Подання звіту 2-РС про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна))

450
Головний біль може викликати не тільки сам алкоголь, але й звітування по ньому. За допомогою цієї консультації, подання звіту 2-РС може стати простим та не забере у бухгалтера багато часу!

Подання звіту 2-РС (місячна)?

Звіт складають та подають суб’єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють та реалізують  алкогольні напої та виноматеріали. Цей звіт не стосується тих суб’єктів, які:

 • здійснюють тільки придбання та оптову торгівлю алкогольними напоями (подають форму № 1-ОА);
 • займаються виробництвом та реалізацією спирту, зокрема коньячного, етилового виноградного чи плодового, оцту (подають форму № 1-РС).

Звіт подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Коли та як треба подати звіт 2-РС?

Звіт подається щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним, тобто останнім днем подачі є 9 число! Наприклад, для подачі звіту за червень 2017 р. останнім днем є 10 липня 2017 р. (9 липня – це вихідний (неділя), тому гранична дата подачі переноситься на найближчий робочий день). Для звіту за липень останнім днем буде 9 серпня 2017 р.

Звіт подається тільки в електронній формі.

Як заповнити звіт 2-РС?

Матеріали для завантаження:


Подання звіту 2-РС про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)) Завантажити звіт 2-РС

Звіт за формою 2-РС (місячна) складається з двох таблиць. Його форма затверджена наказом МФУ від 11.02.2016 № 49. При його заповненні основними є:

 • Порядок заповнення форми звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв», затверджений наказом МФУ від 11.02.2016 р. № 49 (далі – Порядок № 49);
 • додаток до наказу МФУ від 11.02.2016 № 49 з кодами продукції та адміністративно-територіальних одиниць (далі – Додаток № 49).

Розглянемо тепер основні вимоги щодо заповнення форми № 2-РС. В першу чергу, щодо одиниць виміру. Згідно п. 2 розділу ІІ Порядку № 49: «дані щодо коду продукції згідно з УКТ ЗЕД 2208 (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці в декалітрах, у перерахунку на безводний спирт (дал б.с.) та у фізичній вазі (дал)». Пам’ятаємо, що 1 дал = 10 літрів. Для переводу фізичної ваги у об’єм безводного спирту  існують спеціальні таблиці, в яких враховуються температура повітря (норма +20 град. С), питома густина спирту тощо. У найбільш спрощеному випадку декалітри просто треба помножити на міцність напою (у %). Наприклад, для горілки (40%) 750 дал = 300 дал б.с. (= 750 × 0.4).

Отже, при заповненні звіту:

 • для  алкоголю з кодом УКТ ЗЕД 2208, що не є виноробною продукцією, по кожному виду продукції в розділі І звіту інформацію дублюємо: один рядок в дал, а інший – в дал  б.с. та ставимо відповідні одиниці виміру в гр. 3. В Додатку № 49 це продукція з кодами 58-64, а саме горілка та горілка особлива; лікеро-горілчані вироби,  зокрема слабоалкогольні напої, віскі, ром, джин; напівфабрикати спиртовані (спиртовані морси, соки, настої);
 • для виноробної продукції та інших алкогольних напоїв проставляємо кількість тільки в одному рядку в дал. В Додатку № 49 це продукція з кодами 29-57 (настоянки з кодом УКТ ЗЕД 2103903000, вина виноградні натуральні, виноматеріали, вермути та ін.), 65-68 (міцні напої з виноградної  та з плодово-ягідної сировини, коньяк, бренді) та 84 (пиво з солоду).

Крім одиниць виміру при заповненні звіту слід звернути увагу ще на такі нюанси:

 • округлення у звіті застосовується  в шість знаків після коми (про округлення в Порядку № 49 ні слова, однак, таке округлення пропонує форма звіту у програмному забезпеченні Єдиного вікна);
 • якщо інформація щодо певних кількісних показників у будь-якій графі звіту відсутня, то у таких графах проставляються нулі (див. роз’яснення підкатегорії 115.05 ЗІР);
 • по декілька рядків треба відводити на види продукції, яка має більше одного коду згідно з УКТ ЗЕД. Це стосується видів продукції з кодами 32-37, 43-46, 57, 67 в Додатку № 49. Так як форма звіту не передбачає окремої колонки для наведення кодів УКТ ЗЕД, то для таких «подвійних» чи «потрійних» продуктів вказуємо ці коди у примітках (гр. 14 розділу І). Наприклад, коньяк має один код 67 згідно Додатку № 49, але 2 різних коди УКТ ЗЕД: 22082012 та 22082062 (в залежності від місткості тари). Отже, по коньяку треба вказувати ЗЕД-код у графі приміток;
 • за групами підпорядкованих кодів 33 «Вина виноградарі» (коди 34-37), 40 «Виноматеріали» (коди 41-43), 59 «Лікеро-горілчані вироби» (коди 60-63) інформацію у звіті слід наводити двічі: один раз як самостійний код та вид продукції та другий раз – у складі відповідного коду та виду продукції. Наприклад, окремо наводяться суми по віскі (код 61), рому (код 62), але всі вони включаються до суми по рядку лікеро-горілчані вироби (код 59). І це треба робити в дал та дал б.с. (див. вище).

Розглянемо тепер як заповнити табличну частину звіту № 2-РС (місячна) на основі Порядку № 49 та деяких роз’яснень ДФС у ЗІР.

Графа звіту

Як заповнювати

Розділ І. Обіг алкогольних напоїв

Гр. 1 та 2 – код продукції та вид продукції

Вказуємо коди та назви видів продукції з Додатку № 49. Алкогольні напої займають коди з 29 по 68 та 84.

Гр. 3 – одиниця виміру

Вказуємо одиницю виміру (дал або дал б.с.) відповідно до роз’яснень, які розглянули вище.

Гр. 4 – залишок продукції на початок звітного місяця в місцях зберігання

 Зазначаємо кількість продукції на початок місяця.

Гр. 5 – вироблено продукції у звітному місяці

Вказуємо кількість продукції, яка передана з виробництва до місця її зберігання протягом звітного місяця.

Гр. 6, 7 – інші надходження у звітному місяці, усього та у тому числі імпорт

Вказуємо кількість готової продукції, яка надійшла в місце зберігання у звітному місяці з торгівельної мережі, за імпортом тощо.

Гр. 8, 9, 10 – реалізовано у звітному місяці усього, у тому числі на внутрішньому ринку та на експорт

Вказуємо кількість реалізованої протягом місяця продукції. У разі повернення раніше реалізованої продукції її обсяги відображаються від’ємним значенням.

Гр. 9 і 10 звіту заповнюється на підставі первинних та/або зведених облікових документів і ТТН, зареєстрованих у Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, які оформлені на продукцію, що відвантажується з акцизного складу у звітному місяці. Гр. 10 базується також на засвідчених належним чином оформлених митних деклараціях.

Гр. 11 – інші витрати у звітному місяці

Вказуємо втрати алкоголю при зберіганні, відпуску продукції, транспортуванні, відпуску на лабораторні потреби та на складі. Тут можуть бути використані  дані інвентаризації.

Гр. 12 – реалізовано на власне виробництво у звітному місяці

Вказуємо кількість продукції, яка була відпущена іншим підрозділам підприємства для виробництва алкогольних напоїв у звітному місяці.

Гр. 13 – залишки на кінець звітного місяця в місцях зберігання

Виводимо його на основі звичайного бухгалтерського рівняння: гр. 4+ гр. 5 + гр. 6 – гр. 8 – гр. 11– гр. 12.

Гр. 14 – примітки

Заповнювати дану графу необов’язково. Роз’яснення ЗІР вказують на наведення тут:

 • пояснення щодо повернень продукції (наприклад, «повернуто реалізованих/придбаних товарів 123,456000 дал»);
 • обсяг вибуття, яке не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання тощо) з відповідними поясненнями;
 • коди УКТ ЗЕД по видам продукції, що має два та більше таких кодів (див. пояснення вище).

Розділ ІІ. Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів

(заповнюється тільки виробниками виноробної продукції)

Гр. 1 – найменування / прізвище, ім’я, по батькові постачальника

Вказуємо відповідні дані по постачальнику виноматеріалів.

Гр. 2 – код за ЄДРПОУ постачальника / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Зазначаємо дані паспорта лише по фізичним особам, які мають відповідну відмітку-дозвіл в паспорті.

Гр. 3 – код адміністративно-територіальної одиниці споживача

Обираємо код територіальної одиниці  споживача згідно Додатку № 49. Для експорту – код 28 (взято з Порядку заповнення форми № 1-РС).

Гр. 4 – найменування / прізвище, ім’я, по батькові отримувача

Вказуємо споживача.

Гр. 5 – код за ЄДРПОУ споживача / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Заповнюємо аналогічно гр. 2 по споживачу.

Гр. 6 – кількість відвантажених виноматеріалів / отриманих виноматеріалів

Вказуємо кількість відвантажений матеріалів, у т.ч. тих, які були імпортовані.

Гр. 7 та 8 – вид продукції та код продукції

Вказуємо вид та код відвантажених матеріалів згідно Додатку № 49.

Гр. 9 та 10 – мета використання (вид та код)

Вказуємо вид та код продукції для виготовлення якої були відвантажені виноматеріали (теж по Додатку № 49).

Гр. 11 – примітки

Даємо необхідні роз’яснення, наприклад, щодо повернень.

Помилки та відповідальність по звіту 2-РС

Якщо помилка була виявлена до настання 10 числа місяця, що настає за звітним, то можна подати новий звіт (див. 115.05 ЗІР). Якщо ж пізніше, то Порядком № 49 та іншими нормативними документами ДФС не передбачено механізму виправлення помилок, так як даний звіт не є податковою декларацією.

Відповідальність визначається абз. 18 ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про державне регулювання виробів і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних та тютюнових виробів» від 19.12.1995 р.  № 481/95-ВР. У разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв штраф становить у розмірі 17000 грн. Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Перевірте свої знання та здобудьте нові

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

  Живе спілкування з редакцією


  Розсилка  © Головбух, 2017. Усі права захищено

  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

  Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль