Головбух

Подання та заповнення звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна))

  • 7 липня 2017
  • 208

Спирт зі зрозумілих причин є ліцензованим продуктом щодо його виробництва та обігу, а тому вимагає особливого звітування. І таким звітом є форма № 1-РС (місячна), складання якої ми сьогодні розглянемо

Спирт зі зрозумілих причин є ліцензованим продуктом щодо його виробництва та обігу, а тому вимагає особливого звітування. І таким звітом є форма № 1-РС (місячна), складання якої ми сьогодні розглянемо.

Хто подає звіт № 1-РС (місячна)?

Звіт складають та подають суб’єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють та реалізують спирт. Подається форма до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання. При цьому звіт подають у розрізі місць провадження діяльності. Це значить, що якщо у вас виробництво відбувається за декількома місцями, то треба подавати декілька звітів, але всі за основним місцем обліку. У такому разі звіт слід складати за кожною отриманою ліцензією, де зокрема й зазначається місце провадження діяльності. Якщо ж по одному місцю провадження діяльності маєте декілька ліцензій, то їх перераховують через кому.

Матеріали для завантаження:


Подання та заповнення звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)) Завантажити звіт 1-РС

Під спиртом у звіті розуміються нижченаведені продукти (в таблиці одразу вказані коди, які знадобляться при заповненні форми № 1-РС):

Код

для звіту з

Додатку № 49

Назва продукту/товару

1

спирт етиловий ректифікований (зерновий, масляний)

2

спирт етиловий технічний

3

спирт етиловий денатурований (спирт технічний)

4

спирт етиловий-сирець

5

спирт етиловий ректифікований денатурований для парфумерно-косметичної продукції

6

фракція головна етилового спирту

7

біоетанол

8

спирт етиловий виноградний ректифікований

9

спирт етиловий плодовий ректифікований

10

спирт-сирець виноградний

11

спирт-сирець плодовий

12

спирт плодовий

13

спирт коньячний власного виробництва та/або спирт коньячний, викурений в Україні

14

спирт коньячний імпортного походження

15

головна і хвостова фракції спирту коньячного

16

есенції харчові

17

ветеринарні засоби

18

лікарські засоби

19

потреби закладів охорони здоров'я

20

парфумерні вироби

21

вибухові речовини

22

побутова хімія

23

оцет

24

технологічні цілі

25

біопаливо

26

інші добавки на основі біоетанолу, ЕТБЕ (етил-трет- бутиловий етер)

27

бензини моторні сумішеві із вмістом біоетанолу

28

продукція органічного синтезу, яка не містить у своєму складі більш як 0,1% етанолу

Як бачимо, звіт стосується також біоетанолу, що використовується при виробництві біопалива, та деяких спиртовмісних продуктів. Так, з вищенаведеної таблиці бачимо, що продукція за кодами 16-28 також відображається у звіті за формою № 1-РС. Відповідне роз’яснення від ДФС є в підкатегорії 115.05 ЗІР.

Однак, щодо парфумів та побутової хімії (коди 20 та 22 відповідно) в ЗІР податківці дещо погарячкували, нічого додатково про них не сказавши. Якщо ви виробляєте чи реалізуєте саме цю продукцію, то можете заспокоїтися – це не є ліцензованою діяльністю і звіт подавати не треба! Відповідно до ч. 3 ст. 16 ЗУ “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР (далі – Закон № 481), звіт подають тільки “суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або  оптову торгівлю спиртом”. Виробництво та реалізація парфумів (з 2011 р.) та побутової хімії не є в Україні ліцензованим видом діяльності.

ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії: як відповісти

Подання та заповнення звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна))
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Якщо ДФС вимагає пояснити причину збитків компанії — ви в зоні ризику. Не відповідайте, що в країні криза. Формальна відписка гарантує вам місце у плані перевірок. Поясніть податківцям, що сума прибутку (або збитку!) залежить від об’єктивних факторів. Стаття-тест допоможе позбутися зайвої інформації та сформувати правильну відповідь. Якби ви зараз отримали лист від ДФС з проханням пояснити, чому у підприємства збиток, то що відповіли б? 1. Аргументовано відповім, але не «прогнуся» 2. Який лист? :) 3. Відкину частину витрат (може, потім їх покажу?) 4. Зроблю все, щоб догодити фіскалам Ми оцінили чотири варіанти відповіді на «лист щастя» від ДФС. Оберіть свій і дізнайтеся, що буде.

Коли та як треба подати звіт 1-РС (місячний)?

Звіт подається щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним (останнім днем подачі є 9 число місяця!). Так, для подачі звіту за червень 2017 р. останній день – 10 липня 2017 р. (так як 9 липня – це вихідний день (неділя), то останній день подачі переноситься на найближчий робочий день). При подачі звіту за липень 2017 р. останній день – 9 серпня.

Звіт подається виключно в електронній формі.

Як заповнити звіт № 1-РС (місячний)?

Звіт складається з двох таблиць. Його форма затверджена наказом МФУ від 11.02.2016 № 49. При його заповненні основними є такі нормативні документи:

  • Порядок заповнення форми звіту № 1-РС “Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту”, затверджений наказом МФУ від 11.02.2016 р. № 49 (далі – Порядок № 49);
  • додаток до наказу МФУ від 11.02.2016 № 49 з кодами і видами продукції, а також кодами адміністративно-територіальних одиниць (далі – Додаток № 49). Коди з нього по видах продукції і було наведено вище.

Розглянемо тепер основні вимоги щодо заповнення даного звіту. В першу чергу, вибір одиниці виміру. Звіт заповнюється у декалітрах (далах) в перерахунку на безводний спирт (дал б.с.). 1 дал = 10 літрів. Для переводу літрів, кілограмів спирту у літри б.с. існують спеціальні таблиці, в яких враховуються температура повітря, питома густина спирту і т.п.

Округлення у звіті застосовується  в шість знаків після коми (про округлення в Порядку № 49 ні слова, однак, таке округлення пропонує форма звіту у програмному забезпеченні Єдиного вікна подання електронної звітності).

Також діють ще такі правила:

  • якщо інформація щодо певних кількісних показників у будь-якій графі звіту відсутня, то у таких графах проставляються нулі (див. роз’яснення підкатегорії 115.05 ЗІР);
  • інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до звіту окремим рядком.

Тепер розглянемо як заповнити табличну частину звіту № 1-РС (місячна).

Графа звіту

Як заповнювати

І. Рух спирту

1. Вид продукції

Зазначається вид продукції згідно Додатку № 49.

2. Код продукції

Зазначається код продукції згідно Додатку № 49.

3. Залишки на початок звітного місяця в місцях зберігання

Вказується кількість спирту  в місці зберігання на початок звітного місяця (графа 10 зі звіту за минулий місяць).

4. Вироблено у звітному місяці

Зазначається кількість спирту, виробленого та переданого в місця його зберігання.

5. Інші надходження у звітному місяці

Зазначається кількість спирту, отриманого від інших суб’єктів господарювання та/або переданого з інших місць провадження діяльності з виробництва такої продукції одного суб’єкта господарювання до місць його зберігання, у тому числі конфіскованого.

Порядок № 49 не роз’яснює щодо зворотної передачі (в інші місця провадження діяльності), але логічно таку передачу навести з мінусом з наданням відповідних роз’яснень у примітках (графа 11).

6. Реалізовано у звітному місяці (усього)

Вказується загальна кількість реалізованого спирту протягом місяця.

7. Реалізовано у звітному місяці (у тому числі на внутрішньому ринку)

Вказується загальна кількість реалізованого спирту на внутрішньому ринку.

8. Реалізовано у звітному місяці (у тому числі на експорт)

Вказується загальна кількість реалізованого спирту на експорт.

9. Інші витрати у звітному місяці

Зазначаються втрати спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби  тощо.

10. Залишки на кінець звітного місяця в місцях зберігання

Розраховується кількість спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця. Порядок № 49 вимагає це зробити на основі Акту інвентаризації.

Деякі результати інвентаризації, наприклад, втрати при зберіганні, також слід використати при заповненні графи 9.

11. Примітки

Треба надати роз’яснення до граф 5 та 9. Наприклад, “у т.ч. надійшло з місця провадження діяльності за адресою … 45.110000 дал б.с.”; “втрата при зберіганні становила 0.000500” дал б.с. внаслідок природного убутку” і т.п.

Розділ ІІ. Реалізація спирту

1. Код адміністративно-територіальної одиниці отримувача спирту

Вказується код згідно Додатку № 49 (Київська обл. – 10, м. Київ – 26 і т.д.). При експорті спирту проставляється код 28.

2. Найменування підприємств /прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – суб’єкта господарювання

Зазначається найменування споживача спирту. При експорті – назва споживача та країна.

3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Проставляються відповідні коди споживача спирту. Серію та номер паспорта можна ставити тільки, якщо фізична особа має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без використання ідентифікаційного коду.

4. Відвантажено у звітному місяці (кількість)

Зазначається кількість відвантаженого спирту.

5. Відвантажено у звітному місяці (вид спирту)

Вказується вид спирту згідно Додатку № 49.

6. Відвантажено у звітному місяці (код спирту)

Вказується код спирту згідно Додатку № 49.

7. Мета використання спирту (вид продукції)

Зазначається вид продукції на виробництво якої отримується спирт. При експорті не заповнюється.

8. Мета використання спирту (код продукції на виробництво якої відвантажено спирт)

Зазначається код продукції на виробництво якої отримується спирт. При експорті не заповнюється.

9. Примітки

Надаються необхідні пояснення. Наприклад, ними можуть бути короткі відомості про джерела інформації (“мета використання згідно договору № від … ”).

Три методи виправити помилки з податку на прибуток

Подання та заповнення звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна))
Олег СічACCA DipIFR(rus), керівник Об’єднаної редакції MCFR: Головбух
Є три методи виправити помилки з податку на прибуток. Найпростіший — скласти нову звітну декларацію за податковий період, у якому припустилися помилки.Цим методом можна скористатися, якщо помилку виявили до спливу граничного строку подання декларації. Якщо пізніше — доведеться обрати один із двох таких методів: подати уточнюючий розрахунок; заповнити коригувальний додаток до поточної декларації (п. 50.1 Податкового кодексу України; ПК). Принципова відмінність уточнюючого розрахунку — його можна подати у будь-який момент. Натомість додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 , подають лише у складі поточної декларації.

Що робити, якщо припустилися помилки?

Якщо помилка була виявлена до настання 10 числа місяця, що настає за звітним, то можна подати нову форму звіту (див. 115.05 ЗІР). Якщо ж пізніше, то штрафу не уникнути, тому що Порядком № 49 та іншими нормативними документами ДФС не передбачено механізму виправлення помилок у такому звіті. Форма № 1-РС не відноситься до податкової звітності, а тому не можна надіслати уточнюючий розрахунок.

Яка відповідальність за помилки та неподання 1-РС (місячний)?

Відповідальність визначається абз. 18 ч. 2 ст. 17 Закону № 481. У разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту штраф становить у розмірі 17000 грн.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл