text
Головбух

Порядок заповнення податкової накладної у 2018 році

 • 11 грудня 2017
 • 51056

Щоб уникнути помилок та своєчасно подати податкову накладну ми підготували для вас консультацію з усіма нюансами її заповнення. Ознайомтеся їз загальними правилами складання, формою та кодами УКТ ЗЕД

Порядок заповнення податкової накладної

Заповнення податкових накладних (далі – ПН) базується на Порядку заповнення податкової накладної, який затверджений Наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок № 1307). Спочатку розглянемо найбільш загальні правила складання ПН:

 1. Складаємо ПН виключно українською мовою. Обов’язок платника ПДВ заповнювати ПН державною мовою встановлено п. 4 Порядку № 1307. Однак, якщо при перекладі з іноземної мови на українську неможливо правильно ідентифікувати назву торгової марки або найменування товару, то допускається їх відображення іноземною мовою (див. консультацію ДФС у 101.17 ЗІР).
 2. ПН заповнюється у гривнях з копійками (усі графи).
 3. Для операцій, які обкладаються ПДВ і звільнені від оподаткування, складаються окремі ПН. Водночас на операції, що оподатковуються за ставками 0%, 7%, 20% може бути оформлена одна ПН (п. 17 Порядку № 1307). У ПН, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі “Складена на операції, звільнені від оподаткування” верхньої лівої частини робиться помітка “Без ПДВ”.
 4. Реквізити ПН залишаються порожніми, якщо вони не підлягають заповненню. В реквізитах не треба ставити прочерки, нулі тощо.
 5. ПН складається в день виникнення податкових зобов’язань. Згідно з п. 201.7 ПКУ накладна складається на кожне повне або часткова постачання товарів (послуг), а також на суму авансу, який надійшов від покупця. При цьому можна складати одну ПН, якщо аванс за день надходив частинами.
 6. ПН підлягають реєстрації в ЄРПН. Реєструвати треба всі ПН, в тому числі й виписані за операціями, які оподатковуються за ставкою 0% або звільнені від оподаткування.
 7. Помилка в ПН або її невчасна реєстрація не позбавляє покупця права на податковий кредит, крім помилок в кодах УКТ ЗЕД.  Необхідною умовою при цьому є те, щоб дані помилки не заважали ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань. У такому разі, а також при порушенні продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН, треба звернутися із скаргою протягом 365 кал. днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано ПН або допущено помилки. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг (п. 201.10 ПКУ).

Форма податкової накладної

Насьогодні форма ПН визначена Порядком № 1307 (у редакції наказу Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276). Саме ця форма ПН переходить у 2018 рік.

Розглянемо тепер заповнення окремих реквізитів ПН:

Назва реквізиту (графи)

Як заповнювати

1

Дата складання

Заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання ПН не проставляються. У загальному випадку це дата першої події згідно з п. 187.1 ПКУ: або надходження коштів на банківський рахунок постачальника (а при оплаті готівкою – дата оприбуткування в касу), або відвантаження товарів (підписання акта наданих послуг). Виняток становить зведена ПН. Виписування ПН за другою подією є порушенням, яке не дає покупцю права на податковий кредит, незважаючи навіть на п. 201.10 ПКУ.

При експорті ПН складається на дату завершення процедури митного оформлення (лист ДФС від 27.04.2016 р. № 9617/6/99-99-15-03-02-15). Така дата відповідає даті проставлення посадовою особою митниці номерної печатки на митній декларації у паперовій формі або даті накладання електронного цифрового підпису (ЕЦП).

2

Порядковий номер ПН

Порядковий номер ПН містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:

 • у 1-й частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер. Даний номер відповідає послідовному номеру складеної платником ПН протягом певного періоду. Нумерація складених ПН ведеться платником ПДВ у довільних формі та порядку. Однак, не допускається складання на одну дату 2-х ПН з однаковими номерами. Не можна починати даний номер з “0”;
 • у 2-й частині (після знака дробу) проставляється код у випадках спеціальних режимів обкладання ПДВ (сільське господарство, складання ПН оператором інвестора за угодою про поділ продукції).

Цифри номера ПН пишуть у клітинках справа (у випадку, коли номер менший 7 цифр). Перед або після цього номеру ніяких нулів, прочерків, інших символів чи знаків ставити не можна. Клітинки залишаються порожніми.

Не допускається виправлення даних щодо дати складання ПН та її порядкового номера (п. 21 Порядку № 1307).

4

Назви покупця та постачальника

Зазначається повна або скорочена назва покупця і постачальника. У цих полях слід зазначити:

 • для юросіб – повну або скорочену назву згідно зі статутними документами. Можна писати Товариство з обмеженою відповідальністю “Оріон” і (скорочена назва) ТОВ “Оріон”.
 • для фізосіб – ПІБ повністю.

5

Індивідуальний податковий номер

Зазначається ІПН покупця та постачальника, що є платниками ПДВ. Якщо ІПН має менше 12 знаків (як у фізосіб), то пусті клітинки не заповнюється і запис здійснюється у клітинках справа (порожніми залишаться клітинки зліва).

Тут треба бути дуже уважним, так як у разі помилки ПН може бути або не зареєстрована (у кращому випадку), або зареєстрована не на того платника ПДВ.

6

Номер філії

Номер наводиться, якщо ПН складається філією або для філії. Якщо ПН складається головним підприємством, том номер філії не зазначається.

Розділ А

І

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість

Наводимо суму по розділах V-IX та ІІ.

ІІ- IV

Загальна сума податку на додану вартість та суми по кожному виду ставок

Зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI. У разі складання ПН на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II-VIII не заповнюються.

V-IX

Усього обсягів постачання за кожною з видів ставок

Вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини ПН. У разі складання ПН на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки V-VIII не заповнюються. У зведених ПН рядки VII-IX не заповнюються.

X

Дані щодо зворотної (заставної) тари

Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі Х як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

Розділ Б

1

№ з/п

Порядковий номер рядка з номенклатурою ПН.

Нумерація рядків важлива при складанні розрахунку коригування (РК).

2

Номенклатура товарів/послуг продавця

Наводиться повний перелік товарів (послуг), що поставляються в ПН. Кількість не може перевищувати 9999 позицій. Якщо позицій більше, то решту треба заносити до ПН з новим номером.

Для заповнення слід використати дані специфікацій до товарів, договори, акти надання послуг, інші документи, у яких перераховуються найменування товарів (послуг), що постачаються. При цьому слід враховувати й назви товарів згідно з УКТ ЗЕД, так як існують певні нюанси. Наприклад, щодо назви журналу правильно писати “Журнал “Головбух”, а не просто “Головбух”. Треба обов’язково вживати слово “книга”, а не просто вказувати її назву та автора. Це ж саме стосується інших товарів.

У разі отримання авансу (попередньої оплати) обов’язково треба зазначати номенклатуру товарів (послуг), за які отримано таку попередню оплату. У разі зміни номенклатури при постачанні необхідно складати розрахунок коригування (РК).

Орфографічні помилки в назвах товару у разі якщо вони не заважають ідентифікації номенклатури товарів (послуг), що поставляються, можна не виправляти (випливає з п. 201.10 ПКУ). Однак, неправильне зазначення самої номенклатури треба обов’язково виправити.

Для особливих операцій діють спеціальні правила. Наприклад, при складанні зведених накладних тут наводяться дати складання і номери ПН, що є підставою для відображення податкового кредиту (зобов’язання).

У  даній графі у ПН за щоденними підсумками операцій зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг. Інформація про коди товарів згідно з УКТ ЗЕД та про коди послуг у таких ПН (графи 3.1, 3.2 та 3.3) є обов’язковою для заповнення.

3

Код

Проставляється код товару згідно з державними класифікаторами:

 • УКТ ЗЕД – український класифікатор товарів зовнішньо-економічної діяльності;
 • ДКПП – державний класифікатор продукції та послуг.

Помилки в кодах УКТ ЗЕД і ДКПП не допускаються (!) та їх одразу ж треба виправити.

ДКПП використовується лише для визначення кодів послуг. Коди видів продукції з ДКПП для визначення кодів товарів не використовуються (лист ДФСУ від 16.06.2017 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17).

Не допускається одночасне заповнення в одному рядку граф 3.1, 3.2 та 3.3 або граф 3.2 та 3.3.

Розділ “Код” табличної частини ПН не заповнюється:

 • у ПН, складених у межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору за кодом “5”;
 • у зведених податкових накладних із типом причини “04”, “08”, “09”, “10”, “13” й умовним ІПН “600000000000”;
 • у податкових накладних із типом причини “15” (лист ДФСУ від 16.06.2017 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17).

3.1

товару згідно з УКТ ЗЕД

Заповнюється у разі постачання товарів. Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо). У класифікаторі є не всі товари, тому ДФС визначає умовні коди товарів в окремому класифікаторі та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі.

Платники податку мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД, не повністю, але не менше ніж 4 перші цифри відповідного коду. Виключенням є випадки постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України (імпорт) – тоді код зазначається повністю.

У графі не може бути зазначена непарна кількість знаків коду УКТ ЗЕД, тобто 5, 7 або 9 (лист ДФСУ від 16.06.2017 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17).

3.2

ознака імпортованого товару

У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка “Х”.

3.3

послуги згідно з ДКПП

Заповнюється у разі постачання послуг. Можна зазначати не повністю, а тільки перші 4 цифри з коду послуги згідно з ДКПП. Виняток – імпорт, тоді код зазначається повністю.

4

Одиниця виміру товару/послуги (умовне позначення)

Вказується умовне позначення (скорочене) відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у Класифікаторі системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО). У разі складання зведених ПН, особливості заповнення вказується “грн”. Якщо одиниця виміру відсутня у класифікаторі, то зазначається та, яка вказана в договорі.

У ПН з типом причини “15” дана графа не заповнюється (перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання).

5

Одиниця виміру товару/послуги (код)

Зазначається код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО. Наприклад, штука (2009), тисяч штук (2013), кілограми (301), літр (138), декалітр (142), банка консервна (2051) і т.д. У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, дана не заповнюється.

Помилки в реквізитах 4-5 є незначними та не заважають ідентифікувати господарську операцію, тому їх можна не виправляти, вони не заважають покупцю отримати податковий кредит (роз’яснення ДФС 101.17 ЗІР).

У зведених податкових накладних із типом причини 04, 08, 09, 10 або 13 й умовним ІПН “600000000000”. У графі 4 таких податкових накладних указується “грн” (лист ДФСУ від 16.06.2017 р. № 15731/7/99-99-15-03-02-17).

6

Кількість (об’єм, обсяг)

Числове значення, яке відображає кількість (обсяг) товарів (послуг), що поставляються, може бути як цілим, так і у вигляді десяткового дробу. При цьому кількість знаків після коми не обмежується (лист ДФС від 10.08.2016 р. № 17270/6/99-99-15-03-02-15). Хоча деякі комп’ютерні програми не дозволяють зазначати більше 6 знаків після коми ( та ж M.E.D.O.C).

У разі допущення помилки, яка призводить до перекручення загальних обсягів нарахованих податкових зобов’язань, її негайно треба виправляти.

7

Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість

Вказується у гривнях з копійками (2 знаки після коми).

Вказувати більше знаків після коми можна у випадках, коли округлення до сотих призводить до перекручення загальної суми постачання та податкового зобов’язання.

8

Код ставки

Зазначається код ставки ПДВ, за якою здійснюється постачання товарів (послуг). Норми п. 16 Порядку № 1307 вказують такі коди:

 • “20” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 20%;
 • “7” – при постачаннях, що оподатковуються ставкою 7%
 • “901” – при експорті товарів (ставка 0%);
 • “902”–при постачаннях товарів (послуг) на території України, що оподатковуються за ставкою 0%;
 • “903” – при постачаннях звільнених від оподаткування ПДВ.

9

Код пільги

Наводиться код пільги при постачаннях товарів, робіт, послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ. Код міститься у Довіднику, який щоквартально затверджує ДФС. Якщо така пільга відсутня у Довіднику, то ставиться “99999999”.

Помилки у даній графі є несуттєвими, так як не впливають на суму зобов’язання та, відповідно, податкового кредиту у покупця.

10

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

Вказуємо загальний обсяг постачання (базу оподаткування) без урахування ПДВ, тобто треба перемножити графи 6 та 7.

У графі 10 зведених ПН вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пп. 198.5 ПКУ, згідно з основною ставкою податку (20%) та ставкою податку 7%, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань.

11

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

Заповнюється виключно платниками ПДВ, що є  сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16-1.3 ст. 16-1 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” від 24 червня 2004 р. № 1877-IV.

У верхній лівій частині ПН ставиться позначка “Х” у разі складання специфічних ПН: зведених, звільнених від оподаткування та тих, які не підлягають передачі покупцю (це, наприклад, умовне постачання необоротних активів (див. пп. 198.5 ПКУ).

У нижній частині ПН зазначається податковий номер особи, яка підписала ПН, та її електронний цифровий підпис (ЕЦП). Невідповідність ЕЦП прізвищу підписанта такої ПН не може бути єдиною підставою втрати покупцем права на податковий кредит (лист ДФС від 04.02.2016 р. № 2363/6/99-99-19-03-02-15).

Код УКТ ЗЕД в податковій накладній

Даний реквізит помилок не пробачає. ДФС неодноразово нагадувало, що помилки у коді товару згідно з УКТ ЗЕД, не дає змоги ідентифікувати здійснену операцію. А отже, вона не може бути підставою для віднесення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (див. хоча б лист від 22.02.2017 р. №3653/6/99-99-15-03-02-15). З 1 січня 2018 р. розпочинається застосування штрафів згідно пп. 120-1.3 ПКУ за помилки, допущені в ПН під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП.

У разі якщо, помилка сталася, то  така помилка може бути виправлена шляхом складання постачальником товарів/послуг РК до такої ПН. Такий РК підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Не зазначати код УКТ ЗЕД можна тільки у ПН/РК, які складені не за операціями з постачання товарів/послуг. Наприклад, складені відповідно до пп. 198.5 ПКУ та пп. 199.1 ПКУ та складені на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості (код причини “15”). Також код УКТ ЗЕД не зазначається в ПН, які складені з типами причини “04”, “08”, “09”, “13” (роз’яснення ДФС у 101.17 ЗІР).

Визначає коди УКТ ЗЕД платник податку самостійно, керуючись такими документами:

Також можна звернутися до Торгово-промислової палати України (однак, дана послуга платна).

При постачанні товарів в наборі (комплекті) складання ПН відбувається таким чином:    

 • у графі 2 ПН вказуєтеся повна номенклатура товарів, які входять до набору (комплекту);
 • у графі 3.1 код УКТ ЗЕД вказується по кожній позиції номенклатури (для підакцизних і імпортних товарів – 10 знаків, для інших товарів – не менше 4 знаків).

Стаття до теми:

Проблемним у застосуванні УКТ ЗЕД залишається відсутність кодів на певні види товарів та послуг. ДФС самостійно визначає відсутні коди товарів у своєму Довіднику умовних кодів товарів. В цілому це об’єкти нерухомості. Тут можна виділити чотири групи:

 • завершені збудовані об’єкти (коди 00101–00120), зокрема існує позиція “інше” (код 00120);
 • незавершене будівництво (код 00201);
 • земельні ділянки (код 00301);
 • товари сфери житлово-комунальних послуг (коди 00401-00405);
 • програмна продукція (00502).

Слід звернути увагу, що дані коди є 5-значними (!), а не 4-значними. Враховуючи, що право застосовувати 4-значні коди згідно Порядку № 1307 стосується тільки кодів з УКТ ЗЕД та ДКПП, то при заповненні графи 3.1 податкової накладної умовні коди слід наводити повністю.

Ще одним нюансом умовних кодів є те, що низку житлово-комунальних послуг згідно згаданого Довідника ДФС класифікує як товари, а не послуги (проблема в тому, що аналогічні позиції можна знайти в ДКПП). Отже, теплова енергія, пар, повітря охолоджене, повітря кондиційоване, вода вказуються за умовними кодами Довідника в графі 3.1, а не 3.3 ПН.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!