Головбух

Як складати податкові накладні для макулатурної ПДВ-пільги

  • 27 червня 2017
  • 4721

Підприємство виготовляє продукцію і неминуче отримує відходи, зокрема макулатуру. Щоб виручити певні кошти, можна здати макулатуру на утилізацію. Отож, розберемо на макулатурну пільгу: від складання пільгової податкової накладної до зведених умовних

Податковий кодекс України (ПК) містить низку пільг щодо оподаткування ПДВ. Йдеться про операції, звільнені від оподаткування цим податком. Так, ПК надає пільги постачанням товарів/послуг/необоротних активів, які вважає своїм «податковим» обов’язком підтримати. До пільговиків належать постачання продуктів дитячого харчування, надання благодійної допомоги тощо. Для постійних ПДВ-пільг у ПК відведено статтю 197.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Окремим операціям підрозділ 2 розділу ХХ ПК надає тимчасові ПДВ-пільги. До тимчасових пільговиків, зокрема, потрапили постачання паперу та картону для утилізації (макулатура та відходи) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД.

ПК пролонгував тимчасову пільгу для таких операцій до 01.01.2019 (п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПК). Адже підтримка утилізації стимулює вторинне використання матеріалів і виробів, які після їх повного первісного використання можна повторно використовувати у виробництві як сировину. Використання вторинної сировини є джерелом додаткових матеріальних ресурсів, фактором зниження питомих капітальних витрат і собівартості продукції.

Наразі розглянемо практичні ПДВ-запитання, пов’язані зі здаванням макулатури. Як нараховувати податкові зобов’язання? Скільки податкових накладних складати? Це цікавить багатьох, адже усі організації у своїй діяльності так чи так використовують папір і картон, що призводить до появи макулатури. Отже, як відбувається оподаткування утилізації макулатури?

Податкова накладна на звільнення

Макулатура — папір і картон для утилізації. Утилізація — використання відходів (у розглядуваній ситуації — картонно-паперових) як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів (ст. 1 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР). Отож, макулатурна пільга стосується лише постачання макулатури для переробки.

Оподаткування утилізації макулатури не відбувається. Усі постачання картонно-паперових відходів для утилізації звільнені від оподаткування ПДВ. За такими операціями платник складає податкову накладну на звільнені операції. Зокрема, у графі 8 такої податкової накладної «код ставки ПДВ» платник зазначає «903», до графи 9 «код пільги» заносить «14060465» (Довідник № 82/2 інших податкових пільг). Платник реєструє таку податкову накладну у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у загальному порядку.

Як складати податкові накладні для макулатурної ПДВ-пільги За постачання макулатури, утвореної з друкованих ЗМІ вітчизняного виробництва, компенсуючий ПДВ не виникає

Подальше оподаткування утилізаційних поставок картонно-паперових відходів залежить від джерела їх утворення. Адже якщо підприємство має звільнені операції (неоподатковувані), у бухгалтера має спрацьовувати рефлекс «Перевірити операцію на необхідність нарахування компенсуючого або розподільчого ПДВ». Бо пільга пільгою, але пункти 198.5 та 199.1 ПК ніхто не відміняв.

Безпроблемною макулатурою з погляду оподаткування ПДВ є друковані ЗМІ (крім видань еротичного характеру), учнівські зошити, підручники та навчальні посібники, словники українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва. Адже їх постачання звільнене від оподаткування ПДВ підпунктом 197.1.25 ПК. Оскільки за придбання таких товарів ПДВ не сплачуємо, то за постачання макулатури, утвореної з них (або у їх вигляді), компенсуючий ПДВ не виникає. Якщо ПДВ з утилізації макулатури не виникає, у такому разі не складаємо нічого, крім податкової накладної на звільнену операцію.

Податкові накладні на звільнення + умовне постачання

Інколи макулатура має походження не лише друкованих товарів вітчизняного виробництва. До прикладу, підприємства отримують картонно-паперові відходи у результаті використання в діяльності (зокрема виробництві) придбаних оподатковуваних товарів.

Так, платник під час придбання товарів із ПДВ (оподаткованих за ставками 0%, 7% або 20%) відображає податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної. Незалежно від напряму використання товарів у оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях (п. 198.3 ПК).

Як складати податкові накладні для макулатурної ПДВ-пільги Умовні податкові зобов’язання нараховуємо за постачання макулатури, що утворюється в результаті використання придбаних із ПДВ товарів

Якщо в результаті використання придбаних із ПДВ товарів утворюється макулатура або такі товари самі стають макулатурою (повністю або частково), за постачання такої макулатури платник нараховує умовні податкові зобов’язання. Адже за таких обставин товари використовують у звільнених, тобто неоподатковуваних операціях.

Використання у неоподатковуваних операціях може бути повним або частковим. Так, платник нараховує умовні податкові зобов’язання або у вигляді компенсуючого ПДВ (повне використання у звільненій операції), або розподільного ПДВ (часткове використання у звільненій операції). Саме за таких умов застосовують положення пунктів 198.5 і 199.1 ПК відповідно.

У зазначених ситуаціях постачальники макулатури, окрім податкової накладної на звільнену операцію, складають зведену податкову накладну на «самого себе»1. Причому не пізніше останнього дня звітного періоду постачання макулатури. Тип причини таких податкових «09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість» (п. 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307). Зведені податкові накладні постачальник теж реєструє у ЄРПН, але нікому не видає.

1 Порядок складання податкової накладної на умовне постачання читайте в публікації Н. Чернюк «Суто податкові» накладні, або Податкові накладні, яких не видають покупцеві»

При цьому за постачання макулатури, отриманої з придбаних товарів, база оподаткування ПДВ у зведених податкових накладних має бути не нижчою за ціну придбання таких товарів. За постачання макулатури, отриманої з власно виробленої продукції, — не нижчою за звичайну ціну (п. 188.1 ПК).

Під час складання зведених податкових накладних на умовні постачання за використання товарів у звільнених операціях платник:

  • нараховує компенсуючий ПДВ на усю суму використаного податкового кредиту (за повного використання);
  • нараховує розподільний ПДВ 2 з урахуванням частки використання в неоподатковуваних операціях (ЧВн) (за часткового використання). Якщо платник минулого року здійснював неоподатковувані операції, то протягом поточного року він використовує ЧВн, розраховану за даними попереднього року. Якщо ні — платник розраховує ЧВн на поточний рік за обсягами постачань першого звітного періоду, в якому виникли неоподатковувані постачання. В останньому звітному періоді року платник перераховує ЧВн за результатами року та за необхідності складає розрахунки коригування до складених протягом року зведених податкових накладних.

2 Детально про розподіл і перерозподіл ПДВ-кредиту читайте у публікаціях О. Шматко «Річний перерахунок ПДВ: усе, що ви хотіли запитати» та Г. Андрієнко «Річний перерахунок ПДВ у додатку 7» 

Як складати податкові накладні для макулатурної ПДВ-пільги Технічні податкові зобов’язання нараховуємо за експорту макулатури, адже така операція звільнена від оподаткування

А чи є якась спеціальна норма ПК, що дозволяє не нараховувати умовні нарахування за постачання макулатури? На жаль, рятівний пункт 199.6 ПК для споріднених відходів у вигляді металобрухту від ліквідації основних засобів для макулатури не передбачений.

Навіть якщо платник експортуватиме макулатуру, він усе одно має нараховувати умовні податкові зобов’язання. Адже експорт макулатури — теж неоподатковувана операція, звільнена від оподаткування тим самим пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX ПК. І це при тому, що за загальним правилом експорт товарів оподатковують за ставкою 0%.

Унаочнимо викладене на Прикладі.

Облік і оподаткування постачання макулатури

03.06.2017 ТОВ «Оригамі» (платник ПДВ, ІПН 555555555555) придбало папір і картон для виготовлення продукції на суму 120 000 грн, у т. ч. ПДВ — 20 000 грн. Підстава податкового кредиту за придбанням — податкова накладна від 03.06.2017 № 12, зареєстрована в ЄРПН.

ТОВ «Оригамі» здійснює оподатковувані операції (реалізація готової продукції на митній території України за ставкою 20%) і неоподатковувані (постачання макулатури). Обсяг реалізації готової продукції без ПДВ за 2016 рік становив 88 000 грн, обсяг постачання макулатури без ПДВ за 2016 рік становив 12 000 грн. ЧВн на 2017 рік = 0,12 (1 – (88 000 ÷ 100 000).

► Як складати податкові накладні для макулатурної ПДВ-пільги

13.06.2017 ТОВ «Оригамі» поставило 3500 кг макулатури (отриманої в результаті виробництва) ТОВ «Вторсировина» (ІПН 888888888888) за ціною 1,2 грн за 1 кг на загальну суму 4200 грн.

13.06.2017 ТОВ «Оригамі» склав податкову накладну № 50 на постачання макулатури (див. Додаток 1).

30.06.2017 ТОВ «Оригамі» склав зведену податкову накладну № 77 (див. Додаток 2) на умовні ПДВ-зобов’язання на суму:

ПЗ = ВП × (Ст ÷ 100) × (ЧВн ÷ 100) = 100 000 × (20 ÷ 100) × (12 ÷ 100) = 2400 грн,

де ВП — вартість придбання товарів без ПДВ, які одночасно використовують в оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ операціях;

Ст — ставка ПДВ, за якою було відображено податковий кредит на такі товари (20%).

Бухгалтер, уповноважений складати податкові накладні, — Картон К. К. (ІПН 1111111111).

Завантажити приклад 1

Завантажити приклад 2

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Придбано сировину (папір)

201

631

100 000

2

Відображено право на податковий кредит із ПДВ

6442

631

20 000

3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ на підставі зареєстрованої у ЄРПН податкової накладної

641/пдв

6442

20 000

4

Вартість паперу списано на виробництво

23

201

100 000

5

Оприбутковано отриману у результаті виробництва макулатуру* (4200 – 2400)

209

23

1800

6

Макулатуру передано на утилізацію

377

712

4200

7

Списано собівартість реалізованої макулатури

943

209

4200

8

Нараховано умовні податкові зобов’язання з ПДВ

209

641/пдв

2400

* Макулатура, яку підприємство реалізує, є зворотними відходами. Такі відходи обліковують на субрахунку 209 «Інші матеріали». Якщо первісну вартість отриманих у процесі виробництва зворотних відходів достовірно визначити неможливо, такі запаси, призначені для реалізації, відображають у обліку за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна їх реалізації в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 П(С)БО 9 «Запаси»).

Нараховуємо ПДВ, якщо упаковку придбаного товару здали на макулатуру

Аби уникнути штрафних санкцій, не забувайте подавати звіт про суми податкових пільг за постачання пільгових операцій. А макулатуру здавайте не лише заради компенсації витрат, а й для збереження довкілля. Адже, вибачте за тавтологію, насправді нарахування/ненарахування ПДВ — це вторинний чинник щодо вторинної сировини.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл