text
Головбух

Заповнюємо форму № 1ДФ правильно

 • 3 листопада 2017
 • 10867

Хто, як та коли подає звітність з розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку – читайте в статті

Форма розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку та Порядок її заповнення та подання затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.

Удосконалення закону про бухоблік: до чого готуватись у 2018 році

Хто подає форму № 1ДФ

Подавати форму № 1ДФ мусять податкові агенти.

Довідка

Податковий агент – це юридична та самозайнята особа, що нараховує/виплачує дохід фізичним особам та мусить нарахувати, утримати і сплатити до бюджету ПДФО від імені та за рахунок фізичної особи з виплачених їй доходів, а також військовий збір.

Самозайняті особи – це фізособ-підприємці та особи, що провадять незалежну професійну діяльність.

Податковий агент подає форму № 1ДФ, якщо протягом звітного періоду нараховував доходи фізособам, незалежно від того, чи виплатив їх.

Якщо у звітному кварталі податковий агент не нараховував і не виплачував доходів фізособам, він не має подавати форму № 1ДФ.

Куди та коли подати форму № 1ДФ

Форму № 1ДФ податкові агенти подають щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу. Якщо гранична дата подання звіту — вихідний або святковий день, останнім днем подання буде наступний після нього робочий день.

податкові агенти

юридичні особи подають форму № 1ДФ до органу ДФС за своїм місцезнаходженням

самозайняті особи

за своєю податковою адресою. Податкова адреса фізособи — це місце її проживання, за яким фізособу беруть на облік як платника податків у органі ДФС

Форму № 1ДФ подають на всіх працівників. Обов’язково заповнюють їхні податкові номери або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які мають позначку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Філії або інші відокремлені підрозділи юридичної особи, уповноважені нараховувати працівникам зарплату, утримувати та перераховувати ПДФО, самостійно подають форму № 1ДФ до органу контролю за своїм місцезнаходженням.

За підрозділи, що не мають таких повноважень, звітує юридична особа. Зокрема, подає форму № 1ДФ у вигляді окремої порції за такий підрозділ до органу ДФС за своїм місцезнаходженням і надсилає її копію до органу ДФС за місцезнаходженням підрозділу. У порції, яку подають за відокремлений підрозділ, зазначають відомості щодо фізосіб — працівників цього підрозділу.

► Облік ліквідації основних засобів

Формат подачі звіту № 1ДФ

Штатна чисельність працівників юридичної особи

Скільки порцій подавати

до 1000 осіб

єдиним документом однією порцією

більше 1000 осіб

можна подати кількома порціями,

кожна порція є окремим податковим розрахунком зі своїм номером

Форму № 1ДФ податковий агент подає до органу контролю у двох примірниках. Один примірник йому повертають — із підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом і проставленим номером порції, отриманим за обов’язкової реєстрації розрахунку в органі контролю.

► Чи може підприємець-єдинник сам собі надати поворотну фінансову допомогу

Форму № 1ДФ можна подати в один зі способів:

 • в електронному вигляді за наявності ключів ЕЦП;
 • на папері разом з електронною формою на флешці або диску;
 • лише в паперовій формі, якщо в ньому не більше ніж 10 рядків.

Паперову форму № 1ДФ можна надіслати до ДФС поштою (листом із повідомленням про вручення) або подати особисто.

Скачати бланк форми № 1ДФ

Заповнюємо форму № 1ДФ правильно  Заповнюємо форму № 1ДФ правильно

Як заповнити форму № 1ДФ

Форма № 1ДФ складається із загальної частини і двох розділів: розділу I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» та розділу II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір».

У загальній частині форми № 1ДФ податковий агент зазначає:

 • тип податкового розрахунку: «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подає;
 • номер порції навпроти напису «Порція»;
 • податковий номер юридичної особи — податкового агента або податковий номер чи серію та номер паспорта фізичної особи — податкового агента (для фізичної особи, що має позначку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • відповідну клітинку «Юридична особа» або «Самозайнята фізична особа»;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові самозайнятої фізичної особи, що подає податковий розрахунок, її податкову адресу;
 • найменування органу ДФС, до якого подає податковий розрахунок;
 • порядковий номер звітного кварталу і рік арабськими цифрами навпроти реквізиту «Звітний період».

У полі «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» податковий агент зазначає кількість осіб, які у звітному періоді працювали за трудовими договорами (контрактами). За поясненнями податківців, до цього реквізиту враховують зовнішніх сумісників. Якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалася у зв’язку з прийняттям або звільненням, зазначають максимальну чисельність працівників. До реквізиту «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» не враховують працівниць, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, незалежно від того, чи виплачували їм дохід.

Малоцінні необоротні активи 2017

У полі «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляють кількість працівників, які працювали за цивільно-правовими договорами у звітному періоді. До цього реквізиту не враховують фізосіб-підприємців, які виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД, та фізособ, які отримали доходи за договорами оренди нерухомого (рухомого) майна.

Реквізити «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» та «Працювало за цивільно-правовими договорами» заповнюють лише за наявності в податкового агента працівників і винятково для першої порції.

У розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» форми № 1ДФ податковий агент зазначає нараховані/виплачені доходи, утриманий/сплачений до бюджету ПДФО за кожною фізособою окремо та їхні податкові номери або серії та номери паспортів. Докладніше про заповнення розділу І — у таблиці 1.

Порядок заповнення розділу І форми № 1ДФ

Номер графи

Назва реквізиту

Що зазначати

Примітки

1

№ з/п

Порядковий номер рядка

Якщо фізособа у звітному періоді отримувала кілька видів доходів або різні види ПСП, заповнюють кілька рядків

2

Податковий номер або серія та номер паспорта

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта фізичної особи, про яку надають інформацію

Серію та номер паспорта зазначають для фізичної особи, що має позначку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за паспортом

Сума нарахованого доходу (грн, коп.)

Дохід (як оподатковуваний, так і не оподатковуваний ПДФО), нарахований фізособі за звітний квартал, окремо за кожною ознакою доходу (графа 5) відповідно до Довідника ознак доходів

Нарахований дохід показують незалежно від факту виплати у повній сумі, без утримань із нього ПДФО та військового збору

3

Сума виплаченого доходу (грн, коп.)

Дохід, фактично виплачений фізособі у звітному кварталі

Зарплату, яку виплачуватимуть у встановлені терміни в наступному місяці, відображають у податковому розрахунку за той період, до якого входить попередній місяць, за який зарплату нарахували. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал включають зарплату за січень (нараховану в січні та виплачену в лютому), за лютий (нараховану в лютому та виплачену в березні), за березень (нараховану в березні та виплачену у квітні). Зарплату, що виплачують з порушенням встановлених термінів, відображають у податковому розрахунку за той період, в якому її фактично виплатили

Сума утриманого податку (грн, коп.) нарахованого

Суму ПДФО, утриману з доходів, нарахованих у звітному кварталі та внесених до графи 3а

4

Сума утриманого податку (грн, коп.) перерахованого

Суму ПДФО, фактично перераховану до бюджету у звітному кварталі

Якщо роботодавець виплачує зарплату регулярно, то у рядку відображають суму ПДФО, фактично перераховану до бюджету в першому місяці наступного кварталу (ЗІР, категорія 103.25)

Ознака доходу

Ознаку доходу згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання форми № 1ДФ

Якщо доходи виплачують у звітному кварталі не в повному обсязі й остаточно їх виплатять у наступних кварталах, ознака доходу для всіх виплат має бути одна

6

Дата прийняття на роботу
(дд/мм/рррр)

Інформацію лише про тих працівників, яких прийняли на роботу у звітному кварталі

Якщо працівника в одному звітному кварталі декілька разів звільняли та приймали на роботу, то у формі № 1ДФ за звітний період на нього заповнюють стільки рядків, скільки разів надходила інформація про його прийняття (звільнення)

7

Дата звільнення з роботи
(дд/мм/рррр)

Інформацію лише про тих працівників, які звільнилися у звітному кварталі

8

Ознака подат. соц. пільги

Ознаку ПСП згідно з Довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання форми № 1ДФ

Якщо працівникові у звітному кварталі надавали різні ПСП, заповнюють декілька рядків з ознакою доходу «101»

9

Ознака (0, 1)

У разі коригування проставляють «0», якщо рядок потрібно ввести, або «1», якщо рядок потрібно вилучити

Заповнюють у податковому розрахунку «Звітний новий» або «Уточнюючий»

У розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» відображають загальні суми нарахованих і виплачених (перерахованих) доходів у вигляді відсотків, виграшів (призів) в лотерею, ПДФО з таких доходів та військовий збір із усіх доходів. Відомостей про фізособу у цьому розділі не зазначають.

Купуємо воду в офіс: податково-облікові наслідки

Порядок заповнення розділу ІІ форми № 1ДФ

Назва реквізиту

Порядок заповнення

Оподаткування процентів/Оподаткування виграшів (призів) у лотерею

Зазначають загальну суму доходу, нарахованого у вигляді процентів, суму нарахованого та перерахованого до бюджету ПДФО. Відомостей про фізосіб, яким нараховано такий дохід, не зазначають

Оподаткування процентів/Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення

Призначений для виправлення помилок. Заповнюють у податкових розрахунках «Звітний новий» і «Уточнюючий». Щоб виправити помилку, необхідно виключити весь рядок із неправильними даними, а в рядку «Оподаткування процентів»/«Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» зазначити правильні дані

Військовий збір

Зазначають загальну суму доходу, з якого утримують військовий збір, нарахованого та перерахованого до бюджету військового збору. До загальної суми доходів, нарахованих фізособам у звітному кварталі, включають як оподатковувані, так і не оподатковувані військовим збором (ЗІР, категорія 103.25). Відомостей про фізосіб, яким нарахували такий дохід, не зазначають

Військовий збір — виключення

Призначений для виправлення помилок. Заповнюють у податкових розрахунках «Звітний новий» і «Уточнюючий» . Щоб виправити помилку, необхідно виключити рядок із неправильними даними, а в рядку «Військовий збір» зазначити правильні дані

Як виправити помилки в формі № 1ДФ

Реквізити форми № 1ДФ коригують, якщо податковий агент самостійно виявив помилки та на підставі повідомлень про помилки, які виявив орган ДФС.

Щоб виправити помилки, подають «Звітний новий» податковий розрахунок до спливу строку подачі звітного розрахунку. Після спливу строку подачі звітного розрахунку (як за звітний, так і за попередні періоди) помилки виправляють за допомогою «Уточнюючого» податкового розрахунку.

Читайте далі: як заповнюють звітну нову та уточнюючу форми № 1ДФ

Відповідальність

Форма № 1ДФ має статус податкової декларації. Зазначені у ній суми ПДФО вважають узгодженим податковим зобов’язанням і в разі неповної або несвоєчасної сплати стягують до бюджету разом зі сплатою штрафів і пені.

Податковий агент, що не подав форми № 1ДФ, подав із порушенням строків, не в повному обсязі, із недостовірними відомостями або помилками, несе відповідальність, передбачену пунктом 119.2 ПК. Його оштрафують на 510 грн, якщо порушення призвели до зменшення, збільшення податкових зобов’язань платника податків, зміни платника податків. За ті самі порушення протягом року, в якому застосовували штраф, податкового агента оштрафують у розмірі 1020 грн (п. 119.2 ПК).

Почувайтеся впевнено під час перевірки: 5 практичних порад

Не штрафуватимуть податкового агента, що після подання форми № 1ДФ за звітний період подав розрахунок «Звітний новий» до спливу строку подання з виправленнями за той самий звітний період або в наступних податкових періодах — «Уточнюючий» розрахунок, позаяк перерахував ПДФО.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та читайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві

➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій

➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль