Головбух

Податкові новації для неприбуткових організацій

 • 13 серпня 2015
 • 638
Автор:
керівник Об’єднаної редакції MCFR Головбух

На початку 2015 року правил, які врегульовували б оподаткування неприбуткових установ та організацій, було як кіт наплакав. Проте така ситуація, певно, вельми непокоїла законодавців. Тож до вашої уваги — чергова порція законодавчих змін

Для тих, хто пам’ятає правила оподаткування неприбуткових установ та організацій до 01.01.2015, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.2015 № 652-VIII (далі — Закон № 652) не буде аж таким революційним. За іншим формулюванням, однак із тим самим смисловим забарвленням, Податковий кодекс України (ПК) доповнили нормами, які стосуються:

 • можливості втрати статусу неприбутковості;
 • заборони нецільового використання доходів;
 • передачі активів після припинення юридичної особи іншим неприбутковим підприємствам, установам та організаціям (далі — неприбуткові організації) або до бюджету.

Так само поступово розширено перелік неприбуткових організацій, який стає дедалі більш подібним до минулорічного.

Перелік неприбуткових організацій

Згідно з новим підпунктом 133.4.6 ПК до переліку неприбуткових організацій можуть бути віднесені:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам пункту 133.4 ПК.

Як бачимо, «клуб неприбутковості» було доповнено знач­ним переліком нових учасників. І найбільше тішить норма щодо можливості отримання статусу неприбутковості іншими юридичними особами, діяльність яких відповідає вимогам пункту 133.4 ПК. Тобто нарешті збагнули, що всі неприбуткові організації навряд чи вдасться охопити в єдиному переліку.

Також задля уникнення можливих зловживань було уточнено дату, з якої до неприбуткових організацій можуть належати житлово-будівельні кооперативи. Тож такі кооперативи є неприбутковими організаціями з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Вимоги для неприбуткової організації

Відповідно до нового підпункту 133.4.1 ПК неприбуткова організація повинна одночасно відповідати таким вимогам:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Зокрема, такими законами є: Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 № 2866-III, Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI;
 • установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
 • внесена контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Допоки не буде затверджено нового реєстру від КМУ, діятиме Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2013 № 37 (далі — Реєстр). А неприбуткові організації, включені до Реєстру до набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з Реєстру до 01.01.2017.

Неприбуткові організації, які відповідатимуть оновленим вимогам пункту 133.4 ПК та були внесені до Реєстру, будуть включені до нового реєстру неприбуткових установ та організацій, коли такий з’явиться.

Зміни до установчих документів «старих» неприбуткових організацій

Звісно, нові неприбуткові організації формуватимуть установчі документи з урахуванням оновлених вимог для неприбуткових організацій. Однак постає питання щодо невідповідності «старих» установчих документів у організацій, зареєстрованих до набрання чинності Законом № 652. На щастя, народні обранці врегулювали й випадок для таких «старих» неприбуткових організацій.

Тож «старі» неприбуткові організації мають до 01.01.2017 привести свої установчі документи у відповідність до норм оновленої редакції пункту 133.4 ПК та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу (п. 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПК). До того ж законодавці виявили лояльність та звільнили такі організації від сплати реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін, які здійснюють задля приведення у відповідність установчих документів до оновлених вимог пункту 133.4 ПК (п. 5 розд. VIII Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV).

Зволікати зі змінами до установчих документів не радимо. Адже неприбуткові організації, які не приведуть свої установчі документи у відповідність до норм пункту 133.4 ПК, після 01.01.2017 втратять статус неприбутковості.

Отримання оподатковуваних доходів

Доходи (прибутки) неприбуткових організацій можуть бути використані тільки для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, а також реалізації її мети, цілей, зав­дань та напрямів діяльності відповідно до її установчих документів (пп. 133.4.2 ПК).

Якщо умов неприбутковості не буде дотримано, то потрібно буде самостійно нарахувати та сплатити податок на прибуток. Для цього неприбуткова організація у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, зобов’язана буде подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Такий звіт охопить період з початку року по останній день місяця, в якому було вчинено таке порушення. Податкове зобов’язання розраховуватимуть виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

Але на цьому наслідки для неприбуткової організації не вичерпуються.

По-перше, її буде виключено з реєстру неприбуткових установ та організацій.

По-друге, неприбуткова організація перейде на щоквартальне звітування з податку на прибуток з поданням квартальної фінансової звітності. Починати звітувати за новими правилами доведеться з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року. А з наступного року неприбуткова організація — платник податку на прибуток перейде на річне звітування з податку на прибуток без обов’язку сплати щомісячних авансових внесків.

По-третє, якщо нецільове використання коштів установить кон­тролюючий орган, то, окрім податкового зобов’язання з податку на прибуток, будуть також нараховуватися штрафні санкції та пеня за загальними правилами. Штрафи нараховуватимуть починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

Також для отримання податкової інформації контролюючі органи отримали повноваження проводити зустрічні звірки даних щодо неприбуткових організацій. Це робитимуть для підтвердження відносин, виду, обсягу та якості операцій і розрахунків між платниками податків та неприбутковими організаціями.

Неприбуткові організації, які не порушуватимуть умов неприбутковості, за 2015 рік подаватимуть звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації до 01.06.2016.

Різниці для контрагентів неприбуткових організацій

Як відомо, платники податку на прибуток, які отримали більше 20 млн. грн. річного «бухгалтерського» доходу або не повідомили контролюючий орган про незастосування різниць, зобов’я­зані коригувати фінансовий результат до оподаткування (пп. 134.1.1 ПК).

До набрання чинності Законом № 652 одна з різниць передбачала збільшення фінансового результату до оподаткування на 30% від вартості товарів, у т. ч. необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій (крім бюджетних установ). Наразі такі коригування слід проводити лише в тому випадку, якщо сума операцій протягом звітного (податкового) року перевищить 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на початок року (у 2015 році — 60 900 грн.). Коли ж сума операцій з неприбутковими організаціями не перевищить вартісного ліміту, то такої різниці взагалі не виникатиме.

Наголосимо, що у випадку придбання товарів (у т. ч. необоротних активів, робіт та послуг) від неприбуткових організацій (крім бюджетних установ) на суму понад 50 розмірів мінімальної заробітної плати 30%-ву різницю доведеться застосувати на всю суму операцій з такими організаціями.

Інша різниця, наведена у підпункті 140.5.9 ПК, як і раніше, передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом року неприбутковим організаціям, що перевищує 4%-вого оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Однак в умовах зовнішньої агресії законодавці додали пільгову норму, яка дає змогу не застосовувати такі коригування, якщо отримувачами таких «подарунків» є ЗСУ, Нацгвардія, СБУ чи інші законно утворені організації та військові формування, залучені до проведення антитерористичної операції (п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПК). До таких «подарунків» належать кошти або спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів), технічні засоби спостереження, лікарські засобів та медичні вироби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, предмети речового забезпечення, а також інші товари, виконані роботи, надані послуги за переліком, визначеним КМУ.

Отже, при взаємодії з неприбутковими організаціями контрагентам, які застосовують різниці, слід зважати на дотримання річного вартісного ліміту операцій — 50 розмірів мінімальної заробітної плати. Також варто пам’ятати, що добровільні пожертви та «подарунки» на користь організацій та військових формувань, задіяних в антитерористичній операції, не спричиняють виникнення різниць.

На завершення про ще одну позитивну новацію для неприбуткових організацій, яка стосується правил ведення бухгалтерського обліку. А саме: неприбутковим організаціям дозволили формувати скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV). Наразі слово за Мінфіном — протягом трьох місяців внести відповідні зміни до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл