Головбух

Реєстраційний ліміт з мінусом

 • 8 грудня 2016
 • 9582

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних з 01.07.2015 обмежена. З’ясуємо, як зареєструвати податкову накладну, якщо реєстраційний ліміт — від’ємний, чи обов’яз­ково для цього поповнювати електронний рахунок та як визначити суму ПДВ, що її потрібно внести на електронний рахунок для погашення податкових зобов’язань за звітний період

Зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкову накладну з 01.07.2015 можливо лише за умови дотримання вимог щодо наявності відповідної реєстраційної суми ПДВ (ліміту).

Обчислення реєстраційного ліміту

Реєстраційний ліміт обчислюють за формулою відповідно до пункту 200-1.3 Податкового кодексу України (ПК), а саме:

 • ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРахΣНаклВид – ΣВідшкод – ΣПеревищ,
 • де  ΣНаклОтр — загальна сума ПДВ за отриманими податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН;
 •      ΣМитн — загальна сума ПДВ, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;
 •      ΣПопРах — загальна сума поповнення електронного ПДВ-рахунку з поточного рахунку платника;
 •      ΣНаклВид — загальна сума ПДВ за виданими податковими накладними/розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;
 •      ΣВідшкод — загальна сума ПДВ, заявлена до бюджетного відшкодування;
 •      ΣПеревищ — загальна сума перевищення задекларованих податкових зобов’язань над сумою ПДВ, що міститься в складених платником по­даткових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Платник ПДВ може зареєструвати в ЄРПН податкову накладну або розрахунок коригування до неї лише за умови, якщо реєстраційний ліміт перевищує або дорівнює сумі ПДВ, зазначеній у цих документах.

У разі якщо реєстраційний ліміт є меншим ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, зареєструвати таку податкову накладну платник не зможе. Йому буде відмовлено у цьому.

У такому випадку, а також у разі якщо обчислена за формулою сума має від’ємне значення (див. Таблицю), для отримання можливості зареєструвати податкову накладну в ЄРПН платнику потрібно збільшити реєстраційний ліміт (див. Приклад 1).

З урахуванням алгоритму формули це можливо здійснити за рахунок:

 • отриманих податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих у ЄРПН;
 • сплати ПДВ на митниці (у разі здійснення імпортних операцій);
 • поповнення рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ.

Порядок заповнення податкової накладної 2018

Крім того, згідно з вимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПК з 01.07.2015 реєстраційна сума автоматично збільшується на:

 • суму середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців (так званий овердрафт);
 • суму помилково або надміру сплачених до бюджету коштів.

Також нагадаємо, що залишки від’ємного значення ПДВ станом на 01.02.2015 за вибором платника або збільшують розмір реєстраційної суми з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту в декларації за звітний (податковий) період, або підлягають поверненню платнику у порядку, який діяв у 2014 році (п. 33 підрозд. 2 розд. XX ПК).

Отже, у разі якщо реєстраційний ліміт має від’ємне значення навіть з урахуванням зазначених вище бонусів, передбачених розділом ХХ ПК, щоб зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, платнику доведеться «вивернути калитку» та поповнити електронний ПДВ-рахунок з власного поточного банківського рахунку в межах суми, якої бракує.

Якщо платник не має достатньо коштів на поточному рахунку, то він може звернутися до постійних покупців з проханням перерахувати аванс на його банківський рахунок. Пам’ятайте, що електронний ПДВ-рахунок може поповнюватися лише з власного поточного рахунку в банку платника.

► План комплексних перевірок 2018

Якщо і цей варіант не пройде, доведеться чекати чергової податкової накладної від постачальника, яка збільшить реєстраційний ліміт, і лише тоді зареєструвати податкову накладну в ЄРПН. Однак зважайте на те, що граничний строк реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН становить 15 календарних днів з дати їх складання. Порушення цього строку хоч на один день призведе до застосування штрафу.

Як розрахувати суму, на яку потрібно поповнити електрон­ний ПДВ-рахунок для того, щоб зареєструвати податкову накладну в ЄРПН, розглянемо на Прикладах 1 та 2.

Приклад 1. Розрахунок суми поповнення електронного ПДВ-рахунку на дату реєстрації податкової накладної в ЄРПН

Підприємство має зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, у якій сума ПДВ становить 10 000 грн.

Реєстраційний ліміт на дату реєстрації має від’ємне значення і становить –30 000 грн. (див. Таблицю).

Для отримання можливості зареєструвати таку податкову накладну потрібно збільшити реєстраційну суму на 40 000 грн. (30 000 грн. + 10 000 грн.).

Дані системи електронного адміністрування ПДВ

Реквізит

Сума

1

Стан рахунку

-

2

Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

– 30 000

3

Загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі

150 000

4

Загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України

-

5

Загальна сума поповнення електронного рахунку з поточного рахунку платника податку

25 000

6

Загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі

200 000

7

Загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування

-

8

Загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих податкових контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих в Реєстрі

10 000

9

Сума збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

-

10

Сума середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали

5 000

11

Сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року

-

У разі якщо всі можливі варіанти збільшення реєстраційного ліміту використано, збільшити його можна лише шляхом перерахування платником з поточного банківського рахунку на електрон­ний ПДВ-рахунок 40 000 грн.

Приклад 2. Розрахунок суми поповнення електронного ПДВ-рахунку за умови отримання податкової накладної від постачальника

Враховуючи умови Прикладу 1, припустимо, що у платника не було можливості поповнити електронний ПДВ-рахунок. Однак протягом кількох днів він отримав від постачальників зареєстровані податкові накладні на загальну суму 60 000 грн., у т. ч. ПДВ — 10 000 грн. Крім того, ДФС підтвердила переплату в інтегрованій картці платника ПДВ на суму 12 000 грн.

 ЄСВ 2018

У такому разі, щоб своєчасно зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, у якій сума ПДВ становить 10 000 грн., платнику доведеться поповнити електронний ПДВ-рахунок на 18 000 грн. ((10 000 грн. + 12 000 грн.) – 40 000 грн.).

Сплата ПДВ за звітний період

Система електронного адміністрування ПДВ передбачає сплату узгоджених податкових зобов’язань до бюджету лише через відкритий у казначействі електронний ПДВ-рахунок.

Як було зазначено, цей рахунок поповнюють шляхом перерахування коштів платником з власного поточного рахунку в банку. Тобто платник може розраховувати на суми, перераховані ним з поточного банківського рахунку на електронний ПДВ-рахунок для збільшення реєстраційного ліміту з метою отримання можливості реєстрації податкових накладних у ЄРПН. Звичайно, за умови, що ці суми будуть обліковуватися на залишку електронного ПДВ-рахунку на дату сплати ПДВ за відповідний звітний період (див. Приклад 3).

Приклад 3. Розрахунок суми поповнення електронного ПДВ-рахунку для сплати податкових зобов’язань з ПДВ

Підприємство задекларувало за червень 2015 року ПДВ до сплати у сумі 40 000 грн.

Залишок коштів на електронному ПДВ-рахунку на граничну дату сплати податкових зобов’язань:

 • 40 000 грн. (дані Прикладу 1);
 • 18 000 грн. (дані Прикладу 2).

У першому випадку підприємство має достатньо коштів, щоб не поповнювати електронний ПДВ-рахунок для сплати ПДВ за червень 2015 року (40 000 грн. – 40 000 грн.).

► Норми робочого часу 2018

У другому випадку підприємство має поповнити електронний ПДВ-рахунок для сплати ПДВ за червень 2015 року на суму 22 000 грн. (40 000 грн. – 18 000 грн.).

Отже, для своєчасної реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН потрібно дотримуватись однієї вимоги: реєстраційний ліміт має бути не меншим ніж сума ПДВ, зазначена у цих документах.

У разі якщо реєстраційний ліміт менший ніж сума ПДВ у податковій накладній або розрахунку коригування, які платник має зареєструвати в ЄРПН, то платник зобов’язаний перерахувати потрібну суму коштів зі свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ.

Мінімальна зарплата 2018

Щоб убезпечити себе від застосування штрафу, встановленого статтею 120-1 ПК, продавець має зареєструвати податкову накладну протягом 15 календарних днів з дати її складання. Реєстрація на 16-й день обійдеться йому дорожче на 10% від суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній.

І наостанок звертаємо увагу, що не зареєстрована в ЄРПН податкова накладна:

 • не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту;
 • не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл