Головбух

Сертифікат бухгалтера: чи варто отримувати та який обрати

  • 26 вересня 2017
  • 2620

Сертифікація — це спосіб підтвердити рівень кваліфікації спеціаліста. Вона передбачає навчання та іспит за його результатами. Якщо спеціаліст успішно складає іспит, він отримує документ (сертифікат), який підтверджує рівень кваліфікації. Як сертифікуються бухгалтери комерційних підприємств — розповімо у цій публікації.

Бухгалтерська сертифікація підтверджує передовсім знання стандартів обліку — МСФЗ (міжнародних стандартів фінансової звітності), НП(С)БО (національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку), GAAP USA (стандартів обліку, які застосовують у США) тощо.

Процедуру сертифікації здійснюють громадські бухгалтерські організації (асоціації, федерації), а не державні органи. Кожна така організація розробляє власну систему підготовки, обирає дисципліни для навчання. Тому бухгалтер, який отримав сертифікат у якійсь із цих організацій, підтверджує рівень кваліфікації тільки в межах вимог такої організації. Вимоги організацій різняться між собою, хоча за основу всі можуть узяти одне й те саме, наприклад знання МСФЗ. Якщо бухгалтер захоче «стати своїм» і для інших бухгалтерських спільнот (організацій), проходити процедуру сертифікації доведеться в кожній із них.

Визначаємо дату оприбуткування товарів Чи знаєте ви, що витрати на сертифікацію бухгалтера впливають на об'єкт оподаткування податком на прибуток? Про це, а також про інші податкові наслідки ми розповіли тут:

Хто зобов’язаний отримати сертифікат

Підприємства самостійно обирають форму ведення бухобліку:

Тобто бухгалтерський облік на підприємстві може вести навіть не бухгалтер. Це може робити власник підприємства чи його керівник. Або підприємець, який надає послуги з бухгалтерського обліку, чи аудиторська фірма.

Припустімо, що підприємство таки має у штаті бухгалтера чи навіть кількох бухгалтерів. Які вимоги до їх освітньо-кваліфікаційного рівня висувати?

Закон про бухоблік не висуває до бухгалтера жодних вимог. Тому звернімося до базового нормативного документа стосовно кваліфікації — Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

ДКХПП є систематизованим збірником описів професій і визначає перелік основних робіт, які властиві певній професії (див. випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»). Причому довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. У розділі «Кваліфікаційні вимоги» ДКХПП є вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи. На основі ДКХПП підприємства розробляють посадові інструкції працівників.

Виберемо з цього довідника вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців бухгалтерського напряму (табл.).

Зауважте, що ДКХПП не висуває вимог щодо наявності післядипломної освіти за професіями бухгалтерського напряму. Тобто з погляду ДКХПП бухгалтерові достатньо мати диплом вищого навчального закладу.

Однак норми ДКХПП є лише основою для розроблення посадових інструкцій. Тому підприємства в конкретних інструкціях можуть розширювати вимоги до кваліфікаційної підготовки працівників. Причому такі вимоги можуть містити інші нормативні документи.

Коли та як складати бухгалтерську довідку

Сертифікат бухгалтера: чи варто отримувати та який обрати
Тетяна Нижникексперт МСFR Головбух
Бухгалтерська довідка допоможе виправити помилки, нарахувати амортизацію чи середню зарплату, замінить документ від контрагента, стане підставою для податкового кредиту з ПДВ. Складете її запросто з нашими підказками. Для дуже зайнятих — приклади оформлення бухдовідки по найчастішим операціям: Приклад 1. Виправляємо помилку минулого періоду звітного року Для дуже зайнятих — приклади оформлення бухдовідки по найчастішим операціям: Приклад 1. Виправляємо помилку минулого періоду звітного року. Приклад 2. Виправляємо минулорічні помилки Приклад 3. Виправляємо помилки поточного періоду звітного року коректурним способом. Приклад 4. Виправляємо помилки поточного періоду звітного року методом сторно.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бухгалтерських професій

№ з/п

Назва професії

Освітньо-кваліфікаційний рівень

1

Конторський службовець (бухгалтерія)

Повна загальна середня освіта і професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта і професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

2

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

3

Рахівник

4

Бухгалтер (без категорії, І, ІІ категорії)

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи залежно від категорії і рівня освіти

5

Головний бухгалтер

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж залежно від посади і рівня освіти

6

Аудитор

7

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

8

Бухгалтер-ревізор

9

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

Наприклад, особливі вимоги висувають до головних бухгалтерів:

Головні бухгалтери зазначених організацій мають підвищувати кваліфікацію за програмами, що затверджує Нацкомфінпослуг (для головбухів фінустанов) і НКЦПФР (для головбухів професійних учасників ринку цінних паперів). Але таке підвищення кваліфікації не є сертифікацією. Бухгалтерів інших галузей нормативні документи не зобов’язують підвищувати кваліфікацію.

Отже, бухгалтери не зобов’язані сертифікуватися. Таку думку підтверджує лист Мінфіну від 13.02.2012 № 31-08410-07-29/3418: «Законом вимог щодо наявності у бухгалтера сертифіката з МСФЗ та проходження навчання для його отримання не передбачено». Мінсоцполітики в листі від 13.01.2012 № 12/13/116-12 також зазначило: «...кваліфікаційними характеристиками головного бухгалтера, бухгалтера (з дипломом фахівця) і бухгалтера, які містяться у ДКХПП, норми щодо підвищення кваліфікації з метою отримання відповідного сертифіката МСФЗ не передбачені».

Тому наш висновок однозначний: чинні нормативні документи не зобов’язують бухгалтерів сертифікуватися. Проте підприємства мають право встановити таку вимогу в посадовій інструкції бухгалтера. Вимагати наявності сертифіката можуть і засновники підприємства (здебільшого іноземні).

Які є системи сертифікації бухгалтерів

Наведемо найпопулярніші в Україні програми сертифікації бухгалтерів.

САР

Certified Accounting Practitioner (САР) — сертифікований бухгалтер-практик, вимовляється як «кеп». Тут навчають фінансового (МСФЗ), управлінського обліку, податків і права (українських). Вищої професійної освіти не вимагають. Знадобиться досвід роботи за фахом понад рік і рекомендація професійного об’єднання.

Фактично це перший рівень сертифікації СІРА.

В Україні сертифікати САР мають право видавати:

  • Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів агропромислового комплексу України.

Бухгалтер САР здатен вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всі основні звіти, в т. ч. податкові декларації.

СІРА

Certified International Professional Accountant (СІРА) — сертифікований міжнародний професійний бухгалтер, вимовляється як «сіпа». Це другий (останній) рівень сертифікації СІРА. Окрім дисциплін першого рівня, тут навчають більш розширено фінансового й управлінського обліку, аудиту, фінансового менеджменту й управлінських інформаційних систем. Вимагають наявності вищої освіти, досвіду роботи понад три роки, рекомендації професійного об’єднання. Сертифікати СІРА видають ті самі об’єднання, що й САР.

Бухгалтер СІРА, крім компетенцій САР, здатен застосовувати професійне судження до питань фінансового управління та долучатися до управлінських рішень.

Сертифікати САР/СІРА знадобляться передовсім бухгалтерам, які планують стати членами професійних бухгалтерських організацій, що входять до складу Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.

НСБУ

Національну сертифікацію бухгалтерів України (НСБУ) пропонує Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА). Вона є різновидом сертифікації САР. Але замість фінансового обліку за МСФЗ навчають НП(С)БО.

Щоб отримати сертифікат НСБУ, бухгалтер має бути членом УАСБА, успішно скласти іспити з відповідних дисциплін, мати досвід професійної роботи понад рік і необхідний досвід роботи з комп’ютерними програмами.

САРА

Certified agricultural professional accountant (САРА) — сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва. Сертифікацію розробив і запровадив Інститут обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України. Навчання призначене для бухгалтерів аграрного сектору економіки України, під час якого вони опановують такі дисципліни:

  • Облікова політика: капіталізація і підвищення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі;
  • Звітність підприємств агробізнесу в забезпеченні прозорості інтеграційних процесів;
  • Система податкових платежів та спеціальні режими оподаткування агробізнесу.

А також одну спеціалізовану дисципліну на вибір:

  • Облік майна та сільськогосподарської діяльності за МСБО 41 «Сільське господарство», і П(С)БО 30 «Біологічні активи»;·
  • Облік на промислових підприємствах аграрного сектору за напрямами спеціалізації;
  • Інноваційні аспекти обліку майна в державних підприємствах аграрного сектору;
  • Забезпечення конкурентної системи обліку і аналізу господарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Щоб отримати сертифікат САРА, необхідно бути членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Сертифікат бухгалтера: чи варто отримувати та який обрати
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

АССА DipIFR (рос.)

АССА DipIFR (рос.) — це програма сертифікації від Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (Велика Британія). У межах цієї програми бухгалтери опановують лише фінансовий облік за МСФЗ.

Програма сертифікації АССА складається з 14 іспитів. DipIFR є еквівалентом одного з іспитів АССА, який можна складати російською мовою, решту — лише англійською. Бухгалтер, який успішно склав 14 іспитів, має право отримати сертифікат АССА.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл