Головбух

Звітуємо про оптові закупівлю та продаж тютюнових виробів

23 жовтня 2019
215
Середній бал: 5 із 5
Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів

Алкоголь і тютюн є факторами ризику не лише у звичайному житті, а й у житті підприємства. Адже звітування за ними є штрафонебезпечною ділянкою бухгалтерського обліку. Ця консультація щодо форми № 1-ОТ (місячна) зменшить імовірність такого штрафу і вбереже час.

Хто подає звіт за формою № 1-ОТ (місячна)

Звіт складають і подають суб’єкти господарювання усіх форм власності, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами. Тобто звіт стосується і юридичних, і фізичних осіб. Форму подають до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Якщо підприємство має у своєму складі структурні одиниці, заповнюйте один звіт по всьому підприємству з його структурними одиницями і подавайте за основним місцем обліку.

Звіт подавайте лише в електронній формі. Для цього потрібно мати (оформити) електронний цифровий підпис (ЕЦП) і скористатися, наприклад, програмним забезпеченням Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС.

Коли подають звіт за формою № 1-ОТ (місячна)

Звіт подавайте щомісяця до 10-го числа місяця, що настає за звітним (останнім днем подання є 9-те число місяця!). Якщо останній день подання звіту припадає на вихідний день, він переноситься на найближчий робочий день.

Як заповнити звіт за формою № 1-ОТ (місячна)

Звіт за формою № 1-ОТ (місячна) складається із трьох таблиць. Його форму затверджено наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49. Під час заповненні звіту користуйтеся такими основними нормативними документами:

 • Порядок заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі», затверджений наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49 (далі — Порядок № 49);
 • додаток до наказу Мінфіну від 11.02.2016 № 49 із кодами і видами продукції, а також кодами адміністративно-територіальних одиниць (далі — Додаток № 49).

Розглянемо основні вимоги до заповнення звіту. Насамперед, щодо одиниці виміру. Звіт заповнюйте у млн штук або тоннах з округленням до шести знаків після коми (про округлення в Порядку № 49 ані слова, однак, таке округлення випливає із прикладів та роз’яснень ДФС у ЗІР). Вибір одиниці виміру залежить від виду продукції:

 • сигарети з фільтром — млн штук;
 • сигарети без фільтра — млн штук;
 • цигарки — млн штук;
 • сигари — млн штук;
 • сигарили — млн штук;
 • тютюн люльковий — тонни;
 • тютюн нюхальний — тонни;
 • тютюн смоктальний — тонни;
 • тютюн жувальний — тонни;
 • інші тютюнові вироби — млн штук або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 — млн штук або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 — млн штук або тонни.

Тепер розглянемо, як заповнити табличну частину звіту № 1-ОТ (місячна) на основі Порядку № 49 і деяких роз’яснень ДФС у ЗІР.

Рядок звіту

Як заповнювати

І. Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів

Графа 1 і 2 — код продукції та вид продукції

Код і назви видів продукції беріть із Додатка № 49. Тютюнові вироби — це коди з 69 по 82. Додаток містить код продукції (його і вписуйте до графи 1), код продукції згідно з УКТ ЗЕД (також використовуємо у податкових накладних), а також вид продукції (вписуйте до графи 2)

Графа 3 — одиниці виміру

Тонни або млн штук залежно від виду продукції

Графа 4 — залишок продукції на початок звітного місяця

Зазначайте залишок тютюнових виробів за кожним видом на початок місяця. Заповнити його можна, зокрема, на основі кількісного аналізу субконто за звітний місяць за рахунком 28 «Товари» в 1С чи його аналогах (сальдо на початок періоду). Але для цього тютюнові вироби треба згрупувати за видами або кодами УКТ ЗЕД (їх узгодженість із кодами звіту бачимо в Додатку № 49).

Доцільним може бути використання інвентаризаційних відомостей за результатами переобліку (особливо для ФОП)

Графи 5, 6, 7, 8 — обсяги придбання тютюнових виробів за звітний місяць усього, у тому числі від виробника, за імпортом та від підприємств оптової торгівлі

Зазначайте обсяги придбання тютюнових виробів за відповідними джерелами. Записуйте сюди лише тютюнові вироби, фактично отримані від постачальників (попередньо оплачених не враховуйте). Тут може знадобитися той самий кількісний аналіз субконто за рахунком 28, але на цей раз треба розглядати його дебетовий оборот за різними видами тютюнових виробів.

Для ФОП необхідно зводити інформацію з первинних документів (накладних, фіскальних чеків тощо).

У цих графах (5, 6) також зазначайте кількість виробів, що суб’єкт господарювання виробив самостійно.

Якщо повертали раніше придбану продукцію, її обсяги відображайте із від’ємним значенням

Графа 9, 10, 11, 12 — обсяги реалізації тютюнових виробів за звітний місяць усього, у тому числі у роздрібну торгівлю, підприємствам оптової торгівлі та на експорт

Зазначайте обсяги реалізованих тютюнових виробів за відповідними джерелами, у т. ч. через власну роздрібну мережу. Сюди записуйте лише тютюн, фактично реалізований покупцям (попередньо оплаченого тютюну не враховуйте). Тут може стати у пригоді аналіз субконто за рахунком 28, його кредитового обороту за видами тютюнових виробів.

Для ФОП цей показник також можна дістати на основі аналізу фіскальних чеків РРО.

Якщо повертали раніше придбану продукцію, її обсяги відображайте із від’ємним значенням

Графа 13 — залишок продукції на кінець звітного місяця

Логічно вивести його на основі звичайного бухгалтерського рівняння: графа 4 (залишок на початок) + графа 5 (придбання) – графа 9 (реалізація). Цей самий результат можна дістати шляхом кількісного аналізу за місяць субконто за рахунком 28

Графа 14 — примітки

Цю графу заповнювати не обов’язково. Порядок № 49 не містить жодної інформації про те, що тут має бути. Однак роз’яснення ЗІР свідчать, що тут потрібно навести:

 • пояснення щодо повернень продукції (наприклад, «повернуто реалізованої продукції 0,123456 млн штук», «повернуто придбаної продукції 0,123456 млн штук»);
 • обсяг вибуття, не пов’язаний із реалізацією (втрати, розкрадання тощо) з відповідними поясненнями

Розділи ІІ і ІІІ. Перелік контрагентів, у яких придбавали (яким реалізували) тютюнові вироби

Графа 1 — код адміністративно-територіальної одиниці

Вписуйте код території згідно з Додатком № 49. Якщо маєте структурні підрозділи, зазначайте той, що відповідає основному місцю обліку суб’єкта господарювання

Графи 2, 3 — найменування/ прізвище, ім’я, по батькові, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

Зазначайте найменування (із первинних документів) контрагентів та їх ЄДРПОУ або ПІБ та реєстраційні номери — для ФОП

Графа 4 — код продукції

Код продукції беріть із того ж таки Додатка № 49

Графа 5 — всього придбано/реалізовано тютюнових виробів

Зазначайте кількість придбаних тютюнових виробів, що відповідають коду у графі 4

Що робити, якщо припустилися помилки звіті за формою № 1-ОТ (місячна)

Ані в Порядку № 49, ані в інших нормативних документах ДФС не передбачено механізму виправлення помилок у цьому звіті. Форму № 1-ОТ розробили з метою державного контролю і регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової торгівлі тютюновими виробами, а також посилення боротьби з незаконним їх виробництвом та обігом, Вона не є податковою звітністю. Отже, на подання звіту за формою № 1-ОТ не поширюється норма пункту 50.1 Податкового кодексу України про подання уточнюючого розрахунку до податкової звітності.

Отже, подати «уточнюючий звіт» у цій ситуації не можна. Однак ДФС у своїй консультації (ЗІР, категорія 115.05) стверджує, що суб’єкт господарювання у разі виявлення помилки у звіті може письмово звернутися до органу контролю з обгрунтуванням обставин помилково поданої звітності і проханням її не визнавати, а також повторно сформувати з виправленими показниками і подати такий звіт. Слід пам’ятати також про штрафні санкції (за неподання, несвоєчасне подання, недостовірні відомості), тому навіть якщо ви знайшли помилку самостійно, штрафу не уникнути.

Яка відповідальність є щодо звіту за формою № 1-ОТ (місячна)

Відповідальність визначено в абзаці вісімнадцятому частини другої статті 17 Закону України «Про державне регулювання виробів і обігу спирту етилового, коньячного, і плодового, алкогольних та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР. Якщо не подасте звіту, подасте несвоєчасно або з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в т. ч. імпорту й експорту) тютюнових виробів, штраф сягатиме 17 000 грн. Штраф накладає керівник, а за його відсутності — заступник керівника органу ДФС (її територіальних органів), який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі тютюновими виробами. Якщо не сплатите штрафу, його стягнуть на підставі рішення суду.

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини