Головбух

Складання та подання податкової декларації з рентної плати для місячних платників податку

 • 19 червня 2017
 • 2404

Рентна плата як загальнодержавний податок за використання природних ресурсів у тій чи інші формі існує уже давно і якщо ваше підприємство пов’язане із використанням природних ресурсів - складання цієї декларації для вас є обов’язковим

Рентна плата як загальнодержавний податок за використання природних ресурсів у тій чи інші формі існує уже давно. Однак, це є малознайомий податок, якщо Ваша господарська діяльність не пов’язана з користуванням надрами, лісовими, радіочастотними, водними та ще низкою інших визначених ПК ресурсів. Розглянемо сьогодні звітування  щодо рентної плати.

Яким платникам податку треба подавати місячну декларацію з рентної плати?

Базовим періодом звітування є квартал. Однак, у п. 257.1 ПК визначаються платники податку, які мають місячний звітний період. Розглянемо їх нижче.

Платники рентної плати

Підстави для віднесення до платників рентної плати

Рядки

декларації

Додатки

декларації

Платники рентної плати  за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового) (попутного) газу), етану, пропану, бутану

Господарюючі суб’єкти, у т.ч. громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спецдозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у т.ч. під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спецдозволах об’єктах (ділянках) надр.

4.1

Додаток 21

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

 • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
 • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
 • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
 • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

4.3

Додаток 41

Платники рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Господарюючі суб’єкти, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.

4.6

Додаток 101

Платники рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

4.6

Додаток 111

На лицьовій частині декларації такі платники податку ставлять позначку “х” щодо податкового звітного періоду “місяць”. Кількість поданих додатків певного типу зазначається в кінці декларації у відповідних полях (наприклад, додаток 21 складається на кожну категорію (вид) корисної копалини окремо).

Матеріали для завантаження:


завантажити декларацію з рентної плати Завантажити декларацію з рентної плати

Нормативні документи, якими слід скористатися

Основні нормативні, документи, якими слід скористатися:

 • розділ ІX ПК “Рентна плата”, зокрема стаття 257 “Подання декларації і строки сплати рентної плати”;
 • наказ МФУ від 17.08.2015 р. № 719 (у редакції наказу МФУ від 07.11.2016 р. № 927) “Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати” (далі – Наказ № 927).

Окремого порядку щодо заповнення декларації з рентної плати не існує. Однак, кожний додаток та сама декларація містять примітки, які роз’яснюють певні нюанси заповнення.

У які терміни та як подавати декларацію з рентної плати?

Звітним періодом є місяць, який зазначається цифрами на лицьовій стороні декларації у спеціально виділених клітинках поруч зі словом “місяць” у полі 1.1.2 декларації (наприклад, “/0/5/”). Декларація подається протягом 20 календарних днів після закінчення місяця. Так, для декларації за травень 2017 р. останнім днем є 20 червня 2017 р., за червень 2017 р. –  20 липня 2017 р.

Декларація може бути подана до органу ДФС такими способами:

 • особисто платником податку (уповноваженою особою платника);
 • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі (наприклад, через Єдине вікно подання електронної звітності).

Нова податкова накладна: що чекає на бухгалтера з 1 грудня

Складання та подання податкової декларації з рентної плати для місячних платників податку
Нижник Тетяна експерт MCFR Головбух
Не встигли бухгалтери познайомитись із податковою накладною, як Кабмін змінив ознаки, за якими ДФС моніторить і блокує податкові накладні та розрахунки коригування до них. Покроково і з прикладами про те: • які нові реквізити у податковій накладній; • як змінилася таблична частина податкової накладної; • яких новацій зазнав розрахунок коригування; • як тепер оформити зведену податкову накладну або за щоденними підсумками; • як філії складають чи отримують податкові накладні; • які особливості складання податкових накладних неплатнику ПДВ; • як виправляти помилки у податкових накладних


Куди треба здавати декларацію  рентної плати?

Детальні роз’яснення щодо місця подачі декларації в залежності від виду рентної плати містить п. 257.3 ПК.

Вид рентної плати

Місце подачі декларації

Рентна плата за користування надрами

 • за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки над у межах території України;
 • за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом

За місцем податкової реєстрації.

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Якщо місце обліку не збігається з місцезнаходженням ділянки надр, платник рентної плати за користування надрами та видобування корисних копалин подає:

 • оригінал декларації – за місцем знаходження ділянки надр;
 • копію декларації – за місцем податкової реєстрації платника або уповноваженої особи (при цьому у правому верхньому кутку декларації у полі “Копія” робиться позначка “х”).

Найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація вказується у полі 3 лицьової її частини.

Які види місячних декларацій з рентної плати можуть подаватися?

Декларації з рентної плати можуть бути:

 • звітна – подається вперше за відповідний звітний період;
 • звітна нова – подається після виявлення помилки, але до закінчення граничного строку подачі декларації за відповідний звітний період;
 • уточнююча – містить новий розрахунок рентної плати, керуючись статтею 50 ПК, коли платник податку самостійно виявив помилку у раніше поданій декларації та уточнює її самостійно. При подачі уточнюючої декларації у додатках (розрахунках) заповнюються відповідні рядки “Податкове зобов’язання, що уточняються”, “Сума штрафу”  (3% суми недоплати), у загальній частині – рядки “різниця” (4.1.1, 4.3.1, 4.6.1 для місячних декларацій) та “сума штрафу” (4.1.2, 4.3.2, 4.6.2). Також не забуваємо зазначити місяць, що уточняються у відповідному полі 1.2.2 декларації.

Не забуваємо також про знак “х” у верхній частині проти відповідних слів “Звітна”, “Звітна нова”, “Уточнююча”.

Як скласти податкову декларацію з рентної плати?

В цілому декларація містить:

 • загальну частину (звітний період, тип декларації, загальні суми рентної плати (на основі додатків), типи поданих додатків та ін.);
 • додатки (розрахунки) – заповнюються залежно від виду рентної плати та на основі отримуються цифри загальної частини;
 • розділ, який заповнюється посадовими особами ДФС після подання декларації.

Кожний вид рентної плати, звичайно, має свою специфіку. Розглянемо тут тільки нюанси заповнення даних щодо об’єктів оподаткування (у т.ч. їхніх кодів).

Графа

Як заповнювати

Додаток 21 “Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини”

Назва корисної копалини, назва товарної продукції та їхні коди

Вид зазначається як у спецдозволі. Для корисних копалин використовується розділ V Класифікатора корисних копалин ДК 008:2007. Для товарної продукції використовуються коди з додатка 14 декларації (див. Наказ № 927). Для кожного складається окремий розрахунок.

Об’єкт оподаткування

Обсяг видобутої корисної копалини. Зазначається в одиницях обліку визначених для ставки рентної плати (до трьох знаків після коми). 

Додаток 41 “Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України”

Код виду радіозв’язку

Використовуємо додаток 15 декларації (див. Наказ № 927).

Ширина смуги радіочастот

Заповнюється згідно з документом, який дає право на користування радіочастотним ресурсом.

Додаток 101 “Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами”

Тип вантажу

Нафта (для споживачів чи транзитно) або нафтопродукти. Для кожного типу складається окремий розрахунок.

Об’єкт оподаткування

Обсяг вантажу зазначається у визначених законом облікових  одиницях з точністю до трьох десяткових знаків.

Додаток 111 “Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України”

Обсяг транспортованого (переміщеного) вантажу

Зазначається у встановлених законом облікових одиниця з точністю до трьох знаків після коми.

Складання та подання податкової декларації з рентної плати для місячних платників податку Усі показники в декларації, у т.ч. вартісні показники у додатках (розрахунках) проставляються у гривнях з копійками.

Яка відповідальність по декларації з рентної плати?

Відповідальність за декларацією з рентної плати така ж, як і за деклараціями з інших податків і зборів. Неподання  або несвоєчасне подання платником податків декларації тягне за собою штраф згідно з п. 120.1 ПК у розмірі 170 грн за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання.

Ті самі дії, учиненні платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення,  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Пеня за заниження або невчасну сплату податку: нарахування та сплата

Кожен платник податків знає про свій обов’язок самостійно сплачувати податки та збори у строки і в розмірах, встановлених Податковим кодексом України. Порушника законодавчих вимог карають накладенням фінансових санкцій — штрафу і пені. Пеню можуть нараховувати як податківці, так і самі платники податків. У чому різниця між пенею і штрафом? Як нараховує пеню ДФС? За що і як нарахувати пеню самостійно? Який порядок сплати пені? Як відобразити нараховану пеню в бухобліку? Яка відповідальність за несплату?

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл