Головбух

Безвихідних ситуацій не буває, або Як оплатити несвоєчасний лікарняний після стаціонару

  • 21 липня 2017
  • 1475

Порядок і умови видачі, продовження та обліку ЛН передбачені Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

ГОЛОВНЕ У СТАТТІ

  1. Як продовжують лікарняний після виписки зі стаціонару
  2. Як оплачують лікарняний, якщо хворий порушує режим

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є листок непрацездатності (ЛН), виданий у встановленому порядку (ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIVдалі — Закон № 1105). ЛН — фінансовий документ, тому важливо правильно його заповнювати. Адже ЛН із помилками не оплачують.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку ЛН передбачені Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455) та Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності громадян, затвердженою наказом МОЗ від 03.11.2004 № 532 (далі — Інструкція № 532).

ЛН на продовження тимчасової непрацездатності

Якщо тимчасова непрацездатність продовжується, на лицьовому боці ЛН у графі «Стати до роботи» підкреслюють слова «Продовжує хворіти». У первинному ЛН також зазначають номер нового (продовженого) ЛН (це заповнюють у закладі охорони здоров’я, який видає листок непрацездатності на продовження). Заповнюючи новий ЛН, підкреслюють слова «Продовження листка № » і вписують номер та серію попереднього ЛН (п. 3.1, 3.13 Інструкції № 532).

Якщо потрібно продовжити лікування в амбулаторних умовах після виписки зі стаціонару, ЛН можуть продовжити на строк до трьох календарних днів із обов’язковим обгрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї (п. 2.9 Інструкції № 455). Тобто тимчасову непрацездатність хворого, якого виписали зі стаціонару з рекомендаціями продовжити лікування в амбулаторних умовах, оформлюють без перерви на вихідні дні.

Працівник мусить з’явитися на прийом до чергового лікаря поліклініки для огляду і продовження ЛН останнього дня тимчасової непрацездатності за ЛН, оформленим у стаціонарі.

Несвоєчасна явка хворого на прийом до лікаря

Несвоєчасна явка на прийом до лікаря означає порушення хворим режиму (п. 4.1 Інструкції № 532). Дату порушення режиму зазначають у графі «Відмітки про порушення режиму» і засвідчують підписом лікаря. Види порушень режиму записують у графі «Примітка» (п. 3.5 Інструкції № 532).

Якщо хворий з’явився на прийом до поліклініки пізніше призначеного дня, новий ЛН на продовження відкривають у день фактичної явки до лікаря, позаяк видають і продовжують документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність, лише після особистого огляду хвороголікуючим лікарем (п. 1.7 Інструкції № 455). У цьому випадку в ЛН на продовження лікар мусить записати дату і вид порушення хворим режиму.

Оплата належно оформлених ЛН

Якщо ЛН на продовження тимчасової непрацездатності заповнено правильно, проблем із його оплатою не буде. Так, коли працівник надає на підприємство два правильно заповнених ЛН, один із яких оформлено на продовження тимчасової непрацездатності, розрахунковий період для обчислення суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності й допомоги по тимчасовій непрацездатності визначають лише один раз — за первинним ЛН. Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачують коштом підприємства, решту — коштом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) (п. 2 ст. 22 Закону № 1105).

Оплата ЛН у разі порушення хворим режиму

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, втрачають право на цю допомогу із дня допущення порушення. Строк, що не буде оплачений, встановлює орган, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності (ст. 23 Закону № 1105). На підприємстві таким органом є комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — комісія).

У своїй роботі комісія керується Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25 (далі — Положення № 25).

Комісія розглядає підстави і правильність видачі (продовження) ЛН, перевіряє наявність усіх потрібних реквізитів (підписів лікарів, печатки закладу охорони здоров’я тощо) й ухвалює рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також про припинення (повністю або частково) її виплати.

Якщо ЛН заповнені з порушеннями Інструкцій № 455 та № 532, комісія приймає рішення повернути такі ЛН застрахованій особі. У такому разі заклади охорони здоров’я, що їх видали, мають внести відповідні виправлення або доповнення. Лише після цього комісія приймає рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за такими ЛН (лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 № 5.1-31-768).

На бланку ЛН може бути не більше ніж два виправлення. Якщо їх більше, ЛН вважають зіпсованим, і його потрібно замінити.

Відтак працівник має звернутися до поліклініки, де в ЛН внесуть запис про порушення хворим режиму. І тоді комісія зможе прийняти рішення про оплату ЛН з огляду на строк порушення хворим призначеного режиму.

Аби унаочнити можливі ситуації відкриття ЛН на продовження тимчасової непрацездатності, згрупуємо їх у Таблиці.

Можливі ситуації відкриття ЛН з позначкою «Продовження листка № ____»

Ситуація

Приклад

Як оплатити ЛН

Між закриттям першого ЛН і відкриттям другого немає жодного дня інтервалу

Перший ЛН:
22.05.2017-26.05.2017.
Другий ЛН:
27.05.2017-31.05.2017

Один страховий випадок.
ЛН на продовження відкрито вчасно.
Починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до її відновлення допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують за кошти ФСС з ТВП

Між закриттям першого ЛН і відкриттям другого ЛН є вихідні дні

Перший ЛН:
23.05.2017-27.05.2017.
Другий ЛН:
29.05.2017-31.05.2017.
Примітка: 
28.05.2017 — вихідний день, неділя

Один страховий випадок.
Якщо хворого виписали зі стаціонару з подальшим доліковуванням у поліклініці, лікар закриває ЛН так, щоб хворий відвідав лікаря поліклініки в останній день тимчасової непрацездатності. Тому в цій ситуації хворий мав відвідати чергового лікаря поліклініки 27.05.2017 для огляду і продовження ЛН. Отже, хворий порушив режим — несвоєчасно з’явився на прийом до лікаря (неявка — 27.05.2017). Комісія повертає другий ЛН працівникові, аби той звернувся до поліклініки для внесення позначки про порушення режиму. Другий ЛН оплачують за кошти ФСС з ТВП, але з урахуванням статті 23 Закону № 1105

Між закриттям першого ЛН і відкриттям другого ЛН є дні, коли у поліклініці не було лікаря, який би оглянув хворого і відкрив ЛН на продовження

Перший ЛН:
22.05.2017-28.05.2017.
Другий ЛН:
30.05.2017-01.06.2017.
Примітка: 
29.05.2017 — робочий день, але в цей день не було профільного лікаря, який би оглянув хворого і відкрив ЛН на продовження. Як пояснив хворий, позаяк 29.05.2017 не було на місці профільного лікаря, він прийшов на прийом 30.05.2017

Один страховий випадок. Як у попередній ситуації, хворий порушив режим — не з’явився на прийом до лікаря. Позаяк лікар стаціонару направив хворого доліковуватися в поліклініку, хворий мав відвідати чергового лікаря поліклініки 29.05.2017 для огляду і продовження ЛН.
Примітка: 
У закладах охорони здоров’я експертизу тимчасової непрацездатності проводять не лише на рівні лікуючого лікаря. Засвідчити тимчасову непрацездатність хворого може завідувач відділення або голова лікувально-консультаційної комісії (ЛКК). Тому за відсутності лікаря хворий міг звернутися до завідувача відділення або голови ЛКК для огляду і продовження ЛН.
Комісія повертає другий ЛН працівникові, аби той звернувся до поліклініки для внесення позначки про порушення ним режиму.
Другий ЛН оплачують за кошти ФСС з ТВП, але з урахуванням статті 23 Закону № 1105

Попри те що в разі несвоєчасної явки до лікаря між закінченням первинного ЛН та ЛН на продовження тимчасової непрацездатності можуть бути пропущені календарні дні, маємо один страховий випадок. Адже випадок тимчасової непрацездатності є одним, якщо тимчасова непрацездатність триває безперервно від початку визначеного захворювання, що підтверджується видачею листка непрацездатності з можливим продовженням лікування в одному або кількох закладах охорони здоров’я до відновлення працездатності. Відновлення працездатності підтверджує закриття ЛН, у якому на лицьовому боці заповнюють поле «Стати до роботи» (п. 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189).

Коли комісія отримує ЛН із позначками про порушення хворим режиму, вона ухвалює рішення про кількість днів, що підлягають оплаті, і період, оплати якого застрахована особа може не чекати. Період непрацездатності із початку хвороби до дати порушення режиму оплачують на загальних підставах. Рішення комісії оформлюють протоколом у день його прийняття згідно з додатком до Положення № 25.

Кажуть, що безвихідних ситуацій не буває. Але краще таких ситуацій уникати, аніж шукати виходу з них. Тому рекомендуємо представникові комісії провести із працівниками підприємства інструктаж і нагадати основні вимоги до заповнення ЛН та наслідки порушення хворим режиму.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл