Головбух

Розрахунок відпускних у 2018 році

 • 30 липня 2018
 • 308694
 • Середній бал: 0 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Працівник може піти відпочивати у будь-яку пору року і бухгалтеру треба бути напоготові нарахувати й виплатити йому відпускні. У консультації розглянемо, як розраховувати відпускні у 2018 році

Загальна інформація та порядок обчислення

Основними нормативними документами, які регулюють порядок обчислення відпускних є:

Сума відпускних у загальному випадку розраховується за формулою:

Відпускні

=

Середня зарплата за 1 кал. день

×

кількість кал. днів відпустки

Середня зарплата

за 1 кал. день

=

Виплати за розрахунковий період

Кількість кал. днів у розрахунковому періоді

Нагадуємо, що кал. дні у даному розрахунку беруться, як правило, без святкових і неробочих днів (винятки наведено нижче). У 2018 році такими днями будуть (Різдво тепер святкується двічі):

Святкові і неробочі дні у 2018 році

Всього святкових і неробочих днів 11. Однак, при розрахунках слід враховувати, що 25 грудня 2017 р. уже є святковим днем згідно опублікованого ЗУ “Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів” від 16.11.2017 р. № 2211-VIII. Так як 2 травня 2017 р. також святкували, то у 2017 р. святкових і неробочих днів аж 12, на що треба звертати увагу при розрахунку відпускних.

Святкові та неробочі дні вираховуються не завжди, існують винятки:

Винятки

Нагадуємо, що найменша тривалість щорічної відпустки – 24 кал. дні.

Порядок розрахунку відпускних та визначення їх складових

Отже, основними етапами розрахунку відпускних є:

 • визначення розрахункового періоду;
 • визначення виплат за розрахунковий період.

Розрахунковий період – це той проміжок часу, який враховує виплати при розрахунку відпускних (розраховується в кал. днях). У загальному випадку це кількість кал. днів за 12 кал. місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки (див. п. 2 Порядку № 100). Для зручності стане в пригоді калькулятор компенсації відпустки. Тобто, якщо працівник йде у відпустку у липні 2018 р., то розрахунковим періодом буде липень 2017 р. – червень 2018 р. (12 місяців). Місяць виходу у відпустку та заробіток за нього не враховується.

Види виплат, які можна або ні включати до заробітку за розрахунковий період визначають відповідно до пп. 3-4 Порядку № 100:

з/п

Вид виплати

Чи включається в розрахунок?

1

Основна зарплата

Так

2

Доплати і надбавки (за надурочну роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зони обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-погодинниками, високі досягнення в праці)

Так

3

Надбавки за умови праці, інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та ін.

Так

4

Виробничі премії (премії, які не мають разового характеру, тобто виплачуються щомісяця, щокварталу, раз у півріччя) та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії

Так

5

Винагорода за підсумками річної роботи і за вислугу років

Так

6

Індексація зарплати

Так

7

Виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо)

Так

8

Допомога з тимчасової втрати працездатності (у т.ч. за перші 5 днів непрацездатності)

Так

10

Виплати за виконання окремих доручень одноразового характеру, що не входять в обов’язки працівника

Ні

11

Різниці в окладах, що виплачуються працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника та не є штатними заступниками

Ні

12

Одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівника, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо)

Ні

13

Компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата проїзду, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, які виплачуються замість добових)

Ні

14

Премії та винагороди за раціоналізаторські пропозиції

Ні

15

Грошові та речові винагороди за призові місця у змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

Ні

16

Пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати

Ні

17

Літературний гонорар штатним працівника газет і журналів, що виплачується за авторським договором

Ні

18

Вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів

Ні

19

Дотації за обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку

Ні

20

Виплати пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо

Ні

21

Вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування

Ні

22

Зарплата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством)

Ні

23

Суми відшкодування працівнику шкоди заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я

Ні

24

Доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства

Ні

25

Компенсація працівникам втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

Ні

Звертаємо увагу на те, що:

 • матеріальна допомога не включається до розрахунку навіть якщо вона стосувалася всіх або більшості працівників та носить систематичний характер;
 • премії за підсумками роботи за рік та виплати за вислугу років включаються до розрахунку додаванням до середнього заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди нарахованої в поточному році за попередній кал. рік (приклад див. нижче);
 • доплата до розміру мінімальної зарплати включається до розрахунку середньої зарплати. Незважаючи на те, що вона прямо не зазначена у Порядку № 100, даний вид доплати не значиться у списку заборонених до включення (п. 4 Порядку № 100).

Усі виплати включаються до розрахунку середньої зарплати у тому розмірі, в якому вони нараховані. Віднімати відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, не потрібно.

Якщо середня зарплата, обчислена для оплати відпустки виявилася меншою за розмір мінімальної зарплати (у 2018 р. це 3723 грн), то доплата до розміру мінімальної зарплати не проводиться.

Коли розрахунковий період менший 12 місяців

Кількість днів у розрахунковому періоді зменшується і він може бути меншим за 12 місяців у таких випадках:

 • якщо працівник відпрацював менше року, то середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація (п. 2 Порядку № 100). Однак, якщо працівник приступив до роботи з першого числа місяця (або в перший робочий день місяця за графіком роботи підприємства), то цей місяць повністю зараховується при обчисленні середньої зарплати;
 • якщо у працівника взагалі відсутній розрахунковий період, то розрахунок проводиться на основі установленої в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (п. 4 Порядку № 100). Наприклад, працівник був прийнятий на роботу 07 серпня 2018 р., а звільнений 22 вересня 2018 р. У такій ситуації жодного повністю відпрацьованого місяця немає;
 • якщо заробіток за останній місяць ще невідомий, наприклад, відсутні дані оперативного обліку при відрядній системі оплати праці, то останній місяць у розрахунковий період можна не включати (у стандартній ситуації буде 11 місяців), а пізніше зробити перерахунок відпускних, відкоригувавши їх суму з наступною зарплатою. Інший варіант вийти з ситуації – це використати планові показники по зарплаті за цей місяць, і тоді, можливо, взагалі не доведеться здійснювати перерахунок.

При розрахунку кількості днів розрахункового періоду виключаються не тільки святкові та неробочі дні, але й час, коли працівник не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково з причин:

 • простою не з вини працівника;
 • відпустки без збереження зарплати відповідно до ст. 25 і 26 Закону про відпустки.

☛ Виняток час перебування на лікарняному. При обчисленні тривалості розрахункового періоду зараховується повністю (абз. 4 п. 3 Порядку № 100).

Приклади розрахунку відпускних та визнання показників, від яких вони залежать

Приклад 1. Звичайна ситуація

З 02.04.2018 р. працівнику надається щорічна відпустка на 14 кал. днів згідно графіку. Зарплата за розрахунковий період – квітень 2017 р.-березень 2018 р. – становить 86000 грн. У грудні 2017 р. працівник був 4 кал. дні на лікарняному. Сума лікарняних– 1200 грн.

У розрахунковому періоді – квітень 2017 р.- березень 2018 р. – 365 кал. днів, але 12 святкових і неробочих днів (пам’ятаємо, що 25 грудня 2017 р. святковий день, 2 травня 2017 р. також було святковим в останній раз, тому днів не 11, а 12). Отже, розрахунковий період = 365 – 12 = 353 кал. дні. Дні перебування на лікарняному та самі лікарняні включаємо в розрахунок. Середньоденний заробіток = (86000+1200)/353 = 247,03 грн.

На розрахунковий період припадає Великдень (8 квітня 2018 р.), тому віднімаємо цей день при розрахунку:

Відпускні = 247,03 × 13 = 3211,39 грн

Приклад 2. Якщо працівник відпрацював менше року

Працівника прийнято на роботу 05.02.2018 р. З 24.09.2018 р. йому надається щорічна відпустка на 14 кал. днів згідно графіку. Зарплата за розрахунковий період – березень 2018 р.-серпень 2018 р. – становить 46000 грн. Лютий не враховується, так як був відпрацьований не повністю.

У розрахунковому періоді – березень 2018 р.-серпень 2018 р. – 184 кал. днів, але 7 святкових і неробочих днів (2 травня 2018 р. уже не є святковим днем). Отже, розрахунковий період = 184 – 7 = 177 кал. дні. Дні перебування на лікарняному та самі лікарняні включаємо в розрахунок. Середньоденний заробіток =46000/177 = 259,89 грн.

Відпускні = 259,89 × 7 = 1819,23 грн

У разі якщо б працівник був прийнятий на роботу 01.02.2017 р., то лютий був би повністю відпрацьованим місяцем. Тоді включати до розрахунку треба було б період – лютий 2018 р.-серпень 2018 р. (205 кал. дні без святкових і неробочих днів) та відповідно зарплату за лютий.

Приклад 3. Річна премія

Працівника прийнято на роботу 02.10.2017 р. З 24.09.2018 р. йому надається щорічна відпустка на 14 кал. днів згідно графіку. Зарплата за розрахунковий період – жовтень 2017 р.-серпень 2018 р. – становить 80000 грн (жовтень включаємо у розрахунок, так як 02 жовтня було першим робочим днем підприємства у місяці, понеділок). У січні 2018 р. працівнику нарахована річна премія за 2017 р. – 5000 грн.

У розрахунковому періоді – жовтень 2017 р.-серпень 2018 р. – 335–11=324 кал. днів (без святкових і неробочих днів). Так як розрахунковий період складається з 11 місяців, то річна премія враховується частково. За кожний місяць розрахункового періоду включається 1/12 премії, тому необхідно врахувати 11/12 річної премії. Середньоденний заробіток = (86000+5000×11/12)/324 = 279,58 грн.

Відпускні = 279,58 × 14 = 3914,12 грн

Приклад 4. Відпустка за кілька років

Працівнику з 24.09.2018 р. надається щорічна відпустка на 34 кал. дні згідно графіку (24 кал. дні за поточний рік та 10 невикористаних кал. днів відпустки за минулий рік). Зарплата за розрахунковий період – вересень 2017 р.-серпень 2018 р. – становить 88000 грн.

У розрахунковому періоді – вересень 2018 р.-серпень 2018 р. 365–11 кал. дні (без святкових і неробочих днів). Той факт, що працівник бере дні відпустки також за минулий розрахунковий період (рік) ніяк не впливає на розрахунок поточних відпускних. Середньоденний заробіток = 88000/354 = 248,59 грн. При розрахунку віднімаємо 1 святковий день (14 жовтня):

Відпускні = 248,59 × (34–1) = 8203,47 грн

Приклад 5. У розрахунковому періоді є відпустка без збереження зарплати

Працівнику з 24.09.2018 р. надається щорічна відпустка на 14 кал. днів згідно графіку. Зарплата за розрахунковий період – вересень 2017 р.-серпень 2018 р. – становить 87000 грн. У січні 2018 р. працівник був 7 кал. днів у відпустці за власний рахунок. Розрахуємо суму відпускних. У розрахунковому періоді – вересень 2017 р.-серпень 2018 р. – 354 кал. днів (без 11 святкових днів). Однак, час відпустки без збереження зарплати виключається з розрахунку. Середньоденний заробіток = 87000/(354–7) = 250,72 грн.

Відпускні = 250,72 × 14 = 3510,08 грн

Компенсація за невикористану відпустку

Розрахунок компенсації нічим не відрізняється від розрахунку відпускних. У загальному випадку замінювати відпустку грошовою компенсацією заборонено. Винятками є:

 • звільнення, коли виплачується компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток “на дітей”;
 • звільнення педагогічних, науково-педагогічних, наукових співробітників та фахівців навчальних установ, які відпрацювали не менше 10 місяців (грошова компенсація визначається з розрахунку тривалості повної щорічної відпустки);
 • за бажанням співробітника, якщо тривалість наданої щорічної та додаткових відпусток не менша 24 кал. днів.

Коригування відпускних

Коригування середнього заробітку при розрахунку відпускних здійснюється у разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів у розрахунковому періоді. Для цього розраховується коефіцієнт підвищення. При цьому необхідно умовою є те, щоб підвищення окладів відбулося для всіх працівників підприємства, а не вибірково окремим працівникам. Також коригування відпускних не здійснюють при переведенні працівника на вищий тарифний розряд (оклад), у разі збільшення зарплати за рахунок інших йому доплат, наприклад, за рахунок доплати до мінзарплати.

Виплати, які підлягають коригуванню у розрахунковому періоді, є таким ж, які і при нарахуванні звичайних відпускних, у т.ч. сума індексації зарплати, доплати і надбавки, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Коефіцієнт коригування відпускних розраховується наступним чином:

Коефіцієнт коригування =

Посадовий оклад після підвищення

Посадовий оклад до підвищення

Розрахунок відпускних у такому випадку відбувається у такій послідовності:

 • розраховується коефіцієнт коригування окремо щодо кожного працівника в кожному випадку підвищення посадового окладу (тарифної ставки);
 • коефіцієнт множать на суми виплат за період до підвищення. Зарплату в місяці розрахункового періоду, в якому відбулося підвищення посадових окладів (тарифних ставок), не коригують;
 • виходячи з відкоригованої зарплати визначають середній заробіток для розрахунку відпускних та розраховують самі відпускні.

Приклад 6. Коригування відпускних

Працівникові надано щорічну відпустку з 04.06.2018 р. на 14 кал. днів. Посадовий оклад з 01.01.2018 р. становить 9000 грн (до підвищення – 7500 грн). Підвищення окладів відбувалося всім працівникам підприємства. Розрахунковий період до розрахунку відпускних: червень 2017 р.- травень 2018 р.

Дані про зарплату за цей період:

Приклад 6. Коригування відпускних

Середньоденна зарплата дорівнює: 178780 грн /354 = 505,03 грн. Коефіцієнт підвищення становить: 9000/7500=1,2.

Розраховуємо відпускні: 505,03×14= 7070,42 грн.

Відпустка та відпускні при неповному робочому часі

При розрахунку відпускних в умовах неповного робочого часу слід виділити 2 ситуації:

 • працівник з незалежних від нього причин працював у режимі неповного робочого тижня за ініціативою роботодавця (наприклад, наказом керівника по підприємству у зв’язку з неможливістю забезпечити роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня). У такій ситуації необхідно виключити ці дні з розрахункового періоду;
 • працівник працював чи працює в умовах неповного робочого дня (незалежно від того, чи це з ініціативи роботодавця чи самого працівника), У такій ситуації при розрахунку відпускних практично немає жодних відмінностей від розрахунку відпускних у звичайній ситуації.

Приклад 7. Відпустка при неповному робочому часі

Працівник працює на 0,5 ставки по 4 год за табелем з 8 нормативних год за день. Він має право на стандартну відпустку тривалістю 24 кал. дні. Якщо за 12 попередніх місяців він заробив 40000 грн, то сума відпускних буде дорівнювати: 24×40000/354 = 2711,86 грн. Ніяких коригувань проводити не треба.

Відпустка: яких помилок уникати роботодавцю та працівникові

Судова практика
• Відпустка з наступним звільненням і звільнення під час відпустки допустимі
• Закон не конкретизує, які документи має пред’явити одинока мати, щоб отримати додаткову відпустку
• Самовільним подовженням відпустки не відстрочиш звільнення за строковим договором
• Звільнення за самовільний вихід у соціальну відпустку — правомірне
• Не можна примусово відправити у щорічну відпустку

Перехідні відпускні

Перехідні відпустки – це відпустки, які розпочинаються в одному місяці, а закінчуються в іншому. Основною проблемою таких відпускних є розрахунок податків та зборів, пов’язаних з їх виплатою: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору (ВЗ) та єдиного соціального внеску (ЄСВ). Треба врахувати наступне:

 • нарахувати відпускні можна або одразу в місяці виходу працівника у відпустку або окремо за кожним місяцем, на які припадає відпустка. Останній варіант краще, так як все одно розбивка частинами необхідна для розрахунку ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Крім того, цього вимагає для подачі статзвітності пп. 1.6.1 Інструкції зі статистики заробітної плати (наказ Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5);
 • відпускні виплачуються у повній сумі до початку відпустки, а з їх виплатою сплачуються ПДФО, ЄСВ, ВЗ з повної суми відпускних;
 • ПДФО при виплаті таких відпускних треба розрахувати окремо по кожному періоду (абз. 3 пп. 169.4.1 ПКУ). Податкову соціальну пільгу (ПСП), у разі її наявності, треба застосовувати окремо за кожний місяць, на який припадає відпустка, враховуючи зарплату за відповідний місяць. По місяцю виходу у відпустку її визначають одразу. Щодо суми ж відпускних, які нараховуються за майбутні місяці ПСП одразу не застосовують, так як невідомий загальний місячний оподатковуваний дохід за майбутні місяці. У місяці виходу працівника з відпустки роблять перерахунок з урахуванням ПСП (див. приклад 8). Щодо форми 1ДФ, то відпускні показуються у повній сумі у графі 3а з ознакою доходу “101” у кварталі виходу працівника у відпустку (див. роз’яснення ДФС у підкатегорії 103.25 ЗІР);
 • ВЗ також треба розрахувати одразу на всю суму відпускних. Пам’ятаємо, що ВЗ має іншу базу нарахування та для нього ПСП застосовувати не треба;
 • ЄСВ також треба розрахувати окремо по кожному періоду. Мінімальна та максимальна база нарахування ЄСВ застосовується окремо щодо кожного місяця нарахування відпускних.

Перехідні відпускні 2019

Приклад 8. Перехідні відпускні

Працівник іде у відпустку з 26.03.2018 р. по 19.04.2018 р. Дохід працівника за березень 2017 р.-лютий 2018 р. складає 118000 грн. Зарплата за березень 2018 р. – 6500 грн.

Середньоденна зарплата = 118000/(365–12) = 334,28 грн (враховуємо 2 травня 2017 р. як святковий день, тому віднімаємо 12, а не 11 кал. днів).

Кількість кал. днів відпустки 25, але віднімаємо 1 день (Великдень) і залишається 24.

Загальна сума відпускних: 334,28×24= 8022,72 грн, з них сума відпускних за березень 2339,96 грн (=334,28×7) та за квітень 5682,76 грн (=334,28×17).

Сума доходу працівника за березень: 8839,96 грн (=2339,96+7500).

Дохід за березень (8839,96 грн) перевіряємо на право отримання ПСП (для 2018 р. гранична сума доходу за умови прожиткового мінімуму 1762 грн складає 2470 грн). У даному випадку ПСП відсутня. Тому сума сплачених податків і зборів дорівнює:

 • ПДФО = 8839,96×0,18+5682,76×0,18 = 1591,19 +1022,90 = 2614,09 грн
 • ВЗ = (8839,96+5682,76) ×0,015=14522,72×0,015=217,84 грн
 • ЄСВ = 14522,72×0,22 = 3195,00 грн

У квітні після виходу працівника з відпустки його місячна сума доходу буде перерахована. Якщо його заробіток за квітень складе 1600 грн, то сплаті підлягатиме:

ПДФО за квітень = (1200 + 5682,76) ×0,18 – 1022,90 = 1238,90 – 1022,90 = 216 грн

У разі наявності ПСП, квітний заробіток (6882,76 грн) працівника має бути перевірений граничну межу ПСП та зменшений на суму пільги (при такій сумі доходу це можливо тільки за наявності необхідно кількості дітей віком до 18 років).

Виплата відпускних

Зарплата за час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону про відпустки). Маються на увазі кал. дні (див. лист Мінсоцполітики від 26.06.2009 р. № 155/13/116-09).

Період надання щорічних відпусток установлюється графіком, узгоджується між працівником і власником (керівництвом). Працівник має бути письмово повідомленим про дату початку відпустки не пізніше, як за 2 тижні до встановленого графіком терміну.

Враховуючи той факт, що не завжди можна витримати 3-денний термін щодо виплати відпускних, наприклад, у ситуації коли працівник має право на негайну відпустку, необхідності відпустки за сімейними обставинами чи станом здоров’я, то рекомендуємо, щоб у таких ситуаціях у заяві про надання відпустки працівником було зазначено своє бажання отримати оплату відпустки у терміни визначені між працівником та роботодавцем. Цьому не заперечує лист Мінсоцполітики від 05.01.2012 р. № 7/13/133-12.

Відкликали з відпустки працівника — перерахуйте відпускні та податки

Розрахунок відпускних у 2018 році
Відповідає Ірина ЧИГИР головний редактор MCFR Головбух
ЧИМ ДОПОМОЖЕ СТАТТЯ: правильно скоригувати суму відпускних і податків, якщо достроково відкликали працівника з відпустки. ВІД ЧОГО ВБЕРЕЖЕ: від заниження фінансового результату до оподаткування на суму середнього заробітку, що припадає на невикористані дні відпочинку

Відпускні у звіті з ЄСВ

Відпускні у звіті форми № Д4 (місячна) відображаються згідно вимог пп. 9 розділу IV наказу Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435. Сума відпускних розбивається на дві частини:

 • сума, що припадає на місяць виходу у відпустку. Вона вносяться до графи “Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань “10”.
 • суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях. Вони включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань “10”.

Облік відпускних

При нарахуванні відпускних підприємства мають використовувати забезпечення (резерв) відпусток (рах. 471). Створення забезпечення є обов’язковим згідно П(С)БО 10 “Зобов’язання” (пп. 9,14 стандарту). Не створювати забезпечення можуть тільки підприємства, які підпадають під дію П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” (п. 8).

Бухгалтерські проведення з нарахування відпускних матимуть вигляд:

У разі створення забезпечення:

Якщо забезпечення створене не було:

Господарська операція

Дт

Кт

Дт

Кт

471

661

23, 91, 92, 93

661

Нараховані відпускні

471

651

23, 91, 92, 93

651

Нарахований ЄСВ на суму відпускних

Щодо утримання податків та зборів з відпускних, то це є частиною обліку зарплати.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини