text
Головбух

Складання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування та розрахунку доходу за попередній календарний рік

  • 20 червня 2017
  • 2893

Хочете перейти із загальної системи оподаткування на спрощену? У цій статті ми розкажемо, як це зробити і як правильно заповнити всі необхідні документи, що перехід на спрощену систему оподаткування був швидким і простим

Ви вже вирішили, що єдиний податок для вас є оптимальним, але все ще перебуваєте на загальній системі. Як же перейти на спрощену систему? Сподіваємось, що дана публікація допоможе вам швидше скласти Заяву про перехід та пов’язаний з нею Розрахунок доходу як для юросіб, так і для ФОП.

Хто може складати заяву про перехід на спрощену систему?

Згідно частини другої п. 298.1.4 ПК перейти на спрощену систему оподаткування та скласти відповідну заяву може той суб’єкт господарювання, який протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, дотримувався критеріїв визначених для певної групи єдиного податку (ЄП) у п. 291.4 ПК. Наприклад, якщо рішення про перехід приймається у червні 2017 р., то в розрахунок береться дохід з 01.01.2016 р. по 31.12.2016  р.

Група

Максимально допустимий обсяг доходу за календарний рік

Наявність та кількість найманих працівників

Дозволена сфера діяльності

Юридичні особи та ФОП

3

5 000 000 грн (без ПДВ)

Без обмежень

Усі види діяльності, крім заборонених для платників єдиного податку п. 291.5 ПК

Тільки ФОП

1

300 000 грн

Наймані працівники не використовуються

Виключно роздрібний продаж на ринках та/або надання побутових послуг населенню (див. 291.7 ПК)

2

1 500 000 грн

Не більше 10 чол.

(крім тих, які перебувають у декретних відпустках по вагітності)

Надання послуг, у т.ч. побутових (див. 291.7 ПК), платникам ЄП та/або населенню; виробництво та/або продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства (крім заборонених п. 291.4 ПК).

Для переходу до органу ДФС за місцем податкової адреси платника податку необхідно подати Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та Розрахунок доходу.

У якій формі подавати Заяву про перехід на спрощену систему та розрахунок доходу за попередній рік?

Заява та розрахунок може бути подана одним із наступних способів (п. 298.1.1 ПК):

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. При цьому датою подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі (ЗІР, категорія 107.01).

Також ПК передбачена подача цих документів засобами електронного зв’язку  в електронній формі (із дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб). Однак, органи ДФС роз’яснюють, що дана можливість насьогодні не реалізована.

Новостворені суб’єкти господарювання передають Заяву державному реєстраторові як додаток до реєстраційної карти.

У які строки треба подати Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування?

Для переходу на спрощену систему Заяву треба подати не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Таким чином, для того, щоб стати платником ЄП з ІІ кварталу 2017 р., Заяву треба було подати до 15 червня 2017 р. включно. Наступна така дата – 15 вересня 2017 р. Тоді ви зможете стати платником ЄП з ІІІ кварталу 2017 р.

Суб’єкти господарювання на загальній системі оподаткування мають право перейти на спрощену систему не частіше одного разу в календарному році (п. 298.1.4 ПК).

Як швидко здійснюється реєстрація?

Реєстрація платником ЄП повинна бути здійснена протягом двох робочих днів із дати надходження Заяви про перехід за відсутності підстав для відмови у реєстрації (п. 299.3 ПК).

Наприклад, 11.09.2017 р. суб’єкт господарювання подав заяву про перехід на ЄП з ІV кварталу 2017 р. Його зареєстрували 13.09.2017 р. Перший звітний період суб’єкта господарювання як платника ЄП почнеться 01.10.2017 р. та закінчиться 31.12.2017 р.

Для новостворених строки переходу на ЄП визначаються п. 298.1.2 ПК.

Підстави для відмови наведені в п. 299.6 ПК.

Як заповнити Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування?

Форма Заяви та Розрахунку до неї затверджені наказом МФУ від 20.12.2011 р. № 1675. Ним же затверджений Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Порядок № 1675). Зазначимо, що текст у ньому дуже застарілий.

Графа

Як заповнити

1

Вказуємо найменування органу ДФС, у якому перебуваємо на обліку. Також необхідно зробити позначку «√» щодо типу особи (ФОП чи юридична).

2

Вказуємо код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Юрособам краще номер облікової картки, так як по кількості цифр номер відповідає кількості комірок.

3

Записуємо найменування (повне або коротке) юридичної особи (організаційно-правова форма, назва) або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи.

4

Наводимо дані документа, що засвідчує державну реєстрацію особи. Цим документом є Виписка (витяг) із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб. Можна записати, наприклад, «Виписка з ЄДР, серія АББ № 788350 від 08.11.2012 р.»

При заповненні рядка «Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна, повторна» зазначаємо:

  • «первинна» – якщо суб’єктом господарювання протягом календарного року (з 1 січня по 31 грудня відповідного року), який передує року обрання ЄП, не вносилися зміни до державної реєстрації;
  • «вторинна» – якщо протягом календарного року, який передує обранню  ЄП, було внесено зміни до реєстру.

5.1

Відображаємо підстави для подання заяви, а саме дату переходу. Наприклад, «з «01» жовтня 2017 р.», якщо перейти треба в IV кварталі.

5.2

При переході з загальної системи оподаткування заповнювати не треба. Це графа для тих осіб, які уже перебувають на ЄП.

5.3

Заповнюють ті, які уже перебувають на ЄП та хочуть проінформувати про зміну певної інформації про себе.

5.4

Заповнюють тільки ті особи, які уже перебувають на ЄП та хочуть перейти з певних причин з ЄП на загальну систему оподаткування.

6

Вказуємо податкову адресу суб’єкта господарювання, тобто те місцезнаходження яке вказано в Єдиному державному реєстрі.

7

Записуємо фактичну  адресу здійснення господарської діяльності. Місцезнаходженням суб’єкта господарювання є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого здійснюється  щоденне керування діяльністю (переважно знаходиться керівництво) та управління й облік.

У разі здійснення діяльності у невизначених місцях (наприклад, реалізація продукції по всій території України та за кордоном), треба зазначити місцезнаходження за реєстраційними документами.

8

Вказуємо у відсотках обрану ставку ЄП (для юридичних осіб «3» або «5» у графі «ставка у відсотках до доходу»; для фізичних осіб «10» або «20» у графі «відсотків до розміру мінімально заробітної плати (прожиткового мінімуму)») та обрану групу (для юридичних осіб – 3; для фізичних осіб – 1, 2, 3).

9

Фізичні особи вказують кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах (від 0 до 10). Підприємства не заповнюють (ставимо «–»).

10

Фізичні особи вказують код за КВЕД та назву обраного виду діяльності. Підприємства даний рядок не заповнюють (ставимо «–»). КВЕД, звичайно, використовуємо ДК 009:2010 (у бланку Заяви вказаний старий 2005 р.).

10.1

Фізичні особи вказують код за КВЕД та назву обраного виду виробництва. Підприємства даний рядок не заповнюють (ставимо «–»).

11

Відомості щодо наявності податкового боргу. Робимо позначку «√» там де податковий борг «відсутній» (якщо він наявний, то Заяву складати недоцільно, так як у такому разі щодо переходу на ЄП  буде відмова).

12

Вказуємо обсяг доходу згідно Розрахунку, який додаємо до Заяви. Якщо підприємство новостворене, то пишемо «доходів не було».

13

Робимо знак «√», що означає додання до Заяви Розрахунку доходу. Новостворені підприємства ставлять «–».

Після заповнення Заяви не забуваємо, що треба поставити свої підпис, дату та печатку. Усі рядки, поля, які залишаються в Заяві незаповнені, прокреслюємо («–»).

Як заповнити розрахунок доходу за попередній календарний рік?

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на ЄП  заповнюється усіма хто подає Заяву, крім новостворених суб’єктів господарювання. Розглянемо порядок його заповнення.

Графа

Як заповнити

1-4

Вказуємо ті ж самі дані, що й у графах 1-4 Заяви

5.1

Зазначаємо суму доходів, отриманих суб’єктом господарювання за попередній календарний рік у готівковій та/або безготівковій формах. При цьому дохід обчислюється без ПДВ (див. пп. 1 п. 292.11 ПК, також категорію 108.01.02 ЗІР).

5.2

Вказуємо суму кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності станом на останній день календарного року, якщо така була.

5.3

Відображаємо вартість безоплатно отриманих протягом року товарів (робіт, послуг). Згідно п. 292.3 ПК до таких належать товари (роботи, послуги), надані суб’єкту господарювання згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, за якими не передбачено грошової чи іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення. Безоплатно отриманими також є товари передані платнику податку на відповідальне зберігання та використані ним. Вартість має бути не нижче звичайної ціни.

5.4

Всі доходи за попередній рік, які не увійшли до складу перерахованих вище доходів.

При заповненні Розрахунку до складу доходів крім ПДВ не включаємо також й інші доходи визначені п. 292.11 ПК, зокрема суми фінансової допомоги наданої на поворотній основі, суми авансів (передоплат), суми отримані за внутрішніми розрахунками, дивіденди, вартість внесків засновників до статутного капіталу, суми коштів цільового призначення з державних фондів.

Для підтвердження факту реєстрації платником ЄП суб’єкт господарювання має право безоплатно отримати витяг з реєстру в органі ДФС. Дані реєстру також можна бачити на веб-порталі ДФС

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах