text
Головбух

Створення підприємства: від "А" до "Я"

 • 21 липня 2017
 • 3186

Ви вирішили розпочати або продовжити свою справу шляхом створення нового підприємства. Які кроки треба зробити для першого подиху нового суб’єкта у світі бізнесу? Стаття допоможе Вам зрозуміти послідовність дій при реєстрації підприємства

Дореєстраційний період: з чим треба визначатись?

Перед створенням нового суб’єкта бізнесу у формі юрособи ще до реєстрації треба дати відповідь на такі питання:

 • якої організаційно-правової форми буде підприємство (ТОВ, ПП, АТ тощо)?
 • чим займатиметься підприємство (види діяльності)?
 • якою буде система оподаткування (загальна чи спрощена, тобто єдиний податок)?
 • якими будуть частки учасників та їх внески до майбутнього підприємства?

Так як найбільш популярними в Україні є перші дві форми (ТОВ та ПП), то у даній публікації будемо орієнтуватися саме на них. Основним нормативним документом для ТОВ є ЗУ “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-XII (далі – Закон про госптовариства). Щодо ПП, то воно має слабке законодавче регулювання на відміну від ТОВ, тому щодо нього актуальними є загальні положення ГКУ та ЦКУ щодо підприємств.

Знання видів діяльності необхідне при складанні установчих документів та при заповненні заяви при держреєстрації. Крім того, є перелік ліцензованих видів діяльності і у разі відсутності ліцензії діяльність новоствореного підприємства буде незаконною.

Щодо системи оподаткування, то крім оптимізації витрат на сплату податків, це важливо, так як одразу при реєстрації можна подати документи на отримання статусу платника єдиного податку чи ПДВ.

Засновниками підприємства можуть бути: звичайні фізособи, фізособи – підприємці, громадська організація, фізособи-нерезиденти. Одна фізособа-учасник без обмежень може бути одноосібним засновником декількох ПП. Однак, при створенні ТОВ фізособа може бути учасником лише одного ТОВ, яке має одного учасника.

Внесками до підприємства можуть бути (ч. 1 ст. 13 Закону про госптовариства, ст. 86 ГКУ): речі (рухоме і нерухоме майно, гроші) та майнові права (акції, права користування будинком, приміщенням, права на об’єкти інтелектуальної власності, права вимоги).

Не можна вносити до підприємства бюджетні кошти; кошти, отримані в кредит або під заставу (ч. 3 ст. 13 Закону про госптовариства), право участі в товаристві (ч. 1 ст. 100 ЦКУ).

Дані норми стосуються рівною мірою як ТОВ, так і ПП та інших форм підприємств. Вклад може бути як одноманітний (наприклад, тільки гроші), так і комбінований (гроші та нерухоме майно тощо).

Грошова оцінка вкладу для ТОВ та ПП здійснюється за згодою учасників (ст. 13 Закону про госптовариства). Це означає, що залучати оцінщика у такій ситуації не потрібно. Оцінка вкладів фіксується в подальшому у протоколі зборів засновників підприємства та статуті. При оцінці можна керуватися ринковою вартістю або балансовою вартістю в учасника, що є юрособою.

Створення підприємства Слід добре обдумати такі початкові дореєстраційні моменти, як організаційно-правова форма та розподіл часток учасників, це убереже від проблем у майбутньому

Розподіл часток. Треба визначити у відсотках скільки належить кожному учаснику в майбутньому підприємстві. Зазвичай під даний показник і підганяється оцінка вкладів. Це досить важливе питання, так як розподіл має бути таким, щоб не створити потім проблеми у вирішенні поточних питань. Наприклад, небажано створювати ТОВ двома особами з частками 50/50. Згідно Закону про госптовариства загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, які володіють в сукупності більш як 50% голосів. У такому разі, якщо між учасниками виникнуть розбіжності та один з них просто буде ігнорувати збори, то жодне рішення не зможе бути прийнятим. Для ПП розв’язок даної ситуації можна прописати у статуті. Також слід продумати, які рішення будуть прийматися на загальних зборах учасників  більшістю голосів, наслідки володіння такими частками, як “більше 20%”, “більше 50%” (див. ст. 59-61 Закону про госптовариства).

Найменування підприємства

Найменування підприємства має містити інформацію про його організаційно-правову форму, а також власну назву. Може існувати також скорочене найменування (рекомендуємо завжди вказувати).

Закон забороняє створювати тотожні назви з уже існуючими підприємствами. У разі, якщо при перевірці реєстратор виявить, що ТОВ “Весна” уже існує, то у реєстрації буде відмовлено. Тому доцільно перевірити це що подачі документів на реєстрацію. Зробити це можна за допомогою Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Треба просто зайти на сайт та зробити запит. Наприклад, найменування ТОВ “Весна”, ТОВ “Весна 1”, ТОВ “Весна-Літо” уже зайняті.

Створення підприємства Невідповідність найменування юрособи вимогам закону є підставою для відмови у державній реєстрації підприємства

Існують також певні вимоги щодо написання, які встановлені Наказом Мін’юсту “Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу” від 05.03.2012 р. № 368/5. Основні з них:

 • найменування викладається українською мовою. Також додатково можна викласти англійською;
 • використовуються літери українського алфавіту при написанні найменування українською мовою та англійського алфавіту – при написанні найменування англійською (тобто не можна ТОВ “Весна LTD”, треба ТОВ “Весна ЛТД” і т.д.);
 • можуть використовуватися тільки такі розділові знаки та символи: лапки (" ", “ ”, „ “, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@);
 • можуть використовуватися арабські та римські цифри.

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні забороняється (тобто таких знаків як дієз (#), амперсанд (&), тильда  (~), долар ($), крапка з комою (;), процент (%) та інших, що не увійшли до переліку дозволених).

Складаємо установчі документи

Для створення підприємства засновникам треба розробити установчі документи. Для ТОВ і ПП ними є статут, затверджений засновниками (ч. 3 ст. 62 ГКУ, ст. 4 Закону про госптовариства). В статуті зокрема зазначаються:

 • найменування створюваного підприємства;
 • вид товариства;
 • мета і предмет госпдіяльності;
 • місцезнаходження;
 • органи управління, їх склад, компетенція, порядок прийняття рішень (наприклад, перелік питань для яких потрібна кваліфікована більшість голосів);
 • склад засновників та учасників, порядок їх вступу та виходу;
 • розмір і порядок створення статутного капіталу, розподілу прибутку і збитків;
 • частки засновників у статутному капіталі;
 • умови реорганізації та ліквідації;
 • порядок внесення змін до установчих документів (ч. 2 ст. 57 ГКУ, ч. 1 ст. 88 ЦКУ та ч. 2 ст. 4 Закону про госптовариства).

Так як законодавство не містить вимог щодо змісту статуту ПП, то доцільно описати в ньому всі вищеперераховані пункти, користуючись законодавчими вимогами до статуту ТОВ.

Також для ТОВ можливе використання замість статуту, розробленого учасниками, модельного статуту (див. ч. 4 ст. 56 ГКУ та ч. 6 ст. 4 Закону про госптовариства). Модельний статут – це затверджений КМУ як типовий установчий документ, що встановлює порядок створення, діяльності, управління та припинення діяльності ТОВ. У такому разі достатньо закріпити в протоколі установчих зборів чи одноособовому рішенні власників положення, що підприємство буде створене та діяти на основі модельного статуту. Однак, слід не забути зазначити інформацію про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток, порядок внесення ними вкладів. Чи не простіше в такому разі розробити власний статут? Тим більше, що в подальшому недоліком модельного статут є те, що він затверджений КМУ та учасники не можуть внести зміни до нього і тоді, у разі необхідності внесення змін, доведеться приймати новий статут, уже власний.

Створення підприємства Статут для ТОВ краще розробити власний. Для ПП можна використати за основу статут ТОВ, але більшу увагу слід приділити питанням управління, внесення вкладів, входу й виходу учасників, реорганізації, так як вони для ПП, на відміну від ТОВ, не регулюються законодавством

Статут має бути складений українською мовою, так як усі документи, які подаються реєстратору готуються державною мовою.

Ще одними положеннями статуту, які є важливими, незважаючи на поверхневу простоту, є:

 • види діяльності. Їх треба обирати користуючись КВЕД-2010. Тут обов’язково треба подумати про те, якими видами діяльності буде займатися підприємство. Вказувати все підряд не можна, так як деякі види діяльності можуть вимагати ліцензування. Наприклад, оптова торгівля тютюновими виробами чи алкоголем потребує ліцензування та реєстрації платником акцизного податку. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) також потребує ліцензування;
 • місцезнаходження. Його можна вказати за місцем реєстрації (прописки) засновника, за місцезнаходженням орендованого приміщення або за придбаною юридичною адресою. За даною адресою буде здійснено взяття підприємства на облік як платника податку та за цим місцезнаходженням треба буде подавати і звітність щодо підприємства: фінансову, податкову та статистичну.

Проводимо засновницькі збори

Після того, як усі організаційні моменти обдумані та вирішені переходимо до формального етапу – проведення зборів засновників, яке треба оформити протоколом. У випадку створення ПП одним засновником документом про створення може бути письмове рішення у довільній формі.

Конкретних вимог для ТОВ та ПП щодо процедури проведення засновницьких зборів немає. Збори можна провести дійсно в певному приміщенні або ж просто почергово зібрати підписи від учасників під необхідними документами (протокол зборів та статут) без фактичного зібрання їх в одному приміщенні.

Законодавство не має прямих вимог щодо форми або змісту рішення про створення ТОВ чи ПП, існує лише загальна вимога щодо наявності такого рішення й необхідності його надання під час реєстрації. Враховуючи загальну логіку реєстрації, протокол зборів засновників має містити рішення щодо:

 • створення підприємства з вказанням повної назви та кількості учасників;
 • розміру статутного капіталу, який треба сформувати;
 • розподілу статутного капіталу між учасниками (розмір внесків, їх перелік та частки);
 • місцезнаходження (юридичної адреси підприємства);
 • затвердження Статуту підприємства;
 • призначення директора (керівника) підприємства (з зазначенням номера його облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера)) та містити йому вказівку привести у відповідність до чинного законодавства всі необхідні для реєстрації документи та подати їх на реєстрацію.

Відомості про керівника необхідні при заповненні заяви на держреєстрацію. Відсутність затвердженого керівника, а отже подання відомостей не в повному обсязі, може мати наслідком зупинення реєстрації. Крім директора збори засновників можуть призначити особу, яка здійснюватиме облік дореєстраційних витрат при створенні підприємства, якщо такі наявні.  Нею може бути і керівник. Такими витратами можуть бути, наприклад, оплата консультаційних послуг тощо. Витрати, які понесені до дня реєстрації, після реєстрації мають бути затверджені рішенням засновників. У такому разі вони стають витратами підприємства з усіма наслідками (крім права на податковий кредит з ПДВ). Також треба подбати кому надається право на відкриття та розпорядження рахунком новоствореного підприємства.

Зазначимо, що станом насьогодні немає вимоги для ТОВ та ПП щодо попереднього здійснення внесків засновників до дня держреєстрації (раніше були). Для ТОВ дані внески мають бути внесені до закінчення першого року з дня реєстрації; для ПП така вимога взагалі відсутня, але може бути прописана в статуті та рішенні зборів засновників.

Також протокол зборів засновників має містити:

 • дані про засновників (ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце проживання);
 • дані про місце та дату складання документа;
 • підписи засновників (або їхніх законних представників).

При складанні протоколу треба дотримуватися загальних підходів до створення таких документів (структура типу “слухали”, “голосували”, “вирішили”). Також треба слідкувати за відповідністю даних протоколу та статуту, так як обидва документи подаються держреєстратору.

Підготовка та перевірка документів до подачі на реєстрацію

Отже, статут розроблений, засновницькі збори проведені. Що треба далі зробити призначеному засновницькими зборами керівнику? Необхідно:

 • подбати, щоб були підписи усіх засновників на статуті та протоколі зборів. Якщо підписували вони не особисто, а уповноважені ними особи, то мають бути завірені нотаріально копії доручень;
 • прослідкувати за кількістю екземплярів. Протокол та статут складаються у 2-х екземплярах: один – реєстратору, другий – залишається в директора або уповноваженої особи;
 • треба нотаріально засвідчити підписи засновників на екземплярах статуту (це треба не тільки для подачі статуту на реєстрацію, але й при подальшому відкритті банківського рахунку чи виготовленні інших копій статуту);
 • протокол зборів засновників та статут мають бути прошиті та пронумеровані (у таких випадках зазвичай указується в документі кількість сторінок);
 • документи мають бути викладені українською мовою і додатково (за бажанням власника) будь-якою іншою мовою;
 • документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
 • якщо документи будуть подаватися уповноваженою особою (а не директором чи особисто одним з засновників, який був визначений зборами), то у неї має бути нотаріально засвідчена копія доручення від засновників;
 • якщо засновником є іноземна юрособа, то треба подбати про документ, який підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження.

Також на цьому етапі уже можна скласти заяву про держреєстрацію (її форма затверджена Наказом Мін’юсту від 18.11.2016  № 3268/5). Форма заяви передбачає заповнення при створенні юрособи таких реквізитів:

 • організаційно-правова форма юрособи та її повна назва;
 • скорочене найменування юрособи (за наявності);
 • найменування юрособи англійською мовою (за наявності);
 • скорочене найменування юрособи англійською мовою (за наявності);
 • місцезнаходження юрособи;
 • вид установчого документа;
 • розмір статутного (складеного) капіталу, грн;
 • відомості про органи управління юрособи (вищого, виконавчого чи іншого);
 • відомості про керівника юрособи (ПІБ, реєстраційний номер картки платника податків, наявність обмежень щодо представництва юрособи);
 • відомості про фізосіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юрособи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо;
 • відомості про засновників юрособи (повне найменування юрособи, ідентифікаційні коди, паспортні дані, дата народження, країна, місце проживання, частка у підприємстві в грн, чи є він кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юрособи);
 • коди видів діяльності за КВЕД-2010 (ось чому одразу при складанні статуту рекомендується брати формулювання видів діяльності саме з даного класифікатора);
 • відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юрособи.

Створення підприємства Треба прослідкувати, щоб інформація по усіх пунктах, які заповнюються у заяві на держреєстрацію була одночасно в статуті і рішенні засновників (протоколі) створюваного підприємства та між ними не було розбіжностей

Якщо перші пункти після складання статуту питань не викликають, то щодо останнього треба скористатися роз’ясненнями Мін’юсту. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізособа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юрособи безпосередньо або через інших осіб. Наприклад, у створюваному підприємстві є засновник юрособа “М” з часткою більше 25%, що дає їй вирішальний вплив на створюване підприємство. А в нього, в свою чергу, є засновник (учасник) громадянин К, який має в ньому теж значну частку (нехай більше половини). Він і буде кінцевим бенефіціарним власником як засновника (учасника) “М”, так і новостворюваного підприємства.

Взагалі кінцевим бенефіціарним власником (контролером) можуть бути фізособи, які  володіють і меншими частиками за 25% статутного капіталу, якщо можна довести, що вони мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії. Якщо такий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юрособи відсутній, то про це вказується у відповідному полі заяви про держреєстрацію.

Реєстрація підприємства

Порядок проведення держреєстрації встановлений ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755). Щоб зареєструвати підприємство, треба звернутися до суб’єкта державної реєстрації. Ними є уповноважені органи Мін’юсту, виконавчі органи місцевих рад; місцеві держадміністрації; нотаріуси; акредитовані суб’єкти. Найпростіше це зробити в державних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в нотаріуса. Державна реєстрація ТОВ та ПП відбувається незалежно від місцезнаходження юридичної особи, але в межах області або м. Києва. Наприклад, якщо місцезнаходження створюваної юрособи – м. Київ, то звертатися слід саме до київських ЦНАП, а не до обласних. Але існує також можливість реєстрації на підставі документів поданих в електронній формі взагалі незалежно від місцезнаходження юрособи в межах України. Зареєструвати юрособу онлайн можна на Порталі державних послуг (iGov), але для цього потрібно мати електронно-цифровий підпис (ЕЦП) (наприклад, податкової або банку, що обслуговує заявника).

Реєстрація насьогодні безкоштовна з боку держави (відсутній адміністративний збір). Однак, реєстратор може брати плату за свої послуги (наприклад, нотаріус).

Для реєстрації підприємства подаються (ст. 17 Закону № 755):

 • заява про державну реєстрацію створення юрособи;
 • заява про обрання юрособою спрощеної системи оподаткування (форма затверджена наказом МФУ від 20.12.2011  № 1675) та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ (див. форму № 1-ПДВ до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, наказ МФУ від 14.11.2014  № 1130), та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, – за бажанням;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юрособи (тобто протокол зборів засновників);
 • установчий документ юрособи (у разі використання модельного статуту непотрібно).

Після отримання всіх необхідних документів держреєстратор має сформувати опис документів, що надаються, один примірник якого надається засновнику або уповноваженій ним особі.

На підставі поданого пакету документів проводяться реєстраційні дії шляхом унесення запису до ЄДР. Відповідно до ст. 26 Закону № 755 реєстрація має відбутися протягом 24 годин після надходженні документів та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів. Реєстрація одночасно відбувається в органах ДФС, ПФУ та держстатистики.

Підставами для зупинення розгляду документів (строком на 15 днів), поданих для держреєстрації створення юрособи зокрема є (ст. 27 Закону № 755):

 • подання відомостей не у повному обсязі;
 • невідповідність відомостей, зазначених у заяві, відомостям зазначеним у документах, або відомостям, що містяться у ЄДР;
 • неналежне оформлення документів (виправлення і т.п.).

Підставами для відмови у держреєстрації юросіб зокрема є (ст. 28 Закону № 755):

 • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 • не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом 15-денного строку;
 • документи суперечать вимогам законодавства;
 • невідповідність найменування вимогам законодавства;
 • щодо засновника юрособи проведеного державну реєстрацію рішення про ліквідацію тощо.

Після отримання реєстратором відомостей про взяття юрособи на облік в ЄДР, від  нього можна отримати виписку з ЄДР у письмовій формі (не треба плутати з витягом з ЄДР в електронній формі, який можна отримати самостійно на сайті ЄДР). Для цього в заяві на держреєстрацію слід попередньо поставити опцію “видати виписку з ЄДР в паперовій формі”.

Наступні кроки після створення підприємства

На отриманні виписки з ЄДР реєстрація створення підприємства не завершується. Необхідно здійснити також відкриття банківського рахунку, виготовлення печатки у разі потреби (насьогодні цей крок необов’язковий). Для законного ведення діяльності можливо ще треба подбати про отримання ліцензій, якщо зазначені в статуті види діяльності потребують ліцензування, реєстрацію РРО, реєстрацію платником акцизного податку, акредитацію в митних органах (якщо планується здійснювати ЗЕД).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах