Головбух

Заповнення та подання звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП)

  • 29 червня 2017
  • 239

Відпочинок працівників та їх дітей за рахунок путівок з Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) викликає клопіт у бухгалтера в кінці кварталу, так як настає час звітувати по ним

Відпочинок працівників та їх дітей за рахунок путівок з Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) викликає клопіт у бухгалтера в кінці кварталу, так як настає час звітувати по ним. Сподіваємось, ця консультація Вам у цьому допоможе.

Хто і як подає звіт про путівки Ф14-ФСС з ТВП?

Звіт подають тільки ті страхувальники, хто отримував протягом кварталу путівки від ФСС з ТВП чи має отримані, але ще не використані такі путівки. Також, виходячи зі змісту звіту, його слід подати, якщо було повернення у звітному кварталі путівок до ФСС.

Звіт не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санітарно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду, та не має отриманих, повернених чи невикористаних путівок.

Звіт подається страхувальником або його відповідальною особою за місцем узяття на облік в органі ФСС з ТВП чи за  місцем обліку, зазначеному у Державному реєстрі.

Матеріали для завантаження:


Заповнення та подання звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) Завантажити звіт Ф14-ФСС з ТВП

Звіт подається одним із способів на вибір страхувальника:

  • в електронній формі. Така форма звітів має відповідати звітам на паперових носіях;
  • на паперових носіях особисто. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріпляються печаткою (за наявності). Звіт формується у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Фонду про його прийняття зберігається у страхувальника, другий – в органі Фонду;
  • надсилається поштою. Це необхідно зробити з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У разі надсилання звіту поштою страхувальник зобов’язаний його відправити на адресу органу Фонду не пізніше ніж за 10 днів до спливу граничного строку подання звіту.

Звіт страхувальника має бути складений у повному обсязі.

Коли треба подати звіт про путівки Ф14-ФСС з ТВП?

Звіт подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Для подання звіту за ІІ квартал 2017 р. останнім днем є 20 липня 2017 р. Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то таким днем вважається перший після нього робочий день.

Звіт про путівки за формою Ф14-ФСС з ТВП складається окремо за кожний квартал і подається до Фонду разом зі звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП “Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з ТВП та витратами, зумовленими похованням”.

Як заповнити звіт про путівки Ф14-ФСС з ТВП?

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП є невеликим та нескладним у своєму заповненні, складається з однієї таблиці. Сучасна його форма міститься у Додатку 2 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, постанова Правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 (далі – Порядок № 4).

Отримання путівок регулюється Порядком отримання застрахованими особами і членами їх сімей санітарно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженого Постановою Правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 р. № 12 (далі Порядок № 12).

Паперові носії подаються у друкованому вигляді чи заповнюються українською мовою друкованими літерами без виправлень кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення того чи іншого рядка у звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Заповнення та подання звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) Звіт заповнюється в гривнях з копійками.

Складання звіту відбувається на основі журналу обліку путівок до санітарно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП (додаток 3 до Порядку № 12).

Розглянемо тепер як заповнювати конкретні графи цього звіту. 

Графа звіту

Як заповнювати

3-4 Залишок путівок на початок звітного кварталу

Залишок беремо з залишку путівок на кінець звітного кварталу зі звіту за минулий квартал (11-12).

5-6 Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду

Зазначається кількість путівок, отриманих від органу ФСС з ТВП з термінами дії у межах звітного та наступного кварталів, а також загальна сума їх вартості.

7-8 Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу

Вказуємо видані застрахованим особам і членам їх сімей путівки, початок терміну дії яких знаходиться в межах звітного кварталу.

9-10 Повернено путівок органу Фонду

Зазначаються путівки, які з поважних причин повернуті органу ФСС.

11-12 Залишок путівок на кінець звітного кварталу

Рахуємо по формулі графи 3+5-7-9 для кількості путівок та 4+6-8-10. Враховуючи той факт, що у графах 7 та 8 показуються тільки видані путівки, термін дії яких знаходиться в межах звітного кварталу, то даний залишок по графах 11-12 включає в себе путівки надані застрахованим особам у звітному кварталі із термінами дії наступних кварталів.

13-14 Із загальної кількості путівок виданого безкоштовно

Зазначаються кількість та вартість путівок виданих безкоштовно.

15-16 Із загальної кількості путівок видано за 10% вартості

Вказується кількість і суми часткової оплати вартості путівок зі строками дії звітного кварталу, які відображаються наростаючим підсумком у рядку 5 “Отримано від часткової сплати за путівки” таблиці 1 за формою Ф4-ФСС з ТВП “Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з ТВП…”. Тому звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП та наш звіт щодо путівок по формі Ф14-ФСС з ТВП подаються разом, так як пов’язані між собою.

Порядок № 4 цього детально не роз’яснює, але за логікою звіту в цих рядках мають бути тільки ті путівки, термін дії яких знаходиться в межах звітного кварталу. Якщо їх термін попадає на наступний квартал, то вони будуть відображені як видані в наступному кварталі (в графах 7-8, 15-24).

Однак, не забувайте, що Порядок № 12 вимагає, щоб сума оплати часткової вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси або на поточний рахунок страхувальника, була перерахована на транзитний рахунок робочого органу ФСС з ТВП протягом трьох банківських днів після її внесення. Про термін дії путівки тут ні слова.  Тому у рядок 5 форми Ф4-ФСС з ТВП у разі такої ситуації краще з обережності включити всю оплату путівок, яку було отримано протягом кварталу, так як Ф4-ФСС формує ваше зобов’язання по сплаті коштів Фонду (див. відповідальність по звіту нижче). Норма щодо такого відображення частково оплачених путівок (в звіт Ф4-ФСС – уся оплата протягом кварталу, а в Ф14-ФСС тільки по тих путівках, термін яких попадає на звітний квартал), до речі, була прописана в колишній редакції Порядку № 4.

17-18 Із загальної кількості путівок видано за 15% вартості

19-20 Із загальної кількості путівок видано за 20% вартості

21-22 Із загальної кількості путівок видано за 30% вартості

23-24 Із загальної кількості путівок видано за 50% вартості

25-26 Не використано путівок в терміни їх дії, що минули

Зазначаються путівки, які своєчасно не видані страхувальником застрахованим особам або членам їх сімей і термін дії яких минув.

Рядок 2 колонок 13-14 щодо путівок у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів надається лікувально-профілактичними закладами, що здійснюють медичний відбір та направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.

У рядку 5 страхувальник звітує за путівки до дитячого закладу оздоровлення, отримані від ФСС з ТВП та придбані Фондом за повну вартість, згідно з п. 3.2 Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженого постановою Правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 р. № 17.

Помилки у звіті Ф14-ФСС з ТВП та їх виправлення

У разі виявлення помилки у звіті у формі Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу ФСС за місцем обліку. Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звіту.

Яка відповідальність по звіту по путівках Ф14-ФСС з ТВП?

За несвоєчасне подання чи неподання звіту, а також відображення у звіті недостовірних даних щодо використання страхових коштів передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1655 КЗпАП у вигляді штрафу від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн), а також за повторне протягом року порушення – штраф від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн).

Особливо слід звернути увагу на заповнення граф 15-24, так як помилки в них спричиняють помилку в рядку 5 іншого звіту – Ф4-ФСС з ТВП, вимоги по якому жорсткіші, так як він формує зобов’язання перед ФСС з ТВП. Несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів по цьому Фонду спричиняє штраф у розмірі 10 % несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі страхових коштів. На таку  суму нараховується також пеня у розмірі 0,1 % зазначених сум за кожен день прострочення платежу.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл