Головбух

Облік ліквідації основних засобів

  • 13 жовтня 2017
  • 5871

Підприємство може прийняти рішення про ліквідацію основних засобів, які стали непридатними для подальшого використання. Причиною цього може бути фізичний та моральний знос, форс-мажорні чи решта обставин. З’ясуємо, як правильно документально оформити та провести облік ліквідації основних засобів.

Аби розпочати облік ліквідації основних засобів, підприємство повинне мати документальне підтвердження поведеного списання таких засобів. Що мається на увазі?

Проводимо ліквідацію основних засобів

Ліквідацію основних засобів (ОЗ) можуть здійснювати як за рішенням власника підприємства, так і з незалежних від нього обставин. 

Пункт 33 П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає, що основні засоби вилучаються з активів (списуються з балансу) у разі їх вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активами (фізичний та моральний знос, непридатність до подальшої експлуатації).

Через незалежні від власника обставини ОЗ ліквідуються у випадках, якщо вони або їх частина викрадені чи зруйновані внаслідок аварії, стихійного лиха тощо.

Пункт 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561 (далі — Методрекомендації № 561), зазначає, що для визначення непридатності ОЗ до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, неефективності або недоцільності їх поліпшення за наказом керівника підприємства створюється постійно діюча комісія, яка:

  • здійснює безпосередній огляд об’єкта, що підлягає списанню;
  • установлює причини невідповідності критеріям активу;
  • визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття ОЗ із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;
  • визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) ОЗ, установлює їх кількість і вартість;
  • складає і підписує акти на списання ОЗ.

Облік ліквідації основних засобів розпочинаємо на підставі Акта

Підприємство може використовувати форми актів на списання основних засобів затверджені наказом Мінстату від 29.12.1995 № 352 (№ ОЗ-3 «Акт списання основних засобів», № ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів») або наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818 (Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)Акт списання транспортних засобів).

В актах наводяться відомості про об’єкт, зокрема, інформація про кількість та вартість проведених ремонтів, технічний стан та причини списання.

Витрати зі списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання, відображають в акті в розділі «Розрахунок результатів списання об’єктів».

У разі списання ОЗ через незалежні від власника обставини (у результаті крадіжки, аварії або стихійного лиха) до акта додаються відповідні документи, що підтверджують факт таких подій. Такими документами можуть бути: довідка торгово-промислової палати про засвідчення форс-мажорних обставин, довідка з правоохоронних органів, інспекції санітарно-гігієнічного, архітектурно-будівельного, пожежного контролю тощо.

За даними зазначених актів роблять відмітки про вибуття ОЗ в Інвентарній картці обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6)/Інвентарній картці обліку об’єкта основних засобів та в Картці обліку руху основних засобів (ф. № ОЗ-8)/Інвентарному списку основних засобів.

Акти на списання затверджує керівник підприємства, і вони є підставою для відображення результатів ліквідації в обліку.

Бухгалтерський облік ліквідації основних засобів

Фінансовий результат від вибуття об’єктів ОЗ визначається вирахуванням з доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям ОЗ (п. 34 П(С)БО 7). Зазвичай доходи при ліквідації ОЗ не виникають. Пункт 44 Метод­рекомендацій № 561передбачає, що у випадках, коли за результатами ліквідації оприбутковуються і зараховуються на рахунки обліку матеріальні запаси, включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які приймаються спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємствами, деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і демонтажу ОЗ, одночасно визнається інший дохід (субрахунок 746 «Інші доходи»).

Запаси, отримані унаслідок ліквідації ОЗ, оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матеріальних цінностей, які будуть використовуватися як запасні частини, витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням цих запасів у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях, включаються до їх первісної вартості (пп. 2.12 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 № 2).

Складання та подання податкової декларації з рентної плати для місячних платників податкуЗапаси, отримані в результаті ліквідації ОЗ, оприбутковують за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання

У складі витрат від ліквідації ОЗ відображається їх залишкова вартість (субрахунок 976 «Списання необоротних активів») та витрати, пов’язані з ліквідацією (розбирання, демонтаж). До витрат, пов’язаних із ліквідацією ОЗ, можуть бути віднесені витрати на заробітну плату працівників та соціальні відрахування з неї, витрати запасів, послуги сторонніх підприємств тощо.

Згідно з пунктом 21 П(С)БО 7, якщо списуються ОЗ, які раніше були переоцінені, сума перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цих ОЗ включається до складу нерозподіленого прибутку (субрахунок 441 «Прибуток нерозподілений») з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках (субрахунок 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»).

У разі часткової ліквідації ОЗ його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта (п. 35 П(С)БО 7).

Чи застосовувати РРО у разі часткової оплати продукції через POS-термінал Читайте у продовженні статті:

Приклад відображення в обліку операцій зі списання ОЗ за ініціативою власника

Приклад відображення в обліку операцій зі списання ОЗ через незалежні від підприємства обставини

Приклад відображення в обліку операцій зі списання частини вкрадених ОЗ

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл