Головбух

Податкова соціальна пільга у 2018 році

14 лютого 2018
192023
Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Питання оподаткування заробітної плати стосується кожного працівника, а не тільки бухгалтера. Новий рік з новим законом про держбюджет вносить і зміни до соціальних мінімальних норм, які впливають на розрахунок ПДФО. У даній консультації розглянем, що нас очікує у використанні податкової соціальної пільги у 2018 р., яка зменшує суму сплачуваного податку.

Податкова соціальна пільга у 2018 році Зміст статті:

Розмір ПСП 2018

Нагадаємо, що податкова соціальна пільга (ПСП) – це та сума, яка у загальному випадку зменшує базу оподаткування ПДФО при нарахуванні заробітної плати (ЗП). Чим більша ПСП, тим менший ПДФО буде сплачено по працівнику:

ПДФО = (ЗП – ПСП)×18%

Податкова соціальна пільга 2020 ТАБЛИЦЯ

Базова ПСП встановлюється у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ). Прожитковий мінімум для працездатної особи у січні 2018 р.: 1762 грн. Отже, базова ПСП для 2018 р. 881 грн (=1762×0,5). Збільшення прожиткового мінімуму протягом року не впливає на ПСП.

Прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня 2018 р.

Мінімальна зарплата

 на 1 січня 2018 р.

1762,00 грн

3723,00 грн

Застосовувати ПСП можна тільки, якщо зарплата, нарахована працівнику за місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). У 2018 р. такий граничний рівень доходу (ГРД) становить 2470 грн (= 1762×1,4 = 2466,8 грн ≈ 2470 грн).

“Базова” ПСП у 2018 р.

ГРД у 2018 р.

881,00 грн

2470,00 грн

Військовий збір. Нагадуємо, що базою розрахунку військового збору (ВЗ) є дохід працівника, який не треба зменшувати на ПСП:

ВЗ = ЗП×1,5 %

Податкова соціальна пільга 2018 приклади розрахунку

Приклад 1. ЗП дорівнює мінімальній

Працівнику за січень 2018 р. нарахована зарплата 3723 грн. Очевидно, що ПСП не застосовується (3723 > 2470):

ПДФО = 3723×18% = 670,14 грн;

ВЗ = 3723×1,5 % = 55,85 грн;

ЗП до видачі: 3723 – 670,14 – 55,85 = 2997,01 грн.

Отже, нарахування мінімальної ЗП не дає працівнику ПСП (така ж ситуація була у 2017 р.). Однак, у разі роботи на неповний робочий час працівник має право на ПСП, так як ПКУ не містить ніяких обмежень з цього приводу (це підтверджує також роз’яснення ДФС).

Існуючий розрив між мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом призвів до того, що у 2018 р., як і у 2017 р., можуть мати право на ПСП фактично тільки працівники, що:

У яких випадках і чому розглянемо далі.

Приклад 2. Зарплата менша за мінімальну (неповний робочий час)

Працівник працює за основним місцем роботи з посадовим окладом 3723 грн в умовах неповного робочого часу (4 год за день). Норма тривалості робочого часу за січень 2018 р. – 168 год. За січень 2018 р. працівник відпрацював 105 год.

Нарахована зарплата 3723×105/168 = 3723×0,625 = 2326,88 грн. Отже, ПСП застосовується, так як 2326,88 < 2470.

ПДФО = (2326,88 – 881)×18% = 1445,88 ×18% = 260,26 грн;

ВЗ = 2326,88×1,5 % = 34,90 грн;

ЗП до видачі: 2326,88 – 260,26 – 34,90 = 2031,72 грн.

ПСП для пільгових категорій

Вони можуть складати 150% або 200% базової, тобто 1321,50 грн (= 881×1,5) або 1762 грн (=881×2) відповідно. Наведемо їх нижче:

Платник ПДФО

Підстава

ПСП

Особа, віднесена законом до першої або другої категорії осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

169.1.3 “в”

“Чорнобильська”

1321,50 грн

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт

169.1.3 “г”

“Студентська”

1321,50 грн

Інвалід I або II групи, у т. ч. з дитинства (крім інвалідів, зазначених у пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ)

169.1.1 “г”

1321,50 грн

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

169.1.1 “д”

1321,50 грн

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни*, на якого поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (крім інвалідів, зазначених у пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ)

169.1.3 “е”

1321,50 грн

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями “За відвагу”

169.1.4 “а”

1762,00 грн

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, та інвалід I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

169.1.4 “б”

1762,00 грн

Колишній в’язень концтаборів, гетто й інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою

169.1.4 “в”

1762,00 грн

Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

169.1.4 “г”

1762,00 грн

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року

169.1.4 “г”

1762,00 грн

*учасники антитерористичної операції (АТО) не мають права на підвищену ПСП за даним пунктом, що роз’яснює ДФС, так як вони не зазначені у пп. 169.1.3 ПКУ як окрема пільгова категорія платників, що мають право на збільшений розмір ПСП. Однак, учасники АТО мають право на застосування ПСП на загальних підставах відповідно до вимог ст. 169 ПКУ.

Доходи, до яких застосовується ПСП

Дохід за місяць. ПДФО застосовується до доходу у вигляді зарплати. До такого доходу у вигляді зарплати за ПКУ включаються й інші прирівняні до зарплати інші виплати та платежі, зокрема лікарняні та відпускні (абз. 3 пп. 169.4.1 ПКУ). Нагадуємо, що лікарняні у загальному випадку не входять до складу фонду оплати праці згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 . Однак, виключно для цілей оподаткування ПДФО лікарняні є частиною зарплати (!).

Інші доходи та підприємницька діяльність. Є доходи, які виплачуються працівникам, і ПСП не може бути до них застосована (пп. 169.2.3 ПКУ):

 • доходи платника податку, інші ніж зарплата;
 • зарплата, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету:
 • доходи самозайнятих осіб від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Таким чином, на доходи за цивільно-правовими договорами не можна застосувати ПСП, але вони також і не входить до доходу працівника за місяць як зарплата.

Приклад 3. Доходи, що не підпадають під ПСП

Працівник отримав у січні 2018 р. 5000 грн за цивільно-правовою угодою і 2000 грн як зарплату за місяць (робота у неповний робочий час). ПСП застосовуємо тільки щодо 2000 грн.

Аналогічна ситуація: працівник отримав протягом січня 2018 р. за своєю заявою матеріальну допомогу 2400 грн та зарплату 2300 грн. Він має право на ПСП, так як матеріальна допомога не входить до складу зарплати (якщо вона носить разовий, а не системний характер), а тому ПСП застосовується тільки щодо суми зарплати 2300 грн.

Якщо працівник зареєстрований як підприємець, то він має право на ПСП на ту частину доходів, що він отримує у вигляді зарплати (існує роз’яснення ДФС). Щодо свого підприємницького доходу ПСП він застосувати не може, на якій би системі оподаткування не був.

Якщо працівник пенсіонер, то такий працівник має право на ПСП на загальних підставах. При цьому знаходити суму його пенсії та зарплати не потрібно, так як ПСП застосовується виключно до його доходу у вигляді зарплати (див. роз’яснення ДФС).

Якщо працівник студент, то тут треба бути уважним. По-перше, пп. 169.2.3 ПКУ чітко дає зрозуміти: якщо студент отримує стипендію з держбюджету, то він не має права на ПСП. На будь-яку ПСП, як “базову”, так і підвищену “студентську”. По-друге, по студентах слід розуміти також знати наступні нюанси:

 • стипендія може бути не тільки у студентів денної форми навчання, але й у заочної, тому завжди від працюючого студента слід завжди (!) вимагати надати довідку з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету (див. роз’яснення ДФС);
 • стипендія, яку отримує студент, може бути і не з державного бюджету. Наприклад, є стипендії з приватних фондів Леоніда Кучми, Віктора Пінчука тощо. Студенти, що отримують такі стипендії мають право на ПСП, при чому підвищену, “студентську” у разі відповідності їх доходу ГРД;

Аналогічна студентам ситуація з аспірантами, ординаторами, ад’юнктами (це аспіранти військових вищих навчальних закладів). Від їх усіх треба вимагати відповідні довідки.

Останній місяць отримання доходу. ПСП також надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку:

 • помер або оголошений судом померлим чи визнаний судом безвісти відсутнім;
 • втратив статус резидента;
 • звільнений з місця роботи.

Виплата авансу

Нагадуємо, що ПСП не застосовується окремо до виплати авансу (частини зарплати), про що є відповідне роз’яснення ДФС. У разі, якщо при сплаті авансу ПДФО було переплачена, то можна зробити потім перерахунок (див. нижче).

Робота за сумісництвом. ПСП застосовується до нарахованого працівникові місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним з обраних ним місць роботи (пп. 169.2.1 ПКУ). Таким чином, працівник має право обрати місце застосування ПСП, а потім подати відповідну заяву. При цьому загальна сума доходу за всіма місцями роботи значення не має, – дохід береться тільки по місцю роботи, куди була подана заява.

Приклад 4. Зарплата за сумісництвом

За основним місцем роботи працівник отримує 8000 грн щомісяця. За сумісництвом – ще 2000 грн. У такому разі працівник має право на ПСП на роботі за сумісництвом, так як 2000 < 2470. Працівнику доцільно написати заяву та передати її до бухгалтерії підприємства, де працівник працює за сумісництвом, так як це йому збереже 158,58 грн доходу (ПДФО без ПСП = 360 грн; ПДФО з ПСП = 201,42; 360 – 201,42 = 158,58 грн).

ПСП “на дітей”

Працівник має право на застосування за одним місцем роботи ПСП “на дітей”. При цьому не має значення, чи діти власні, чи усиновлені. ПСП у розмірі 881,00 грн надається на кожну дитину віком до 18 років відповідно до пп. 169.1.2 ПКУ:

>Платник ПДФО

Підстава

ПСП

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років*, – з розрахунку на кожну таку дитину

169.1.2

звичайна

“на дітей”

881,00 грн

Одинока мати (батько)**, вдова (вдівець) або опікун, піклувальник – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років*

169.1.3 “а”

підвищена

“на дітей”

1321,50 грн

Особа, що утримує дитину-інваліда, – з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років*

169.1.3 “б”

підвищена

“на дітей”

1321,50 грн

*ПСП надається до кінця року, у якому дитина досягає 18 років (пп. 169.3.3 ПКУ). У разі смерті дитини – до кінця року, на який припала смерть (аналогічно для ситуацій: передача дитини в інтернат на державне утримання; дитина стає курсантом на умовах її повного утримання; позбавлення батьківських прав; оголошення дитини безвісти зниклою тощо);

** під одинокою матір’ю (батьком), опікуном або піклувальником розуміються особи, які на момент застосування ПСП, маючи дитину до 18 років, не перебувають у законному шлюбі (п. 5 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1227).

При цьому сума місячної зарплати не повинна перевищувати граничного доходу 2470,00 грн, кратного кількості дітей, на яких така ПСП надається (абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ):

Кількість дітей

Звичайна “на дітей” ПСП у 2018 р.

ГРД у 2018 р.

1

ПСП “на дітей” відсутня,

тільки “базова” ПСП “на себе”

2470,00 грн

2

1762,00 грн

4940,00 грн

3

2643,00 грн

7410,00 грн

4

3524,00 грн

9880,00 грн

і так далі…

“базова” ПСП × кількість дітей

“базовий” ГРД × кількість дітей

Звертаємо увагу, що використовувати право на ПСП “на дітей” може як мати, так і батько, тобто можна порахувати та вибрати, кому з членів подружжя це вигідніше. При цьому ПСП “на дітей” та “на себе” не додаються, тобто втрачається право на отримання власної ПСП “на себе”: не може бути 1762 грн ПСП на 2-х дітей та ще плюс 881 грн на себе – лише 1762 грн “на дітей”. Якщо є 2 підстави на застосування ПСП, то обирається лише найбільша.

Але є виняток з вищенаведеного правила, коли працівник утримує дитину-інваліда (пп. “б” пп. 169.1.3 ПКУ): у цьому разі ПСП 150% на дитину-інваліда додається до ПСП 100% на кожну дитину віком до 18 років, тобто на дитину-інваліда буде сумарна пільга 2202,50 грн (=881+1321,5), але в сім’ї має бути не менше 2-х дітей. Право на застосуванні одночасно двох ПСП (“дитячої” та підвищеної) дає пп. 169.3.1 ПКУ.

Приклад 5. Працівниця має 2-х дітей віком до 18 років. Податкова соціальна пільга на двох дітей

Мати 2-х дітей віком до 18 має суму місячного доходу у вигляді зарплати за січень 2018 р. 4500 грн. Батько отримує ЗП за цей же місяць 9000 грн. За умови відсутності заяви на отримання ПСП “на дітей” працівниця б ПСП не отримала, так як 4500 > 2470. У разі ж її наявності, право на ПСП є, так як 4500 грн < 4940 грн. Щодо батька, то він не має права на ПСП у будь-якому випадку, так як його дохід перевищує 4940 грн. Тому працівниця подала відповідні документи на ПСП “на дітей”. В результаті маємо:

ПДФО = (4500 – 1762)×18% = 492,84 грн

ВЗ = 4500×1,5% = 67,50 грн

Зарплата до видачі: 4500 – 492,84 – 67,50 = 3939,66 грн.

Приклад 6. Працівниця має 2-х дітей, серед яких 1 дитина інвалід

На основі даних прикладу 5. Якщо серед цих двох дітей – одна дитина-інвалід, то тоді працівниця має 2 види ПСП:

 • звичайна ПСП на 2-х дітей 1762 грн (=881×2);
 • підвищена ПСП на дитину-інваліда 1321,50 грн.

ГРД залишається у розмірі 4940 грн.

В результаті маємо:

ПДФО = (4500 – 1762 – 1321,50)×18% = 254,97 грн

ВЗ = 4500×1,5% = 67,50 грн

Зарплата до видачі: 4500 – 254,97 – 67,50 = 4177,53 грн.

Приклад 7. Працівниця має 2-х дітей та є одинокою матір’ю

За січень мати отримала 3200 грн. ГРД для неї дорівнює 4940 грн. Однак, на дітей така працівниця має підвищені ПСП. В результаті маємо:

ПДФО = (3200 – 1321,50×2)×18% = 100,26 грн

ВЗ = 3200×1,5% = 48,00 грн

Зарплата до видачі: 3200 – 100,26 – 48 = 3051,74 грн.

Приклад 8. Працівниця має 1 дитину та є одинокою матір’ю

За січень мати отримала 3200 грн. ГРД для неї дорівнює 2470 грн. Права на ПСП нема, так як зарплата перевищує ГРД, а дитина тільки одна. Розрахунок аналогічний прикладу 1.

Приклад 9. Працівниця має 1 дитину-інваліда та є одинокою матір’ю

За січень мати отримала 3200 грн. ГРД для неї дорівнює 2470 грн. Права на ПСП також нема, так як:

 • по-перше, зарплата перевищує ГРД;
 • по-друге, норма щодо дитини-інваліда застосовується: “у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів)” (169.3.1 ПКУ). У працівниці тільки 1 дитина.

У разі зарплати меншої за 2470 грн працівниця буде мати право на ПСП 1321,50 як одинока мати.

Щодо прикладів 7, 8 та 9 слід знати, що за роз’ясненням ДФС одинокою матір’ю (батьком) вважається особа, яка на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної вищезазначеним підпунктом, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебуває у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом. Отже, у разі одруження одинока матір (батько) втрачає для цілей ПКУ свій статус та право на отримання підвищеної ПСП “на дітей” уже в цьому ж місяці (див. роз’яснення ДФС). Працівник повинен надати нову заяву та відповідні документи (свідоцтво про шлюб). Якщо він це приховає, то може потрапити на штраф або втратити право на отримання ПСП до сплати штрафу (див. нижче).

Документи, необхідні для застосування ПСП

Заява на застосування ПСП подається у довільній формі. Якщо з’являється право на ПСП з інших підстав, то подається нова заява. У разі відмови від ПСП або втрати права на ПСП (одруження, отримання стипендії з бюджету тощо) також складається відповідна заява.

Раніше до прийняття ПКУ діяв наказ ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461, який містив форму заяви на отримання ПСП. Так як форма зараз довільна, то цілком можна за основу взяти за основу форму з колишнього наказу:

Заява про застосування податкової соціальної пільги СКАЧАТИ БЛАНК

Податкова соціальна пільга у 2018 році

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ

Щодо заяви існує виключення для державних службовців, які можуть її не складати, але повинні подати підтверджувальні документи, у разі потреби у ПСП іншій, крім “базової” (169.2.3 ПКУ).

ПСП застосовується лише за одним місцем нарахування доходу з дня отримання роботодавцем заяви від працівника про застосування пільги та відповідних документів, які підтверджують наявність такого права. Якщо така заява надійшла не з початку місяця, то ПСП застосовується до всієї суми доходу за цей місяць (пп. 169.2.2 ПКУ). Наприклад, працівника прийнято на роботу 8 січня 2018 р., а заяву він надав 25 січня 2018 р. Це означає, що він має отримати ПСП у повному обсязі до всього доходу, який був нарахований у січні, за умови, що він не перевищив ГРД.

Перелік інших документів необхідних для отримання ПСП існує в Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, який затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227. Розглянемо деякі з них:

Категорія працівників

Документи, що підтверджують право на ПСП

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років

 • копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;
 • копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Одинока матір (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років

 • копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;
 • копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
 • копія паспорта.

Платник, який утримує дитину-інваліда

 • копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;
 • копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;
 • медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років).

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт

довідка з навчального закладу або наукової установи (обов’язково в довідці повинно бути вказано, чи отримує студент стипендію з держбюджету)

Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ

копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, крім осіб, визначених у пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ

копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

Розглянемо деякі окремі ситуації.

Діти не проживають з батьком (матір’ю). За таких обставин необхідно документально підтвердження факт особистого утримання дітей. У такому випадку батько має право на отримання ПСП за підвищеним ГРД.

Такими документами може бути:

 • довідка органу опіки;
 • рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною, в якому зазначено про взяте зобов’язання утримувати дітей;
 • рішення суду про сплату аліментів.

Приклад 10. Розлучені батьки

Зарплата батька, у якого 2 дітей віком до 18 років, – 4800 грн. У березні він розлучився та надав бухгалтерії завірений нотаріусом договір про здійснення батьківських прав і виконання обов’язків. За договором за домовленістю з колишньою дружиною він бере участь в утриманні неповнолітніх дітей.

У такій ситуації батько має право на 2-кратну ПСП, так як довів факт особистого утримання дітей:

ПДФО = (4800 –1762)×0,18 = 546,84 грн;

ВЗ = 4800×0,015 = 72,00;

Зарплата до видачі: 4800 – 546,84 – 72 = 4181,16 грн.

Приклад 11. У працівника є неусиновлені діти

У батька 2-х дітей віком до 18 років: одна дитина власна і одна дитина другої дружини, яку він не усиновлював. Дохід 4800 грн. До бухгалтерії батько надав крім заяви та копій свідоцтв про народження дітей також і довідку з ЖЕКу про те, що діти та батько проживають в одній квартирі.

У такій ситуації батько також має право на ПСП, так як не перевищується ГРД для 2-х дітей, а також він довів факт фактичного утримування та виховання всіх 2-х дітей.

Перерахунок ПДФО при застосуванні ПСП у 2018 році

Перерахунок суми ПДФО роботодавець зобов’язаний здійснити у випадках, передбачених пп. 169.4.2 ПКУ:

 • за наслідком кожного звітного податкового року під час нарахування зарплати за останній місяць звітного року;
 • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку (або у випадках, визначених пп. 169.2.3 ПКУ);
 • під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем.

Взагалі роботодавець згідно пп. 169.4.3 ПКУ має право здійснювати перерахунок у будь-якому періоді і з інших причин для уточнення ПДФО (наприклад, при так званих перехідних відпускних чи лікарняних, які повинні відноситися (чи їх частина) до відповідних періодів нарахування). Перерахунок здійснюється щодо всіх доходів, нарахованих працівнику у вигляді зарплати (незалежно від того, чи застосовувалася ПСП, чи ні), у тому числі й відпускних, лікарняних тощо.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата ПДФО, то він стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу за відповідний місяць. У разі нестачі такого доходу, то непогашена сума доходу включається до наступних місяців. Якщо ж працівник звільнився, то він уже має сам подати податкову декларацію з ПДФО та сплатити податок до бюджету.

Перерахунок оформляється документом довільної форми, подавати його до ДФС не потрібно. Як приклад можна використати наведений нижче.

Приклад 12. Перерахунок ПДФО для матері 2-х дітей за І квартал 2018 р.

Місяць

Загальний місячний оподатковуваний дохід, грн

ГРД для ПСП, грн

ПСП, грн

ПДФО утриманий, грн

ПДФО перерахований

Відхилення

Січень

4500,00

4940,00

1762,00

492,84

492,84

0,00

Лютий

8000,00

4940,00

1122,84

492,84

630,00

Березень

1200,00

4940,00

1762,00

0,00

528,84

-528,84

Всього

13700

×

×

1615,68

1514,52

101,16

За результатом перерахунку виявлена переплата ПДФО у І кварталі. Причина – вихід у відпустку працівниці в кінці лютого (перехідна відпустка). У 2 кварталі сума ПДФО при виплаті зарплати за квітень буде зменшена на 101,16 грн. 

Результати перерахунку сум доходів, відображаються у формі № 1ДФ за квартал, у якому було здійснено такий перерахунок наступним чином:

 • у рядках 3 та 3а проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період з урахуванням донарахованої суми;
 • у рядках 4 та 4а проставляється сума податку на доходи фізичних осіб з врахуванням суми недоплати/переплати.

Відповідальність за порушення порядку застосування ПСП у 2018 році

Виявлення порушень про застосування ПСП. Насьогодні з цього приводу існує наказ Мінфіну “Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми повідомлення про наявність порушень” від 19.05.2017 № 514. ДФС на основі показників податкової звітності виявляє порушення та у разі виявлення порушень, наприклад, отримання ПСП за 2-ма місцями роботи або застосування ПСП щодо забороненої групи доходів, складає Повідомлення про наявність порушень застосування ПСП, позбавлення платника податку або відновлення його права на ПСП за встановленою формою. Дане повідомлення має бути вручене або надіслане роботодавцю.

Штраф у разі порушення. У разі порушення працівником порядку отримання ПСП він втрачає на неї право одразу за всіма місяцями роботи, починаючи з місяця, у якому таке порушення мало місце, та закінчуючи місяцем, у якому право на застосування ПСП відновлюється.

Для того, щоб відновити право на ПСП працівник повинен подати заяву на відмову від ПСП всім своїм роботодавцям. У заяві треба зазначити місяць, коли відбулося таке порушення. На підставі даної заяви кожному роботодавцю треба нарахувати і утримати відповідну суму недоплати ПДФО та штраф у розмірі 100% цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому працівнику (пп. 169.2.4 ПКУ). Якщо суми доходу недостатньо, то утримання відбувається за рахунок наступних виплат. Якщо ж це уже зробити неможливо (працівник звільнився), то дана сума недоплати має бути включена самим працівником до його річної декларації з ПДФО та сплачена самостійно.

Відновлення права на застосування ПСП настає з місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються (пп. 169.2.4 ПКУ).

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини