text
Головбух

Єдиний податок 2 група

 • 27 грудня 2017
 • 27789

Реєструючись як ФОП неодмінно треба задуматися про систему оподаткування. Єдиний податок (або спрощена система оподаткування) має низку переваг, що проявляється як у більшій простоті обліку, так і, можливо, меншій сумі сплачених податків. Отже, сьогодні про нюанси перебування на єдиному податку 2 групи.

Єдиний податок 2 група: чим можуть займатися ФОП

Спрощена система оподаткування є протилежністю загальній системі. Основними нюансом єдиного податку 2 групи є сплата фіксованої суми податку, що практично не залежить від обсягів доходів підприємця, на відміну від загальної системи, де оподатковується прибуток (різниця між доходами та витратами).

► Єдиноподатники з доходом менше 1 мільйона гривень та РРО

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

 Єдиний податок 2 група

Зверніть увагу!

ФОП на 2-й групі єдиного податку не може надавати послуги суб’єктам господарювання, які не є платниками єдиного податку!

►  Бухоблік та єдиний податок: одні доходи — різні правила визнання

Крім того, для ФОП 2 група також існують заборонені види господарської діяльності, а саме:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

 Єдиний податок 2 група

Крім того, для всіх ФОП незалежно від групи чи системи оподаткування заборонені такі сфери, як:

 • фінансові послуги;
 • організація телебачення і радіомовлення;
 • операції з металобрухтом;
 • загальна середньої та вища освіта;
 • будівництво та експлуатація автодоріг.

► Платник ЄП припиняє госпдіяльність — чи подавати заяву

Порушення, які вимагають примусового переходу ФОП 2 група на загальному систему, визначені пп. 298.2.3 Податкового кодексу України. Це зокрема:

 • у разі перевищення протягом календарного року 1,5 млн грн, якщо не використано право на застосування ставок 3 групи єдиного податку;
 • у разі застосування платником єдиного податку негрошового способу розрахунку;
 • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;
 • у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;
 • у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів;
 • у разі здійснення непередбаченої для 2-ї групи діяльності, наприклад, надання послуг платникам податків, що застосовують загальну систему оподаткування.

У разі перевищення обсягів доходів, кількості працюючих, нових видів діяльності ФОП може перейти на 3 групу, якщо відповідає її умовам. Однак, це можна  зробити не пізніше ніж за 15 кал. днів до початку наступного кварталу (пп. 298.1.5 ПКУ).

Якщо ФОП не перейшов самостійно на 3 групу або загальну систему, то відбудеться примусове анулювання реєстрації платником єдиного податку 2-ї групи на підставі акта перевірки з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено таке порушення.

Ведення обліку у платників єдиного податку 2-ї групи

Платник єдиного податку 2 групи веде облік у зареєстрованій Книзі обліку доходів (далі – Книга). Вона затверджена Наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 579. Порядок ведення даної Книги затверджено цим же наказом.

Мінімальна зарплата 2018

Без реєстрації Книга є недійсною. Для того, щоб зареєструвати їх у паперовій формі необхідно виконати наступні кроки:

 • прошнурувати та пронумерувати Книгу;
 • заповнити титульний аркуш Книги. Треба зазначити: ПІБ, ідентифікаційний номер, податкова адреса (місце проживання);
 • заповнити відповідну заяву (у довільній формі) на ім’я начальника ДФС, де підприємець перебуває на обліку, та подати книгу до контролюючого органу за основним місцем обліку;
 • орган ДФС безплатно реєструє Книгу. На ній мають бути проставлені підпис керівника або заступника контролюючого органу, скріплений печаткою.

Слід зазначити, що законодавство також допускає ведення Книг в електронній формі. Однак, технічної можливості їх ведення ще не існує, тому треба обов’язково завести паперову Книгу.

Порядок заповнення податкової накладної 2018

Основні правила ведення Книги:

 • Книга ведеться шляхом щоденного відображення отриманих доходів у графи 2-6;
 • Книга заповнюється у гривнях з копійками;
 • необхідно виводити сумарні підсумки за місяць, квартал, рік (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%);
 • окремо відображаються доходи в готівковій та безготівковій формах;
 • записи здійснюються за підсумками робочого дня (п. 5 Порядку №579), тобто зазначається підсумкова сума коштів, які надійшли на поточний рахунок платника єдиного податку та/або отримані готівкою (графа 4 Книги);
 • окремо за підсумками дня відображається сума безоплатно отриманих товарів (послуг) (графа 5 Книги);
 • окремо зазначається дохід, що оподатковується за ставкою 15%: дохід, отриманий від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку 2 групи, та/або дохід від здійснення діяльності, що заборонена платникам ЄП (графа 8 Книги).
 • витрати в Книзі не обліковуються;
 • якщо платник єдиного податку 2-ї групи протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів або книгу обліку доходів і витрат не потрібно.

Що не є доходами. За п. 292.10 ПКУ, не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми ЄСВ. До доходу платників єдиного податку не включаються отримані ними пасивні доходи:

 • проценти;
 • дивіденди;
 • роялті;
 • страхові виплати і відшкодування.

 Не визнаються доходами платника єдиного податку 2-ї групи також суми, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізособі та використовується в її господарській діяльності.

Норми робочого часу 2018

Також є ще один цікавий нюанс, що поповнення підприємницького рахунку самим же ФОП включається до його доходу. На цьому наполягає ДФС при перевірках.

Зверніть увагу!

Поповнення ФОП власного рахунку в банку вважається доходом!

Звільнення від сплати податків. Платники єдиного податку 2-ї групи звільняються від сплати ПДФО та військового збору, крім цих податків по найманим працівника, працю яких вони використовують. Також звільнення є від сплати податку на майно у частині земельного податку.

Відповідно до п. 6 Порядку № 579 ФОП заносять до Книги відомості в такому порядку:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

 Єдиний податок 2 група

ПДФО у 2018 році

Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Використання РРО у платників єдиного податку групи 2

Використання РРО регулюється ЗУ “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.1995 № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО). Більшість випадків, коли можна не використовувати РРО, прописані ст. 9 Закону про РРО. РРО необхідний, якщо ФОП:

 • займається діяльністю у сфері торгівлі;
 • надає послуги громадського харчування;
 • здійснює продаж технічно складних побутових пристроїв, що підлягають обов’язковому гарантійному ремонту.

 По платникам єдиного податку 2-ї групи по застосуванню РРО є послаблення:

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

 Єдиний податок 2 група

► РРО у 2018 році

У разі невикористання РРО ФОП зобов’язаний видати покупцеві товарів, послуг на його вимогу чек, накладну або інший письмовий документ, який свідчить про перехід права власності (п. 15. ст. 3 Закону про РРО).

Зверніть увагу!

Платники єдиного податку 2-ї групи, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, застосовувати РРО в обов'язковому порядку незалежно від обсягу отриманого доходу від такого продажу!

Виходом з ситуації, щоб не застосовувати РРО може бути приймання платежів по операціях, які вимагають його застосування (продаж технічно складних виробів) у безготівковій формі.

Підвищена ставка ЄП

Основна ставка єдиного податку для 2 групи – у межах 20% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 01 січня звітного року. Однак, п. 293.6 ПКУ вимагає у низці випадків  сплати податку для ФОП на 2 групі за підвищеної ставкою 15% з доходу у разі:

 • ситуації перевищення граничної суми доходу в 1.5 млн грн – до суми перевищення;
 • отримання доходу від провадження діяльності, яка не зазначена у реєстрі платника єдиного податку – до суми такого доходу;
 • застосування забороненого способу розрахунку (бартеру) – до такого доходу;
 • отримання доходу від здійснення видів діяльності, що не дають права перебувати на єдиному податку;
 • отримання доходу отриманого від надання послуг неплатнику єдиного податку.

Податкова соціальна пільга 2018

У квартальній податковій декларації необхідно відобразити наростаючим підсумком такі  доходи.

ЄСВ у єдинників 2 групи

Платники єдиного податку 2 групи також сплачують ЄСВ як “за себе”, так і за найманих працівників.

Натисніть, щоб переглянути таблицю в повному розмірі ►

 Єдиний податок 2 група

ЄСВ 2018

Звіт з ЄСВ подається за формою Д5 згідно Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом МФУ від 14.04.2015 р. № 435

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах