Головбух

ПДВ 2018

 • 13 лютого 2018
 • 87762

Що очікує платників ПДВ у 2018 році: ставки, податкові зобов’язання, електронне адміністрування, бюджетне відшкодування, звітність

Що таке ПДВ і платник ПДВ

Нагадаємо, ПДВ - це податок на додану вартість,  це непрямий податок, який  входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем.

В цілому ПДВ у 2018 р. залишається без змін. Хто є платниками ПДВ визначає п. 180.1 ПКУ. Нагадуємо, платники ПДВ це:

 • суб’єкти господарювання, які зареєструвалися як платники ПДВ добровільно на основі п. 182.1 ПКУ. Це доцільно у ситуації, коли більшість його контрагентів є платниками ПДВ, що дає право на податковий кредит всім сторонам;
 • суб’єкти господарювання, які зобов’язані зареєструватися як платники податку (коли це виникає – див. нижче);
 • особи, які ввозять товари через митний кордон, крім фізичних осіб чи підприємців, що ввозять культурні цінності, наприклад, картинки, малюнки, пастелі, гравюри, статуетки, виготовлені більше 50 років тому, а також антикваріат віком більше 100 років. Також, якщо ввозяться товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом (митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро), то ПДВ сплачується під час митного оформлення товарів без реєстрації як платника ПДВ;
 • особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи;
 • особа, що є управителями майна;
 • особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним;
 • особа, що пов’язана з поставками послуг підприємствами залізничного транспорту;
 • особа-інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Обов’язок зареєструватися як платник ПДВ виникає, якщо загальна сума оподатковуваних постачань товарів (послуг) протягом останніх 12 кал. місяців сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування ПДВ) (п. 181.1 ПКУ). Ця сума оподатковуваних постачань товарів (послуг) розраховується за такими правилами:

 • до оподатковуваних постачань належать постачання товарів (послуг), що обкладаються ПДВ за ставками 0%, 7%, 20%,  а також звільнені від обкладання ПДВ (консультація 101.01.01 ЗІР). Операції, які не є об’єктом  оподаткування ПДВ, до цього розрахунку не включаються (див. ст. 186, ст. 196 ПКУ). Також сюди не належать операції з імпорту товарів та постачання послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України;
 • якщо протягом 12 кал. місяців постачальником було повернуто раніше отриману передоплату покупцям або ж відбулося повернення покупцями раніше поставлених товарів, то обсяги таких повернень віднімаються від загального обсягу оподатковуваних постачань за зазначений період (консультація 101.01.01 ЗІР);
 • передача товарів у рамках договору комісії також є постачанням, тому включається не тільки сума комісійної винагороди, але й сума постачань товарів у рамках договору комісії (пп. 14.1.191 ПКУ) Винятки становлять тільки транспортно-експедиторська діяльність, постачання послуг туроператорами і турагентами, постачання квитків на проїзд в автобусах і  багажу.

СКАЧАТИ ОНОВЛЕНУ ДЕКЛАРАЦІЮ З ПДВ

Хто є платником ПДВ?

(джерело: ЗІР)

Для цілей оподаткування платником ПДВ є:

 1. будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному ст.183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ);
 2. будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;
 3. будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України (далі – МКУ), а також:
 • особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;
 • особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із ПКУ, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.
 1. особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
 2. особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
 3. особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 243 МКУ), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п. 181.1 ст. 181 ПКУ, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;
 4. особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 5. особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Об’єкт оподаткування ПДВ

У 2018 р. з прийняттям нового закону про держбюджет є зміни щодо “імпортного” ПДВ:

 • з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. звільняються від ПДВ та акцизу операції з імпорту електромобілів;
 • при імпорті деяких категорій обладнання вводиться 24-місячна відстрочка на сплату ПДВ. Деталі будуть відомі після підписання закону про держбюджет Президентом.

Нагадаємо, що у загальному випадку об’єктом оподаткування ПДВ виступають операції, що визначені п. 185.1 ПКУ:

 • постачання товарів і послуг, якщо місце їх постачання розташоване на митній території України;
 • ввезення товарів на митну територію України в будь-якому митному режимі, передбаченому Митним кодексом (“імпортний” ПДВ);
 • постачання послуг з міжнародних перевезень.

ПДВ з імпортних товарів та постачання послуг нерезидентами

Таким чином, необхідними умовами, щоб операція стала об’єктом оподаткування, є дві:

 • операція класифікується як постачання;
 • місцем постачання товарів (послуг) є митна територія України (місце постачання визначається за правилами ст. 186 ПКУ). У загальному випадку місцем постачання товарів є їх фактичне місцезнаходження на момент постачання.

Постачанням товарів вважається будь-яка передача права на розпорядження товарами як їх власник, у т.ч. продаж, обмін чи дарування такого товару чи його постачання за рішення суду (пп. 14.1.191). До постачання послуг відносяться операції з надання послуг, а також операції з передачі права на об’єкти інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів.

Також як постачання для цілей оподаткування ПДВ розглядаються (пп. 14.1.185, пп. 14.1.191, п. 185.1 ПКУ):

 • безплатна передача товарів (послуг);
 • передача товарів у рамках договору товарного кредиту;
 • ліквідація об’єктів основних засобів за самостійним бажанням платника податків (тобто згідно з абзацом першим п. 189.9 ПКУ);
 • умовне постачання товарів (наприклад, переведення виробничих основних засобів до невиробничих, тобто коли майно змінює своє господарське призначення та стає майном призначеним для використання у негосподарській діяльності або призначеним для використання в операціях, що не обкладаються ПДВ);
 • нарахування податкових зобов’язань у випадку анулювання ПДВ-реєстрації за правилами п. 184.7 ПКУ;
 • передача права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору);
 • передача майна лізингоотримувачу в рамках договору фінансового лізингу (ПДВ при лізингу);
 • передача майна як внеску в спільну діяльність без створення юридичної особи (і його повернення);
 • передача товарів у рамках посередницьких договорів;
 • передача права на матеріальні активи, а також постачання послуг за рішенням органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку.

Не є постачанням передача майна в операційну оренду, на зберігання та повернення його власнику (пп. 196.1.2 ПКУ).

ПДВ з оренди 

У вартості орендної плати за рухоме/нерухоме майно орендар має здійснювати економічне відшкодування (компенсацію) всіх елементів витрат, пов'язаних з послугами з надання майна в оренду, у тому числі й таких складових, як земельний податок, орендна плата за землю, податок на нерухоме майно чи транспортний податок.

Оскільки, вся сума орендної плати за договором оренди державного майна є базою оподаткування ПДВ, то орендодавець на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну із сумою ПДВ виходячи з повного розміру орендної плати (незалежно від того, що ця сума підлягає розподілу), зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

База оподаткування ПДВ

В цілому у 2018 р. обійшлося без змін. Базу оподаткування у загальному випадку визначає п. 188.1 ПКУ. Вона визначається виходячи з договірної ціни товарів (послуг), що поставляються, але не нижче:

 • ціни придбання – якщо ці товари (послуги) були придбані постачальником для перепродажу. Її визначають виходячи із ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу даних товарів. При імпорті такою ціною є контрактна (а не митна) вартість імпортного товару (лист від 15.11.2016 р. № 24601/6/99-95-42-01-15, а також консультація 101.07 ЗІР);
 • звичайної ціни – якщо ці товари (послуги) самостійно виготовлені (надані) постачальником;
 • залишкової (балансової) вартості – для необоротних активів. Нагадуємо, що це є різниця між первісною вартістю та накопиченою амортизацією (зносом). Вартість визначається за даними бухгалтерського обліку на початок періоду, у якому відбувається постачання.

Порядок визначення звичайної ціни наведено нижче:

Звичайна ціна:

Договірна ціна

Ціна товарів (послуг), що зазначена сторонами в договорі, якщо інше не встановлене ПКУ.

Якщо не доведено зворотне, то вважається, що вказана сторонами звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Установлена ціна вважається звичайною у випадках, якщо:

 • операція є контрольованою;
 • ціни на товари (послуги) підлягають державному регулюванню;
 • при постачанні товару проводиться його обов’язкова оцінка;
 • товар продається з публічних торгів;
 • товар поставляється за форвардним або ф’ючерсним контрактом.

В інших випадках при визначенні бази оподаткування слід керуватися ринковою ціною (лист ДФС від 15.08.2016 р. № 27600/7/99-99-14-02-01-17, категорія 101.07 ЗІР).

Ринкова ціна

Це ціна, за якою передаються іншому власнику на добровільній основі, при цьому обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично. Також ринковими вважаються ціни, які склалися на ринку ідентичних (а при їх відсутності – однорідних) товарів у зіставних економічних (комерційних) умовах (пп. 14.1.219 ПКУ).

Нагадуємо, що до бази оподаткування не включаються непрямі податки та деякі платежі:

 • ПДВ;
 • акцизний податок з роздрібного продажу;
 • збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, який утримується з вартості послуг мобільного зв’язку;
 • акцизний податок на спирт етиловий, який використовується для виробництва лікарських засобів, компонентів крові та виготовлених із них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамі та еліксирів).

Ставка ПДВ в Україні

У 2018 р. є деякі зміни щодо ставки ПДВ 7% та пільгових операцій (“без ПДВ”, тобто ті, які не оподатковуються). Насьогодні існує такий процент ПДВ в Україні :

Ставка

(скільки відстоків складає ПДВ)

Випадки застосування

20%

Це загальна ставка, яка застосовується до більшості операцій постачання, які визначені у ст. 185 ПКУ, у тому числі:

 • постачання товарів (послуг), місце постачання яких розташоване на митній території України;
 • умовне постачання (використання товарів, послуг в операціях, які не обкладаються ПДВ, продаж товарів (послуг) за ціною договору нижче від бази оподаткування, ліквідація основних засобів, анулювання ПДВ-реєстрації);
 • імпорт товарів (послуг).

7%

В цілому ставка стосується лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на які наданий МОЗ.

У 2018 р. дану ставку поширено на постачання на митній території України та ввезення на митну територію України всіх медичних виробів, які внесені до Держреєстру медтехніки та виробів медпризначення або відповідають вимогам певних техрегламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні. У 2017 р. така ставка встановлювалася тільки до медвиробів за переліком КМУ.

0%

Використовується здебільшого при експорті у випадках описаних ст. 195 ПКУ, у тому числі:

 • вивезення товарів за межі митної території України у митних режимах: експорту, безмитної торгівлі, вільної митної зони або реекспорту.
 • постачання товарів морським суднам, повітряним суднам, що використовуються для міжнародних перевезень;
 • постачання товарів магазинами безмитної торгівлі.

“без ПДВ”, тобто не є об’єктом оподаткування

Операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ:

 • постачання товарів (послуг), перерахованих у ст. 196 ПКУ;
 • постачання товарів (послуг) за межами митної території України.

У 2018 р. поширено пільгу з оподаткування ПДВ на операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті, а також розширено поняття “програмна продукція” (п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ). До нього додали:

 • примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду(ів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду(ів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;
 • будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.

Крім цього, з 01.03.2018 р. стають пільговими операції з вивезення в митному режимі експорту технічних культур товарних позицій 1201 (соя), 1205 (ріпак) та 1206 00 (соняшник) згідно з УКТ ЗЕД. Це означає, що при виготовленні такої продукції доведеться коригувати податковий кредит за п. 198.5 ПКУ.

З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2018 р. звільняються від ПДВ та акцизу операції з імпорту електромобілів.

Податкові зобов’язання

Правила  у 2018 р. не змінюються. У загальному випадку податкові зобов’язання з ПДВ виникають за так званим правилом першої події. Першою подією при постачанні є подія, яка сталася раніше (п. 187.1 ПКУ):

 • отримання передоплати від покупця на банківський рахунок або в касу платника (у разі її відсутності – дата інкасації готівки в банку). Якщо списання грошей із рахунка покупця та зарахування їх на банківський рахунок постачальника відбувається в різні дні – податкові зобов’язання в продавця виникають на дату зарахування грошей на його рахунок (лист ДФС від 16.03.2016 р. № 5736/6/99-99-19-03-01-1);
 • відвантаження товарів, а ПДВ на послуги виникає з оформлення документа, що засвідчує факт надання послуги.

ПКУ під “відвантаженням товарів” розуміє початок процесу фізичного переміщення товару від місця його знаходження до покупця, а не перехід права власності на товар (лист ДПС від 31.12.2012 р. № 8323/0/61-12/15-3115).

У разі перехідних операцій, наприклад, при отриманні попередньої оплати у 2017 р. за відсутності статусу платника ПДВ і його набутті у 2018 р. ПДВ не сплачується.

Для окремих операцій діють наступні правила нарахування податкових зобов’язань:

Операція платника податку

Дата виникнення зобов’язання з ПДВ

Експорт товарів

 Дата виникнення зобов’язання є датою оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетину митного кордону України. Отримання попередньої оплати при цьому не змінює податкових зобов’язань експортера.

Імпорт товарів

 Дата подання митної декларації для митного оформлення або документа, що використовується замість митної декларації. Перерахування попередньої оплати постачальнику-нерезиденту також не зміню податкових зобов’язань.

Умовне постачання (перехід у негосподарське призначення чи в операції, які не обкладаються ПДВ)

 Останній день звітного податкового періоду.

Умовне постачання (ліквідація основних засобів)

 Дата ліквідації.

Виконання робіт у рамках довгострокового договору

 Дата фактичної передачі результатів робіт.

Постачання товарів (послуг) бюджетній установі з оплатою за рахунок бюджетних коштів

 Дата зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок постачальника або дата отримання ним відповідної компенсації у будь-якій формі (так званий касовий метод).

Передача об’єкта у фінансовий лізинг (оренду)

Дата фактичної передачі об’єкта в користування лізингоотримувачеві.

Рекомендуємо до перегляду відео: "Податкові перевірки з ПДВ і практика оскарження фіскальних рішень"

Податковий кредит

Правила  у 2018 р. не змінюються. У загальному випадку податковий кредит  також нараховується за так званим правилом першої події залежно від того, яка з подій сталася раніше (п. 198.2 ПКУ):

 • списання грошей з банківського рахунка платника ПДВ у рахунок оплати товарів (послуг);
 • отримання платником ПДВ товарів (послуг).

Однак, знову ж для окремих операцій є винятки:

Операція платника податку

Дата виникнення податкового кредиту з ПДВ

Імпорт товарів (ввезення товару на митну територію України)

Дата сплати податкових зобов’язань при митному оформленні імпортованих товарів (п. 198.2 ПКУ).

Імпорт послуг (придбання послуг у нерезидента з місцем постачання на митній території України)

Дата складання платником ПДВ – отримувачем послуг податкової накладної за умови її реєстрації в електронному реєстрів накладних.

Виконання робіт у рамках довгострокового договору

Дата фактичного отримання замовником-платником ПДВ результатів робіт, оформлених актом виконаних робіт.

Придбання товарів (послуг) для продажу бюджетній установі у разі, якщо оплата здійснюється за рахунок бюджетних коштів

Дата першої події, тобто за звичайним правилом.

Отримання об’єкта у фінансовий лізинг (оренду)

Дата фактичного отримання об’єкта.

Податкова накладна

Форма податкової накладної у 2018 році поки що залишається без змін (у редакції наказу Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276).

Коди УКТ ЗЕД та ДКПП. Вони мають особливе значення у даному документі. З 1 січня 2018 р. розпочинається застосування штрафів згідно пп. 120-1.3 ПКУ за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП.

У 2018 р. можливі зміни УКТ ЗЕД шляхом його побудови на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року і Комбінованої номенклатури ЄС.

У 2018 р. встановлюється новий строк реєстрації так званих “зменшувальних” розрахунків коригувань. Їх пропонують реєструвати протягом 15 кал. днів з дня отримання такого коригування отримувачем (покупцем) (п. 201.10 ПКУ з урахування змін закону про держбюджет 2018 р.). Це зменшить кількість штрафів через те, що постачальник несвоєчасно надсилав покупцю розрахунк коригувань.

Також треба згадати ЗУ “Про внесення змін до ПКУ щодо стабілізації розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України” від 09.11.2017 р. № 2198-VIII. (набрав чинності з 03.12.2017 р.), яким були внесені деякі зміни в ПКУ, що стосуються всіх платників ПДВ та реєстрації податкових накладних:

 • максимально можливий строк реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування став необмежним (до цього складав 365 кал. днів). Мається на увазі можливість зареєструвати накладну чи коригування взагалі, навіть із застосуванням штрафу. З п. 201.10 ПКУ прибрали взагалі максимальний реєстраційний строк;
 • одночасно з’явився новий штраф у п. 1201.1 ПКУ (50 % від суми ПДВ, що вказаний у податковій накладній) за прострочення реєстрації “на 366 і більше кал. днів”.

Сюрприз від Мінфіну: нова податкова накладна

ПДВ 2018
Наталія Товченикексперт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, Київ
Спокій бухгалтерам лише сниться. А тим, хто має справу з ПДВ, — й поготів. Ось і жовтень «потішив» подаруночком: оновленими формами податкової накладної та розрахунку коригування. Тож чим вони відрізняються від попередніх і з якої дати їх застосовувати?

Електронне адміністрування ПДВ у 2018 році

Рік, що проходить був багатим на зміни, серед яких був і розвиток Системи електронного адміністрування (СЕА) та Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР). У 2018 р. й надалі продовжується розвиток цих систем:

 • впровадження нового алгоритму для електронних камеральних перевірок;
 • введення камеральних перевірок у Електронний кабінет платника податків, що дасть можливість платнику податку оперативно отримувати інформацію стосовно заповненої декларації онлайн;
 • розробка нових критеріїв блокування податкових накладних, переведення існуючої СМКОР у тестовий режим з 01.01.2018 р. (подробиці див. нижче).

Залишається обмеження ст. 201-1.3  щодо суми, на яку платник податку має право реєструвати накладну чи розрахунок коригування.

Починаючи з 01.07.2015 платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (ΣНакл), для обчислення діє така формула розрахунку ПДВ:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ΣОвердрафт – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ,

де

∑Накл — реєстраційний ліміт;

∑НаклОтр — загальна сума ПДВ за отриманими податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

∑Митн — загальна сума ПДВ, сплаченого платником під час ввезення товарів на митну територію України;

∑ПопРах — загальна сума поповнення з поточного рахунку платника ПДВ рахунку в СЕА ПДВ;

ΣОвердрафт — середньомісячний розмір сум ПДВ, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету й погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником — сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування. Цей показник щокварталу (протягом перших шести робочих днів кварталу) підлягає автоматичному перерахунку, який його здійснюють шляхом віднімання суми попереднього збільшення і додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком;

∑НаклВид — загальна сума ПДВ за виданими податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

∑Відшкод — загальна сума ПДВ, заявлена платником до бюджетного відшкодування;

∑Перевищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених у деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься у складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Критерії зупинення реєстрації податкових накладних

Тут у 2018 році уже готові зміни. Система блокування податкових накладних переходить у тестовий режим з 01.01.2018 р. Виключено п. 74.2 ПКУ, згідно з яким в ЄРПН забезпечувалося проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації. Це значить, що з нового року певний час податкові накладні будуть реєструватися автоматично. Однак, тут треба враховувати наступне:

 • такий режим діятиме десь 3-4 місяці, та як уряд повинен прийняти новий порядок зупинення реєстрації податкових накладних у ЄРПН (законом відведено 3 місяці на прийняття правил моніторингу та блокування накладних, але це може й затягнутися). Відтепер критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних,  будуть розроблятися КМУ, а не ДФС;
 • у період з 01.12.2017 р. та дії тестового режиму у покупця скасовується “безумовне” право на податковий кредит (п. 201.10 ПКУ).

Щодо уже заблокованих податкових накладних чи розрахунків коригування необхідно враховувати наступне:

Блокування до 1 грудня 2017 р.

Блокування після 1 грудня 2017 р.

Автоматично розблоковані такі податкові накладні та розрахунки коригування не будуть. Єдиний шанс мають накладні або розрахунки коригування, по яким станом на 1 грудня 2017 р. платник ПДВ подав пояснення або скаргу, розпочати процедуру адміністративного оскарження, автоматично розблоковані не будуть (новий п. 571 підрозд. 2 розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ). Такі податкові накладні, що пройшли процедуру оскарження, будуть зареєстровані 02.01.2018 р.

Заблоковані у період до набуття чинності змін до ПКУ податкові накладні/розрахунки коригування (01.12.2017–31.12.2017) проходять увесь шлях розблокування за старою процедурою.

У разі, якщо протягом 5 робочих днів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день, за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку.

Отже, якщо у вас насьогодні є заблоковані накладні чи розрахунки коригування чи це станеться у грудні, необхідно терміново подати пакет документів або почати процедуру адміністративного оскарження. 

Рахунок в СЕА ПДВ

Змін у 2018 р. поки що нема, хоча можна очікувати у зв’язку з удосконаленням системи СМКОР. Нагадаємо, що реєстрація в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування здійснюється виключно у межах реєстраційної суми, яка обчислюється за формулою, встановленою пунктом 200-1.3 ПКУ та п.  9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 569 (далі – Порядок № 569).

Як повернути кошти з електронного рахунку

Повідомлення “override”. При подачі податкової декларації у 2018 р., як і раніше, слід враховувати можливість спрацювання СЕА та появи повідомлення: “Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/01 2018”. Це є ознакою збільшення показника ∑Перевищ через невідповідність показників ∑ПЗ над ∑ЄРПН. Рекомендується подавати декларацію тільки після того, як точно відомо, що податкові накладні, які формують податкові зобов’язання звітного періоду, пройшли реєстрацію в ЄРПН, що посвідчує отримана електронна квитанція протягом операційного дня (з 00.00 до 23.00).

Спецрежим ПДВ

У 2018 р. зміни вряд чи можливі. Нагадуємо, що з 1 січня 2017 р. було повністю скасовано спеціальний режим оподаткування ПДВ для вітчизняних сільськогосподарських виробників, який діяв з 1998 р., та який був спрямований на стимулювання розвитку АПК. Однак, у грудні зареєстрований законопроект № 7351 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки внутрішнього споживчого ринку, забезпечення стабільності цін та збалансованості Державного бюджету в 2018 році”. Законопроектом пропонується внести ряд змін до ПКУ, а саме:

 • відновлення до 1 січня 2019 р. дії спецрежиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства у редакції ст. 200-1, що діяла станом на 31 грудня 2015 р., крім абзаців 13-15 пункту 2001.2 цієї статті;
 • тимчасово, на один календарний рік, передбачити, що на операції з вивезення товарів у митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 згідно з УКТ ЗЕД не розповсюджуються норми законодавства щодо бюджетного відшкодування при експорті.

Нагадуємо, що усі податкові накладні/розрахунки коригування, складені сільгоспвиробниками у межах спецрежиму оподаткування, мали бути зареєстровані до 15 січня 2017 р. включно.

Розрахунок суми ПДВ

Розрахунок ПДВ залишається без мін: база оподаткування без ПДВ множиться на ставку податку. Особливо уважним слід бути при визначенні об’єкта оподаткування (див. вище). До бюджету сплачується різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом, яка визначається у рядку 18 Податкової декларації: різниця між рядком 9 і 17.

Приклад. Договірна ціна менша за ціну придбання. Платник придбав товар у неплатника ПДВ. Вартість товару згідно договору 9000 грн. Потім товар продається за 9800 грн, з урахуванням. ПДВ.

Складання та подання місячної податкової декларації з ПДВ

У такій ситуації, якщо розраховувати ПДВ з суми реалізації, отримуємо 1633,33 грн (=9800×1/6). Базою оподаткування у такому разі виступила ціна 8166,67 грн. Але якщо порахувати розмір ПДВ з вартості придбання, то маємо: 1800 грн (= 9000×20%). Різниця складає 166,67 грн (=1800–1633,33). Таким чином, договірна ціна менша ціни придбання. Отже, продавець має нарахувати загальне податкове зобов’язання у сумі 1800 грн. Для цього необхідно не пізніше останнього дня місяця, у якому був поставлений товар оформити зведену податкову накладну із типом причини “15”.

У разі, якщо цей товар буде проданий за 10920 грн, то базою оподаткування стає договірна ціна, яка уже є вищою за ціну придбання, та сума ПДВ складе 1820 грн (=10920×1/6).

Бюджетне відшкодування ПДВ

З 1 березня 2018 року скасовується відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику. По інших напрямах залишається без змін.

Насьогодні механізм відшкодування ПДВ передбачає:

 • подачу Заяви на бюджетне відшкодування на рахунок платника до 20-го числа місяця наступного за звітним періодом;
 • потрапляння заяви на відшкодування ПДВ до Єдиного реєстру відшкодування ПДВ протягом операційного дня;
 • проведення камеральної перевірки протягом 30 кал. днів;
 • проведення документальної перевірки за наявності підстав визначених п. 200.11 ПКУ протягом 30 кал. днів;
 • узгодження суми відшкодування ПДВ (відображається в Реєстрі в автоматичному режимі на наступний робочий день);
 • відшкодування ПДВ Казначейством на рахунок платника податків (на підставі інформації, отриманої з Реєстру про узгодження суми).

Звітний період для платників ПДВ

У 2018 р. без змін. Нагадуємо, що звітним (податковим) періодом для платників ПДВ є один календарний місяць (п. 202.1 ПКУ). Однак, платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть обрати квартальний податковий період для ПДВ.

Податкова декларація з податку на додану вартість подається:

 • місячна – протягом 20 кал. днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (за січень 2018 р. – це 20 лютого 2018 р.);
 • квартальна – протягом 40 кал. днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (за 1 квартал 2018 р. –  це 20 квітня 2018 р.).

Сплата суми податкового зобов’язання, зазначеної у поданій платником податку декларації, здійснюється протягом 10 кал. днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку.

Перенесення граничного терміну сплати податкового зобов’язання з ПДВ нормами ПКУ не передбачено.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Статті за темою в журналі «Головбух»
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини