Головбух

Подання та заповнення звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна))

 • 11 липня 2017
 • 350

Тютюн та алкоголь є факторами ризику не тільки у звичайному житті, але й у бухгалтерському обліку, їх обіг та звітування по ним є штрафонебезпечним. Сподіваємось, що дана консультація стосовно форми № 3-РС убереже Вас не тільки від зайвих витрат часу, але й коштів підприємства.

Тютюн та алкоголь є факторами ризику не тільки у звичайному житті, але й у бухгалтерському обліку, їх обіг та звітування по ним є штрафонебезпечним. Сподіваємось, що дана консультація стосовно форми № 3-РС убереже Вас не тільки від зайвих витрат часу, але й коштів підприємства.

Хто подає звіт за формою № 3-РС (місячна)?

Звіт складають та подають суб’єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють та реалізують тютюнові вироби. Цей звіт не стосується тих суб’єктів, які здійснюють тільки:

 • придбання та оптову торгівлю тютюновими виробами (вони подають форму № 1-ОТ);
 • придбання та роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для них звітність взагалі скасовано з 2017 р.);
 • продаж “електронних сигарет”.

Щодо останніх, то згідно роз’яснення підкатегорії 115.05 ЗІР вимоги стосовно ліцензування діяльності з продажу тютюнових виробів не застосовуються до такого виду діяльності як продаж “електронних сигарет”, так як вони не підпадають під визначення тютюнових виробів. Уточнимо, що тютюнові вироби – це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Звіт подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Коли та як треба подати звіт 3-РС?

Матеріали для завантаження:


завантажити звіт 3-РС Завантажити звіт 3-РС

Звіт подається щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним, тобто останнім днем подачі є 9 число! Наприклад, для подачі звіту за червень 2017 р. останнім днем є 10 липня 2017 р. (9 липня – це вихідний (неділя), тому гранична дата подачі переноситься на найближчий робочий день). Для звіту за липень останнім днем буде 9 серпня 2017 р.

Звіт подається тільки в електронній формі. Якщо після нещодавньої вірусної атаки Ви побоюєтеся програмного забезпечення M.E.Doc, то можна скористатися, наприклад, програмним забезпеченням Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС.

Як заповнити форму № 3-РС?

Звіт за формою 3-РС (місячна) складається з двох таблиць. Його форма затверджена наказом МФУ від 11.02.2016 № 49. Його заповнення стосуються такі нормативні документи:

 • Порядок заповнення форми звіту № 3-РС “Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів”, затверджений наказом МФУ від 11.02.2016 р. № 49 (далі – Порядок № 49);
 • додаток до наказу МФУ від 11.02.2016 № 49 з кодами і видами продукції (далі – Додаток № 49).

Розглянемо тепер основні вимоги щодо заповнення даного звіту. В першу чергу, вибір одиниці виміру. Звіт заповнюється у млн штук або тоннах з округленням  шість знаків після коми (про округлення в Порядку № 49 ні слова, однак, таке округлення використовується в прикладах та роз’ясненнях ДФС у ЗІР, а також у програмному забезпеченні Єдиного вікна подання електронної звітності). Вибір одиниці виміру залежить від виду продукції:

 • сигарети з фільтром – млн штук;
 • сигарети без фільтра – млн штук;
 • цигарки – млн штук;
 • сигари – млн штук;
 • сигарили – млн штук;
 • тютюн люльковий – тонни;
 • тютюн нюхальний – тонни;
 • тютюн смоктальний – тонни;
 • тютюн жувальний – тонни;
 • інші тютюнові вироби – млн штук або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 (коди 69-71 Додатка № 49, зокрема тютюн з невідділеною, частково або повністю відділеною середньою жилкою, тютюнові відходи) – млн штук або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 (коди 77-82 Додатка № 49, зокрема тютюн для кальяна, тютюн для куріння у первинних упаковках, відновлений тютюн, жувальний і нюхальний тютюн, тютюнові екстракти та есенції) – млн штук або тонни.

Тепер розглянемо як заповнити табличну частину звіту № 3-РС (місячна) на основі Порядку № 49 та деяких роз’яснень ДФС у ЗІР. Розділ ІІ стосується реалізації продукції власного виробництва, яка відображена в гр. 7-9 розділу І, але тут інформація подається за іншою класифікацією – за асортиментом, в то час як в розділі І – за кодифікованими видами з Додатку № 49.

Графа звіту

Як заповнювати

І. Обіг тютюнових виробів

Гр. 1 та 2 – вид продукції та код продукції

Зазначаються види та коди продукції згідно Додатку № 49. Тютюнові вироби займають 14 позицій з кодами з 69 по 82. Види вписуємо в гр. 1, а коди – в гр. 2. Додаток також містить код УКТ ЗЕД, які наведені довідково та використовуються в податкових накладних.

Гр. 3 – одиниці виміру

Тонни або млн штук в залежності від виду продукції (див. роз’яснення вище).

Гр. 4 – залишок на початок звітного місяця

Вказується залишок тютюнових виробів власного виробництва по кожному виду з Додатку № 49 на початок місяця. Дані беремо з графи 12 звіту за минулий місяць.

Також його можна заповнити на основі кількісного аналізу сальдо по рахунку 26 “Готова продукція”. Але для цього тютюнові вироби треба згрупувати за видами.

Гр. 5 – інші надходження продукції за звітний місяць

Зазначається кількість імпортованої продукції, у тому числі сировини, у звітному місяці. Якщо відбувалося придбання сировини на внутрішньому ринку з метою використання у власному виробництві, то його можна зазначити також тут із вказанням відповідної інформації в примітках. У разі придбання готової продукції інших виробників такі операції мають стати об’єктом іншого звіту – форми № 1-ОТ.

У разі повернення раніше придбаної продукції, її обсяги відображаються від’ємним значенням.

Гр. 6 – вироблено за звітний місяць

Вказується кількість виробленої продукції за звітний місяць.

Гр. 7, 8 та 9 – реалізовано за поточний місяць з власного виробництва за звітний місяць усього, у тому числі на внутрішньому ринку, на експорт

 Вказується кількість реалізованих тютюнових виробів власного виробництва. Сюди заноситься тільки тютюн, який фактично реалізований покупцям (попередньо оплачений тютюн сюди не входить).

У гр. 8 заноситься реалізація на внутрішньому ринку, а в гр. 9 – реалізація на експорт. Реалізація імпортованої продукції сюди не входить (див. гр. 11). Реалізація продукції невласного виробництва, що придбана на внутрішньому ринку,  – це об’єкт іншого звіту по формі № 1-ОТ.

У разі повернення раніше реалізованої продукції її обсяги відображаються від’ємним значенням.

Гр. 10 – інші витрати за звітний місяць

Вказуються втрати при виробництві, зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби, нестачі тощо. Доцільним може бути також використання інвентаризаційних відомостей.

Гр. 11 – інша реалізація за звітний місяць

Зазначається кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої продукції, у тому числі сировини.

Гр. 12 – залишок на кінець звітного місяця

Залишок можна вивести на основі класичного бухгалтерського рівняння: гр. 4 (залишок на початок) + гр. 5 (інші надходження) + гр. 6 (виробництво) – гр. 7 (реалізація) – гр. 10 (інші витрати) – гр. 11 (інша реалізація).

Гр. 13 – примітки

Заповнювати дану графу необов’язково. Порядок № 49 не містить ніякої конкретної інформації щодо того, що тут має бути. Однак, роз’яснення ЗІР вказують на необхідність наведення тут:

– пояснення щодо повернень продукції (наприклад, “повернуто реалізованої продукції 0,123456 млн штук”, “повернуто придбаної продукції 0,123456 млн штук”);

– обсяг вибуття, який не пов’язаний з реалізацією (втрати, різні нестачі тощо) з відповідними поясненнями;

– обсяг імпортованої чи закупленої на внутрішньому ринку продукції чи її сировини.

Розділ ІІ. Обсяги реалізації тютюнових виробів

Гр. 1 – код продукції

Вказується код продукції з Додатку № 49.

Гр. 2 – найменування тютюнової продукції за встановленим асортиментом

Зазначається перелік тютюнових виробів, що виробляється виробником в Україні, за їх власною назвою. Таким чином, тут наводиться повний асортимент продукції, яка реалізовувалась протягом місяця підприємством по її індивідуальним назвам, встановлених підприємством (наприклад, “Rothmans”, “Pall Mall” і т.д.).

Гр. 3 – одиниці виміру

Вказуються одиниці виміру продукції (див. вище).

Гр. 4, 5 та 6 – реалізовано за звітний місяць усього, у тому числі на внутрішньому ринку, на експорт

Вказується кількість реалізованих тютюнових виробів. У гр. 5 заноситься внутрішній ринок, в гр. 6 – реалізація на експорт. Повернення продукції вказуються від’ємним числом з відповідними роз’ясненнями в гр. 7.

Гр. 7 – примітки

Надаються відповідні роз’яснення, наприклад, щодо повернень продукції.

Якщо інформація щодо певних кількісних показників у будь-якій графі звіту відсутня, то у таких графах проставляються нулі (див. 115.05 ЗІР).

Що робити, якщо допустилися помилки у звіті 3-РС?

Якщо помилка була виявлена до настання 10 числа місяця, що настає за звітним, то можна подати нову форму звіту (див. 115.05 ЗІР). Якщо ж пізніше, то штрафу не уникнути, тому що Порядком № 49 та іншими нормативними документами ДФС не передбачено механізму виправлення помилок у такому звіті. Уточнюючий розрахунок надіслати не можна, так як форма № 3-РС розроблена з метою державного контролю за обігом тютюнових виробів, а не нараховування податку чи збору, а тому не відноситься до податкової звітності.

Яка відповідальність існує по звіту 3-РС?

Відповідальність визначається абз. 18 ч. 2 ст. 17 ЗУ “Про державне регулювання виробів і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних та тютюнових виробів” від 19.12.1995 р.  № 481/95-ВР. У разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) тютюнових виробів штраф становить у розмірі 17000 грн. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл