на прибуток, незважаючи на те, що є окремою особою за пп. 14.1.139 ПКУ. Це сталося ще з 01.01.2015 р.,  до цього спільна діяльність була окремим платником податку на прибуток та оператор спільної діяльності подавав окрему декларацію по ній, але це вже минуле. Зараз оподаткування прибутку від спільної діяльності має такий вигляд:

1. Оператор спільної діяльності складає окремий баланс та звіт про фінансові результати спільної діяльності без створення юридичної особи (п. 20 П(С)БО 12). Дані форми звітності передаються оператором учасникам спільної діяльності (подавати їх в органи ДФС чи держстатистики не потрібно). Облік ведеться з дотриманням норм П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, а також Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873. Як альтернатива можуть бути використані МСФЗ (лист ГУ ДФС у м. Києві від 21.09.2015 № 14544/10/26-15-15-03-11).

2. На основі отриманого звіту про фінансові результати спільної діяльності кожний з учасників розраховує свою частку в доходах та витратах спільної діяльності. Після цього він відображає їх відповідно як інший операційний дохід та інші операційні витрати в своєму бухгалтерському обліку. Згортати дані показники не можна, тобто показуються окремо – доходи, окремо – витрати. Таким чином, доходи та витрати спільної діяльності потрапляють до звіту про фінансові результати кожного з учасників у розгорнутому вигляді.

3. Кожний з учасників визначає свій загальний фінансовий результат до оподаткування у звичайному порядку. Таким чином, розрахований фінансовий результат до оподаткування та відповідно податок на прибуток включатиме результат від спільної діяльності без створення юридичної особи (1) та результати власної господарської діяльності учасника (2). Це і є оподаткування спільної діяльності, тобто податок на прибуток сплачує окремо кожний з учасників спільної діяльності у складі свого податку на прибуток. Таким чином, виплата (розподіл) прибутку спільної діяльності практично не впливає на оподаткування в учасників, – вони все одно сплачують податок.

Зверніть увагу!

Подачі окремої декларації з податку на  прибуток по спільній діяльності чинним законодавством не передбачено!

Виплата  доходу нерезидентам. Оператор спільної діяльності у разі виплати учаснику договору про спільну діяльність – нерезиденту отриманого ним від такої діяльності доходу,  має утримати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15% їх суми та за їх рахунок та сплатити його до бюджету під час такої виплати.

Податок на додану вартість. Спільна діяльність реєструється як окремий платник ПДВ. Не реєструватися платником ПДВ не можна, так як без неї ДФС не бере спільну діяльність на облік (див. нижче).

При обліку внесків у спільну діяльність слід враховувати наступне:

 • передача виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність, а також повернення таких послуг від спільної діяльності вважається операцією постачання послуг (пп. 14.1.185 ПКУ, пп. 196.1.7 ПКУ);
 • передача товарів на окремий баланс спільної діяльності також вважається постачанням таких товарів (пп. 196.1.7 ПКУ).

Це значить, що при передачі учасником внеску, наприклад, сировиною до спільної діяльності виникає наступне:

 • податкове зобов’язання з ПДВ в учасника;
 • податковий кредит з ПДВ у спільної діяльності (абз. “б” пп. 198.1 ПКУ).

При поверненні внеску – все навпаки, тобто податкове зобов’язання у спільної діяльності, та податковий кредит в учасника.

Якщо передача внеску здійснюється неплатником ПДВ, то податкове зобов’язанні та податковий кредит, відповідно не виникають.

Податкова накладна з ПДВ при виконанні договорів про спільну діяльність складається оператором спільної діяльності (п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307). При складанні податкової накладної оператор, податкові накладні щодо спільної діяльності складає окремо від власної діяльності. При цьому в такій податковій накладній у графі “Постачальник (продавець)” –зазначається найменування платника ПДВ, створеного за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи згідно договору про спільну діяльність. У графі “Індивідуальний податковий номер” вказується номер спільної діяльності. Решта реквізитів податкової накладної заповнюються у загальному порядку.

Податкова декларація з ПДВ складається по спільній діяльності окремо та підписується і подається оператором за загальною формою.

Єдиний податок. Спільна діяльність не може бути платником єдиного податку, але в неї можуть бути учасники – платники єдиного податку. Вони сплачують податок з (роз’яснення ДФС ЗІР, категорія 107.12):

 • доходу від своєї звичайної діяльності;
 • пропорційної частини доходу, отриманої від спільно діяльності (пп. 1 п. 292.1 ПКУ).

Рентна плата. Спільна діяльність також може бути платником рентної плати, яку теж сплачує оператор. Також він подає декларацію з рентної плати (пп. 252.23 ПКУ).

Порядок обліку договору про спільну діяльність в органах ДФС

У п. 64.6 ПКУ визначено, що договори про спільну діяльність, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), повинні перебувати на обліку в контролюючих органах (індивідуальна податкова консультація від 04.10.2017 № 2129/Б/99-99-08-02-01-14/ІПК). Інші договори не підлягають реєстрації (тобто ті, які не передбачають об’єднання вкладів, що не є договорами простого товариства).

Після взяття на облік договору про спільну діяльність відомості про нього включаються до Реєстру договорів про спільну діяльність (лист ДФС  від 06.10.2016 № 21691/6/99-99-15-02-02-15).

Згідно з п. 3.5 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.14 р. № 1130 (далі – Положення № 1130), для реєстрації платником ПДВ подається реєстраційна заява за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до згаданого Положення).

Слід звернути увагу, що особам, утвореним внаслідок спільної діяльності, присвоюється 9-значний індивідуальний податковий номер (на відміну від платників ПДВ – юросіб, яким присвоюється 12-значний податковий номер) (п. 1.6 Положення № 1130).

Взяття на облік

Згідно з пунктом 4.6 розділу IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядком № 1588) для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку одночасно:

До цих документів додаються:

1) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор (реєстрація таких договорів здійснюється в центрах надання адміністративних послуг, вартість 6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, реєстрація відбувається протягом 20 кал. днів);

2) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

3) копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.

Як спростити зустрічну звірку

Договір про спільну діяльність
Наталія Васильченкоголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

Документи повертаються операторові, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ. Таким чином, без реєстрації платником ПДВ не відбувається реєстрація договору в ДФС, що визначено Порядком № 1588.

Довідка за формою № 4-ОПП надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. Дані  також можна побачити в Електронному кабінеті платника.

За наявності іноземного інвестора слід звернути увагу також на Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність  за участю іноземного інвестора, затверджене наказом КМУ від 30 січня 1997 р. № 112.

Зняття з обліку

Відповідно до пункту 11.24 розділу ХІ Порядку № 1588, договори про спільну діяльність, знімаються з обліку у контролюючих органах у разі:

 • їх припинення, розірвання;
 • закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені;
 • у разі визнання їх недійсними у судовому порядку;
 • у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов'язань і податкового боргу або після їх погашення.

Припинення дії договору про спільну діяльність

Припинення договору про спільну діяльність врегульовано ст. 1141 ЦКУ. Договір простого товариства припиняється зокрема у разі:

 • відмови учасника від подальшої участі у договорі, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;
 • спливу строку договору простого товариства;
 • досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим.

У разі припинення договору внески повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін.

З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаними спільними зобов’язаннями щодо третіх осіб, тобто кредитори мають право вимагати задоволення своїх вимог від будь-якого з учасників.

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл